Johdanto: Kuinka kommunismin aave hallitsee maailmaamme (Osa 2)

Epoch Times on julkaissut kiinankielisestä kirjasta ”Kuinka kommunismin aave hallitsee maailmaa” sarjan, jonka on kirjoittanut ”Yhdeksän kommentaaria kommunistisesta puolueesta” -julkaisun toimitusryhmä.

(Osa 2/2)

Sisällysluettelo

5. Paholaisen monet kasvot
6. Sosialismi: kommunismin alkuvaihe
7. Romanttiset käsitykset kommunismista
8. Kulttuurin ja moraalin tuhoaminen
9. Paluu jumalallisuuteen ja perinteeseen

5. Paholaisen monet kasvot

Aivan kuten paholainen käyttää monia nimiä, kommunismi ilmenee monin tavoin. Demoni käyttää ristiriitaisia keinoja pettääkseen: totalitaarista hallintoa tai demokratiaa, suunnitelmataloutta tai markkinataloutta, lehdistön hallintaa tai ei mitään sananvapauden rajoittamista, homoseksuaalisuuden vastustusta joissain maissa tai homoseksuaalisuuden laillistamista joissain muissa maissa, mieletöntä ympäristön tuhoamista tai ympäristönsuojelun vaatimista ja niin edelleen.

Se voi puolustaa väkivaltaista vallankumousta tai omaksua rauhanomaisen siirtymän. Se voi ilmetä poliittisena ja taloudellisena järjestelmänä tai ideologisena suuntauksena taiteessa ja kulttuurissa. Se voi olla puhdasta idealismia tai kylmäveristä juonittelua. Kommunistiset totalitaariset hallinnot ovat vain yksi demonin ilmentymistä. Marxismi-leninismi ja maolaisuus muodostavat vain yhden puolen paholaisen vahingollisesta petoksesta.

Siitä lähtien, kun utopistinen sosialismi kehittyi 1800-luvulla, maailma on nähnyt lukuisten ideologisten virtausten ilmaantumisia: tieteellinen sosialismi, fabianismi, syndikalismi, kristillinen sosialismi, demokraattinen sosialismi, humanitaarisuus, ekososialismi, hyvinvointikapitalismi, marxismi-leninismi ja maoismi. Näitä ideologioita on kahta selkeää ja joskus päällekkäistä tyyppiä: väkivaltainen kommunismi tai väkivallaton kommunismi. Väkivallattomat kannat lähestyvät soluttautumista ja heikentävät asteittain status quoata [1].

Yksi monista tavoista, joilla paholainen pettää, on tehdä järjestelyjä kahdessa vastakkaisessa leirissä, idässä ja lännessä. Kun se toteutti laajan hyökkäyksen itään, se sai myös uuden ilmeen ja ryntäsi länteen. Britannian Fabian-liike, Saksan sosiaalidemokraattinen puolue, Ranskan toinen internationaali, Yhdysvaltain sosialistipuolue ja monet muut sosialistiset puolueet ja järjestöt levittivät tuhon siemeniä Länsi-Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan.

Kylmän sodan aikana Neuvostoliiton ja Kiinan keskitysleirit, teurastukset, nälänhädät ja puhdistukset saivat jotkut länsimaalaiset pitämään itseään onnekkaina, koska he elivät edelleen ylellisyydessä ja vapaudessa. Jotkut sosialistit tuomitsivat julkisesti Neuvostoliiton väkivallan humanitaarisista syistä, mikä sai monet laskemaan suojaustaan.

Kommunismin demoni elää lännessä useissa monimutkaisissa muodoissa ja toimii monien lippujen alla, mikä tekee siitä lähes mahdottoman vastustaa. Seuraavat koulut tai liikkeet ovat peräisin kommunismista tai käyttivät sitä saavuttaakseen päämääränsä: liberalismi, progressiivisuus, Frankfurtin koulukunta, uusmarxismi, kriittinen teoria, 1960-luvun vastakulttuuri, sodanvastainen liike, seksuaalinen vapautuminen, homoseksuaalisuuden laillistaminen, feminismi, ympäristönsuojelu, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, poliittinen korrektius, keynesiläinen taloustiede, avantgarde-taide ja monikulttuurisuus.

6. Sosialismi: kommunismin alkuvaihe

Lännessä monet pitävät sosialismia ja kommunismia erillisinä, mikä tarjoaa hedelmällisen maaperän sosialismin kukoistamiselle. Itse asiassa marxilais-leninistisen teorian mukaan sosialismi on yksinkertaisesti kommunismin alkuvaihe.

Vuonna 1875 Gotha-ohjelman kritiikissä [2] Marx esitti ajatuksen, että kommunismissa on alkuvaihe, jota seuraa "korkeampi" vaihe. Myöhempinä vuosinaan kansainvälisen tilanteen muutosten pakottama Friedrich Engels ehdotti myös "demokraattista sosialismia", jossa ääniä käytettiin poliittisen vallan saamiseksi. Toisen internationaalin sosiaalidemokraattisten puolueiden johtajat ja teoreetikot omaksuivat demokraattisen sosialismin, ja se johti vasemmistolaisiin puolueisiin monissa nykypäivän kapitalistisissa maissa ympäri maailmaa. Myöhemmin Lenin asetti selkeät määritelmät sosialismille ja kommunismille: Hän piti sosialismia kommunismin alkuvaiheena ja kommunismia sosialismin pohjalta kehitettävänä. Sosialismin valtionomistus ja suunnitelmatalous ovat osa kommunismin alkuvalmistelua.

Sosialismi on aina ollut osa marxismia ja kansainvälistä kommunistista liikettä. Vaikka lännessä suositut sosialismin haarat tai vasemmisto-opit näyttävät pinnallisesti kommunismiin liittymättömiltä, ne ovat saman ydinideologian väkivallattomia muotoja. Vasemmistopuolueet nousevat valtaan länsimaissa vaalien kautta väkivaltaisen vallankumouksen sijaan. Korkea verotus palvelee samaa roolia kuin kommunistisissa järjestelmissä nähty suora valtion omistus, ja liiallista sosiaalista hyvinvointia käytetään suunnitelmatalouden tilalla. Hyvinvointivaltion luominen on tärkeä osa sosialismin toteuttamista länsimaissa.

On siis mahdotonta ymmärtää kommunismin tai sosialismin vaaroja keskittymällä yksinomaan noita ideologioita kannattavien hallitusten harjoittamaan väkivaltaan ja teurastukseen. Totalitaarinen kommunismi ja näennäisesti väkivallattomat sosialismin muodot kulkevat käsi kädessä, koska kommunismi vaatii tätä alustavaa kehitysvaihetta, aivan kuten elävä organismi tarvitsee asteittaisen kypsymisen. Jos vapaa maa muuttuisi yhdessä yössä totalitaariseksi hallinnoksi, propagandan ja todellisuuden välinen raju kontrasti järkyttäisi useimpia ihmisiä. Monet kapinoisivat tai ainakin vastustaisivat passiivisesti. Tämä johtaisi suuriin kustannuksiin totalitaariselle hallinnolle, ja hallituksen olisi todennäköisesti suoritettava massamurha vastustuksen poistamiseksi, kuten tapahtui Neuvostoliitossa ja Kiinassa.

Toisin kuin totalitaarisessa hallinnossa, demokraattisten valtioiden sosialismi syö hitaasti ihmisten vapauksia lainsäädännöllä heidän huomaamattaan – kuin metafora kiehuvasta sammakosta. Sosialistisen järjestelmän perustamisprosessi kestää vuosikymmeniä tai sukupolvia, jolloin ihmiset tulevat vähitellen turtuneiksi, muistamattomiksi ja sosialismiin tottuneiksi, mikä kaikki lisää petosta. Asteittain ja "laillisin" keinoin toteutettujen sosialististen liikkeiden loppupeli ei eroa niiden väkivaltaisten vastineiden loppupelistä.

Jotkut vasemmistolaiset valtiot lännessä käyttävät nykyään ajatusta "yhteisestä hyvästä" saadakseen väestön uhraamaan yksilönvapautensa. Näiden maiden kansalaiset säilyttävät korkea-asteiselta näyttävän poliittisen vapauden vain siksi, että sosialismista ei ole vielä tullut vahvaa poliittista järjestelmää. Mutta sosialismi ei ole staattinen käsite. Sosialistiset maat asettavat tulosten tasa-arvon ensisijaiseksi tavoitteekseen ja ovat siten velvollisia riistämään ihmisiltä vapauden edistyksen nimissä. Sosialismissa tapahtuu väistämättä siirtymä kommunismiin, ja ihmisiltä riisutaan jatkuvasti heidän oikeuksiaan, kunnes jäljelle jää tyrannimainen autoritaarinen hallinto.

Ajatuksen tasa-arvoisesta lopputuloksesta sosialismi takaa käyttämällä lainsäädäntöä, kun taas todellisuudessa se alentaa moraalisia arvoja ja riistää ihmisiltä vapauden kallistua hyvyyden puolelle. Normaaleissa olosuhteissa kaikenlaisten ihmisten uskonnolliset vakaumukset, moraalistandardit, kulttuurilukutaito, koulutustausta, älykkyys, mielenlujuus, ahkeruus, vastuuntunto, aggressiivisuus, innovaatio, yrittäjyys ja muut vaihtelevat. Tietenkin on mahdotonta pakottaa tasa-arvoon nostamalla yhtäkkiä alemmilla tasoilla olevia, joten sen sijaan sosialismi rajoittaa keinotekoisesti korkeammalla olevia. Erityisesti moraalisten arvojen suhteen lännen sosialismi käyttää tekosyitä, kuten "syrjinnän vastaisuus", "arvoneutraalius" tai "poliittinen korrektius" hyökätäkseen moraalista erottelukykyä vastaan. Tämä vastaa yritystä eliminoida moraali sinänsä. Tämä on tullut kaikenlaisen antiteistin ja hävyttömän puheen, seksuaalisten perversioiden, demonisen taiteen, pornografian, uhkapelien ja huumeiden käytön laillistamisen ja normalisoinnin kanssa. Tuloksena on eräänlainen käänteinen syrjintä niitä kohtaan, jotka uskovat Jumalaan ja pyrkivät moraalin kohottamiseen, tavoitteena syrjäyttää ja lopulta päästä heistä eroon.

7. Romanttiset käsitykset kommunismista

Tänä päivänä on lukuisia länsimaalaisia, joiden haaveissa ovat romanttiset fantasiat kommunismista, mutta jotka eivät ole koskaan asuneet kommunistisessa maassa ja kokeneet siellä kärsimystä, joten heillä ei ole käsitystä siitä, mitä kommunismi käytännössä tarkoittaa. Kylmän sodan aikana monet intellektuellit, taiteilijat, toimittajat, poliitikot ja nuoret opiskelijat vapaasta maailmasta lähtivät turisteiksi ja matkailijoiksi Venäjälle, Kiinaan tai Kuubaan. Se, mitä he näkivät – tai pikemminkin heidän sallittiin nähdä – oli täysin erilaista kuin noiden maiden ihmisten todellinen elämä.

Kommunistiset maat ovat parantaneet kykyään huijata ulkomaalaisia: Kaikki, mitä ulkomaalaisille vierailijoille näytettiin, oli huolellisesti valmistettu heidän mieltymystensä mukaisesti, kuten mallikylät, tehtaat, koulut, sairaalat, päiväkodit ja vankilat. Vastaanottovirkailijat ja oppaat, joita he kohtasivat, olivat kommunistisen puolueen jäseniä tai muita poliittisesti luotettavia. Kierroksia harjoiteltiin. Vieraita tervehdittiin kukkien, viinin, tanssin ja laulun, juhlien sekä hymyilevien pienten lasten ja virkamiesten kera. Sitten heidät vietiin katsomaan ihmisiä, jotka vaikuttivat ahkerilta ja pystyivät puhumaan vapaasti ja tasavertaisina, ahkerasti opiskelevia opiskelijoita ja ihania häitä.

He eivät saaneet nähdä näennäisiä oikeudenkäyntejä, joukkotuomioita, väkijoukkojen lynkkauksia, kidnappauksia, aivopesua, eristyssellejä, pakkotyöleirejä, joukkomurhia, maan ja omaisuuden varastamisia, nälänhätää, julkisten palvelujen puutetta, yksityisyyden puutetta, salakuuntelua, valvontaa, naapureiden ja ilmiantajien tarkkailua kaikkialla, julmia poliittisia kamppailuja johdossa ja eliitin kalliita luksustuotteita. He eivät erityisesti saaneet nähdä tavallisten ihmisten kärsimystä.

Vierailijat luulivat heille lavastetun olevan totta kommunistisissa maissa. Sitten he edistivät kommunismia lännessä kirjoilla, artikkeleilla ja puheilla, eivätkä monet heistä tienneet, että heidät oli petetty. Pieni osa näki rakennuksessa halkeamia, mutta joutui sitten toiseen ansaan: he pitivät itseään "matkatovereina" ja omaksuivat kiinalaisen asenteen "olla tuulettamatta likapyykkiä ulkopuolisten edessä". He perustelivat, että teurastus, nälänhätä ja sorto kommunistisissa maissa olivat vain osa kommunismiin siirtymisen kustannuksista. He olivat varmoja, että vaikka tie kommunismiin oli kiero, tulevaisuus oli valoisa. He kieltäytyivät kertomasta totuutta, koska se olisi "sosialistisen hankkeen" nimen mustamaalaamista. Koska heillä ei ollut rohkeutta kertoa totuutta, he valitsivat häpeällisen hiljaisuuden.

Kommunistisen fantasian mukaan kaikki ovat vapaita ja tasa-arvoisia, ei ole sortoa tai pakkolunastusta, on suuri aineellinen yltäkylläisyys ja jokainen antaa kykyjensä mukaan ja saa tarpeensa mukaan – taivas maan päällä, jossa jokainen voi kehittyä vapaasti. Tämänkaltainen ihmisyhteiskunta on vain fantasiaa, jota paholainen on käyttänyt syöttinä pettääkseen ihmisiä.

Todellisuudessa valta keskittyy pienen eliitin käsiin. Todellinen kommunismi on totalitaarinen koneisto, jota hallitsee pieni ryhmä johtajia, jotka käyttävät valtamonopoliaan tukahduttaakseen, tyrannisoidakseen ja riistääkseen enemmistöä. Tämän aika ei ole vielä tullut joissakin sosialistisissa maissa, joten ne näyttävät olevan maltillisia. Kun olosuhteet ovat kypsät, kaikki tämä muuttuu ja sosialistisen utopian naiivit kannattajat huomaavat, että on liian myöhäistä katua.

8. Kulttuurin ja moraalin tuhoaminen

Se, että paholainen on sijoittanut agenttejaan jokaiselle alalle ja kansakuntaan, on johtanut tietämättömät ja herkkäuskoiset nopeuttamaan matkaansa kohti tuhoa.

Kommunismi opettaa ihmisiä vastustamaan uskoa Jumalaan ja karkottamaan jumalallisuuden. Se käynnistää samanaikaisesti hyökkäyksiä uskontoja vastaan ulkopuolelta samalla kun se manipuloi ihmisiä korruptoimaan uskontoa sisältä käsin. Uskonnot on politisoitu, kaupallistettu ja muutettu viihteeksi. Lukuisat moraalisesti korruptoituneet papit esittävät harhaanjohtavia tulkintoja uskonnollisista teksteistä johtaen seuraajiaan harhaan ja menevät niin pitkälle, että tekevät aviorikoksia maallikoidensa kanssa tai jopa harjoittavat pedofiliaa.

Tämä kaaos on jättänyt vilpittömät uskonnolliset ihmiset hämmennykseen ja menettämään toivonsa. Vain sata vuotta sitten horjumaton usko jumalallisuuteen oli merkki moraalisesta säädyllisyydestä. Nyt uskonnollisia pidetään typerinä ja taikauskoisina. He pitävät vakaumuksensa omana tietonaan eivätkä edes keskustele vakaumuksestaan ystävien kesken peläten joutuvansa pilkatuiksi.

Toinen kommunismin tärkeä tavoite on perheen tuhoaminen sellaisilla ajatuksilla kuin sukupuolten tasa-arvo ja "varallisuuden ja vaimon jakaminen". Etenkin 1900-luvulla alettiin suosia moderneja feministisiä liikkeitä, jotka edistivät seksuaalista vapautumista, sukupuolierojen hämärtymistä, hyökkäyksiä "patriarkaattia" vastaan ja isän roolin heikkenemistä perheessä.

Nämä liikkeet muuttivat avioliiton määritelmää, edistivät homoseksuaalisuuden laillistamista ja legitimointia, edistivät "oikeuksia" avioeroon ja aborttiin ja käyttivät sosiaalipolitiikkaa kannustaakseen ja tukeakseen tehokkaasti yksinhuoltajuutta. Kaikki tämä johti perheiden hajoamiseen sekä köyhyyden ja rikollisuuden lisääntymiseen. Tämä on ollut yksi hätkähdyttävimmistä yhteiskunnan muutoksista viime vuosikymmeninä.

Poliittisella saralla, samalla kun kommunistiset hallinnot ovat jatkaneet jäykkiä diktatuurejaan, vapaiden yhteiskuntien puoluepolitiikka on tullut kriisipisteeseen. Kommunismi on käyttänyt hyväkseen porsaanreikiä demokraattisten valtioiden oikeudellisissa ja poliittisissa järjestelmissä manipuloimalla suuria poliittisia puolueita. Vaalivoiton turvaamiseksi poliitikot ovat turvautuneet likaisiin temppuihin ja antaneet lupauksia, joita he eivät koskaan pystyisi täyttämään. Kommunistisen vaikutuksen tulos demokraattisissa maissa on se, että nykyään poliittisilla puolueilla ympäri maailmaa on yleensä taipumus kaatua poliittisen kirjon vasemmalle puolelle ja kannattaa korkeampia veroja, korkeampia sosiaalimenoja, suurempaa hallitusta ja taloudellista interventiota. Hallituksella on valtava rooli yhteiskunnan muotoilussa; vasemmistolainen hallitus sallii marxilaisuuden muunnelmien leviämisen koko yhteiskuntaan.

Myös korkeakouluopetusta, jonka oletetaan välittävän aikakausien viisautta ja kulttuuria, on tuhottu. 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla kommunismin aave organisoi koulutusjärjestelmän systemaattisen tuhoamisen. Kiina, joka on kuuluisa syvällisestä muinaisesta sivilisaatiostaan, joutui uuden kulttuurin alaiseksi jo ennen Kiinan kommunistisen puolueen muodollista perustamista. Tämä oli osa pyrkimystä irrottaa kiinalaiset perinteistään. Kun kommunistit ottivat vallan, he kansallistivat koulutusjärjestelmän ja täyttivät oppikirjat puolueideologialla muuttaen nuorten kiinalaisten sukupolvia hurjiksi "sudenpennuiksi" (kiinalainen termi niille, jotka kasvavat kommunismissa ja jotka on juurrutettu vihaamaan ja tappamaan luokkavihollisia).

Lännessä aave käynnisti progressiivisen koulutusliikkeen käyttämällä "tieteen ja edistyksen" lippua saadakseen hallintaansa filosofian, psykologian, pedagogiikan ja lopulta koko koulutusjärjestelmän iskostaen näin opettajia ja koulun hallintohenkilöstöä. Lukiokoulutus alkoi sulkea pois oikeaoppiset ajatukset ja perinteisen moraalin. Akateemisia vaatimuksia madallettiin, jotta opiskelijoilla olisi vähemmän luku- ja kirjoitustaitoa ja heikompi kyky muodostaa omia arviointeja tai käyttää maalaisjärkeä. Ateismi, evoluutioteoria, materialismi ja taistelufilosofia juurrutettiin kaikkiin opiskelijoihin.

1960-luvun vastakulttuuriliikkeen jälkeen poliittisen korrektiuden puolestapuhujista on tullut ajatuspoliiseja, jotka pakottavat opettajat iskostamaan oppilaisiin kaikenlaisia kieroutuneita ideoita. Oppilaat valmistuvat nyt koulusta ilman vahvaa moraalista kompassia, ilman oman kulttuurinsa tuntemusta, ja heillä on vain vähän maalaisjärkeä tai vastuuntuntoa. Heidät jätetään sokeasti seuraamaan väkijoukkoja ja liittymään näin yhteiskunnan alaspäin menevään suuntaukseen.

Yhteiskunnassa on laajalle levinnyt huumeiden väärinkäyttö, rikollisuuden lisääntyminen, seksiä ja väkivaltaa täynnä oleva media, groteskiutta kauneutena pitävä taidemaailma ja kaikenlaisia pahoja kultteja ja okkulttisia ryhmiä. Nuoret ihailevat sokeasti elokuva- ja televisiotähtiä, tuhlaavat aikaansa verkkopeleihin ja sosiaaliseen mediaan ja päätyvät masentuneiksi ja turhautuneiksi. Ihmiset ovat epätoivoisesti huolissaan maailman turvallisuudesta ja tulevaisuudesta järjettömän väkivallan ja terrorismin edessä.

9. Paluu jumalallisuuteen ja perinteeseen

Ihmisen sivilisaation välitti ihmiselle jumalallisuus. Kiinalainen sivilisaatio on nähnyt Han- ja Tang-dynastioiden vaurautta, ja länsimainen sivilisaatio saavutti huippunsa renessanssin aikana. Jos ihmiset voivat ylläpitää jumalallisuuden heille antamaa sivilisaatiota, silloin ihminen pystyy säilyttämään jumalalliset yhteytensä ja ymmärtämään opetetun Lain, kun jumalallisuus palaa ihmismaailmaan. Jos ihmiset tuhoavat kulttuurinsa ja perinteensä, ja jos yhteiskunnan moraali romahtaa, he eivät ymmärrä jumalallisia opetuksia, koska heidän karmansa ja syntinsä ovat liian suuria ja heidän ajattelunsa on poikennut liian kauas jumalallisista ohjeista. Tämä on vaarallista ihmiskunnalle.

Tämä on sekä epätoivon että toivon aikakautta. Ne, jotka eivät usko jumalallisuuteen, viettävät aistillista ja nautinnollista elämää. Ne, jotka uskovat, odottavat jumalallisuuden paluuta hämmennyksessä ja levottomuudessa.

Kommunismi on ihmiskunnan vitsaus. Sen tavoitteena on ihmiskunnan tuhoaminen, ja sen järjestelyt ovat tarkkoja ja täsmällisiä. Salaliitto on onnistunut niin hyvin, että se on melkein toteutettu loppuun asti, ja nyt paholainen hallitsee maailmaamme.

Ihmiskunnan muinainen viisaus kertoo meille näin: Yksi oikeamielinen ajatus voi voittaa sata pahaa, ja kun henkilön Buddha-luonto tulee esiin, se ravisuttaa kymmensuuntaista maailmaa. Paholainen näyttää voimakkaalta, mutta se ei ole mitään jumalallisuuden edessä. Jos ihmiset voivat säilyttää vilpittömyytensä, ystävällisyytensä, myötätuntonsa, suvaitsevaisuutensa ja kärsivällisyytensä, jumalallisuus suojelee heitä, eikä paholainen hallitse heitä.

Luojan armo on rajaton, ja jokaisella elämällä on mahdollisuus paeta katastrofia. Jos ihmiskunta voi palauttaa perinteen, kohottaa moraaliaan ja kuulla Luojan myötätuntoisen kutsun ja pelastuksen tarjoavan taivaallisen Lain, ihminen pystyy murtamaan paholaisen tuhoyrityksen, lähtemään pelastuksen tielle ja kulkemaan kohti tulevaisuutta.

Lähde: https://www.theepochtimes.com/how-the-specter-of-communism-is-ruling-our-world-introduction_2547882.html

Koko sarja videoineen: How The Specter of Communism Is Ruling Our World (theepochtimes.com)

Huomautus


[1] Status quo viittaa tietyn ajanjakson emotionaaliseen, sosiaaliseen, poliittiseen ja / tai taloudelliseen tilaan. Siksi status quon avulla kapseloidaan kaikki kyseisen hetken muuttujat objektiin, joka ei muutu syventämään käsitettä. Latinalainen lause status quo tarkoittaa nykyhetken tilaa.

[2] Gothan kongressi pidettiin Gothassa, Saksassa vuonna 1875 . Gotha Ohjelma oli nimenomaan sosialistinen. Siinä vaaditaan yleistä äänioikeutta, yhdistymisvapautta, työpäivän rajoituksia ja muita työntekijöiden oikeuksia ja terveyttä suojaavia lakeja sekä palkkojen korotuksia. Gotha-ohjelma oli nimenomaan sosialistinen. Karl Marx kritisoi foorumia tekstissä, joka julkaistiin vasta hänen kuolemansa jälkeen: Gotha-ohjelman kritiikki . (Wikipedia)


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.