Arkeologi väittää löytäneensä todisteita kehittyneestä muinaisesta sivilisaatiosta Etelämantereella

 
Satelliittikuva siitä, minkä William James Veall väittää esittävän esihistoriallisen veistoksen päätä Etelämantereella. (Kuva: William James Veall) Tausta: Antarktis (12019)

William James Veall sanoo jään sulamisen osassa Etelämanteretta paljastaneen jälkiä muinaisesta sivilisaatiosta.

Veall on riippumaton tutkija, joka käyttää kaukokartoitussatelliittia etsiessään mahdollisia arkeologisia kohteita. Hän opiskeli tekniikkaa Basingstoken ja Southamptonin teknillisessä korkeakoulussa ja arkeologiaa Southamptonin yliopistossa Iso-Britanniassa. Veall suunnittelee miehittämättömiä ilma-aluksia, joilla kartoitetaan saavuttamattomia alueita, ja hän kuvailee itseään satelliittiarkeologiksi.

Veall sanoo, että esihistoriallinen sivilisaatio on voinut veistää ne valtavat ihmispäät, eläimet ja symbolit, jotka ovat tulleet esiin Etelämantereen maastossa.

 
Kuva 1 (Kuva:William James Veall)

 
Kuva 2 (Kuva:William James Veall)

 
Kuva 3 (Kuva:William James Veall)

 
Kuva 4 (Kuva:William James Veall)

 
Kuva 5 (Kuva:William James Veall)

 
Kuva 6 (Kuva:William James Veall)

Hän tulkitsee ottamiaan satelliittikuvia Cape Adaresta, joka sijaitsee koillisosassa Antarktisen niemimaata. Kuvassa on suuria ihmispäitä, eläinten hahmoja ja maastoon veistettyjä symboleja. Jos hänen tulkintansa osuvat oikeaan, se merkitsisi, että kehittynyt sivilisaatio loi nämä muodostelmat tuhansia vuosia sitten.

Tämä on ristiriidassa tavanomaisen historiankäsityksen kanssa, jossa todetaan, että Etelämantere löydettiin vasta 1800-luvun alkupuolella. Huhut suuresta mantereesta tai maa-alueesta maapallon eteläosassa ovat siirtyneet muinaisista ajoista lähtien ja motivoineet etsimään sitä, kuten teki kapteeni James Cook. Mutta valtavirran käsitys historiasta ei sisällä mitään viittausta kehittyneestä sivilisaatiosta, joka voisi ulottua Etelämantereelle ja luoda tällaisia veistoksia ennen nykyaikaa.

Vastaavia väitteitä on tehty aiemmin myös heidän taholtaan, jotka ovat havainneet keinotekoisia muodostelmia eri puolilla maailmaa ja jopa Marsin pinnalla.

Skeptikot ovat usein hylänneet tällaiset väitteet pitäen niitä luonnollisina muodostumina ja pareidolian tuloksena, jossa epämääräiset ja satunnaiset kuviot muokkaantuvat yksilön mielessä merkityksellisiksi, kuten silloin, kun nähdään esimerkiksi pilvien muodostamia eläinten hahmoja.

Vastauksena tähän olettamukseen Veall kertoi sähköpostissaan, että hän on tutkinut satelliittikuvia ja kallioon hakattuja kaiverruksia lähes 40 vuotta ja kehittänyt tiukkoja kriteerejä, jotta voidaan eliminoida toistuvat syytökset pareidoliasta.

Hän kutsuu muita tiedemiehiä tutkimaan satelliitin ottamia kuvia. Jos nämä ovat todellakin tuhansia vuosia sitten tehtyjä veistoksia, eroosio on kuluttanut niitä huomattavasti. Kuvia otetaan myös avaruudesta käsin, joten epäselvyyksien vuoksi tarvitaan lisätutkimuksia.

Mutta Veall uskoo, että noin 6 000 vuotta sitten sumerilainen kulttuuri nykyisen Irakin alueelta on voinut nousta maihin mainitussa paikassa. Tämä kulttuuri oli aikansa edistyksellisin.

Kielitieteilijä on samaa mieltä Veallin tulkinnasta, että symbolit ovat yhteydessä muinaiseen sumerilaiseen kulttuuriin.

Tohtori Clyde Winters on samaa mieltä Veallin kanssa siitä, että symbolit, jotka hän on poiminut kuvista, muistuttavat sumerilaista kirjoitusjärjestelmää.

Wintersillä on maisteritutkinto kielitieteessä ja antropologiassa Illinois’n yliopistosta. Epoch Times siteerasi kirjettä, jonka Winters lähetti Veallille: "Kirjoitukset näyttävät olevan lineaarista sumerin kieltä.” Hän sanoi, että kuvan nro. 2 ”kasvoissa” olevat symbolit viittaavat shamaaniin tai oraakkeliin, vaikutusvaltaiseen mieheen, kun sitä tulkitaan sumerin kielellä.

Wintersin aiempi työ on ollut kiistanalainen, ja jotkut epäilijät ovat kyseenalaistaneet hänen pätevyytensä kielitieteilijänä. Mutta Winters puolusti ammattitaitoaan RationalWiki-artikkelissa, jossa hän kuvaili koulutustaan, sekä akateemista uraansa, mukaan lukien vertaisarvioidut artikkelit, joissa hän on kirjoittanut eri sivilisaatioiden geneettisestä ja kielellisestä historiasta. Yksi tällainen artikkeli julkaistiin arvostetussa kansallisakatemian tiedejulkaisussa (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Alue, josta "veistokset" löydettiin, on looginen paikka antiikin valtameriyhteyksille Etelämantereen kanssa, Veall sanoo.

Veall kertoo, että Cape Adare on looginen paikka antiikin valtameriyhteyksille Etelämantereen kanssa, koska muinaiset tutkimusmatkailijat ovat voineet kulkea sinne pitkin Australian itärannikkoa. Koska brittiläinen tutkimusmatkailija James Ross löysi Cape Adaren vuonna 1841, sen suhteellisen kätevä sijainti on tehnyt siitä tärkeän maihinnousupaikan Etelämantereen tutkimuksissa.

Hän on myös tunnistanut samanlaiset "veistokset" Marmolan saarella, jota Antarktikselle matkaavat kutsuvat "Antarktiksen sisäänkäyntioveksi”.

 
(Kuva:William James Veall)

Myös muut ovat esittäneet kiistanalaisia todisteita, että Etelämanner olisi ollut asuttu kaukaisessa menneisyydessä.

 
Pyramidimuotoinen vuori Ellsworthin vuoristoalueella Etelämantereella.

Veall ei ole ensimmäinen, joka on väittänyt, että kehittyneellä muinaisella sivilisaatiolla olisi ollut yksityiskohtaista tietämystä Etelämantereesta ja että se olisi saattanut asuttaa sitä. Esimerkiksi jotkut tutkijat ovat väittäneet, että turkkilaisen laivastoupseerin ja kartografin Piri Reisin vuonna 1513 laatimassa kartassa on yksityiskohtaista, aikojen takaa periytynyttä tietoa Etelämantereen maastosta.


Englanniksi: https://www.theepochtimes.com/uplift/archeologist-claims-to-have-found-evidence-of-advanced-ancient-civilization-on-antarctica_2320120.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.