Johdanto: Kuinka kommunismin aave hallitsee maailmaamme (Osa 1)

Epoch Times on julkaissut kiinankielisestä kirjasta ”Kuinka kommunismin aave hallitsee maailmaa” sarjan, jonka on kirjoittanut ”Yhdeksän kommentaaria kommunistisesta puolueesta” -julkaisun toimitusryhmä.

(Osa 1/2)

Sisällysluettelo

1. Kommunismi: Paholainen, joka on päättänyt tuhota ihmiskunnan
2. Paholaisen menetelmät ja päämäärät
3. Kommunismi: Paholaisen ideologia
4. Paholaisen metafyysinen ymmärtäminen
5. Paholaisen monet kasvot
6. Sosialismi: kommunismin alkuvaihe
7. Romanttiset käsitykset kommunismista
8. Kulttuurin ja moraalin tuhoaminen
9. Paluu jumalallisuuteen ja perinteeseen

Johdanto

”Kommunististen hallitusten romahtaminen Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa merkitsi puoli vuosisataa kestäneen kapitalististen ja kommunististen leirien välisen kylmän sodan päättymistä lännessä ja idässä. Tuolloin monet olivat optimistisia ja uskoivat, että kommunismista oli tullut menneisyyden jäänne.

Surullinen totuus on kuitenkin se, että suuresti muuttunut kommunistinen ideologia on ottanut vallan ja vakiinnuttanut paikkansa ympäri maailmaa. Kiinassa, Pohjois-Koreassa, Kuubassa ja Vietnamissa on täysin kommunistiset hallinnot; Itä-Euroopan maissa kommunistisella ideologialla ja käytännöllä on edelleen merkittävä vaikutus; ja Afrikan ja Etelä-Amerikan maissa sosialismia harjoitetaan demokratian ja tasavaltaisuuden lipun alla. Sitten ovat Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan kansakunnat, joista on tullut kommunististen vaikutteiden isäntiä ihmisten edes tajuamatta sitä.

Kommunismi synnyttää sotaa, nälänhätää, teurastusta ja tyranniaa. Nämä itsessään ovat riittävän pelottavia, mutta kommunismin aiheuttamat vahingot menevät paljon pidemmälle. On tullut yhä selvemmäksi, että toisin kuin mikään muu järjestelmä historiassa, kommunismi julistaa sodan ihmiskuntaa itseään vastaan – käsittäen myös inhimilliset arvot ja ihmisarvon.

Perustettuaan massiivisen diktatuurin Neuvostoliittoon ja Kiinaan kommunismi alkoi hallita miljoonia ihmisiä ja aiheutti yli sata miljoonaa luonnotonta kuolemaa alle vuosisadassa. Peittelemättömissä maailmanvallankumousyrityksissään kommunistinen blokki ajoi maailman ydinsodan partaalle; vasemmistolaiset ajattelijat ja aktivistit ovat puolestaan edistäneet perheen, yhteiskuntajärjestyksen ja perinteisen moraalin tahallista ja laajalle levinnyttä tuhoamista.

Mikä on kommunismin luonne? Mikä on sen tavoite? Miksi se pitää ihmiskuntaa vihollisenaan? Kuinka voimme paeta sitä?

1. Kommunismi: Paholainen, joka haluaa tuhota ihmiskunnan

Kommunistinen manifesti alkaa lauseella "Aave kummittelee Euroopassa – kommunismin aave". Termin "aave" käyttö ei ollut Karl Marxin päähänpisto. Kuten tässä kirjassa väitämme, kommunismia ei pidä ymmärtää ideologisena liikkeenä, poliittisena opinkappaleena tai epäonnistuneena yrityksenä järjestää ihmisten asiat uudella tavalla. Sen sijaan se pitäisi ymmärtää paholaisena – vihan, rappeutumisen ja muiden universumin elementaalivoimien muovaamana pahana aaveena.

Kylmän sodan jälkeen kommunismin myrkky ei vain edelleen vahingoittanut entisiä kommunistisia maita, vaan levisi myös kaikkialle maailmaan. Siitä lähtien kommunismin ideologinen soluttautuminen on antanut aaveelle mahdollisuuden vaikuttaa ihmisyhteiskuntaan maailmanlaajuisesti. Kommunististen käsitysten vaikutuksen alaisena lukemattomat ihmiset ovat menettäneet kykynsä erottaa oikea väärästä ja hyvä pahasta. Paholaisen salaliitto on toteutettu loppuun asti.

2. Paholaisen menetelmät ja päämäärät

Jumalallisuus loi ihmisen, ja jumalallinen myötätunto on pitkään suojellut ihmistä. Paholainen tiesi tämän, ja siksi se ryhtyi katkaisemaan tämän yhteyden turmellakseen ihmisen ja varmistaakseen, ettei jumalallisuus enää huolehtisi hänestä. Paholaisen lähestymistapa on ollut horjuttaa jumalallisuuden ihmiskunnalle antamaa kulttuuria inhimillisen moraalin heikentämiseksi ja siten manipuloida ihminen totuudenvastaiseksi, jotta hän ei ole pelastuksen arvoinen.

Sekä hyvä että paha, jumalallisuus ja paholainen asuvat jokaisen ihmisen sydämessä. Henkilö voi eläessään vajota moraalittomaan rappioon tai kohota moraalin kultivoinnin kautta. Ne, jotka uskovat jumalallisuuteen, tietävät, että pyrkimällä moraaliseen käyttäytymiseen ja ajatteluun, jumalallisuus voi vahvistaa heidän oikeamielisiä ajatuksiaan ja sallia sitten ihmeiden tapahtua. Jumalallisuus auttaa myös henkilön moraalin tason kohoamisessa, jotta hänestä tulee jalompi henkilö, mikä lopulta mahdollistaa palaamisen taivaaseen.

Alhaisen moraalin omaava henkilö on kuitenkin täynnä itsekkyyttä, himoa, ahneutta, tietämättömyyttä ja ylimielisyyttä. Vaikka jumalallisuus ei koskaan hyväksy tällaisia ajatuksia ja tekoja, paholainen suurentelee niitä, mikä lisää henkilön itsekkyyttä ja pahuutta. Manipuloituna tekemään väärin henkilö luo näin lisää karmaa ja aiheuttaa lisää moraalista rappiota, kunnes lopulta häntä odottaa vain helvetti.

Jos koko ihmisyhteisön moraalinormit laskevat, paholainen kiihdyttää tätä kehitystä tavoitteenaan aiheuttaa lisää syntiä, lisää karmaa ja lopulta ihmiskunnan tuhon. 1800-luvulla alkanut Euroopan myllerrys ja siihen liittyvä moraalinen rappio antoivat paholaiselle tällaisen tilaisuuden. Se ryhtyi horjuttamaan askel askeleelta hyvän ja pahan erottelukriteerejä. Se edisti ateismia, materialismia, darwinismia ja taistelun filosofiaa.

Paholainen valitsi Marxin edustajakseen ihmisten keskuudessa. Vuonna 1848 julkaistussa Kommunistisessa manifestissa Marx ja hänen työtoverinsa Friedrich Engels puolsivat yksityisten yritysten, yhteiskuntaluokkien, kansakuntien, uskontojen ja perheen väkivaltaista tuhoamista. Vuoden 1871 tuhoisa Pariisin kommuuni oli kommunistisen aaveen ensimmäinen suora yritys kaapata valta.

Marxin kannattajat väittävät, että poliittinen valta on marxilaisen valtiotieteen keskeinen kysymys. Tämä on ja ei ole totta. Kun näemme selkeästi kommunismin perimmäiset tavoitteet, voimme tunnistaa, että poliittinen valta on sekä tärkeää että merkityksetöntä kommunistiselle hankkeelle. Se on tärkeää siinä mielessä, että poliittiseen valtaan pääsy mahdollistaa nopean keinon turmella ihmiskunta. Kun kommunistit hallitsevat vallankahvoja, he voivat edistää ideologiaansa väkivallalla ja hävittää perinteisen kulttuurin muutamassa vuosikymmenessä tai vähemmässä. Mutta se on myös merkityksetöntä, sillä ilman valtion koneistoakin paholaisella on muita keinoja käyttää hyväkseen ihmisen heikkouksia ja puutteita: vaikka kommunisteilla ei olisikaan poliittista valtaa, aaveen maalliset agentit voivat pettää, ottaa yhteiskäyttöön, pakottaa ja hämmentää yhteiskuntaa, horjuttaa järjestystä ja luoda mullistuksia perinteisen ajattelun kumoamiseksi. Kommunismi käyttää tällaista "hajota ja hallitse" -taktiikkaa pyrkimyksissään saavuttaa valta globaalisti.

3. Kommunismi: Paholaisen ideologia

Jumalallisuus loi ihmisyhteiskunnalle rikkaan kulttuurin, joka perustui yleismaailmallisiin arvoihin ja tasoitti ihmisille tien palata taivaaseen. Kommunismi ja jumalallinen perinteinen kulttuuri ovat ristiriidassa keskenään.

Häijyn aaveen ytimessä ovat ateismi ja materialismi – saksalaisen filosofian, Ranskan yhteiskunnallisen vallankumouksen ja brittiläisen poliittisen taloustieteen elementtien yhteenliittymä, joka on koottu maalliseksi uskonnoksi tarkoituksena korvata jumalallisille ja oikeaoppisille uskonnoille aiemmin kuulunut asema.
Kommunismi muuttaa maailman omaksi kirkokseen ja saattaa sosiaalisen elämän kaikki osa-alueet toimivaltansa alaisuuteen. Paholainen ottaa valtaansa ihmisten ajatukset ja saa heidät kapinoimaan jumalallisuutta vastaan ja hylkäämään perinteet. Näin paholainen johdattaa ihmisen tuhoamaan itse itsensä.

Paholainen valitsi Marxin ja muita agenteikseen vastustamaan ja tuhoamaan jumalallisuuden ihmisten yhteiskunnalle säätämiä periaatteita. Idässä se käynnisti väkivaltaisen vallankumouksen ja perusti totalitaarisen valtion, joka yhdisti politiikan ja maallisen uskonnon. Lännessä se vakiinnuttaa korkean verotuksen ja varallisuuden uudelleenjaon kautta progressiivisen, väkivallattoman kommunismin. Globaalissa mittakaavassa se pyrkii levittämään kommunistista ideologiaa poliittisiin järjestelmiin kaikkialla tavoitteenaan heikentää kansallisvaltioita ja perustaa globaali hallitseva elin. Tämä on kommunismissa luvattu ”paratiisi maan päällä”, oletettu kollektiivinen yhteiskunta ilman luokkia, kansakuntia tai hallitusta – yhteiskunta, joka perustuu periaatteeseen ”jokaiselta kykyjensä mukaan ja jokaiselle tarpeidensa mukaan”.

Kommunismi käyttää ohjelmaansa "paratiisin" luomisesta maan päälle edistääkseen ateistista käsitystä "yhteiskunnallisesta edistyksestä". Se käyttää materialismia heikentämään ihmiskunnan hengellisiä pyrkimyksiä, jotta kommunistinen ideologia voi levitä kaikille aloille, joihin kuuluvat yhteiskuntaopin ja filosofian lisäksi jopa luonnontieteet ja uskonnonopetus. Kuten pahanlaatuinen kasvain, kommunismi tekee etäispesäkkeitä ja levitessään eliminoi muut uskomukset – mukaan lukien uskon jumalallisuuteen. Se puolestaan tuhoaa kansallisen suvereniteetin ja identiteetin sekä ihmiskunnan moraaliset ja kulttuuriset perinteet ja johtaa siten ihmisen tuhoon. Kommunistisessa manifestissa Marx julisti: "Kommunistinen vallankumous on radikaalein murtautuminen ulos perinteisistä omistussuhteista; ei siis ihme, että sen kehittämiseen liittyy radikaalein murtautuminen ulos perinteisistä aatteista." Marx tiivisti näin tarkasti kommunismin käytännön kahden viime vuosisadan aikana.

Jumalallisuus on moraalisen järjestyksen lähde, ja jumalallisuuden moraali on ikuinen ja muuttumaton. Moraaliset normit eivät ole ihmisen itsensä määriteltävissä, eikä ihminen voi muuttaa niitä. Kommunismi tuomitsee moraalin kuolemaan ja yrittää saada kommunistisen Uuden Ihmisen vakiinnuttamaan valheellisen vallankumouksellisen moraalin. Se käyttää negatiivisia menetelmiä karkottaakseen kaikki myönteiset tekijät ihmisen perinteistä, jotta kielteiset tekijät valtaavat maailman.

Perinteiset lait tulevat moraalista, ja niiden on tarkoitus ylläpitää sitä. Kommunismi yrittää erottaa moraalin laista, sitten tuhota moraalin keksimällä haitallisia uusia lakeja ja alistamalla olemassa oleva laki vääristyneille tulkinnoille.

Jumalallisuus kehottaa ihmistä olemaan ystävällinen; kommunismi kiihottaa luokkataisteluun ja kannattaa väkivaltaa ja tappamista.

Jumalallisuus loi perheen yhteiskunnan perusyksiköksi; kommunismi uskoo, että perhe on yksityisomaisuuden ja kapitalismin ilmentymä, ja pyrkii hävittämään sen.

Jumalallisuus antaa ihmiselle vapauden hankkia vaurautta ja oikeuden parantaa asemaansa elämässä; kommunismi pyrkii hallitsemaan kaikkia talouselämän osa-alueita eliminoimalla yksityisomaisuuden, lunastamalla omaisuutta, nostamalla veroja ja monopolisoimalla luottoa ja pääomaa.

Jumalallisuus loi ne moraalin, hallituksen, lain, yhteiskunnan ja kulttuurin muodot, jotka tulisi ylläpitää; kommunismi pyrkii nykyisten sosiaalisten rakenteiden väkivaltaiseen kaatamiseen.

Jumalallisuus välitti ihmiselle perinteisen taiteen ainutlaatuisen muodon keinona välittää jumalallista kuvaa. Perinteinen taide muistuttaa ihmiskunnalle taivaan kauneudesta, vahvistaa uskoa, kohottaa moraalia ja vaalii hyveitä. Kommunismi sitä vastoin saa ihmisen palvomaan vääristyneitä moderneja luomuksia – taiteellisia tuotantoja, jotka tukahduttavat jumalallisen luontomme, antavat täyden hallinnan demoniselle impulssille kohti kaaosta ja epäjärjestystä ja manipuloivat taidemaailmaa levittämällä alhaisia, rumia, epämuodostuneita, pahoja ja rappeutuneita ideoita.

Jumalallisuus haluaa ihmisen olevan nöyrä ja täynnä kunnioitusta ja hämmästystä taivaallista luomista kohtaan. Kommunismi kiihottaa demonista ja ylimielistä puolta ihmisessä ja rohkaisee häntä kapinoimaan jumalallisuutta vastaan. Vahvistamalla ihmisluontoon kuuluvaa ja väistämätöntä pahaa se hyödyntää "vapauden" ajatusta rohkaistakseen toimintaan, jota moraali ja velvollisuuden tai kunnian tunteet eivät rajoita. Tunnuslausetta "tasa-arvo" käytetään herättämään kateutta ja turhamaisuutta, mikä kiihottaa ihmisen halua kuuluisuuteen ja aineellisiin etuihin.

Toisen maailmansodan jälkeen kommunistit laajensivat sotilaallista ja taloudellista imperiumiaan ja kommunistinen blokki sekä vapaa maailma taistelivat vuosikymmeniä. Maissa, joita hallitsivat avoimet kommunistiset hallintojärjestelmät, sen opista tuli maallinen uskonto – kiistaton oppikirjoihin kirjoitettu opinkappale. Mutta muualla kommunismi juurtui nojautuen muihin valepukuihin.

4. Paholaisen metafyysinen ymmärtäminen

Ajatus paholaisesta, johon tässä tekstissä viitataan, on yliluonnollinen voima. Ymmärtääkseen paholaisen kaikkialle maailmaan kylvämän kaaoksen täytyy ymmärtää täysin kommunismin todellinen luonne.

Yksinkertaisesti sanottuna kommunismin aave koostuu vihasta; se ammentaa energiansa vihasta, joka kumpuaa ihmisen sydämestä.

Kommunismin aave on sidottu Saatanaan. Usein näitä kahta ei voi erottaa toisistaan, joten emme yritä tarkastella niitä erikseen.

Paholaisen järjestelyt ovat läsnä sekä idässä että lännessä jokaisessa ammatissa ja kaikilla elämänaloilla. Joskus sen voima on jaettu, joskus integroitu; joskus se käyttää yhdenlaista taktiikkaa, joskus toista. Se ei seuraa yksinkertaista kaavaa. Kommunismin aave on ihmiskuntaa vastaan käydyn rajoittamattoman sodan käynnistäjä ja luodessaan taistelukenttiä käyttänyt kaikkia mahdollisia alueita akateemisesta populaarikulttuuriin, yhteiskunnallisista asioista kansainvälisiin suhteisiin.

Aaveen pimeä energia voi siirtyä halutessaan ilmaisuvälineestä toiseen. Esimerkiksi sodanvastaisen liikkeen hiivuttua lännessä 1970-luvulla, paholainen manipuloi kapinallisia nuoria kanavoidakseen heidän energiansa toimimaan kiihkeästi feminismin, ympäristönsuojelun ja homoseksuaalisuuden laillistamisen puolesta. Paholainen käytti siten näitä ponnisteluja horjuttamaan länsimaista sivilisaatiota sisältäpäin.

Paholainen värvää ilkeitä ihmisiä toimimaan agentteinaan ja edustajinaan ihmismaailmassa. Aaveen vallassa he käyttävät petollista viehätysvoimaa ja harhaanjohtavia ihmiskuntaan vetoavia tarinoita houkutellakseen viattomia ihmisiä laumaan. Kommunismin kaapatessa heidän oikeudentuntonsa ja moraalinsa heistä tulee aaveen uskollisimpia puolustajia.

Paholaisen agentteja – joista useimmat eivät ole tietoisia roolistaan – on kaikkialla yhteiskunnassa eliitistä keskiluokkaan ja alempiin luokkiin. Siten sen toiminta ilmenee toisinaan alhaalta ylöspäin suuntautuvina vallankumouksina, toisinaan ylhäältä alaspäin suuntautuvina salaliittoina ja toisinaan uudistuksina keskustasta.

Paholainen voi muuttaa muotoaan ja esiintyä useissa paikoissa samalla kertaa. Se käyttää työnsä suorittamiseen alhaisia olentoja ja haamuja muissa ulottuvuuksissa. Nämä olennot ruokkivat ihmisen negatiivisia energioita, kuten viha, pelko, epätoivo, ylimielisyys, kapinallisuus, mustasukkaisuus, himo, raivo, kiihko, joutilaisuus ja paljon muuta. Pornografia ja huumeriippuvuus ovat työkaluja, joita paholainen käyttää.

Paholainen on salaperäinen ja täynnä vilppiä. Se käyttää ihmisen ahneutta, jumalattomuutta ja pimeyttä saavuttaakseen päämääränsä, ja niin kauan kuin henkilön ajatukset ovat linjassa näiden luonteenpiirteiden kanssa, paholainen voi hallita tätä henkilöä. Usein ihmiset luulevat toimivansa omien ajatustensa mukaan eivätkä ymmärrä, että heitä manipuloidaan.

Jatkuu ...

Lähde: https://www.theepochtimes.com/how-the-specter-of-communism-is-ruling-our-world-introduction_2547882.html

Koko sarja videoineen: How The Specter of Communism Is Ruling Our World (theepochtimes.com)

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.