Kansallinen tilannekatsaus: KKP:n Falun Gongin vaino on kansanmurha

"Yhdysvaltalaisten poliittisten päättäjien tulee selvästi tuomita tämä Falun Gongin vastainen vaino ja julistaa se kansanmurhaksi", kirjoitti Nina Shea, (Director of the Hudson Institute’s Center for Religious Freedom), artikkelissaan, joka julkaistiin National Review -lehdessä 4. helmikuuta otsikolla ’KKP tekemässä toista kansanmurhaa – kohteena Falun Gong’.

 
Nina Shea, (the director of the Hudson Institute’s Center for Religious Freedom)

Tarkemmin sanottuna tämä kansanmurha "perustuu useisiin täsmällisiin raportteihin, jotka osoittavat, että suuri määrä sen pidätettyjä harjoittajia on joutunut väkisin lääketieteellisiin toimenpiteisiin, jotka väistämättä tappavat heidät". Nämä raportit osoittivat, että julistettuaan hallituksen aikomuksen Falun Gongin eliminoimiseksi 20 vuotta sitten Kiinan kommunistipuolue (KKP) "on kohdistanut vangittuihin Falun Gongin harjoittajiin tahdonvastaisia elinten poistoja joukkointernoinnin, katoamisten ja kidutuksen lisäksi".

"Tämä tarkoittaa, että uhrit tapetaan joko vähän ennen tai silloin, kun heidän sydämensä, maksansa, keuhkonsa ja munuaisensa leikataan kirurgisesti myytäviksi Pekingin maailman suurimmilla elinsiirtomarkkinoilla", selitti Shea. Hän lisäsi, että YK:n asiantuntijoiden kriittiset uudet löydöt ovat vahvistaneet kansanmurhan.

Vaino alkoi vuonna 1999 Kiinan kommunistipuolueen entisen johtajan Jiang Zeminin käskystä. Peking arvioi, että Falun Gongin harjoittajia oli tuolloin noin 70 miljoonaa. Yhdysvaltain ulkoministeriö huomautti, että KKP käynnisti "laittoman, puolueen ylläpitämän turvallisuusorganisaation Falun Gong -liikkeen tuhoamiseksi."

Viitaten tutkimuksiin, jotka on dokumentoitu Kanadan entisen ministerin David Kilgourin ja asiantuntijoiden David Matasin ja Ethan Gutmannin kirjassa Bloody Harvest, Shea kirjoitti: "Suurin osa Kiinan valtavasta siirtoelinten määrästä saadaan tappamalla viattomia: uiguureja, tiibetiläisiä, kotikristittyjä ja ennen kaikkea Falun Gongin, henkisen kultivointimenetelmän, harjoittajia."

Muut tutkimukset ovat myös vahvistaneet todisteita siitä, että Falun Gongin harjoittajat eivät ole vain elinryöstöteollisuuden uhreja, vaan he ovat todennäköisesti olleet sen pääasiallisia uhreja viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Tällaisia arviointeja on tehty ainakin kaksi vuonna 2020. Toinen on Matthew Robertsonilta VOC:stä (the Victims of Communism Memorial Foundation), jonka arvion on julkaissut Jamestown Foundation, toinen Sir Geoffrey Nicen johtamalta riippumattomalta tuomioistuimelta (China Tribunal), joka johti myös äskettäistä uiguurituomioistuinta.

Arviot olivat yhdenmukaisia sen tosiasian kanssa, että "Kiinan sairaalat ajoittavat elinsiirrot pyynnöstä tehtäviksi päivien tai viikkojen sisällä", kuten Bloody Harvestissa on dokumentoitu. NIH:n (Yhdysvaltain terveysvirasto) asiakirjat osoittavat, että munuaisten odotusaika on Yhdysvalloissa neljä vuotta. Kiinalaisen elinsiirtoyhtiön verkkosivuston vuoden 2004 arkistoidun version mukaan mahdollisille ulkomaisille potilaille kerrotaan: "Kiinassa teemme munuaisensiirtoja eläviltä luovuttajilta. Se on täysin erilaista kuin munuaisensiirrot kuolleilta luovuttajilta, joista kuulette japanilaisissa sairaaloissa ja dialyysikeskuksissa.”

Kiinan viranomaiset väittivät lopettaneensa tällaiset väärinkäytökset, kuten kuolemaan tuomittujen vankien käytön elinten hankinnassa vuonna 2015 ja perustivat sen sijaan vapaaehtoisen luovutusjärjestelmän. Mutta riippumaton tuomioistuin havaitsi, että Kiinan viralliset elinsiirtotilastot ovat "väärennettyjä". "Se havaitsi ’käsittämättömän eron’ sairaalatietoihin perustuvien ’uskottavien’ arvioiden, jotka koskevat noin 60 000–90 000 siirtoa vuosittain, verrattuna Kiinan kansantasavallan ilmoittamiin 5 146 elinluovuttajaan vuoden aikana", Shea kirjoitti. "Tuomioistuin ja muut tutkimukset päättelevät, että vangitut, elävät Falun Gongin harjoittajat auttoivat täyttämään tämän aukon. On huomattava, että yleinen mediaviite 65 000 Falun Gongin harjoittajasta, jotka murhattiin elintensä vuoksi, on peräisin Ethan Gutmannin tutkimuksesta, joka kattaa pelkästään vuodet 2000–2008.

Lisätodisteet, mukaan lukien todistukset (henkilöiltä), osoittivat, että pidätetyt Falun Gongin harjoittajat joutuivat yleensä vankilan lääketieteellisiin tutkimuksiin. Tulokset syötettiin valtion sairaalajärjestelmän elinten jakamista koskeviin tietokantoihin. "The Jamestown Foundation kuvaa päällekkäisyyttä lääketieteellisen transplantaatiohenkilöstön ja KKP:n kaaderien välillä Falun Gongin vastaisessa kampanjassa ja tiiviistä elinsiirtojen koordinoinnista KKP:n, kansan vapautusarmeijan, vankiloiden ja sairaaloiden välillä", selitettiin National Review -artikkelissa.

Lisäksi riippumaton tuomioistuin totesi kaksi vuotta sitten, että KKP on syyllistynyt "rikokseen ihmisyyttä vastaan" elinten ryöstämisessä, mikä suurensi Falun Gongin harjoittajien mahdollisuutta kuolla elinryöstön uhrina. "Asiakirja yli kymmeneltä YK:n ihmisoikeusasiantuntijalta paljastaa, että yksinomaan Falun Gongin harjoittajat ja muut uskonnolliset mielipidevangit ovat elinryöstöjen kohteena, kun taas muut vangit, joilla on yhtä arvokkaita elimiä, eivät ole erityisiä lähteitä", Shea sanoi artikkelissaan. "KKP:n toiminnan erityinen kohdistaminen pidätettyihin uskonnollisiin vähemmistöihin, erityisesti Falun Gongin harjoittajiin, osoittaa, että voitto ei ole sen pääasiallinen motiivi (vaikka raha saattaa liittyä lääkintähenkilöstön motiiviin)."

YK:n nimeämien kahdentoista riippumattoman ihmisoikeusasiantuntijan yhteisessä lausunnossa kesäkuussa 2021 raportoitiin sellaisista kysymyksistä kuin kidutuksesta, pidätyksistä, uskonnonvapaudesta, naisten oikeuksista ja vähemmistöistä. Lausunnossa ilmoitettiin heidän olevan "erittäin huolissaan ’uskottavista tiedoista elinten ryöstämisestä’ vangituilta Falun Gongin harjoittajilta, uiguureilta, tiibetiläisiltä, muslimeilta ja kristityiltä Kiinassa.” Itse asiassa näistä ryhmistä tuli tahdonvastaisten lääketieteellisten tutkimusten kohteita, joiden tulokset "rekisteröityivät elävien elinten lähteiden tietokantaan, mikä helpottaa elinten jakamista". Sitä vastoin uskottavat tiedot osoittivat, että "muiden vankien ei tarvitse käydä tällaisissa tutkimuksissa.”

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä tiedot paljastavat yhteydet KKP:n käskyn "eliminoida" Falun Gong ja riippumattoman tuomioistuimen ja muiden asiantuntijoiden havainnon välillä, joiden mukaan "KKP ja valtion virkamiehet ovat valinneet suuren joukon Falun Gong -vankeja lähetettäviksi varmaan kuolemaan siirtoleikkauspöydillä tai lähellä niitä. Tämä todistaa kansanmurha-aikeista", Shea kirjoitti.

"Amerikkalaiset poliittiset päättäjät osoittavat uutta halukkuutta tunnustaa KKP:n sorto. Heidän pitäisi selvästi tuomita tämä Falun Gongin vastainen vaino ja julistaa se kansanmurhaksi”, Shea sanoi yhteenvedossaan. "Jos tämä olisi tehty aikaisemmin, uiguurien kansanmurhaa ei ehkä koskaan olisi tapahtunut. Siitä huolimatta Pekingin olympialaiset antavat oikeuden näiden kauhistuttavien, jatkuvien KKP:n ihmisoikeusrikkomusten erityistarkastukselle.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/7/199091.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.