Yleismaailmallisessa julistuksessa vaaditaan Kiinan kommunistipuoluetta lopettamaan julmuus ihmiskuntaa vastaan

"World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting” -webinaarisarjan viimeisen istunnon aikana 26. syyskuuta 2021 viisi isäntävaltiosta riippumatonta järjestöä Yhdysvalloista, Euroopasta ja Aasiasta antoivat "yleismaailmallisen julistuksen elinryöstöjen torjumisesta ja ehkäisemisestä" kehottaen kaikkia maailman järjestöjä ja yksilöitä liittymään ponnisteluihin lopettaa Kiinan kommunistipuolueen (KKP) harjoittama elinten ryöstäminen eläviltä ihmisiltä.

 
”World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting”-tapahtuman logo

Arthur L.Caplan, (director at the Division of Medical Ethics at NYU Grossman School of Medicine and a renowned researcher of ethics in transplant medicine), sanoi huippukokouksen aikana, että julistus perustui "ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen" ja "yleissopimukseen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojelemiseksi.”

Julistuksessa kehotetaan kaikkia hallituksia torjumaan ja ehkäisemään elinryöstöt "säätämällä tiettyjen tekojen kriminalisointi ja helpottamalla sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla elinryöstöjä koskevaa rikosoikeudenkäyntiä".

Tohtori Caplan korosti, että elinluovutuksen tulee aina olla lahjoitus, eikä siihen saa pakottaa. Sen tulee kunnioittaa yksilön valintaa sekä yksilön hyvinvointia.

Hän lisäsi, että julistuksessa kehotettiin hallituksia ryhtymään tarvittaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin laittoman elinten hankinnan ja elinsiirtojen torjumiseksi sekä estämään potilaita matkustamasta Kiinaan elinsiirtoja varten; jokaisen hallituksen oikeudellisen, lainsäädäntö- ja toimeenpanevan elimen tulisi työskennellä yhdessä eläviin ihmisiin kohdistuvan rikollisen elinten hankinnan torjumiseksi; ja kansainvälisellä tasolla eri maiden tulisi työskennellä yhdessä todisteiden keräämiseksi ja tietojen jakamiseksi tutkimuksistaan, jotta voidaan lopettaa laiton eläviin ihmisiin kohdistuva elinten kerääminen ja ihmisten elinten ja kudosten kauppa.

President of CAP Freedom of Conscience: Vakuutus, jolla on tärkeä merkitys ihmisten suojelemiseksi

Thierry Valle, (president of CAP Freedom of Conscience in France), sanoi, että heidän järjestönsä valpastui, kun Kiinan kommunistinen hallinto alkoi vainota Falun Gongia vuonna 1999, ja he ovat sittemmin seuranneet tarkasti vainon kehitystä.

Hän sanoi: ”Elinten tahdonvastainen poistaminen väkivaltaisesti mielipidevangeilta elinsiirtoa tai muita lääketieteellisiä toimenpiteitä varten on rikos. Se loukkaa universaalia eettistä arvopohjaa ja ihmisarvoa.”

Hän uskoo, että uusi julistus "kokoaa kansainvälisen yhteisön yhteen perustamiskirjan pohjalta ihmisten suojelemiseksi, jotta tällaiset ihmisarvoa loukkaavat rikokset lopetettaisiin".

"Osallistumisenne tähän maailmankongressiin on tärkeä, koska yhdessä voimme vaikuttaa." hän sanoi.

DAFOH:n perustaja: Julistus, aloite, joka käsittelee "kauhistuttavaa elinten ryöstämistä”

Torsten Trey, Lääkärit elinryöstöjä vastaan (DAFOH) -järjestön perustaja ja toimitusjohtaja, sanoi, että useat riippumattomat tutkimukset ja raportit sekä riippumattoman tuomioistuimen China Tribunalin tuomio Lontoossa ovat osoittaneet "ilman epäilystäkään, että valtion tukemaa elinten ryöstämistä eläviltä ihmisiltä Kiinassa on tapahtunut ja sitä tapahtuu edelleen.”

Tri Trey sanoi, että uskottavien todistusten ja kiinalaisten sairaaloiden lääkintähenkilöstön puhelinhaastattelujen mukaan tämän rikoksen ensisijaisia uhreja ovat Falun Gongin harjoittajat, joita Kiinan kommunistipuolue on vainonnut yli kahden vuosikymmenen ajan.

"Vaikka todisteet ovat kiistattomia, on kysyttävä, miksi kansainvälinen yhteisö ei ole pystynyt lopettamaan näitä rikoksia ihmisyyttä vastaan?" hän kysyi.

Huolimatta siitä, että lukemattomia harjoittajia on murhattu elintensä vuoksi, "näyttää siltä, että globaali yhteisö, vaikenemalla, ei ole kunnioittanut tai noudattanut ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta".

Hän uskoo, että uusi julistus elinryöstöjä vastaan ei ole vain askel kohti ihmisoikeustilanteen parantumista Kiinassa, vaan myös aloite näiden rikosten lopettamiseksi niiden vielä tapahtuessa.

Japanin elinsiirtomatkailun tutkimusyhdistyksen (Japan Transplant Tourism Research Association) puheenjohtaja: Sanokaa "Ei" Kiinan kommunistipuolueelle

Japanin elinsiirtomatkailun tutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Kentaro Inagaki sanoi, että maailma kärsii KKP-viruksesta, joka muuttui pandemiaksi johtuen Kiinan kommunistipuolueen luonteesta salata totuus. Tästä koko maailmaa koskevasta vakavasta tilanteesta huolimatta KKP on jatkanut hegemoniaa.

Tuomitessaan KKP:n päällekäyvästä hegemoniasta kansainvälinen yhteisö alkoi myös kiinnittää enemmän huomiota sen ihmisoikeusloukkauksiin Kiinassa. Kaikkein raain asia on elinten ryöstäminen Falun Gongin harjoittajilta ja uiguureilta, jotka tapettiin, koska he eivät noudattaneet KKP:n ideologiaa.

"Tämä on ennenkuulumatonta ihmiskunnan historiassa. Tämä julmuus on lopetettava mahdollisimman pian”, hän sanoi.

"Toivon, että tämä yleismaailmallinen julistus auttaa kansainvälistä yhteisöä sanomaan" EI "tälle ennennäkemättömälle, barbaariselle KKP:n harjoittamalle elinten ryöstämiselle ja KKP:n hirvittävyydelle, joka edistää totalitarismia tämän käytännön mahdollistamiseksi", hän totesi.

KAEOTin puheenjohtaja vaatii enemmän kansainvälistä yhteistyötä KKP:n julmuuksien lopettamiseksi

Lee Seungwon, (president of the Korea Association for Ethical Organ Transplants, KAEOT), sanoi, että maailma on kiinnittänyt huomiota Kiinassa tapahtuvaan uskomattoman julmaan elinten ryöstämiseen vuodesta 2006. Valitettavasti vuodesta 2000 lähtien lukemattomat korealaiset ovat saaneet elinsiirron Kiinassa, enimmäkseen laittomien kanavien kautta.

"On noloa, että Korea, kansakunta, joka harjoittaa demokratiaa ja oikeudenmukaisuutta, saa niin häpeällisen maineen", hän sanoi.

Hän sanoi, että KAEOT oli viime vuonna toimittanut Korean hallitukselle luettelon elinsiirtorikoksiin osallistuneista kiinalaisista lääkäreistä ja kehotti hallitusta kieltämään näiden lääkäreiden pääsyn Koreaan.

”Uskon, että kaikki päättäväisyys ja toimet näiden rikosten lopettamiseksi ovat todisteita ihmisen omastatunnosta. Terveydenhuollon, lainsäädännön, politiikan ja kansalaisjärjestöjen ympäri maailmaa on tehtävä yhteistyötä asioiden saamiseksi kuntoon.” hän sanoi.

TAICOTin (Taiwan International Organ Care Association) pääsihteeri: Julistus on tärkeä käännekohta ihmiskunnalle”

TAICOTin (Taiwan Association for International Care of Organ Transplants) pääsihteeri Huang Chien-feng uskoo, että tämän julistuksen julkaiseminen on toinen tärkeä käännekohta ihmiskunnan historiassa.

Terveyskeskuslääkärinä hän sanoi, että jo vuonna 2006 havaittiin, että monet potilaat menivät Manner-Kiinaan elinsiirtoihin. Palattuaan Taiwaniin monet kärsivät erilaisista terveysongelmista ja jotkut kamppailivat mielenterveysongelmien kanssa. Jonkin tutkimuksen jälkeen hän ja hänen kollegansa havaitsivat, että vuosittain yli 100 potilasta meni Taiwanista Kiinaan elinsiirtoa varten ja että elimet tulivat pääasiassa mielipidevangeilta, joista suurin osa oli Falun Gongin harjoittajia.

"Kiinan kommunistipuolue tappaa heidät heidän elintensä vuoksi. Miljoonat ihmiset ovat edelleen vaarassa”, tohtori Huang sanoi.

Hän lisäsi, että tästä syystä Taiwanin lääkintäyhteisö ryhtyi toimiin valistaakseen yleisöä elinsiirtorikoksesta. Taiwanin hallitus hyväksyi myös lakiehdotuksen, jolla estetään taiwanilaisten matkustaminen Kiinaan elinsiirtojen vuoksi, mikä vähensi rajusti elinsiirtojen määrää. "Se oli suuri kehitysaskel", hän sanoi.

Myöhemmin he havaitsivat myös, että elinkauppa on maailmanlaajuinen ongelma ja että monet ihmiset muualta maailmasta matkustavat edelleen Kiinaan laittomien elinsiirtojen vuoksi, mikä näin ollen tekee ihmisyyden vastaisen rikollisuuden helpommaksi. Tämä sai heidät liittymään maailmanlaajuiseen toimintaan viattomien ihmisten tappamisen torjumiseksi.

Julistus löytyy sen viralliselta verkkosivustolta https://ud-cp-foh.info. Kannattajat voivat allekirjoittaa vetoomuksen verkkosivustolla

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195990.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.