Lakiasiantuntijat vaativat tiukempaa lainsäädäntöä lopettamaan elinryöstöt eläviltä ihmisiltä Kiinassa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

18. syyskuuta 2021 neljä oikeusalan ammattilaista puhui World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting in China -maailmanhuippukokouksessa, sen toisessa webinaarissa. He olivat yhtä mieltä siitä, että Kiinan kommunistispuolueen (KKP) harjoittama elinten kerääminen on eräänlainen kansanmurha ja että nykyinen lainsäädäntö ei riitä hillitsemään tai estämään rikollisuutta suuressa mittakaavassa. KKP:n julmien elinsiirtojen pysäyttämiseksi he suosittelivat, että maat toteuttavat konkreettisia oikeudellisia toimenpiteitä, lisäävät tietoisuutta asiasta suuren yleisön keskuudessa ja voimistavat elinsiirtoteollisuuden sääntelyä.

Nämä neljä oikeusalan ammattilaista olivat Carlos Iglesias Jimenez, Esq. Espanjasta, David Matas, Esq. Kanadasta, Soulin hallinto-oikeuden tuomari Kim Song Etelä -Koreasta ja Theresa Chu, Esq. Taiwanista.

 
World Summit on Combating and Preventing Live Organ Harvesting -tapahtuman järjesti viisi kansalaisjärjestöä Euroopasta, Yhdysvalloista ja Aasiasta. Webinaarisarja toteutettiin kahtena peräkkäisenä viikonloppuna 17.–26. syyskuuta 2021. 38 kutsuttua puhujaa saapui 19 eri maasta, mukaan lukien Euroopan parlamentin jäseniä, Ranskan entinen ministeri, parlamentin jäseniä, lääkäreitä, tutkijoita, professoreita, tuomareita, asianajajia ja ihmisoikeuksien puolustajia.


Espanjalainen lakimies: Elinten ryöstäminen eläviltä ihmisiltä vastaa kansanmurhaa

Carlos Iglesias Jiménez, espanjalainen lakimies, joka edusti Falun Gongin harjoittajia heidän oikeudenkäynnissään KKP:n entistä johtajaa Jiang Zeminia vastaan, sanoi, että elinten ryöstäminen eläviltä ihmisiltä on julmuudessaan ennennäkemätöntä. "Käsittelemme rikosta, joka on ennennäkemätön, todella raa'asti suunniteltu ja tarkoitettu tappamaan, samalla kun se tuottaa valtavia voittoja", hän selitti, "kommunistinen diktatuuri ei ole vain rajoittanut ja poistanut kiinalaisten yksilön- ja kollektiivisia vapauksia vuosikymmeniä, vaan on erityisesti pahentanut uskoon perustuvaa vainoa.”

Hän korosti, että KKP:n elinsiirtorikoksella on kolme tunnusomaista piirrettä. Ensinnäkin KKP pyrkii fyysisesti poistamaan hengellisesti uskovat ihmiset, etenkin miljoonat Falun Gongin harjoittajat, ja elinten ryöstäminen eläviltä on joukkotuhoamista. Toiseksi hallitus teki niin saadakseen voittoa korruptoituneille virkamiehilleen. Kolmanneksi KKP edisti asiaa suoraan propagandalla, että Kiinan elinsiirtojärjestelmä on tehokas, edistyksellinen ja menestyvä, mikä harhauttaa kansainvälistä yhteisöä ja peittää rikoksen.

Jiménez painotti, että näitä julmuuksia ei voida hyväksyä tai sivuuttaa, ja niistä on rangaistava. Valitettavasti länsimaiden hallitukset eivät ole vielä astuneet eteenpäin tuomitakseen voimakkaasti elinryöstöt ja kohdatakseen KKP-diktatuurin.

KKP on soluttautunut kansainvälisiin järjestöihin, kuten YK:n ihmisoikeusneuvostoon, Maailman terveysjärjestöön ja YK:hon, Jiménez selitti. Tämä antoi hallitukselle mahdollisuuden peittää rikoksensa ja hiljentää länsimaiset hallitukset, kansainväliset virastot ja järjestöt.

Suurella yleisöllä on kriittinen rooli tässä prosessissa. ”Mikä tekee meistä erilaisia ja samalla yhdistää meidät ihmisinä, on oma unioni ja tietyt arvot: elämän kunnioittaminen; uskomusten kunnioittaminen; vapauden kunnioittaminen", hän jatkoi, "näitä kauheita rikoksia ei voida sietää, ja ihmisiä kehotetaan pyytämään lopettamaan tämä. Nyt riittää elinten ryöstäminen! Uhrien on saatava oikeutta!”

”KKP:n diktatuuri etenee hyvin ostamalla ihmisten tahdon, lahjomalla ihmisten tahdon tai uhkaamalla ihmisten tahtoa. Ja se voi tehdä sen pienen ryhmän kanssa, mutta minä en voi tehdä sitä miljoonien ihmisten kanssa, noiden rohkeiden, joiden on puhuttava ääneen”, Jiménez lisäsi: ”Oikeus ei tulevaisuudessa tuomitse vain niitä, jotka ovat syyllisiä näihin rikoksiin, vaan myös kaikkien niiden ihmisten, joiden myötämielisyys ja hiljaisuus on mahdollistanut näiden julmuuksien tapahtumisen, on vastattava oikeudessa.”

Kanadalainen lakimies: Vahvempi lainsäädäntö tarvitaan, jotta saadaan lopetettua elinryöstöt suuressa mittakaavassa

Kanadalainen kansainvälinen ihmisoikeusasianajaja David Matas on matkustanut viimeisen vuosikymmenen aikana yli 40 maahan paljastaakseen KKP:n elinryöstöt mielipidevangeilta, erityisesti Falun Gongin harjoittajilta. Heinäkuussa 2006 hän ja David Kilgour julkaisivat riippumattomaan tutkimukseensa perustuvan raportin. Tästä työstä he saivat International Society for Human Rights (IGFM) -palkinnon ja vuoden 2010 Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkuuden.

Puheessaan Matas sanoi, että vuoden 2006 raportin julkaisemisen jälkeen oikeudellisessa yhteisössä on tapahtunut muutoksia yleispiirteittäin. Mutta laajamittainen tahdonvastainen elinten poisto eläviltä ihmisiltä jatkuu edelleen Kiinassa, eivätkä muut maat ole myöskään ryhtyneet konkreettisiin toimiin tällaisten murhien lopettamiseksi.

Matas sanoi, että lakia kommunistisessa Kiinassa käytetään rankaisemaan niitä, jotka ovat ristiriidassa puolueen kanssa. Ei ole oikeusvaltiota, vain puolueen sääntö. Mielipidevankien joukkomurhaa heidän elintensä vuoksi hoitaa ja laillistaa KKP-järjestelmä vankilajärjestelmän ja hallituksen johtamien sairaaloiden kautta. Tekemällä tällaisia joukkomurhia KKP:llä on kaksi tarkoitusta – tappaa ihmisryhmiä, joita puolue pitää vihollisina ja saada voittoa elinten myynnistä. Itse asiassa siirtoelinten myynti Kiinassa on monen miljardin dollarin liiketoimintaa.

"On epätodennäköistä, että puolue lopettaisi tai tulisi lopettamaan tämän elinkaupan riippumatta siitä, mitä laki sanoo", hän lisäsi.

Matas sanoi, että kansainvälisellä tasolla viimeisen vuosikymmenen aikana 11 EU-maata on ratifioinut ja 15 maata on allekirjoittanut mutta ei ratifioinut ”ihmiselinten kaupan torjuntaa koskevan yleissopimuksen” (2015). Jotkut maat ovat myös työstäneet lainsäädäntöä elinryöstöjen estämiseksi, mukaan lukien Israel (2008), Taiwan (2015), Belgia (2009) ja Italia (2016). Myös monet muut maat ovat parhaillaan säätämässä lakeja. "Mutta verrattuna kansainvälisen yhteisön kokoon (YK:lla on satayhdeksänkymmentäkolme jäsenvaltiota), aktiivisesti lainsäädäntöä tekevien maiden määrä on säälittävän pieni, ja paljon on vielä tehtävä", hän lisäsi.

Eteläkorealainen tuomari: Pakotteet Magnitski-lailla

Tuomari Kim Song, Etelä-Korean elinsiirtoetiikan yhdistyksen edustaja (South Korean Organ Transplant Ethics Association), uskoo, että maailmanlaajuiset Magnitski-pakotteet ovat saatavilla oleva ja kätevä työkalu, joka kohdistuu elinryöstöihin osallistuviin.

Hän sanoi, että elinten ryöstäminen on järjestelmällistä joukkomurhaa. Ei ole helppoa tehdä yksimielistä päätöstä 193 YK:n jäsenvaltion kesken, joilla on eri intressit ja periaatteet.

Maaliskuussa Yhdysvallat, Euroopan unioni, Kanada ja Yhdistynyt kuningaskunta muodostivat Magnitski-koalition rangaistakseen KKP:n virkamiehiä ihmisoikeusloukkauksista Xinjiangin maakunnassa. Yhdysvaltain kongressi aikoo määrätä maailmanlaajuisia Magnitski-pakotteita elinryöstöihin osallistuville.

Hänen mielestään maailmanlaajuisilla Magnitski-pakotteilla on kolme etua: Ensinnäkin suvereeni valtio voi säätää ja panna ne täytäntöön ja määrätä seuraamuksia ulkomaisille rikollisille nopeasti ja oikea-aikaisesti. Toiseksi lakiehdotus kohdistuu vain rikollisiin, ja se on suhteellisen vapaa valtioiden hyökkäyksiltä. Yksilöihin kohdistuvat pakotteet ovat estäneet KKP:n itsepäisen "sisäisiin asioihin puuttumisen" sotkun. Kolmanneksi maahantulokiellot ja varojen jäädyttäminen ovat todisteiden todentamisvaatimusten osalta vähemmän tiukkoja kuin rikostuomioistuimen tuomioissa, ja jokaisella maalla on laaja harkintavalta maahanmuuton valvonnassa.

”Tämä on nokkela tapa rangaista ja välttää haitallisia vaikutuksia haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin, jotka eivät ole mukana rikoksessa. Maailmanlaajuiset Magnitski-pakotteet voivat olla hyvä ensimmäinen askel. Meillä on jo tiedot kommunistisen puolueen korkeista virkamiehistä, jotka ovat vastuussa elinryöstöistä, ja Magnitski-koalition laajentaminen tekee tästä työstä entistä tehokkaampaa”, hän sanoi.

Kim Song korosti, että maailmanlaajuiset Magnitski-pakotteet eivät ole vaihtoehto kansainvälisen rikosoikeuden koordinoinnille, vaan vähimmäispakotteet, jotka voidaan tällä hetkellä hyväksyä.

”Aloittamalla maailmanlaajuisista Magnitski-pakotteista meillä voi olla mahdollisuus korjata tapaa, jolla me suhtaudumme ihmisarvoon”, hän selitti: "Olisi häpeä ihmiskunnalle meidän aikanamme, jos olisimme voiton ja hyödyn sokaisemia ja jättäisimme huomiotta tai emme ponnistelisi vilpittömästi tämän rikoksen lopettamiseksi."

Taivanilainen lakimies: Elinryöstöjen kriminalisointi

Theresa Chu, Taiwanin Falun Gongin ihmisoikeuslakimiesryhmän tiedottaja, sanoi: ”Viidentoista vuoden tutkimusraportit ihmisoikeusryhmiltä, tutkimusorganisaatioilta ja hallituksilta ovat vahvistaneet, että Falun Gongin harjoittajat Kiinassa ovat KKP:n tukahduttamispolitiikassa sekä elinryöstöjen että elinten tarjoajien (elinpankin) uhreista suurin ryhmä.”

”Tahdonvastaisiin elinten poistoihin eläviltä ihmisiltä liittyviin rikoksiin lukeutuvat ainakin vammauttaminen, murha, kiduttaminen, rikokset ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhoaminen. Tarkasti ottaen Kiinan kommunistisen puolueen elinryöstöjulmuudet ovat monimutkainen, toisiinsa liittyvä rikosten järjestelmä”, hän sanoi.

Hän korosti, että eläville ihmisille tehtyjä elinten poistoja ei käytetä pelkästään Falun Gong -ryhmien ja etnisten vähemmistöjen puhdistamiseen ja tuhoamiseen, vaan niitä käytetään myös ihmiskokeisiin ja näytteisiin. Rikolliset aikomukset ja taktiikat ovat erilaisia, ja se on vakava ja suunniteltu rikollinen järjestelmä. Mutta toistaiseksi ei ole olemassa täydellistä kansainvälistä sopimusta tai oikeudellista määräystä tällaisten julmuuksien rankaisemiseksi.

Hän kehotti maita tiiviissä yhteistyössä aktiivisesti tutkimaan ja nostamaan oikeusjutun elinryöstöihin syyllistyneitä vastaan; hallinnollisella tasolla kieltää elinryöstöihin syyllistyneiltä pääsy maahan, lopettaa kiinalaisen lääkintähenkilöstön avustaminen kouluttamalla ja lopettaa Kiinan elinsiirtoteollisuutta koskevien artikkeleiden julkaiseminen. Lainsäädännön tasolla voidaan myös säätää täydellisempiä, yksityiskohtaisempia ja vakavampia rikoslakeja elinten keräämistä vastaan.

"Meidän on lopetettava ja rangaistava tämä ennennäkemätön ihmisoikeusrikollisuus 21. vuosisadalla ja kirjoitettava historian sivu ihmisoikeuksista ja oikeudenmukaisuudesta, kuten sen pitäisi olla", hän lisäsi.

Vuonna 2019 riippumaton tuomioistui China Tribunal Lontoossa tuli samaan johtopäätökseen. Ensinnäkin vankien tappaminen elinsiirtojen vuoksi jatkuu; Toiseksi suurimmat uhrit ovat Falun Gongin harjoittajia. Kolmanneksi tällaiset KKP:n Falun Gongiin ja uiguureihin kohdistamat rikokset ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/25/195896.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.