Lääketieteen asiantuntijat vaativat kannanottoa KKP:n elinryöstöihin World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting -tapahtumassa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting -tapahtumasarjan ensimmäisenä päivänä 17. syyskuuta kahdeksan lääketieteen asiantuntijaa Euroopasta, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta keskustelivat valtion hyväksymistä elinryöstöistä Kiinassa.

Nämä ammattilaiset korostivat elinten poistojen tahdonvastaista luonnetta ja äärimmäistä raakuutta. He keskustelivat myös uhreille koituneista valtavista vahingoista lääketieteellisen etiikan näkökulmasta ja tekivät ehdotuksia tahdonvastaisten elinten poistojen hillitsemiseksi ja estämiseksi. Puhujat mainitsivat toistuvasti Falun Gongin harjoittajat rikoksen ensisijaisina uhreina.

 
Viiden valtiosta riippumattoman järjestön järjestämä World Summit on Combining and Preventng Forced Organ Harvesting -tapahtuma koostui kuudesta webinaarista 17.–26. syyskuuta.

Kuusi webinaaria pidettiin kahtena viikonloppuna, 17.–19. syyskuuta ja 24.–26. syyskuuta, jolloin 38 vierasta 19 maasta piti puheen. Niihin kuului Euroopan parlamentin jäseniä, entinen Ranskan ministeri, parlamentin jäseniä, lääkäreitä, tutkijoita, professoreita, tuomareita, lakimiehiä ja ihmisoikeuksien puolustajia.

Tosiasioiden tietäminen auttaa lopettamaan julmuuden

Torsten Trey, DAFOH:n (Lääkärit elinryöstöjä vastaan) pääjohtaja, sanoi avauspuheenvuorossaan, että "tämä kauhea käytäntö ylittää mielikuvituksemme ja ajattelumme ihmisinä".
"On mahdotonta puhua holokaustista mainitsematta juutalaisia, ja samassa mielessä on myös mahdotonta puhua elinten ryöstämisestä Kiinassa mainitsematta Falun Gongia", hän sanoi.

Trey varoitti lääketieteellistä yhteisöä siitä, että Kiinan kommunistipuolue (KKP) on harjoittanut tukahduttamiskampanjaa Falun Gongia vastaan heinäkuusta 1999 lähtien. Delegoimalla viattomien Falun Gongin harjoittajien teloituksen tuomioistuimilta sairaaloille KKP on siten ”aseistanut” elinsiirtoammatin Kiinassa ja muuttanut sen teloittajaksi elinsiirron nimellä. "Kuitenkin elävän ihmisen tappaminen tarkoituksella parantaa toinen ihminen muuttaa lääketieteen järjettömäksi käytännöksi ja rikkoo lääkärin valaa", hän jatkoi.

”Katson, että puhumalla objektiivisesti Falun Gong -harjoitusmenetelmästä julkisesti, Kiinan hallituksen kannustimet käyttää tahdonvastaisia elinten poistoja keinona hävittää harjoitusmenetelmä ja estää kansainvälistä yhteisöä saamasta tietoa Falun Gongista, kukistetaan, ja lääkärin salainen ”aseistaminen” riisutaan aseista, Trey lisäsi. ”Mitä pikemmin maailma saa tietää Falun Gongista, sitä pikemmin elinryöstöt Falun Gongin harjoittajilta lopetetaan.”

Itse asiassa Falun Gong perustuu totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden yleismaailmallisiin periaatteisiin. Hän sanoi: ”Puhuminen uhrin harjoittamisesta (Falun Gong) palvelee kahta tarkoitusta. Se ei ainoastaan anna ääntä äänettömille, vaan tarjoaa myös tehokkaimman ja rauhallisimman tavan torjua elinryöstöjä.”

Ei aivokuolema tai sydänkuolema, vaan tappaminen

Professori Li Huige, farmakologian professori Mainzin yliopistollisesta lääketieteellisestä keskuksesta Saksassa (University Medical Centre Mainz), kuvasi Kiinassa neljää erityyppistä elinten poistoa todistajien lausuntojen ja julkaisujen perusteella. Kaksi ensimmäistä tyyppiä koskevat kuolemaantuomittuja vankeja ja kaksi muuta mielipide- ja poliittisia vankeja. Vaikka kiinalaiset lääkärit mainitsivat usein aivokuoleman tapahtuneeksi ennen elinten poistoa, monet kiinalaisten lääketieteen ammattilaisten julkaisut osoittivat toisin. Professori Li sanoi, että ”[Se ei] ole aivokuolema eikä sydänkuolema. Se oli elävä potilas, jonka lääkärit tappoivat poistamalla sydämen.”

Professori Li lainasi osiota Henan Medical Research -tutkimuksesta, jossa kuvattiin Chinese People's Armed Police Forces Hospitalissa vuonna 2001 tehtyjä sydämensiirtoja. Hän huomautti, että tuolloin ei ollut vielä aivokuoleman käsitettä tai siihen liittyvää lainsäädäntöä. Sydämen poistamiseksi suoritettiin systeeminen heparinisointi. Mutta systeeminen heparinisointi voi toimia vain, kun sydän ja verenkierto toimivat. "Joten henkilö ei olekaan sydänkuollut potilas", hän totesi.

”Yksityiskohtainen kuvaus osoitti, että viileä kardioplegia-liuos vietiin sydämeen aortan juuren kautta, kunnes sydän lakkasi lyömästä. Tämä tarkoittaa sitä, että sydän löi ja viileä kardioplegia-liuos aiheutti sydänpysähdyksen”, Li selitti. ”Joten tämä henkilö, tämä niin sanottu luovuttaja, ei ollut aivokuollut potilas, ei sydänpotilas, vaan elävä henkilö, joka tapettiin lääketieteen ammattilaisten toimesta. Tämä on hyvin todennäköisesti se tilanne, jossa elimet otetaan mielipidevangeilta.”

David Beyda, (Chair and Professor for the Department of Bioethics and Medical Humanism at the University of Arizona) sanoi, että ihmisiä pantiin vankilaan kuten esineitä elinten toimittamiseksi sen sijaan, että heitä kohdeltaisiin ihmisinä. Toisin sanoen, kirurgit, jotka suorittivat elinsiirtoja, tappoivat heidät.

Falun Gongin harjoittajat ovat ”Black Box” -operaation pääasiallisia uhreja

Huang Shi-wei, (Director of Urology for National Taiwan Hospital’s Yunlin branch), sanoi, että KKP oli ryöstänyt elimiä yli 20 viimeistä vuotta.

Elinsiirtojen tuottaman voiton vuoksi Kiinan sairaalat ja lääkärit ovat etsineet elimiä kaikkien kanavien kautta. Vuosina 2000–2006 suurin osa uhreista oli Falun Gongin harjoittajia. Vuodesta 2007 lähtien KKP on kuitenkin myös alkanut ottaa kohteekseen uiguureja, muita vähemmistöjä ja vankeja. Sen lisäksi elinkaupasta ja ryöstämisestä on tullut normaalia.

Huang sanoi, että elinsiirtosairaaloiden ja vuodepaikkojen määrät ovat lisääntyneet jatkuvasti. Sitä vastoin KKP:n ilmoittamien elinsiirtojen määrä on vähentynyt sen jälkeen, kun tahdonvastaiset elinten poistot paljastettiin vuonna 2006. Tämä osoittaa, että elinsiirto Kiinassa on ”black box” -toimenpide, josta puuttuu avoimuus.

Hän huomautti, että todisteet osoittavat elinsiirtojen määrän ylittävän selvästi Kiinan viranomaisten ilmoittaman määrän. Monet suuret elinsiirtokeskukset ovat myös osallistuneet maanalaisiin elinsiirtoihin.

Lääketieteellisen etiikan rikkomista

Declan Lyons, (Clinical Associate Professor of Psychiatry from School of Medicine Trinity College Dublin in Ireland), sanoi, ettei ole hyväksyttävää, että lääketieteen ammattilaiset ovat hiljaa kohdatessaan niin vakavia toimia, jotka heikentävät perusetiikkaa. Hän sanoi, että moraalinen rappeutuminen missä tahansa vaarantaisi lääketieteellisen etiikan kyseisellä alueella.

Hän sanoi, että näin laajamittainen moraaliton käyttäytyminen Kiinassa loukkaa lääkäreitä – kukaan ei voi olla hallituksen vainoamispolitiikan toimeenpanija ja ihmisten elämän suojelija samanaikaisesti. Nämä kaksi roolia ovat toisiaan poissulkevia.

Lyons sanoi, että valitettavasti useimmat lääketieteen ammattilaiset ympäri maailmaa eivät ole tietoisia tahdonvastaisista elinten poistoista tai kieltäytyvät uskomasta niiden olemassaoloon. Heidän asenteensa elinryöstöihin heikentää ihmisten luottamusta heihin. Jos esimerkiksi uusi pandemia puhkeaisi, kuuntelisivatko ihmiset jälleen lääkäreitä? Loppujen lopuksi, jos lääkärit voivat sietää elinten ryöstöt ja päättää olla tekemättä mitään, miksi ihmisten pitäisi vielä uskoa heitä?

Hän kommentoi, että viattomien kansalaisten vainoaminen Kiinassa on vahingoittanut moraalisia arvoja ja että ihmisten elämästä on tullut osa KKP:n omaisuutta. Vangit pidätetään ja heitä kidutetaan, ja he voivat menettää henkensä milloin tahansa.

Vaikka Lyons ei itse ole Falun Gongin harjoittaja, hän sanoi tuntevansa velvollisuudekseen puhua heidän puolestaan. Falun Gongin vaino on kestänyt 22 vuotta, ja se on liian pitkä aika, hän sanoi. Lisäksi totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden periaatteet ovat yleismaailmallisia arvoja meille kaikille.

Lopettakaa rikoskumppanuus KKP:n kanssa

Webinaarin aikana lääketieteen asiantuntijat tekivät myös ehdotuksia elinryöstöjen lopettamiseksi. G. Weldon Gilcrease, (MD, an Associate Professor in the Oncology Division at the University of Utah School of Medicine), sanoi, että hänen laitoksessaan suoritetaan vaatimaton määrä elinsiirtoja vuosittain. Hän ja hänen työtoverinsa ovat ryhtyneet toimiin eläville tehtyjä elinryöstöjä vastaan. He ovat esimerkiksi yrittäneet sulkea pois kiinalaisia harjoittelijoita, koska he todennäköisesti osallistuisivat elinryöstöihin palattuaan Kiinaan.

Raymond Scalettar, (former Chair of the American Medical Association Board of Trustees), sanoi, että jatkossa olisi otettava käytäntöön lupausmuoto, jotta vain ne, jotka suostuvat allekirjoittamaan lomakkeen ja noudattavat lääketieteellistä etiikkaa, voitaisiin ottaa mukaan elinsiirtokoulutukseen.

Taustaa

Lehdistötiedotteen mukaan World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting -tapahtuma on ensimmäinen ja laaja-alaisin lääketieteen etiikan ja ihmisoikeusalan tapahtumasarja, joka on avoin sekä asiantuntijoille että muulle yleisölle. Se käsittelee eläviin ihmisiin kohdistuvia sisäelinryöstöjä niin lääketieteellisen etiikan ja perusihmisoikeuksien loukkauksina kuin rikoksina koko ihmiskuntaa vastaan. "Ihmisten järjestelmällinen tappaminen elinten keräämiseksi teollisesti on rikos, joka on ennennäkemätön, eikä sillä pitäisi olla sijaa 2000-luvulla", tiedotteessa sanottiin.

Kansalaisjärjestöihin lukeutuvat Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH, USA), CAP Freedom of Conscience (Ranska), Taiwan Association for International Care of Organ Transplants (TAICOT, Taiwan), Korea Association for Ethical Organ Transplants (KAEOT, Etelä-Korea) ja Transplant Tourism Research Association (TTRA, Japani).

Noin 38 kansainvälistä asiantuntijaa keskustelee Kiinan sisäelinryöstöistä lääketieteen, oikeudenkäytön, politiikan, uutismedian, kansalaisyhteiskunnan ja lainsäädännön näkökulmista. Tapahtuman järjestäjät lanseeraavat myös julistuksen, joka julkaistaan tapahtumasarjan päätteeksi.

Manfred Nowak, entinen Yhdistyneiden kansakuntien kidutuksen erityisraportoija, oli pyytänyt yli 10 vuotta sitten KKP:tä tutkimaan elinsiirtojen väärinkäytöksiä, mutta ei saanut vastausta. Vuodesta 2013 lähtien on kerätty yli kaksi miljoonaa vetoomusta, joissa Yhdistyneitä Kansakuntia kehotetaan tutkimaan tätä julmuutta sekä monia päätöslauselmia eri mantereiden parlamenteilta. Kesäkuussa 2021 12 Yhdistyneiden Kansakuntien erityisraportoijaa otti elinryöstöasian esille Kiinan hallituksen kanssa perustuen uskottavaan tietoon siitä, että Falun Gongin harjoittajat, uiguurit, tiibetiläiset, muslimit ja kristityt tapetaan elintensä vuoksi Kiinassa. Mutta rikos jatkuu edelleen.

Tapahtuman järjestäjiin lukeutuva Torsten Trey (pääjohtaja, Lääkärit elinryöstöjä vastaan) toteaa: "Sisäelinryöstöt eläviltä ihmisiltä ovat käsittämätön ja sanoinkuvaamaton häpeä koko ihmiskunnalle. Koskaan aiemmin historiassa autoritaarinen hallinto ei ole vainonnut ja tappanut eläviä ihmisiä tavoitteenaan hävittää ihmisryhmiä voittoa tavoittelevalla elinsiirtoinfrastruktuurilla, jossa siirtoelinten vastaanottajat muuttuvat potentiaalisesti rikoskumppaneiksi. Koko ihmiskunnan pitäisi olla asiasta äärimmäisen huolissaan."

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/23/195869.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.