Hallituksen johtajat ja lainsäätäjät: Lopettakaa elinryöstöt ihmisarvon ja perusoikeuksien nimissä

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting -tapahtuman kolmantena päivänä 19. syyskuuta 2021 Yhdysvaltojen, Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Ruotsin ja Espanjan hallituksen johtajat ja lainsäätäjät tuomitsivat elinryöstöt yksimielisesti ja vaativat loppua Kiinan kommunistipuolueen (KKP) hyväksymille tahdonvastaisille elinten poistoille mielipidevangeilta, joissa Falun Gongin harjoittajat ovat suurin kohderyhmä. He vaativat kansainvälistä yhteisöä työskentelemään yhdessä julmuuksien lopettamiseksi ja yksimielisesti puolustamaan maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä inhimillisiä arvoja ja eettisiä normeja.

Lordi Hunt: ”Siirtoelimen ryöstäminen on kaupallistettu murha”

Yhdistyneen kuningaskunnan entinen terveysministeri lordi Hunt (Lontoon esikaupunkialueen Kings Heath:n johtaja), sanoi huippukokouksessa, että ”elinluovutus on arvokas teko ihmishengen pelastamiseksi, mutta elimen ryöstäminen on kaupallistettu murha ja epäilemättä yksi pahimmista rikoksista.”

Vahvan puolustuksensa ansiosta lordi Hunt onnistui saamaan aikaan muutoksia Yhdistyneen kuningaskunnan lääketieteellisiin lakeihin. Kesäkuussa 2020 hän esitti lakimuutoksen koskien lääke- ja lääkinnällisiä laitteita. Hänen kollegoidensa vahvalla tuella lakimuutos hyväksyttiin ylähuoneessa 12. tammikuuta 2021, ja laki tuli voimaan 27. tammikuuta läpäistyään alahuoneen käsittelyn. Se oli ensimmäinen Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö, joka taisteli elinryöstöjä vastaan varmistamalla, ettei Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleva lääke voi sisältää ihmiskudoksia, jotka on saatu elinryöstöjen uhreilta. Hän toivoo, että lainsäädäntö muodostuu ennakkotapaukseksi jatkotoimille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ympäri maailmaa.

Toukokuussa 2021 lordi Hunt esitteli toisen lakiehdotuksen, joka koski elinturismia ja ruumiiden näytteillepanoa, jonka tarkoituksena on suojella Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia joutumasta osalliseksi elinryöstötoimintaan kahdella tavalla:

”Ensinnäkin varmistamalla, että Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset eivät voi matkustaa Kiinan kaltaisiin maihin elinsiirtoa varten. Toiseksi lopettaa ruumisnäyttelyiden kauhea kiertävä sirkus, joka hankkii kuolleiden ruumiita Kiinasta.

”Lordi Hunt sanoi, että ”Espanja, Italia, Taiwan, Israel, Belgia, Norja ja Etelä-Korea ovat jo toteuttaneet lainsäädäntötoimia estääkseen elinturismin Kiinaan... Kansainvälisen hallituksen on jatkettava toimintaansa. Meidän velvollisuutemme on toimia, kun näemme viattomien ihmisten joutuvan tällaisten kauhistuttavien rikosten uhreiksi.”

Ruotsin kansanedustaja: ”Maailman on tiedettävä näistä julmista ja pahoista ihmisoikeusloukkauksista”

Ann-Sofie Alm, Ruotsin parlamentin jäsen ja parlamenttien välisen Kiinan liiton (IPAC) jäsen, sanoi, että ”Kiinan kommunistipuolueen valta on tuhonnut kiinalaisen kulttuurin ja perinteet. Kiinassa ei ole sanan- tai uskonnonvapautta, ja tietoa valvotaan ja sensuroidaan voimakkaasti. Kiinan hallinto pyrkii avoimesti hallitsemaan maailmaa käymällä hiljaista sotaa käyttäen tietoa, tekniikkaa ja rahaa, paljon rahaa.”

Hän sanoi, että säilyttääkseen valtansa KKP käyttää erilaisia tapoja vainota kansaansa, kuten uiguureihin ja Falun Dafan harjoittajiin kohdistuva kansanmurha. Tämä kauhea vaino on jatkunut vuosikymmeniä ja jatkuu edelleen.

"Kiinassa…. elimillä ei ole odotusaikoja. Voit jopa soittaa sairaalaan ja tilata sydämen matka-aikatauluusi sopivana ajankohtana. Jos olet valmis maksamaan ylimääräistä, voit jopa hankkia terveemmän elimen, kuten puhtaan ja terveen sydämen Falun Dafan harjoittajalta”, hän totesi.

Hän sanoi olevansa kauhuissaan lukiessaan riippumattoman tuomioistuimen (China Tribunal) raportin tahdonvastaisista elinten poistoista. Se on asia, jota hän ei voi unohtaa tai josta ei voi olla hiljaa. "Maailman on tiedettävä näistä julmista ja pahoista ihmisoikeusloukkauksista, joihin Kiinan kommunistipuolue alistaa kansansa."

Kansanedustaja Alm sanoi, että KKP oli yrittänyt vaientaa hänet pelottelemalla. "Mutta he eivät voi, koska en ole yksin. Ruotsi, kuten muu maailma, herää nyt ja uskaltaa kohdata todellisuuden. Ruotsin hallitus, parlamentti, yritykset, liike-elämä ja ihmiset alkavat herätä näkemään, mitä Kiinassa tapahtuu. Tämä tietoisuus lisääntyy joka päivä maasta toiseen, parlamentista parlamenttiin, ihmisistä toisiin ihmisiin. Tiedon jakamisella voimme muuttaa ja tulemme muuttamaan tämän.”

Hän ehdotti, että tämän tiedon avulla maailma voi tehdä muutoksen ja ”kehotti EU:ta ja Yhdysvaltoja sekä kaikkia muita vapaan maailman edustajia ja yhteisöjä puolustamaan ihmisoikeuksia Kiinassa ja lopettamaan laiton, epäinhimillinen mielipidevangeilta ryöstettyjen ihmiselinten kauppa Kiinassa.”

Entinen Ranskan opetusministeri: Meidän on avattava silmämme ja nähtävä KKP:n ihmisoikeusloukkaukset

Ranskan kansanedustaja ja entinen opetusministeri Françoise Hostalier ilmaisi huolensa siitä, että elinkauppa ”saattaa jonain päivänä vaikuttaa ihmisiin ympärillämme tai jopa itseemme. Puhun elinsiirroista ja riskistä joutua osalliseksi ihmiskauppaan tietämättään.”

”Kuinka voimme humanististen arvojen kunnioittamiseen perustuvassa yhteiskunnassamme kuvitella, mitä Kiinassa tapahtuu? Miten voimme kuvitella, että maassa, valtiotasolla, elinkauppa voidaan organisoida otettaviksi eläviltä ihmisiltä ilman heidän suostumustaan? Tämä on ymmärryksemme ulkopuolella.”

Hän totesi, että elinsiirtojen kysyntä Kiinassa on alkanut kasvaa 1990-luvulla, jolloin elimet otettiin kuolemaantuomituilta. Tieteellisen tekniikan edistyessä ”ihmismateriaalin käyttömahdollisuuksia tuli useita, ja oli käytännöllisempää, että oli ’käsillä’ joukko terveitä, eläviä ihmisiä ’käytettävissä’ erittäin tuottoisaan toimintaan.”

KKP:n etsiessä uusia elinlähteitä kiinalaisia ”vainotaan, vangitaan, kidutetaan, ja he käyttävät reservijoukkoa elinten keräämiseen käyttäen tekosyynä sitä, että he kuuluvat muuhun kuin hallitsevaan etniseen ryhmään, kuten tiibetiläisiin tai uiguureihin, tai että heillä on kommunismin vastaisia hengellisiä käytäntöjä, kuten Falun Gongin harjoittajilla.”

Hän kehotti tiedeyhteisöä avaamaan silmänsä ja näkemään Kiinan kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen riskit. ”On suuri riski, että tutkijamme, lääkärit, laborantit, teollisuusmiehet ja opiskelijat joutuvat tieteellisen tai taloudellisen vaihdon kautta tietämättään osallisiksi kiinalaisten kollegojensa epäinhimillisiin ja rikollisiin käytäntöihin, jotka ovat kaiken etiikan vastaisia!"

Ranskan senaattori: ”Ryhdy konkreettisiin toimiin ihmisarvon ja perusoikeuksien räikeiden loukkausten tuomitsemiseksi”

André Gattolin Ranskasta, senaattori ja IPAC:n puheenjohtaja, kertoi IPAC:n edistyvän merkittävästi toimissaan Kiinan yhä hallitsevampaa ja aggressiivisempaa politiikkaa sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden loukkaamista vastaan Pekingissä.

"Kiinassa tapahtuvien elinryöstöjen kyseenalaistamisessa tulee tietysti altistuneeksi häpeällisille ja raivoisille kieltämisille ja joskus jopa Pekingin kaupallisten tai poliittisten kostotoimien uhille." Tämän seurauksena kauhistuttava ”hiljaisuuden diplomatia” on vallitseva Ranskassa.

Hän koki, että monien länsimaisten parlamentin jäsenten tietämättömyys Kiinan harjoittamasta elinten ryöstämisestä eläviltä ihmisiltä johtui Pekingin peittelystä, sensuurista ja niiden pelottelemisesta, jotka paljastavat sen elinsiirtokäytännöt. Hän katsoi, että suurin osa ranskalaisista on haluttomia puhumaan elinsiirroista, mikä on ”lähes tabu yhteiskunnassamme”, ja että Ranskan kansa ei tunne myötätuntoa, koska Pekingin käyttämä Falun Gongia herjaava propaganda on harhauttanut heidät.

Hän sanoi ymmärtäneensä itse vasta vuonna 2018 asian vakavuuden senaatin symposiumin aikana. "Aloimme sitten keskustella poliittisista tavoista, joilla tämä kauhistuttava tilanne voidaan torjua."

Hän ehdotti ”tämän asian nostamista esiin kansainvälisissä tiedotusvälineissä ja sen laittamista poliittiselle asialistalle. Kiinan autoritaarinen hallintomalli, ja sen lisääntyvä kansainvälisen oikeuden rikkominen ovat johdattelemassa länsimaisia johtajia luopumaan sokeudesta ja naiiviudesta, jota he ovat osoittaneet tämän maan suhteen.”

Senaattori Gattolinin mielestä ”tieteellistä ja lääketieteellistä yhteistyötämme on ehdottomasti harkittava uudelleen. Yhteistyö näillä aloilla herättää olennaisia eettisiä kysymyksiä, ja se voidaan toteuttaa vain vastavuoroisuuden, vastuullisuuden ja korkeiden standardien hengessä.”
Hän totesi lopuksi: "EU:n on myös ryhdyttävä nyt hyvin konkreettisiin toimiin ja tuomittava kaikki räikeät ja toistuvat Kiinan hallituksen tekemät ihmisarvon ja perusoikeuksien loukkaukset välttääkseen tulemasta rikoskumppaniksi."

Yhdysvaltain kongressiedustaja: "KKP:n tärkein haaste vapaalle maailmalle ovat ihmisoikeudet"

Yhdysvaltain kongressiedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan vanhempi jäsen Steve Chabot korosti, että on tärkeää lisätä tietoisuutta tästä julmuudesta. Hän sanoi: "Vaikka monet meistä ovat jo jonkin aikaa taistelleet julmaa elinryöstökäytäntöä vastaan, yleisesti ottaen tästä kauheasta käytännöstä ei olla tietoisia ja hyvin vähän sen toteutumisesta laajassa mittakaavassa."

Hän sanoi, että "Kiinan kommunistipuolueen kaikkein perustavanlaatuisin haaste vapaalle maailmalle on ihmisoikeuksien saralla. PRC [People’s Republic of China] Kiinan kansantasavalta Kiinan kommunistisen johdon alaisuudessa harjoittaa yhtä ihmiskunnan historian barbaarisimmista käytännöistä – elinten ryöstämistä – tuodakseen terveyttä ja vaurautta KKP:lle ja sen ystäville. Valitettavasti elinten ryöstämisen soveltamisala ja laajuus Kiinassa ovat todella henkeäsalpaavia. Hyvin tunnettujen arvioiden mukaan Kiinassa tapahtuu vuosittain 60 000–100 000 elinsiirtoa, joista suurimmassa osassa käytetään ryöstettyjä elimiä. Näiden siirtoelinten pääasiallisena lähteenä ovat Falun Gongin harjoittajat. Tämän halveksittavan käytännön ansiosta Kiina voi ylläpitää virtuaalista elintärkeää elinsiirtojärjestelmää, joka on ennenkuulumatonta useimmissa kehittyneissä maissa.

”Useiden viime vuosien aikana todisteet siitä, että Kiina harjoittaa valtion rahoittamaa elinryöstötoimintaa, ovat kuitenkin tulleet yhä selvemmiksi. Vuonna 2019 riippumaton tuomioistuin China Tribunal julkaisi lopullisen tuomionsa, jossa dokumentoitiin laajamittaiset ja järjestelmälliset ihmisoikeusloukkaukset Falun Gongin harjoittajia vastaan Kiinassa. China Tribunalin dokumentoimat tärkeät [elinsiirto] käytännöt vastaavat muiden viimeaikaisten ponnistelujen tuloksia näitä kauhistuttavia väärinkäytöksiä dokumentoitaessa. Yhdessä nämä raportit tekevät selväksi, että KKP:n näkemys ihmisoikeuksista on täysin vastakohtainen lähes kaikkien muiden sivistyneen maailman kansakuntien kanssa.”

"KKP uskoo, että on olemassa yksilöitä valtion ja puolueen palvelemista varten. Siksi KKP ei ole huolissaan elinten ryöstämistä yksilöiltä, joita he pitävät epätoivottuina, vaikka jokaisella ihmisellä on luontainen oikeus elämään. Koska KKP:n maailmankuva on pohjimmiltaan ristiriidassa vapaan maailman kanssa, he yrittävät suojella omia arvojaan heikentämällä meidän arvojamme joka käänteessä.”

Kongressiedustaja Chabot totesi, että ”KKP:n arvojen mukainen maailma on sellainen, jossa ne, jotka eivät noudata puolueen linjaa, voidaan laittaa keskitysleirille tai heidän elimensä ryöstää. Se on visio maailmasta, jossa kukaan ei halua elää. Ja se on näkemys maailmasta, jota vastaan me kaikki taistelemme."

Minnesotan osavaltion senaattori: Tieto elinten ryöstämisestä ravisteli ytimiä myöten

John Hoffman, Minnesotan osavaltion senaattori, sanoi: ”Kaikkien maiden hallintotasojen johtajilla on velvollisuus varmistaa, että tällaiset ihmisoikeusloukkaukset lopetetaan ja että jokaisella on mahdollisuus elää ilman terroria.”

Hän sanoi järkyttyneensä saatuaan tietää Kiinan harjoittamista tahdonvastaisista elinten poistamisista mielipidevangeilta heidän vielä elossa ollessaan. ”Elinten ryöstäminen on todella hirvittävä käytäntö, jonka on vaikea kuvitella olevan olemassa ennen kuin se tuodaan eteesi. Ajatus siitä, että on niitä, jotka riistävät jonkun hengen ja kohtelevat heitä kuin esineitä osana palkkaa tai palvelusta, saa minut edelleen kauhistumaan.”

Työskennellessään tietoisuuden lisäämiseksi asiasta omassa osavaltiossaan hän kohtasi joitain esteitä – johtuen taloudellisista siteistä, joita KKP:llä on moniin maihin, kansainvälinen yhteisö on suurelta osin ollut hiljaa tällaisten kauhistuttavien toimien edessä estäen useampia ihmisiä tietämästä mitä tapahtuu.

Hän totesi, että häntä rohkaistiin näkemään, että organisaatiot, kuten Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), jotka pyrkiessään "tarjoamaan lääkäreille ja yhteiskunnalle objektiivisia havaintoja epäeettisestä ja laittomasta elinten ryöstämisestä, suojaavat eettisiä normeja ihmisarvon säilyttämiseksi".

DAFOH:n esittämien lisätietojen myötä ”se rakentaa aallon, jota taloudelliset edut eivät voi pysäyttää – aallon, joka koskee ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Toivon, että sinnikkyydellä ja totuuden voimalla voimme kaikki ryhtyä yhteistyöhön elinryöstöjen lopettamiseksi pysyvästi.”

Euroopan kansanedustaja: Tekijöiden saattaminen vastuuseen

Hermann Tertsch del Valle-Lersundi, Euroopan parlamentin jäsen ja Euroopan parlamentin ulko- ja ympäristövaliokuntien jäsen, huomautti, että Euroopan parlamentin jäsenet ovat erittäin huolissaan elinten ryöstämisestä eläviltä ihmisiltä, vastenmielisestä, julmasta ja traagisesta aiheesta. Tiedetään, että elinten keräämistä tapahtuu Kiinassa sen kommunistisen hallinnon diktatuurin alaisuudessa, ja Falun Gongin harjoittajat ovat yksi eniten kärsineistä ryhmistä.

Kansanedustaja Tertsch sanoi, että KKP:n hallitsemassa maassa diktaattorit eivät salli erimielisyyttä. Sananvapautta ei ole. Ja KKP halveksii ihmiselämää ja vapautta samalla, kun se suvaitsee kauhistuttavat elinryöstöt rankaisematta.

Hän sätti länsimaita näiden vaitiolosta koskien Kiinan elinsiirtojen väärinkäytöksiä. Hän sanoi, että "välittömien taloudellisten etujen huomioon ottaminen johtaa siihen, että nämä länsimaiset eliitit ovat mukana Kiinan kommunistisen puolueen, Kiinan kansantasavallan hallinnon kanssa piilottamassa elinsiirtojen hirvittävyyden. Emme tiedä, kuinka monia tuhansia poliittisia vankeja, tavallisia vankeja, Falun Gongin harjoittajia ja toisinajattelijoita menettää henkensä.”

Hän totesi: ”Olemme tilanteessa, jossa maailma on täynnä epävarmuutta, mutta on olemassa muutamia varmoja asioita, joihin meidän on aina suhtauduttava hyvin selkeästi: Jos haluamme säilyttää pyrkimyksemme arvokkaaseen elämään, meidän on taisteltava julmuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan, kuten elinryöstöjen kammottavuutta. Meidän on taisteltava niitä vastaan, jotka syyllistyvät näihin tekoihin. Meidän on yhdistyttävä korottaaksemme ääntämme ja kerrottava Kiinan kansantasavallalle, Kiinan diktaattorille ja kaikille tämän diktaattorin liittolaisille, että tämä on sietämätöntä ja että nyt riittää.”

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/23/195870.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.