Kansainvälisen ihmisoikeuspäivän verkkoseminaari vaatii lopettamaan KKP:n elinryöstöjulmuudet

(Minghui.org) Lääkärit elinryöstöjä vastaan (DAFOH, Doctors Against Forced Organ Harvesting) piti webinaarin ihmisoikeuspäivänä 10. joulukuuta. Teemana oli "Ihmiskunta risteyksessä: yleismaailmalliset ihmisoikeudet vs. kaupallinen elinten ryöstäminen eläviltä ihmisiltä". Se paljasti Kiinan kommunistipuolueen (KKP) kauhistuttavan elinryöstökäytännön.

Valitut virkamiehet ja ihmisoikeusjärjestöjen jäsenet Yhdysvalloista, Kanadasta, Belgiasta, Isosta-Britanniasta, Intiasta ja Romaniasta puhuivat verkkotapahtumassa. He tekivät ehdotuksia siitä, kuinka suojella Falun Gongin harjoittajien perusihmisoikeuksia, erityisesti uskonnonvapautta ja sananvapautta, lainsäädännön ja tiedotusvälineiden vaikutusvallan laajentamisen avulla. Falun Gongin harjoittajia vainotaan raa'asti Kiinassa, ja lukemattomia ihmisiä on tapettu poistamalla laittomasti elimiä heidän vielä elossa ollessaan.

Useat puhujat mainitsivat ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, joka kirjoitettiin Pariisissa 10. joulukuuta 1948. Samana vuonna ihmiset vannoivat, että natsien tekemät julmuudet eivät koskaan toistuisi.

Mutta 73 vuotta myöhemmin KKP:n hallinnon alaisuudessa Falun Gongin harjoittajat ja muut eivät vieläkään voi käyttää perusoikeuttaan – uskonnonvapautta. Mikä pahempaa, monia jopa tapetaan vakaumuksensa vuoksi. KKP jatkaa ihmisyyden vastaisia rikollisia tekojaan ja syyllistyy kansanmurhaan, jotka on lopetettava.

Yhdysvaltain edustaja: On aika ottaa käyttöön "Falun Gongin suojelulaki"

 
Kongressiedustaja Scott Perry

Yhdysvaltain kongressiedustaja Scott Perry sanoi: "Kansakuntamme näkee edelleen yhä ahdistavampia esimerkkejä kommunistisen Kiinan turmeltumisesta ja näkee selvästi, että se on johtanut kampanjaa Falun Gongin harjoittajien elinten keräämiseksi. Nämä ovat eläviä ihmisiä, joilta on otettu elimet. Noin puolitoista miljoonaa harjoittajaa on saattanut menettää henkensä tämän seurauksena.”

Hän osoitti, että KKP:n rikokset Falun Gongia vastaan voivat olla yksi nykyajan pahimmista julmuuksista. Hän julisti, että tarvittiin kohdennettu lainsäädäntö, joka koskee erityisesti Falun Gongin vainoa Kiinassa; että on aika ottaa käyttöön "Falun Gongin suojelulaki".

Hän sanoi, että tämän lain hyväksyminen valtuuttaisi Yhdysvaltain presidentin rankaisemaan kaikkia, jotka suoraan tai epäsuorasti osallistuvat elinryöstöihin Kiinassa. Se antaisi myös valtiosihteerille mahdollisuuden määrittää, onko KKP:n Falun Gongin vaino sen määritelmän mukaan kansanmurha, rikos ihmisyyttä vastaan.

Lakiesitys vahvistaisi myös kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien eli elämän, vapauden ja henkilökohtaisen turvallisuuden perusperiaatteita. Ketään ei saa pitää käskynalaisuudessa tai orjuudessa.

Hän sanoi: "Kiinan Falun Gongin vaino, olipa kyseessä elinten ryöstäminen tai epäoikeudenmukainen vangitseminen tai pakkotyö, on pahaa ja perverssiä, ja kongressin on sitouduttava varmistamaan, että miljoonilta Falun Gongin harjoittajilta ei evätä vapautta harjoittaa uskonnollista vakaumustaan.”

Hän sanoi odottavansa innolla työskentelyä kaikkien kanssa lakiehdotuksen saamiseksi läpi kongressissa.

Belgian parlamentin jäsen: Falun Gongin vaino poliittiselle asialistalle

 
Annick Ponthier, parlamentin jäsen, Belgia

Belgialainen kansanedustaja Annick Ponthier sanoi, että elinten ryöstämiselle tulisi saada paljon enemmän huomiota sekä tiedotusvälineiden että poliittisten päättäjien taholta, koska se on kiistaton rikos ihmisyyttä vastaan.

Hän sanoi tutustuneensa ongelmaan henkilökohtaisesti katsomalla China Tribunalin (riippumaton tuomioistuin, joka tutkii, onko Kiina surmannut mielipidevankeja ottaakseen heiltä sisäelimiä elinsiirtoja varten) päätöstä keväällä 2020. Sitten hän teki oman tutkimuksensa. Hän osallistui elinryöstöjen torjuntaa ja ehkäisyä käsittelevään maailman huippukokoukseen syyskuussa 2021, mikä lisäsi hänen tietämystään aiheesta.

Hän uskoo, että KKP vainoaa Falun Gongia, koska harjoitusmenetelmän periaatteet eroavat KKP:n kansalleen asettamista periaatteista. Tämä on saanut KKP:n alistamaan Falun Gongin harjoittajat aivopesuistuntoihin, pidättämään heitä laittomasti ja kiduttamaan henkisesti ja fyysisesti. Puolue käyttää myös mediaa juurruttaakseen herjaavia viestejään yrittäessään kääntää yleisen mielipiteen Falun Gongia vastaan. Hän sanoi, ettei voinut ymmärtää, kuinka ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen allekirjoittanut maa voi toimia niin julmasti nykymaailmassa.

Hän sanoi, että kaikkien tulisi kiinnittää huomiota Falun Gongiin, koska sen harjoittajat muodostavat suurimman uhrien joukon KKP:n elinryöstörikoksissa. Sekä hän että hänen puolueensa toivovat päätöslauselmansa hyväksymistä ja sen ottamista asialistalle KKP:n Falun Gongin vainon lopettamiseksi.

Kanadalainen kansanedustaja: KKP:n harjoittama elinten ryöstäminen on kiireellinen ihmisoikeuskysymys

 
Kanadalainen kansanedustaja Garnett Genuis

Kanadalainen kansanedustaja Garnett Genuis on yksi Bill S204:n alullepanijoista elinryöstöjen lopettamiseksi. Kommenteissaan hän mainitsi, että jos tämä lakiesitys hyväksytään, kaikki toimet siirtoelinten hankkimiseksi Kiinassa ovat rikollisia. Tavoitteena on lopettaa eläville ihmisille tehdyt elinryöstöt.

Hän totesi, että kaikkien osapuolten olisi ryhdyttävä toimiin KKP:n elinten ryöstämisen lopettamiseksi, koska se on kiireellinen ihmisoikeuskysymys. Hän mainitsi erityisesti syyskuussa pidetyssä maailman huippukokouksessa julkistetun "yleismaailmallisen julistuksen elinryöstöjen torjumisesta ja ehkäisemisestä".

Hän sanoi: "Tämä julistus on kansainvälinen tiekartta toimiin, joita maat ympäri maailmaa, mukaan lukien Kanada, voisivat ottaa puolustaakseen ja suojellakseen kaikkien elinryöstön ja elinkaupan uhrien perusoikeuksia."

Hän oli samaa mieltä siitä, että jatkuvan vainon edessä on tehtävä valinta. "Vaikeneminen on jumalattomien auttamista. Siksi useampien maiden on ryhdyttävä yhdessä toimiin KKP:n Falun Gongin vainon lopettamiseksi."

Yhteisvoimin pysäyttämään KKP:n elinryöstöt ja Falun Gongin vaino

 
Lordi Hunt

Lordi Hunt, Yhdistyneen kuningaskunnan entinen terveysministeri ja kansanedustaja, sanoi olevansa järkyttynyt kuultuaan KKP:n elinryöstöistä. Hän totesi, että lainsäädäntöä tulisi kehittää niin, että se kieltää matkustamisen ulkomaille hankkimaan tahdonvastaisesti hankittuja elimiä, varsinkin kun kolmas osapuoli saa valtavia voittoja.

Hän mainitsi myös erityisesti, että ihmiskehonäyttelyissä käytettyjen plastinoitujen ruumiiden lähteet ovat myös tuntemattomia, ja pitäisi olla lainsäädäntö, jossa vaaditaan kaikki tieto KKP:n kauhistuttavien rikosten pysäyttämiseksi.

 
Tohtori Abraham Mathai, Harmony Foundationin perustaja, Intia

Tohtori Abraham Mathai sanoi, että yli 20 vuoden ajan Falun Gongin harjoittajat ovat olleet elinryöstöjen kohteina: "Jos suljemme silmämme tällaiselta kamalalta rikokselta, missä on omatuntomme? Yleismaailmallinen julistus elinryöstöjen torjumisesta ja ehkäisystä täydentää 73 vuotta sitten annettua ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta. Meidän pitäisi lopettaa KKP:n harjoittama elinten kerääminen eläviltä ihmisiltä."

 
Lucica Humeniuc, Romanian riippumattoman ihmisoikeusyhdistyksen puheenjohtaja

Romanian riippumattoman ihmisoikeusyhdistyksen puheenjohtaja Lucica Humeniuc sanoi, että äskettäin annettu yleismaailmallinen julistus elinryöstöjen torjumisesta ja ehkäisystä merkitsee käännekohtaa ja että Kiinan ihmisoikeustilanteeseen liittyen tarvitaan kiireesti riippumaton kansainvälinen seuranta- ja raportointimekanismi.

Hän sanoi: "2000-luvulla elinten ryöstäminen eläviltä ihmisiltä ei ole suinkaan vain kansallinen ongelma, vaan ihmiskunnan ongelma. Julistus, joka kehottaa kaikkia organisaatioita ja yksilöitä kaikkialla maailmassa allekirjoittamaan yhdessä, on väline KKP:n julmuuden lopettamiseksi."

 
Falun Dafan tiedotuskeskuksen tiedottaja Erping Zhang.

Erping Zhang, Falun Dafan tiedotuskeskuksen tiedottaja, puhui Falun Gongista ja KKP:n harjoittajiin kohdistamasta vainosta viimeisten 22 vuoden aikana. Hän huomautti, että Falun Gongin harjoittajat ovat pysyneet vakaumuksessaan ja tekevät parhaansa saadakseen useammat ihmiset tietämään KKP:n pahan luonteen.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/13/196971.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.