Euroopan parlamentin kuulemistilaisuudessa vaaditaan toimia KKP:n elinryöstöjen hillitsemiseksi

(Minghui.org) Elinten ryöstäminen on yksi pahimmista kuviteltavissa olevista ihmisoikeusloukkauksista, ja on vaikea käsittää, että valtio voisi järjestelmällisesti riistää hengen niin monilta viattomilta ihmisiltä heidän elintensä vuoksi, sanoi Euroopan parlamentin jäsen Peter van Dalen 29. marraskuuta.

Parlamentaarikko van Dalen esitti tämän huomautuksen Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan (DROI) järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Tämän tapahtuman aikana oikeudelliset asiantuntijat, todistajat, Euroopan parlamentin jäsenet ja muut virkamiehet vaativat Euroopan unionia (EU) ja Yhdistyneitä kansakuntia ryhtymään toimiin Kiinan kommunistipuolueen (KKP) harjoittamien elinryöstöjen lopettamiseksi.

 
Eu-parlamentaarikko Peter van Dalen Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan (DROI) järjestämässä kuulemistilaisuudessa 29. marraskuuta 2021

Falun Gongin harjoittajat ovat pääasiallisia elinryöstöjen uhreja

China Tribunal, Britanniassa toimiva riippumaton tuomioistuin, joka tutkii, onko Kiina surmannut mielipidevankeja ottaakseen heiltä elimiä elinsiirtoja varten, julkaisi asiasta tuomion kesäkuussa 2019. "Elinten ryöstämistä on harjoitettu vuosien ajan kaikkialla Kiinassa merkittävässä mittakaavassa, ja Falun Gongin harjoittajat ovat olleet yksi – ja luultavasti tärkein – elinten hankintalähde”, tuomiossa sanotaan.

 
Sir Geoffrey Nice QC puhui tilaisuudessa.

Riippumattoman tuomioistuimen puheenjohtaja Sir Geoffrey Nice QC puhui tilaisuudessa. Hän sanoi, että tuomioistuin tutki todisteet yksityiskohtaisesti, ja sen jäsenet päätyivät sitten yksimieliseen johtopäätökseen, että mielipidevangeilta on otettu elimiä tahdonvastaisesti Kiinassa jo pitkään.

Tuomio annettiin alun perin suullisesti, minkä jälkeen tiivistelmä tuomiosta annettiin kesäkuussa 2019 ja kokonaisuudessaan maaliskuussa 2020. Tuomio osoittaa, että KKP surmasi ihmisiä ja myi heidän elimiään voiton saamiseksi. Sir Geoffrey huomautti, että raportissa on monia viitesivuja ja että johtopäätökset ovat kiistatta pitäneet.

Todistaja: Tappaminen pyynnöstä

 
Professori Martin Elliott kuulemistilaisuudessa 29. marraskuuta

Martin Elliott, MD FRCS, sydän- ja rintakehäkirurgian emeritusprofessori University College Londonissa (UCL), on riippumattoman tuomioistuimen (China Tribunal) jäsen. Hän toi tilaisuudessa esille joitain tuomioistuimen arvioimista todisteista, mukaan lukien elinsiirtojen määrän, joka ylittää selvästi elinluovutusten määrän, työleireillä tehdyt selittämättömät fyysiset tarkastukset ja lyhyet odotusajat elinsiirtoihin.

Tieteellisten julkaisujen, sairaaloiden verkkosivustojen ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella kanadalainen ihmisoikeusasianajaja David Matas arvioi, että Kiinassa tehdään 60 000–90 000 elinsiirtoa vuodessa, mikä on paljon enemmän kuin Kiinan ilmoittama elinluovutusten määrä. Tämä ero osoittaa salatun elinluovutuspankin olemassaolon.

Lisäksi pidätetyiltä otettiin tahdonvastaisesti verikokeita, ja heille tehtiin elinten ultraäänitutkimuksia ilman näkyvää syytä. Osa vangeista myös katosi työleireiltä ja muista pidätyspaikoista. Kun otetaan huomioon, kuinka näitä vankeja kidutettiin, on vaikea kuvitella, että tällaiset testit olisi tehty heidän terveyttään ajatellen. Lisäksi näitä veri- ja ultraäänitutkimuksia ei dokumentoitu rutiinitoimenpiteissä.

Yllä lueteltuihin todisteisiin liittyvät myös siirtoelinten lyhyet odotusajat. Useimmissa Euroopan maissa odotusajat ovat yleensä kuukausia tai jopa kaksi vuotta. Mutta tiedot osoittivat, että odotusajat Kiinassa ovat usein vain muutamia päiviä. Tämän voi selittää vain salainen elinluovutuspankki.

Viitaten riippumattoman toimittajan Ethan Gutmannin laskelmiin Sir Geoffrey sanoi, että jokainen ihminen, jolla on käyttökelpoisia elimiä, voisi tuottaa voittoa 500 000–750 000 dollaria.

Elliott selitti lisäksi, että tämä on (on-demand) "tarpeen mukaisen" tarjonnan liiketoimintamalli. Eräässä tapauksessa Japanin kansalainen tarvitsi uuden maksan ja oli valmis maksamaan siitä 5 miljoonaa dollaria agentin kautta. Agentti otti yhteyttä sairaalaan Kiinassa ja varmisti tarvittavan siirtoelimen saatavuuden lyhyessä ajassa. Joskus tarjolla oli myös ylimääräisiä elimiä. Tällaista liiketoimintamallia ei voi kuvitella länsimaissa.

Hän korosti, että puhuessaan Kiinasta hän viittasi KKP:hen ja sen politiikkaan, ei Kiinan kansalaisiin.

Euroopan parlamentin jäsenet: Yhteiset ponnistelut

Useat kuulemiseen osallistuneet Euroopan parlamentin jäsenet eri maista tuomitsivat jyrkästi KKP:n tekemät elinryöstörikokset. He kehottivat Euroopan parlamenttia ryhtymään toimiin elinten ryöstämisen hillitsemiseksi ja elinsiirtojen sääntelyn sekä avoimuuden lisäämiseksi.

 
Euroopan parlamentin jäsen Maria Arena isännöi kuulemistilaisuutta.

Euroopan parlamentin ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtaja Maria Arena isännöi kuulemistilaisuutta. Hän sanoi, että tarkastus ja elinten keräämisen avoimuus ovat kriittisiä. Tämä tarkoittaa, että tarvitaan perusteellisempia keskusteluja sen selvittämiseksi, kuinka Euroopan parlamentti voi vaikuttaa Kiinaan ja seurata tätä asiaa. Tämä ei rajoitu vain oikeudellisiin näkökohtiin, vaan EU:n täysistunnoissa voitaisiin myös harkita muita vaihtoehtoja.

 
Euroopan parlamentin jäsen Isabel Santos Portugalista

Isabel Santos, Euroopan parlamentin jäsen Portugalista ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsen, sanoi, että Elliotin toimittamat tiedot osoittivat, että Kiinassa tapahtui elinryöstöjä teollisessa mittakaavassa, mikä korostaa rikollisuuden pysäyttämisen kiireellisyyttä. EU:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen on yhdistettävä voimansa tragedian pysäyttämiseksi. Hän oli kuullut monista tapauksista, joissa Falun Gongin harjoittajia vainottiin. Ja uhrit eivät rajoitu heihin.

Elinten ryöstäminen on todella rikos ihmisyyttä vastaan, Santos totesi. Pelkästään sen luokitteleminen rikolliseksi toiminnaksi ei riitä. Rikollisina tulee nähdä myös ne, jotka hyötyvät elinryöstöistä tai osallistuvat niihin. Tämä on luultavasti ainoa tapa pysäyttää ne.

 
Euroopan parlamentin jäsen María Soraya Rodríguez Ramos Espanjasta

María Soraya Rodríguez Ramos, Euroopan parlamentin jäsen Espanjasta ja alivaliokunnan jäsen, sanoi, että elinten ryöstäminen Kiinassa on osoittautunut tappamiseksi teollisessa mittakaavassa. Hän kehotti EU:ta säätämään lakeja, joilla estetään näiden elinten pääsy EU-maihin. Hän sanoi, että tämä on ennennäkemätön rikos, ja on vaikea uskoa, että sitä tapahtuu 2000-luvulla.

Euroopan parlamentin jäsen Raphael Glucksmann Ranskasta oli samaa mieltä. Hän sanoi, että tämä oli yksi pahimmista rikoksista, joita voimme nähdä maan päällä.

EEAS:n virkamies: Ihmisoikeudet ovat pakollisia, eivät valinnaisia

 
Dominic Porter Euroopan ulkosuhdehallinnosta oli kuulemistilaisuuden koollekutsuja verkossa.

Myös Dominic Porter EU:n ulkosuhdehallinnosta, European External Action Servicestä (EEAS), osallistui kokoukseen verkossa. Kiinasta, Hongkongista, Macaosta, Taiwanista ja Mongoliasta vastaavan jaoston johtajana hän sanoi, että Euroopan ulkosuhdehallinto on vakavasti huolissaan Kiinan elinryöstöistä.

Porter huomautti, että tilaisuuden osallistujat olivat kuulleet monia löydöksiä erilaisista tutkimuksista, mukaan lukien huolestuttavat syytökset, jotka vaihtelivat seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kidutuksesta, DNA-testauksesta ja laittomasta vangitsemisesta Kiinan elinryöstöihin. Yhä useampi kerätty todiste on osoittanut, että Falun Gongin harjoittajia, etnisiä vähemmistöryhmiä ja uskonnollisia ryhmiä vainotaan Kiinassa.

Porter sanoi myös, että EU tuomitsi jyrkästi rikollisen elinten ryöstämisen Kiinassa, koska se on epäinhimillistä ja moraalitonta. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ei ole valinnaista, se on perusvaatimus, jota meidän kaikkien tulee noudattaa, myös elinluovutusten ja elinsiirtojen alalla. Hän korosti, että ihmisoikeusolosuhteet ovat jatkossakin EU:n ihmisoikeustoimien monenvälisten foorumien keskipiste.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/4/196861.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.