Brysselin pressiklubi: Verkkofoorumi kehottaa maailmanlaajuista mekanismia lopettamaan KKP:n elinryöstöt

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Euroopan unioni hyväksyi joulukuussa 2013 päätöslauselman, jossa tuomittiin Kiinan valtion hyväksymät elinryöstörikokset, mutta sen jälkeen "kaikkialla on vallinnut hiljaisuus", sanoi europarlamentaarikko Peter van Dalen, ihmisoikeuksien alivaliokunnan ja parlamentin uskonnon- tai vakaumuksenvapautta ja uskonnollista suvaitsevaisuutta käsittelevän ryhmän yhteispuheenjohtaja.

Huomautus tehtiin 27.10.2021 Euroopan unionin (EU) päämajan vieressä sijaitsevassa Brysselin pressiklubissa pidetyssä verkkofoorumissa. Foorumi, jonka otsikkona on "Kiina – tahdonvastaiset elinten poistot ja Kiinan kommunistinen puolue", koostui Euroopan parlamentin jäsenten, ihmisoikeusjuristien ja asiantuntijoiden paneelista, joka vaati loppua Kiinan kommunistipuolueen (KKP) Falun Gongin harjoittajien elinten ryöstämiselle.

 
Verkkofoorumi Brysselin pressiklubilla 27. lokakuuta, jossa käsitellään mielipidevankien elinten ryöstämistä Kiinassa

Kauppapakotteet

"Emme halua hyökätä Kiinaa vastaan arkaluontoisissa kysymyksissä, kuten elinryöstöt, mutta mielestäni meidän pitäisi todella tehdä niin, koska elinten ryöstäminen on todella erittäin räikeä hyökkäys perusihmisoikeuksia vastaan", van Dalen totesi. "Puhutaan liikaa kaupasta, rahasta, eikä tarpeeksi ihmisoikeuksista ja vähemmistöjen oikeuksista."

Tultuaan syytetyksi kansanmurhasta, joka liittyi uiguurien kohteluun, KKP määräsi kostotoimia eurooppalaisia poliitikkoja vastaan. EU vastasi keskeyttämällä investointisuunnitelmansa Kiinan kanssa.

Van Dalen pitää tätä päätöstä myönteisenä ja toivoo, että tällaiset aloitteet jatkuvat, kunnes KKP lopettaa ihmisoikeusloukkauksensa. "Meidän pitäisi käyttää tätä piiskana tehdäksemme selväksi Kiinalle, että ihmisoikeuksien loukkaaminen on vakava asia", hän sanoi. Itse asiassa yleisesti tiedossa olevat KKP-rikkomukset eivät rajoitu vain elinryöstöihin; pikemminkin niihin liittyy monenlaisia ihmisoikeusloukkauksia.

Van Dalen kehotti EU-maita kiinnittämään huomiota siihen, mitä Kiinassa tapahtuu. Hän korosti, että liikemiesten tai lääkintäalan ammattilaisten tulee olla valppaina Kiinan tilanteen, erityisesti mielipidevankien elinten ryöstämisen suhteen. Sillä välin hän on työskennellyt kovasti saadakseen tämän aiheen takaisin Euroopan parlamentin asialistalle.

Belgian parlamentin jäsen Annick Ponthier osallistui foorumiin. Haastattelussa hän sanoi, että tällainen viesti on välitettävä poliitikkopiirille ja että hän työskentelee asian eteen kollegoidensa kanssa. Ponthier uskoo, että elinten ryöstäminen Kiinassa on tärkeä asia myös Euroopalle, ja että ihmisoikeuksien turvaamisen tulisi liittyä kaikkiin poliittisiin tapahtumapaikkoihin.

Yksityiskohtia China Tribunalin lakimieheltä

China Tribunal, Lontoon riippumaton tuomioistuin, joka perustettiin tutkimaan syytöksiä mielipidevankien elinryöstöistä Kiinassa, päätteli kesäkuussa 2019, että KKP:n harjoittamaa tahdonvastaista elinten poistamista on ollut olemassa useita vuosia, ja Falun Gongin harjoittajat ovat olleet pääasiallisia uhreja.

Hamid Sabi, ihmisoikeuslakimiesten ja China Tribunal -tuomioistuimen oikeudellinen neuvonantaja, sanoi kuusi päivää kestäneen kuulemisen aikana vuonna 2019, että he kävivät läpi tuhansia sivuja asiakirjoja ja 55 todistajan todistajanlausuntoja. Tuomioistuin on Falun Gongista riippumaton, ja hän piti löydöksiä hämmästyttävinä – ei ole epäilystäkään siitä, että elinryöstötoiminta on kestänyt Kiinassa useita vuosia.

Elinluovutukseen suostuvien kuolemaantuomittujen vankien sanottiin aikoinaan olevan ensisijainen siirtoelinten lähde. Kiinan lain mukaan kuolemaan tuomitut vangit on kuitenkin teloitettava 7 päivän kuluessa tuomiosta. Tämä lyhentää luovuttajien ja potilaiden elinten yhteensovittamista. Lisäksi monilla kuolemaantuomituilla on huono terveys huumeiden tai muiden vaarallisten aineiden käytön takia, mikä karsii heidät pois mahdollisista luovuttajista.

Näistä eroista huolimatta elinsiirtojen määrä Kiinassa ylitti selvästi teloitusten määrän vuosina 2003–2004. Tietyn ajanjakson aikana vuonna 2000 myös elinsiirtojen määrä Kiinassa ylitti Yhdysvaltojen määrän, mikä viittaa siihen, että oli uusia elinten lähteitä rinnakkain laajentuneen elinsiirtoteollisuuden kanssa.

Sabi sanoi, että Euroopan hallituksen virastojen painostuksesta KKP tuotti myös useita "todistajia" Kiinan Punaisesta Rististä. Sisäisenä KKP:n virastona Kiinan Punaisella Ristillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kanssa, ja se tarjoaa vain KKP:n hyväksymiä tietoja.

Elinsiirtoleikkausten lisääntyminen korreloi Kiinan hallituksen Falun Gongin vainon kanssa, jossa satojatuhansia Falun Gongin harjoittajia on vangittuna vankiloissa, pakkotyöleireillä ja aivopesukeskuksissa. Sen lisäksi, että Sabilta otettiin väkisin verikokeita hänen ollessaan pidätettynä, hän sanoi, että kaikki kohteena olleet Falun Gongin harjoittajat joutuivat myös lääkärintarkastukseen kolmen kuukauden välein, mukaan lukien ultraäänitutkimukset. Eräs todistaja kertoi, että pidätetyt oli merkitty eri väreillä ja että osa heistä katosi lyhyessä ajassa.

Sabi ehdotti sanktioita KKP:tä vastaan ammattimaisten lääketieteellisten järjestöjen kautta, joilla on suhteita Kiinaan, kuten elinsiirtojärjestöt.

Euroopan parlamentin entinen varapuhemies: Boikotoikaa Pekingin talviolympialaisia

Edward McMillan-Scott, Euroopan parlamentin entinen varapuhemies (2004–2014), kertoi saaneensa tietää KKP:n Falun Gongin tukahduttamisesta jo vuonna 2006. Vieraillessaan Pekingissä hän tapasi useita Falun Gongin harjoittajia, joista yksi oli ollut pidätettynä vakaumuksensa vuoksi. Tämä harjoittaja todisti nähneensä pidätysaikana kuolleen harjoittajan ruumiin. Ruumiissa oli merkkejä elinten poistamisesta.

McMillan-Scott sanoi, että edellä mainittu esimerkki viittaa siihen, että kauhistuttava rikos tapahtui ja että yhä useammat todisteet, mukaan lukien Sir Geoffrey Nice QC:n [China Tribunalista] ja Sabin toimittamat määrät, viittaavat siihen, että KKP:n elinryöstötoiminta on kansanmurhan mittakaavassa ja Falun Gongin harjoittajien ja uiguurien tappamisesta heidän elintensä vuoksi on tullut rikoksia ihmisyyttä vastaan.

McMillan-Scott toivoo, että kansainvälinen yhteisö boikotoi vuoden 2022 talviolympialaisia Pekingissä, mikä auttaisi lisäämään tietoisuutta KKP:n harjoittamasta vähemmistöjen ja muiden ryhmien, kuten uiguurien, tiibetiläisten ja Falun Gongin harjoittajien, sorrosta.

Matas: Emme voi menettää Yhdistyneiden Kansakuntien alustaa

Kanadalainen ihmisoikeusjuristi David Matas sanoi, että Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on reagoinut hitaasti Kiinan elinryöstöihin ja vaatinut riippumatonta tutkimusta. Hän totesi erityisesti, että vastaus on ollut yksittäinen, myöhäinen ja riittämätön.

Yhdysvaltain ihmisoikeusneuvoston asiantuntijoiden yhteisessä lausunnossa kesäkuussa 2016 korostettiin KKP:n elinryöstöjä. Se kehotti Kiinaa sallimaan kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen riippumattomat tutkimukset.

Matas pitää tätä kehitystä edistyksenä YK:lle, koska se tarjoaa alustan hallituksille ja asiantuntijoille, jotka kiinnittävät huomiota Kiinan ihmisoikeustilanteeseen. Tarkemmin sanottuna, kun mielipidevangit joutuvat elinryöstöjen kohteiksi, useat hallitukset ja ihmisoikeusasiantuntijat voivat käyttää tätä alustaa toimiakseen.

Elinryöstöt eivät lopu niin kauan kuin KKP vainoaa Falun Gongia

Harold King, lääkärit elinryöstöjä vastaan (Doctors Against Forced Organ Harvesting) -ryhmän apulaisjohtaja, havainnollistaa Kiinan elinryöstöjen vakavuutta käyttämällä sekä tilastotietoja että kaavioita.

Hän sanoi, että elinten ryöstäminen on KKP:n käynnistämä kampanja Falun Gongin harjoittajien ja muiden vähemmistöryhmien hävittämiseksi. Se on uhka koko maailmalle, koska se loukkaa yhteiskunnan yleismaailmallisia arvoja ja muuttaa terveydenhuoltoalan tappamispaikaksi.

Yhtä räikeästi KKP on peitellyt rikosta, jotta maailma ei tiedä, että hallitus tappaa omia kansalaisiaan. King uskoo, että niin kauan kuin KKP jatkaa Falun Gongin vainoamista, julma tahdonvastainen elinten poistaminen ei lopu.

Hän kehotti hallituksia, kansainvälisiä järjestöjä ja yksilöitä perustamaan maailmanlaajuisen mekanismin rikollisuuden lopettamiseksi. "Eurooppa ja itse asiassa jokainen maailman valtio", hän sanoi, "ovat risteyksessä, risteyksessä, joka määrittää heidän tulevaisuutensa."

Media-ammattilaiset: Tietoisuuden lisääminen

Foorumia isännöivät Gary Cartwright, lontoolaisen EU Today -lehden julkaisutoimittaja, ja Andy Vermaut, toimittaja ja ihmisoikeuksien puolestapuhuja.

Kun aloin tehdä tutkimusta, ei ole liioittelua sanoa, että joskus minun piti vain sulkea tietokoneeni ja kävellä pois ja hengittää syvään", Cartwright kertoi haastattelussa. Hän kutsui elinten ryöstämistä "politiikaksi, joka on yksi epäinhimillisimmistä, joihin olen koskaan törmännyt". Hän tuntee syyllisyyttä siitä, että tällaista hyväksikäyttöä tapahtuu nyky-yhteiskunnassa "silmiemme edessä".

Vermaut kehotti myös kiinnittämään enemmän julkista huomiota tähän häikäilemättömään käytäntöön. "Kaikki puhuvat holokaustista. Kaikki puhuvat Ruandan kansanmurhasta. Mutta tähän [elinten ryöstämiseen] ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota", hän huomautti.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/31/196391.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.