Geneve: 1,5 miljoonaa allekirjoitusta kehottaa YK:ta puuttumaan elinryöstöihin Kiinassa

(Minghui.org) Lääkärit vastaan pakkoelinryöstöjä -järjestö (DAFOH) piti lehdistötilaisuuden Genevessä 10.12.2013. Sen tarkoituksena oli pyytää YK:n välitöntä puuttumista Kiinan kommunistisen puolueen (KKP) toimiin koskien elinryöstöjä elossa olevilta Falun Gongin harjoittajilta. DAFOH tiedotti, että noin 5 kuukauden aikana 1,5 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa allekirjoitti vetoomuksen tukeakseen asiaa.

DAFOH-valtuuskunta, joka koostuu kolmesta lääkäristä ja kolmesta oikeudellisesta asiantuntijasta, toivat vetoomuksen YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle 9. joulukuuta, kansainvälisten ihmisoikeuksien päivän aattona.

Vetoomuksessa YK:ta pyydetään:
1. Vaatimaan Kiinaa välittömästi lopettamaan elinryöstöt vangituilta Falun Gongin harjoittajilta.
2. Käynnistämään lisätutkimuksia, jotka johtavat syyllisten saattamiseksi syytteeseen rikoksesta ihmiskuntaa vastaan.
3. Vaatimaan Kiinan hallitusta välittömästi lopettamaan julma Falun Gongin vaino, joka on perimmäinen syy elinryöstöille.

Lääkärit vastaan pakkoelinryöstöjä -järjestön (DAFOH) lehdistötilaisuus Genevessä


(kuvan alle) DAFOH-valtuuskunta: Kanadalainen ihmisoikeusjuristi David Matas; tohtori Torsten Trey, DAFOH:n pääjohtaja; Theresa Chu, DAFOH:n Aasian ja Tyynenmeren alueen oikeudellinen neuvonantaja; espanjalainen lakimies Carlos Iglesias Jimenez, DAFOH:n Euroopan unionin oikeudellinen avustaja; prof. Francis Navarro, Montpellierin yliopistollisen sairaalan elinsiirtokirurgi, Ranska; isobritannialainen tohtori Adnan Sharif, munuaissiirtojen asiantuntija ja DAFOH:n neuvottelukunnan jäsen.

DAFOH lupaa jatkaa maailmanlaajuisia pyrkimyksiään

DAFOH aikoo edelleen laajentaa vaikutustaan maailmanlaajuisesti lisätäkseen tietoisuutta ja haluaa luoda yhteisiä menetelmiä elinryöstöjen lopettamiseksi Kiinassa.

DAFOH:n pääjohtaja tohtori Torsten Trey sanoi, ettei 1,5 miljoonan ihmisen hyvää tahtoa voi jättää huomiotta.

"Keräsimme 5 kuukauden aikana vetoomukseen 1,5 miljoonaa nimeä yli 50 maasta. Meille tämä on erittäin suuri luku. Oli enemmänkin ihmisiä, jotka kuultuaan vetoomuksesta, olisivat halunneet tukea meitä, mutta heillä ei ollut siihen mahdollisuutta", tohtori Torsten Trey sanoi.

"Se, mitä me haluamme nyt tehdä, on vaikuttaa vetoomuksen kautta laajempaan yleisöön", hän lisäsi. "Tämä tarkoittaa, että puhumme ihmisille, tapaamme edustajia politiikan- ja lääketieteen aloilta, ja kerromme heille, että meillä on vetoomus, jonka 1,5 miljoonaa ihmistä on allekirjoittanut. Tätä ei voida jättää huomiotta."

Lisätutkimuksia vaaditaan

DAFOH:n valtuusto pyysi YK:n ihmisoikeuskomissaaria perustamaan ryhmän tutkimaan Kiinan hallituksen rikoksia koskien elinryöstöjä mielipidevangeilta, joista suurin osa on Falun Gongin harjoittajia. Pyyntö on esitetty kirjallisena tapaamisessa 9.12.2013.

Kaksi kanadalaista tutkijaa, ihmisoikeusjuristi David Matas ja Kanadan entinen parlamentin jäsen David Kilgour, vahvistivat vuonna 2006 suuren mittakaavan elinryöstöt elossa olevilta Falun Gongin harjoittajilta Kiinassa. Tutkimuksissaan he käyttivät riippumattomia todisteita. Huolimatta massiivisista todisteista ja maailmanlaajuisesta painostuksesta, Kiinan hallitus on pysynyt vaiti. DAFOH:n valtuuskunta pyysi YK:n ihmisoikeuskomissiota rikkomaan hiljaisuuden ja puhumaan julkisesti asiasta.

Theresa Chu, DAFOH:n Aasian- Tyynenmeren alueen oikeudellinen neuvonantaja, pyytää YK:n ylintä ihmisoikeuskomissaaria toimiin lopettaa Kiinan kommunistihallituksen harjoittama Falun Gongin vaino.

Theresa Chu oli yksi DAFOH:n jäsenistä, joka tapasi YK:n korkeimman ihmisoikeuskomissaarin, Navi Pillay'n, 9. joulukuuta. Hän pyysi komissaaria tutkimaan, mitä on tapahtunut niille tuhansille Falun Gongin harjoittajille, jotka ovat kadonneet, ja ovatko he keskitysleireillä, joissa Falun Gongin harjoittajia kuolee elinryöstön seurauksena.

Chu sanoi: "Tässä ei ole kyse vain Falun Gongin vainon pysäyttämisestä, vaan myös kansanmurhan lopettamisesta, joka tapahtuu 21. vuosisadalla."

David Matas uskoo, että pakolaisasiain päävaltuutettu voi aloittaa tutkinnan itse. Valtuuskunta pyysi kirjallisen vahvistuksen komission kokouksessa, että tämä askel tultaisiin ottamaan.

Lääketieteellinen yhteisö on oikeuksien takana

Elinsiirtoihin erikoistunut lääkäri Adnan Sharif huomautti, että lääketieteen näkökulmasta elinten luovutus perustuu vapaaehtoisuuteen. Kuitenkin Kiinasta saadut tiedot osoittavat, että ihmiset ovat saaneet siirtoelimen, kuten keuhkon tai sydämen, hyvin lyhyen odotusajan jälkeen. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, jos elimet saadaan vapaaehtoisilta luovuttajilta.

Sharif totesi myös, että ei näyttäisi olevan mitään loogista syytä sille, miksi vangit joutuvat säännöllisesti verikokeisiin ja lääkärintarkastuksiin. Siitä ei ole mitään hyötyä yksilöinä. Vaikka on vaikea kerätä suoria todisteita, useammat pienet todisteet, joita tutkijat ovat saaneet, osoittavat sen tosiasian, että elinryöstöjä todellakin tapahtuu Kiinassa.

"Lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna, meidän on varmistettava, että eettiset normit, jotka hallitsevat elinsiirtoja, ovat yksimielisiä ympäri maailmaa. Katsomme, että meidän pitäisi lopettaa elinryöstöt välittömästi ja tutkia näitä väitteitä edelleen", totesi tohtori Sharif.

Osallistuessaan lehdistötilaisuuteen, lääketieteen ammattilaiset ilmaisivat syvän huolensa asiasta. Farmaseutti Khelfa Mourad kehui DAFOH:a sen saavutuksista kerätä 1,5 miljoonaa allekirjoitusta ja että ne lähetettiin eri organisaatioille. ”Tämä on iso askel eteenpäin”, hän sanoi, ja kehoitti heitä jatkamaan ponnisteluissaan.

Chu toi mukanaan 920 000 allekirjoitusta, joista yli 10 000 oli lääkäreiden allekirjoittamia. Niitä kerättiin kymmenestä Aasian maasta.

Maailmanlaajuiset pyrkimykset lopettaa vaino

Biro Diawara, Interfaith Internationalin johtaja, vaatii loppua kansanmurhalle Kiinassa.

Biro Diawara oli yksi lehdistötilaisuuteen osallistujista. Hän ilmaisi arvostavansa ja tukevansa DAFOH:n pyrkimyksiä, sanomalla, että YK:n pitäisi pyrkiä lopettamaan Kiinan kommunistipuolueen harjoittama Falun Gongin vaino. Hän sanoi: "Emme voi hyväksyä tällaista kansanmurhaa ja antaa sen jatkua 2000-luvulla. Meidän pitäisi heti ryhtyä toimiin sen lopettamiseksi."

YK:n pitäisi levittää tietoa elinryöstöistä kaikkien jäsenvaltioiden ihmisoikeusneuvostoille, jotta ihmiset voisivat tietää enemmän todellisesta tilanteesta ja puhua siitä eteenpäin. Tällaisista asioista vaikeneminen vastaa rikokseen osasyyllisenä olemista.

Englanniksi:
http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/15/143631.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.