Ranska: Lääketieteen asiantuntijat vahvistavat Kiinan elinryöstöjulmuuksien todennäköisyyden

(Minghui.org) Elinsiirtoasiantuntijat Ranskassa, kuten monissa muissa osissa maailmaa, ovat yhtä mieltä siitä, että pakkoelinryöstöjä todella tapahtuu Manner-Kiinassa. Elinsiirtojen määrä on kaukana siitä, mitä virallisesti kerrotaan elinten saatavuudesta. Lähde väittää, että lisäksi tulevat vangit, jotka on teloitettu. On olemassa myös kulttuurinen tabu, on harvinaista tehdä elinluovutus kuoleman jälkeen. Ja on vielä sekin, että elimistä on pulaa muualla maailmassa, mutta Kiinassa näyttää olevan lähes rajaton elintarjonta. Lähteet väittävät jopa, että "luovuttajat" ovat nuoria ja terveitä.

Kaikki tämä viittaa elinryöstöön eläviltä Falun Gongin harjoittajilta, täyttämällä elinten kysynnän. "Mielestäni totuus on esitetty silmiinpistävällä tavalla", sanoi professori Yves Chapuis, joka on yksi elinsiirrännäisten edelläkävijöistä Ranskassa.

Professori Francis Navarro Ranskan Montpellierin yliopistollisesta sairaalasta, muisteli kokemustaan Kiinassa, mikä sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että ainakin kymmenen ihmistä tapettiin elinsiirtoja varten kahdessä päivässä. Hän varoittaa, että ranskalaiset lääkärit voivat tietämättään olla osallisena elinryöstöihin Kiinassa, kouluttamalla kiinalaisia lääkäreitä.

Kansanedustajat Boyer ja Xavier Breton kehottavat jatkamaan ”elinsiirtomatkailun” kieltoa ja niihin liittyvien kustannuksien siirtoa yhteiskunnan maksettaviksi.

Lääkärit vastaan pakkoelinryöstöjä (Doctors Against Forced Organ Harvesting, DAFOH) organisaation edustajat, Ranskan elinsiirtoasiantuntijoita, ja Ranska Falun Dafa -yhdistys, osallistuivat Valerie Boyerin (Ranskan kansalliskokouksen jäsen) kutsusta foorumiin 27. marraskuuta. Foorumia isännöi entinen ministeri ja kansanedustaja Françoise Hostalier.

Elinten suuren määrän lähde tuntematon

Professori Jacques Belghiti, maksansiirtoasiantuntija ja kansainvälisen maksansiirtoyhdistyksen puheenjohtaja, havainnollisti näkökantaansa Kiinan elinsiirroista tekemällään dokumentilla.

Vuonna 2006 Kiina koki elinsiirtobuumin. Yli 500 lääkäriasemaa Kiinassa oli mukana elinsiirroissa, mukaan lukien 8000 munuaissiirtotapausta (virallinen luku) ja 4000 maksansiirtoa.

Professori Belghiti uskoo, että elinkaupasta on tullut merkittävä tulonlähde monissa sairaaloissa. Hän sanoi, että on outoa, että kansainväliset elinsiirtolääkärit kokevat usein elinten puutetta, mutta sitä ei ole Kiinassa. Maalla näyttäisi olevan rajattomasti elimiä, ja elinluovuttajat ovat nuoria ja terveitä.

Amnesty Internationalin mukaan, teloitettujen vankien määrä Kiinassa vuonna 2006 oli 1101, ja hyvin harvat ihmiset ovat valmiita luovuttamaan elimiään johtuen kulttuurisista tekijöistä. Professori Baylorin tutkimustieto herättää kysymyksen: mistä näin monet siirtoelimet ovat peräisin?

Vangittuja Falun Gongin harjoittajia käytetään valtavana elinpankkina

Lääkärit vastaan pakkoelinryöstöjä (DAFOH) -organisaation edustaja sanoi, että Kiina on ainoa maa maailmassa, jossa elimen odotusaika on kaksi viikkoa. Tämä luku ei ole ollenkaan sopusoinnussa kansainvälisten normien kanssa, eikä vastaa vuosittain teloitettujen määrää Kiinassa.

David Matasin, David Kilgourin, ja Yhdysvaltain tutkivan toimittajan Ethan Gutmanin useiden tutkintaraporttien mukaan, ylijäämäelimet ovat kymmeniltä tuhansilta Falun Gongin harjoittajilta, jotka ovat olleet vangittuina vakaumuksensa vuoksi vuodesta 1999.

Ihmisoikeusjuristi David Matas ja Kanadan entinen Aasian-Tyynenmeren valtiosihteeri David Kilgour kirjoittivat kirjan "Bloody Harvest: Raportti väitetyistä elinryöstöistä Falun Gongin harjoittajilta Kiinassa."

Michel Wu, entinen Service Chinese of Radio France Internationalin johtaja sanoi, että 80 miljoonaa syytöntä kiinalaista on kuollut Kiinan hallituksen 60-vuotiskautena. Koska kyseinen hallinto jatkuu edelleen, vanhemmat Kiinan kommunistisen puolueen virkamiehet voivat käyttää kaikkia keinoja rikastuakseen. Kun teloitettujen vankien elimet eivät enää riitä vastaamaan kysyntää kukoistavilla markkinoilla, he kohdistavat huomionsa Falun Gongin harjoittajiin, koska heidän vakaumuksensa (Totuudenmukaisuus, Laupeus ja Kärsivällisyys) on täysin päinvastainen puolueen ideologiasta.

Ranskan Falun Dafa -yhdistyksen puheenjohtaja Alain Tong sanoi, että Kiinan tiedotusvälineet ovat äskettäin paljastaneet kahden armeijan upseerin ylennyksen heidän aktiivisesta osallistumisestaan elinryöstöihin Falun Gongin harjoittajilta. Murhat eivät ainoastaan jää rankaisematta, vaan heitä on rohkaistu, ja Falun Gongin harjoittajat ovat todellakin heidän tärkein kohteensa.

Suuri määrä todisteaineistoa osoittaa, että kymmeniä tuhansia Falun Gongin harjoittajia on laittomasti vangittuna työleireillä ja muissa laitoksissa, joiden tiloja käytetään tuottavaan elinsiirtotehtailuun, kertoi David Matas.

Elinsiirtoasiantuntijat muistuttivat myös Ranskan elinsiirtolääkäreitä, etteivät he olisi osasyyllisiä Kiinassa tapahtuviin pakkoelinryöstöihin.

Ranskalainen elinsiirtoasiantuntija seminaarissa

Ranskalaisten kansanedustajien vetoomus: Kieltäkää elinsiirtobisnes

Kansanedustaja Valerie Boyer on ollut vuosia huolissaan Kiinan elinsiirtobisneksestä, ja hän korosti, että kaupankäynti ihmisten elimillä on pysäytettävä. Hän toivoi Ranskan parlamentin hyväksyvän siihen liittyvän lakialoitteen.

Kansanedustaja Xavier Breton sanoi, että hän tulee työskentelemään yhdessä Boyerin kanssa ja vaikuttamaan Ranskan parlamenttiin ja kansainväliseen yhteisöön koskien elinsiirtojen eettisiä arvoja. Hän toivoi, että kaikki jatkavat pyrkimyksiä lopettaa laiton elinkauppa ja laittomat elinsiirrot.

Pakkoelinryöstöt Kiinassa tosiasia

Professori Francis Navarro Ranskan Montpellierin yliopistollisesta sairaalasta kertoo kokemuksensa kiinalaisten kirurgien koulutuksesta Kiinassa.

Hän meni Chengduun vuonna 2007 kouluttamaan kiinalaisia kirurgeja elinsiirroissa. Tuolloin oli tehtävä 200 elinsiirtoa.

Hän kysyi yhteistyökumppanina toimivan yrityksen toimihenkilöltä muutama päivä ennen Kiinaan menoa tietoa elintenluovuttajista ja vastaanottajista. Hän ei saanut suoraa vastausta, ja hänelle kerrottiin ainoastaan, että ne olivat vain tavallisia elinsiirtoja. Minulle kerrottiin myös, että kaikki olisi valmista, kun saavun sinne, ja elinsiirrännäiset olisivat saatavilla seuraavana päivänä. Tunsin, että tämä oli jotakin, jota minun pitäisi välttää.

"Nyt jälkikäteen olen varma, että elimet oli röstetty teloitetuilta vangeilta. Ymmärrän nyt, että teloitukset suoritettiin päivää ennen saapumistamme sekä päivänä, jolloin elinsiirrot oli tarkoitus suorittaa. Myöhemmin saatujen tietojen mukaan ainakin toistakymmentä ihmistä teloitettiin tuolloin”, hän lisäsi.

Koulutukseen osallistuneet kiinalaiset lääkärit voivat olla osallisena pakkoelinryöstöihin

Professori Navarro sanoi, että Ranskan elinsiirtomenetelmillä ja leikkauksilla on tietty maine kansainvälisesti. Kiina on nimenomaisesti pyytänyt ranskalaisia elinsiirtolääkäreitä Kiinaan opettamaan ja harjoittelemaan kiinalaisten lääkäreiden kanssa.

Jotkut ranskalaiset lääkärit ovat hyvinkin saattaneet olla mukana tai osallistuneet Kiinan elinsiirtokehitykseen. Hän toivoo, että asiantuntijoina, ranskalaiset kirurgit olisivat tietoisia siitä, että elimiä ei voida kaupata, ja elimien poistaminen ilman henkilön suostumusta on mahdotonta hyväksyä.

Professori Yves Chapuis, yksi elinsiirtojen spesialisteista Ranskassa, sanoi, että jo jonkin aikaa erikoislääkäreiden yhteisö – sekä väestö - on ollut skeptinen elinryöstöväitteisiin.

" Nyt, mielestäni totuus on osoitettu silmiinpistävimmällä tavalla", professori Chapuis sanoi. "Tämä vain tekee huolesta isomman."

Professori Belghiti sanoi, että hän jatkaa kehottamalla kansainvälistä yhteisöä ponnistelemaan elinkauppaa vastaan, ja pyytää heitä kieltäytymään matkustamasta elinsiirtoja varten maihin, joissa elinkauppaa ilmenee. Tämä vähentää tai poistaa laittoman elinryöstökaupan.

Englanniksi:
http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/7/143535.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.