Euroopan parlamentti tuomitsee päätöslauselmassaan Kiinan elinryöstöt mielipidevangeilta

Suomen Falun Dafa -yhdistys ry
13. joulukuuta 2013

Euroopan parlamentti on 12. joulukuuta Strasbourgissa järjestetyssä istunnossaan hyväksynyt päätöslauselman P7_TA(2013)0603, joka ilmaisee parlamentin olevan "syvästi huolestunut sitkeässä elävistä ja luotettavista tiedoista, joiden mukaan Kiinan kansantasavallassa tehdään järjestelmällisesti valtion hyväksymiä elinten poistoja mielipidevangeilta, jotka eivät ole antaneet siihen lupaa, ja että näihin vankeihin kuuluu monia uskonnollisen vakaumuksensa takiavangittuja Falun Gongin harjoittajia sekä muiden uskonnollisten ja etnisten vähemmistöryhmien jäseniä".

Parlamentti myös "pyytää unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan puheeksi elinten poistoja Kiinassa koskevan kysymyksen; suosittaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot tuomitsevat julkisesti elinsiirtoihin liittyvät väärinkäytökset Kiinassa ja tiedottavat tästä asiasta Kiinaan matkustaville kansalaisilleen; pyytää unionia tekemään kattavan ja läpinäkyvän tutkimuksen Kiinan elinsiirtokäytännöistä ja katsoo, että tällaisiin epäeettisiin käytäntöihin syyllistyneet on saatettava teoistaan vastuuseen".

Päätöslauselman käännös on saatavilla suomeksi. [1]

"Tämä päätöslauselma lähettää Kiinan kommunistihallinnolle vahvan viestin siitä, että sivistyneet yhteiskunnat eivät voi hyväksyä tällaisia rikoksia ihmisyyttä vastaan", toteaa New Yorkin Falun Dafa -tiedotuskeskuksen edustaja Erping Zhang.

Kiinalaisten mielipidevankien elinryöstöt tulivat ensi kertaa julkisuuteen maaliskuussa 2006, kun kiinalainen nainen kertoi, että neljätuhatta Falun Gongin harjoittajaa oli murhattu sisäelintensä vuoksi sairaalassa, jossa hän aiemmin työskenteli. [2] Viikkoa myöhemmin kiinalainen sotilaslääkäri vahvisti naisen kertomuksen ja väitti myös, että vastaavia rikoksia oli meneillään 36 keskitysleirillä ympäri Kiinaa. [3]

Heinäkuussa 2006 Kanadan entinen apulaisulkoministeri David Kilgour ja ihmisoikeusjuristi David Matas julkaisivat 140-sivuisen raporttinsa, jonka "valitettava johtopäätös on, että väitteet ovat totta". [4]

Lisäksi kirjat Bloody Harvest: Organ Harvesting of Falun Gong Practitioners in China (2009) ja State Organs: Transplant Abuse in China (2012) esittävät loppupäätelminään, että Kiinan kommunistipuolue on murhannut kymmeniätuhansia kiinalaisia Falun Gongin harjoittajia heidän sisäelintensä vuoksi.

Raportin todisteiden johdosta eräät maat ovat laissa kieltäneet elinsiirtoturismin Kiinaan tai harkitsevat sen kieltämistä.

"Huolimatta Kiinan viranomaisten painostuksesta ja pelottelutaktiikoista, joilla he ovat pyrkineet estämään näiden hirmutekojen esille tuomisen, monet tahot, myös Euroopan parlamentti, vaativat nyt Pekingiä lopettamaan tämän järkyttävän toiminnan", sanoo Zhang. "Tutkijoiden mukaan 45 000 – 65 000 Falun Gongin harjoittajaa on murhattu, jotta heidän sisäelimensä voidaan myydä eteenpäin. Tämän on loputtava. Se on häväistys koko ihmiskuntaa kohtaan."


[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20131212+TOC+DOC+XML+V0//FI

[2] http://www.faluninfo.net/article/558/-i-The-Epoch-Times-i-New-Witness-Confirms-Existence-of-Chinese-Concentration-Camp-Says-Organs-Removed-from-Live-Victims/?cid=9

[3] http://www.faluninfo.net/article/556/New-Witness-Tells-of-36-China-Concentration-Camps-Falun-Gong-Bodies-Used-as-Raw-Materials-for-Profiteering/

[4] http://organharvestinvestigation.net/

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.