Australia: Yli 170 000 allekirjoitusta vaatii Uuden Etelä-Walesin parlamenttia ryhtymään toimiin elinryöstöjen lopettamiseksi

(Minghui.org) Vetoomus, jossa on yli 70 000 allekirjoitusta, luovutettiin Uuden Etelä-Walesin parlamentin jäsen David Shoebridgelle parlamentin rakennuksessa 27. marraskuuta 2013. Vetoomuksella vedotaan lainsäätäjiin, jotta laiton elinryöstö eläviltä Falun Gongin harjoittajilta saattaisiin loppumaan. Laki rajoittaisi NSW:n kansalaisia saamasta elimiä, jotka on ryöstetty uhrilta vastoin tämän tahtoa, ja kieltäisi erikoislääkärikoulutuksen laitonta elinkauppaa harjoittaneilta lääkäreiltä. Pitäisi myös rangaista niitä, jotka saavat elimen laittomin keinoin.

Parlamentin jäsen David Shoebridge

Toukokuussa 2013 Shoebridge toimitti parlamenttiin 100 000 allekirjoitusta, joten kaikkiaan niitä on yli 170 000 mikä on suurin määrä allekirjoituksia parlamentin historiassa. Jos Shoebridgen lakialoite (New South Wales Human Tissue Amendment (Trafficking in Human Organs) Bill 2013) hyväksytään, laitonta elinkauppaa pidetään kuolemantuottamuksena. Rikoksesta voi saada vankeutta enintään 25 vuotta.

Shoebridge kiitti Falun Gongin harjoittajia heidän ponnisteluistaan vetoomuksen puolesta. Hän sanoi, että Kiinan hallituksella on ollut valtavia paineita, koska yhä useammat ihmiset ovat tietoisia ja tukevat asiaa. Hän mainitsi, että myös muut laitonta elinkauppaa harjoittavat maat ovat paineen alla, kun taas useat maat kuten Yhdysvallat, Kanada, Israel, ja jotkut Euroopan maat kiinnittävät enemmän huomiota tähän kysymykseen.

Australian Falun Dafa -yhdistyksen puheenjohta tohtori Lucy Zhao sanoi: "Olen iloinen nähdessäni, että allekirjoitukset on hyväksytty New South Walesin (NSW) parlamentissa. Uskon, että allekirjoituksilla on myönteinen vaikutus paitsi Australiassa, mutta myös Kiinassa ja muissa maissa. Monet lääketieteen ammattilaiset Australiassa ovat tulleet yhä tietoisemmiksi laittomista elinsiirroista Kiinassa, ja Israel on hyväksynyt lakiehdotuksen, joka kieltää elinkaupan. Tällaiset konkreettiset toimet voivat lopettaa elinryöstörikokset Kiinassa. Toivon, että muut maat perustavat vastaavia lakeja."

Shoebridgen lakiehdotus julkistetaan ja jaetaan muille kansanedustajille ennen kuin siitä äänestetään parlamentissa. Kansalaisten mielipiteen mukaan kansanedustajien tulisi tukea ehdotusta. Lakimuutos antaisi lisäpontta maailmanlaajuisille pyrkimyksille auttaa lopettamaan Kiinan kommunistisen puolueen elinryöstöjulmuudet.


Englanniksi:
http://en.minghui.org/html/articles/2013/12/3/143483.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.