EFGIC: Kansanmurhan toimintaperiaatetta toteuttavan Gestapo-tyylisen toimiston johtaja saapuu Eurooppaan

Luo Gan johtaa systemaattista kymmeniin miljooniin Kiinan kansalaisiin kohdistuvaa vainoa kidutuksilla, aivopesuilla, laittomilla pidätyksillä ja murhilla.

Luo Gan ja organisaatio, jota hän kontrolloi, on syytetty kansanmurhasta Yhdysvaltain ja Euroopan tuomioistuimissa.
LONTOO (FDI) Mies, jota yhdessä (johtamansa) Gestapon tyylisen toimiston kanssa syytetään Yhdysvaltojen ja Euroopan tuomioistuimissa joukkotuhonnasta, kidutusrikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan aloittaa kiertueensa Euroopan valtioissa. Kiinan kommunistipuolueen politbyroon pysyvän komitean jäsen aloittaa kiertueensa Islannista, ja vierailee myös Suomessa sekä kahdessa entisessä Neuvostoblokin maassa.

Ennen saapumistaan Islantiin Luo Ganin vierailu on jo aikaansaanut protesteja maan kansalaisilta. He kysyvät miksi miestä, joka on vastuussa Kiinan vakavista ja pitkittyneistä ihmisoikeusrikkomuksista, on edes kutsuttu Eurooppaan. Eettisesti perusteltuja vastauksia kysymyksiin on todellakin vaikea antaa, sillä Luo Gan on ollut keskeinen henkilö ankarassa vainossa Kiinassa.

Kuka on Luo Gan?

Korkea-arvoisten viranhaltioiden poika Luo Gan koulutettiin entisessä neuvostoblokissa ja hänestä tuli myöhemmin korkea-arvoinen johtaja pahamaineisessa vallankumouksellisessa organisaatiossa (Red Guard Revolutionary organisation), joka erikoistui murhaamiseen, ”hakkaamiseen, murskaamiseen ja saalistamiseen” kulttuurivallankumouksen aikana (kapinallinen poliittinen liike Kiinassa 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin useita satoja tuhansia kuoli ja 1-2 miljoonaa lähetettiin pakkotyöleireille).

Kulttuurivallankumouksen jälkeen hän raivasi tiensä hallituksen poliittisiin ja juridisiin osastoihin ja kohosi asemassan. 1989 hän organisoi henkilökohtaisesti niin kutsutun ”videon, jossa mellakoiva väkijoukko polttaa panssarivaunun sekä sotilasajoneuvoja” (Taivaallisen rauhan aukion verilöyly 4. kesäkuuta). Näin hän sepitti todistusaineistoa opiskelijoita vastaan, oikeuttaakseen sotilasiskun heitä kohtaan.

Huhtikuussa 1998 Luo nimitettiin kommunistisen puolueen keskuskomitean politiikka- ja lakikomitean sihteeriksi. Hänellä oli määräysvalta poliisiin ja oikeuslaitokseen. Kuukautta myöhemmin hänestä tehtiin keskuskomitean ”salaisen” komitean johtaja, mikä antoi hänelle määräysvallan yli valtion turvallisuusministeriön.

Luo Gan ottaa johdon Falun Gongin vainossa

Vuosien 1992 ja 1999 välillä Falun Gong, henkinen menetelmä, joka perustuu periaatteisiin Totuus, Laupeus, Kärsivällisyys, ja jolla on juuret syvällä muinaisessa kiinalaisessa kulttuurissa, kukoisti joka puolella Kiinaa. Marraskuussa 1998 Kiinan valtion pyörittämä Shanghai TV raportoi, että n. 100 miljoonaa ihmistä eli n. 1/12 kiinalaisista harjoitti Falun Gongia.

1990-luvun loppupuolella Luo Gan käytti Falun Gongin kasvavaa suosiota hyväkseen saavuttaakseen itselleen poliittista jalansijaa. Hän aloitti organisoimalla Falun Gongia herjaavia artikkeleita valtion mediaan ja määräsi poliisin häiritsemään ja pahoinpitelemään Falun Gongin harjoittajia, siten asettamalla harjoittajat ja hallituksen ”toisiaan vastaan”.

Kun Kiinan entinen johtaja Jiang Zemin pani alulle ”Falun Gongin perinpohjaisen hävittämisen” toimintaperiaatteen vuonna 1999, Luo Ganista tuli Jiangin ensisijainen käskynhaltija tämän toimintaperiaatteen toteuttamisessa. Heinäkuun 16. vuonna 2002 Etelä-Kiinan aamulehden artikkelissa Luo Gania kuvailtiin ”maanlaajuisen Falun Gongin vastaisen kampanjan perustajaksi” joka on ”antanut hänelle korkean profiilin aseman Jiangin määräysten toteuttamisessa”

Luo Gan tukee raakoja vainon keinoja

Falun Gongin harjoittajiin kohdistettujen kidutusten ja pahoinpitelyiden keinoista työleireillä. YK:n raportti kertoo: “Väitetään, että lokakuussa 2001 vanginvartijat Masanjian vankilassa Shenyangissa, Liaoningin maakunnassa riisuivat 18 naispuolista Falun Gongin harjoittajaa alasti ja laittoivat heidät selliin, jossa oli tuomittuja miesvankeja. Luo Ganin, Kiinan kommunistipuolueen korkean tason virkamiehen on raportoitu olleen tietoinen tapahtumasta. Näiden 18 naisen on sanottu olevan edelleen vankilassa.”

Kiinan luotettavien lähteiden mukaan Luo on henkilökohtaisesti tutkinut maan poliittiset ja oikeudelliset osastot sekä työleirit. Hänen tehtävänään oli varmistaa, että hallituksen kaikki tasot toteuttavat Jiang Zeminin kolmiosaista toimintaohjetta:


1. Falun Gongin harjoittajien tuhoaminen fyysisesti systemaattisella pakkotyöllä, kidutuksella ja tappamisella. Tämä sisältää pakolliset aivopesuistunnot sekä vangitsemisen mielisairaaloihin, joissa moniin pistetään keskushermostoa vahingoittavia lääkkeitä.
2. Falun Gongin harjoittajien maineen tuhoaminen maailmanlaajuisella mediakampanjalla, tarkoituksella luoda Falun Gongista demoninen kuva, kuvailemalla harjoittajia perättömästi vaarallisen kultin jäseniksi ja uhkaksi yhteiskunnalle
3. Falun Gongin harjoittajien taloudellinen tuhoaminen. Kommunistinen valtio, jossa hallitus voi kontrolloida huomattavasti työllisyyttä ja asuntoja, salli Jiangin kieltää harjoittajilta mm. palkat, eläkkeet, koulutuksen, asunnot jne. Tämä lisäksi monet kärsivät poliisien vangitsemina laajamittaisesta kiristyksestä, omaisuuden takavarikoinnista sekä valtion pakottamista sakoista.

Oletettavasti koska Luo Ganilla oli läheiset siteet Jiang Zeminiin, hänet ylennettiin politbyroon pysyvän keskuskomitean jäseneksi vuonna 2002, jolloin hänestä tuli yksi yhdeksästä miehestä eliittikomiteassa, joka käytännöllisesti katsoen johtaa maata.

610-toimisto – Kiinan hallituksen Gestapo Falun Gongia varten

7. kesäkuuta 1999 päivätyn, Kiinan kommunistipuolueen sisäisen dokumentin mukaan Jiang Zemin määräsi Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitealle pitämässä puheessaan, että komitean tulisi perustaa virasto ”johtoryhmälle”. Hän nimesi sen ”päävirastoksi Falun Gongin kysymyksen käsittelemiseen,” joka sai perustamispäivämäärän mukaan nimekseen ”610-virasto”.
Hän määräsi edelleen, että keskuskomitean ja hallituksen yksiköiden kaikissa ministeriöissä ja komissioissa, jokaisessa maakunnassa, tulee toimia läheisessä yhteydessä 610-viraston kanssa. 610-virastosta tuli hyvin organisoitu ja itsenäinen järjestelmä, ulottuen keskushallinnosta paikallisiin hallintoihin. Sillä on absoluuttinen valta yli jokaisen puolueen hallinnollisen tason, myös poliittisten ja oikeudellisten osastojen. Yhdysvaltojen kongressin yksimielisessä (420-0) päätöslauselmassa 610-virastoa kuvailtiin elimeksi, joka on määrätty ”johtamaan Falun Gongin jäsenten vainoa järjestelmällisellä aivopesulla, kidutuksella ja murhaamisella”
610-virasto on suoraan vastuussa Luo Ganille.

Kansainväliset oikeusjutut Luo Gania ja 610-toimistoa vastaan

Lokakuussa 2002 nostettiin yhteiskanne Yhdysvaltojen piirioikeudessa syyttämällä Jiang Zeminiä ja 610-toimistoa kidutusrikoksista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Joulukuussa 2002 nostettiin Ranskassa rikosoikeudellinen oikeusjuttu syyttämällä kidutusrikoksista Kiinan varapääministeri Lanqing Litä hänen roolistaan 610-toimistossa. Heinäkuussa 2003 ranskalainen rikostuomioistuin aloitti jutun oikeudenkäynnin.

Elokuussa 2003 nostettiin oikeusjuttu Belgiassa syyttäen Jiang Zeminiä, Luo Gania ja kolmatta korkea-arvoista virkamiestä kidutusrikoksista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan.

_____________

TAUSTAA

Falun Gong, joka tunnetaan myös nimellä (Falun Dafa), on täysin rauhanomainen kehon ja mielen harjoitus, jossa on viisi liikesarjaa. Harjoittaminen perustuu periaatteisiin: totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys. Harjoituksella on juuret kiinalaisessa kulttuurissa, mutta se ei ole suoranaista sukua mm. buddhalaisuudelle tai taolaisuudelle. Miljoonat ihmiset ovat huomanneet huomattavan positiivisen vaikutuksen terveydessään harjoittaessaan Falun Gongia. Falun Gongin opettaja Li Hongzhi on saanut satoja kunniamainintoja, ja hän on ollut kolmena vuotena mm. Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaana.

Vuonna 1999 kun Falun Gongin harjoittajia oli lähes 100 miljoonaa – kymmeniä miljoonia enemmän kuin kommunistisessa puolueessa jäseniä – Kiinan hallinto kielsi Falun Gongin Jiang Zeminin johdolla. Voimakas kampanja laitettiin käyntiin, jossa mediaa käytettiin levittämään valheita ja lavastamaan Falun Gong, saaden sen näyttämään syylliseltä. Kykenemättömänä murskaamaan tahdon miljoonilta ihmisiltä, jotka olivat kokeneet positiivisia muutoksia terveydessään, Jiangin hallinto on voimistanut kampanjaa nostamaan yleinen mielipide Falun Gongia vastaan, samalla hiljaisesti vangiten, kiduttaen ja jopa murhaten noita, jotka harjoittavat sitä.

Yli neljän vuoden aikana Kiinan viranomaisten huostassa vahvistettu kuolleiden Falun Gongin harjoittajien lukumäärä on 780, (raportit / lähteet) kun todellinen luku Kiinan sisäisten tietojen mukaan on lähemmäs 2000. Tuhansia on tuomittu vankiloihin ja mielisairaaloihin, yli 100 000 on tuomittu laittomasti työleireille ja satoja tuhansia on pidätetty.

www.falundafa.org
www.faluninfo.net
www.flgjustice.org

_______________

Jos haluatte lisätietoa, ottakaa yhteyttä Suomen Falun Dafa -yhdistykseen
Mikko Mattila +358 40 5044838


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.