EFGIC: Pinochetin syyttäjät ottavat kohteekseen entisen Kiinan ministerin ja hänen kidutuksen rikokset Falun Gongia kohtaan

Oikeusprosessit alkavat Ranskassa Lanqing Li’ta vastaan hänen osastaan Gestapo-tyylisen “6-10-viraston” kautta tapahtuneessa Falun Gongin vainossa

Ranskalainen rikostuomioistuin on aloittanut oikeustoimet oikeusjutussa entistä Kiinan vara-pääministeriä, Lanqing Li’tä vastaan, Falun Gongin harjoittajia kohtaan tehdyistä kidutuksen rikoksista.

PARIISI (EFGIC) – Viime viikolla, William Bourdon, yksi asianajajista, joka oli vastuussa oikeudenkäynneistä Chilen diktaattori Pinochetia vastaan, ilmoitti että Ranskan rikostuomioistuin on aloittanut oikeusprosessit oikeusjutussa, entistä Kiinan vara-pääministeriä, hra Lanqing Li’ta vastaan kidutuksen rikoksista.

Bourdonin mukaan juttu on annettu käsiteltäväksi tutkivalle poliisituomarille Pariisissa.

Oikeusjutun syytteet Li’tä vastaan muodostuvat kidutuksen rikoksista kohdistettuina Falun Gongin harjoittajiin Kiinassa. Kanteen mukaan Hra Li oli ”6-10-viraston” johtaja. ”610-virasto” on Gestapo-tyylinen virasto, jonka Jiang Zemin loi vuonna 1999 toteuttamaan määräämäänsä käytäntöä ”eliminoida” Falun Gong.(erikoisraportti englanniksi) Yhdysvaltojen kongressin päätöslauselmassa, joka annettiin yksimielisesti (äänin 420-0) 24. heinäkuuta 2002, Yhdysvaltojen kongressi kuvaili ”6-10-virastoa” ”pahanmaineiseksi virastoiksi”, joita syytettiin ”Falun Gongin vainon johtamisesta organisoidulla aivopesulla, kidutuksella ja murhalla.”

Toinen lakimies, joka oli Augusto Pinochetin oikeudenkäynneissä mukana, Hra Georges-Henri Beauthier työskentelee myös jutussa entistä Kiinan vara-pääministeriä vastaan.

Kanne nostettiin alunperin joulukuussa 2002 Nizzassa, mutta siirrettiin myöhemmin Pariisiin, missä rikostuomioistuin hyväksyi jutun heinäkuussa. (news)

Kanne perustuu YK:n kidutuksen vastaiseen sopimukseen, jonka Ranska allekirjoitti 1984. Kidutuksen vastaisen sopimuksen allekirjoittaneena, Ranskan tuomioistuimet ovat velvollisia kuulemaan tapauksia, joiden syiksi väitetään sopimuksen termien rikkomukset.

”Tämä on tärkeä kehitys tässä jutussa,” Terri Marsh, merkittävä ihmisoikeusasianajaja Yhdysvalloissa sanoi. ”Syytetyt rikokset, todistusaineisto ja juridiset analyysit ovat aika samantapaisia kuin oikeusjutussa, joka nostettiin Yhdysvalloissa 6-10-virastoa ja entistä Kiinan johtajaa, Jiang Zeminiä vastaan. Tämä tapaus osoittaa, että taustalla olevaa YK:n kidutuksen vastaisen sopimuksen periaatetta – että kukaan ei ole koskematon kidutuksen rikoksien syytöksistä – voidaan käyttää ja ottaa käyttöön tuomioistuimissa ympäri maailman.”

Marsh on johtava asianajaja ryhmäkannejutussa, joka on nostettu Yhdysvaltojen piirioikeudessa Jiang Zeminiä ja 6-10-virastoa vastaan kidutuksesta, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. (news)

Kidutuksen rikokset Lanqing Li’n ja “6-10 viraston” toimesta – valtion hyväksymää ja järjestelmällistä

Luotettavat lähteet Kiinan sisällä sanovat, että Jiang Zemin henkilökohtaisesti nimesi Hra Li’n 6-10-viraston johtoon, antaen hänelle vapaan vallan toteuttaa ”Falun Gongin perin pohjin hävittämisen” –menettelytapaa. 6-10-virastot ympäri Kiinaa toimivat lain yläpuolella ja Kiinan perustuslain ulkopuolella. Käyttäen ylhäältä alas ulottuvaa kiintiöjärjestelmää sekä sakkoja, joita määrätään valvontaviranomaisille läpi maan, näiden lähteiden mukaan 6-10-virasto pyrki varmistamaan tulokset, että Falun Gongin harjoittajat tuhottaisiin taloudellisesti sekä fyysisesti.

Useat lähteet Kiinassa sanovat, että kiintiöt annetaan työleireille Falun Gongin harjoittajista ”vaatimuksella” saada heidät luopumaan harjoituksestaan allekirjoittamalla lausunto, jossa kielletään Falun Gong. Sakot – tai jopa työpaikkojen menettämisen uhka – määrätään työleirien virkamiehille, jotka eivät täytä näitä kiintiöitä. Sen lisäksi valtion pyörittämä media on hukuttanut television, radion ja sanomalehdet propagandalla, joka mustamaalaa Falun Gongia, yllyttäen vihaa sitä harjoittavia ihmisiä kohtaan. Koska työleirin viranomaisille on vapaa valta saada harjoittajilta allekirjoitus lausuntoon, he käyttävät usein julmaa kidutusta varmistaakseen lausuntojen määrän – mikä ei ollut ainoastaan 610-viraston sallimaa, vaan jopa sen kannustamaa varmistamaan Falun Gongin ”hävittämisen” tuloksen.

Pulitzer-palkinnon voittaneessa artikkeleiden sarjassa, Wall Street Journalin Ian Johnson raportoi tästä alhaalta ylös ulottuvasta, kaikkien mahdollisten keinojen sallimasta käytännöstä, jonka 6-10-virasto määräsi Falun Gongin murskaamiseksi: ”Se asettaa valtavan painostuksen paikallisille viranomaisille, että he mukautuisivat käskyihin murskata Falun Gong – mutta se antaa heille ehdottoman valinnanvapauden niiden toteuttamisessa,” Hra Johnson raportoi. ”Se tarkoittaa, että he olivat ankarien käskyjen alaisena hävittämään valtavan määrän Falun Gongin protestoijia…mutta tapoja, joita siihen käytettiin, ei tutkittu.”

Kansainvälisten oikeusjuttujen aalto kohdistuu Falun Gongin vainoon

Ranskalainen oikeusjuttu Hra Li’ta vastaan on kymmenes kansainvälinen oikeusjuttu menneen kahden vuoden aikana korkea-arvoisia kiinalaisia virkamiehiä tai hallituksen laitoksia vastaan heidän osastaan Falun Gongin vainoamisessa.

Yhdysvalloissa tällaisia oikeusjuttuja on nostettu viisi – kaksi, joissa Falun Gongille on annettu myönteiset tuomiot.

Kesäkuussa 2003, Yhdysvaltojen poliisituomioistuimen tuomari hylkäsi koskemattomuuden aseman Pekingin puolueen puheenjohtajalta ja entiseltä Pekingin pormestarilta Liu Qi’ltä. Raportissa, jonka tuomari antoi oikeudelle, Liu Qi todettiin syylliseksi Falun Gongin harjoittajien kiduttamisen valvomisesta.(news)

Joulukuussa 2001 Yhdysvaltojen piirioikeus New Yorkin eteläisestä piiristä antoi oikeuden päätöksen poliisipäällikkö ja Hubein maakunnan ”610-viraston” toisen johtajan, Zhao Zhifein tapauksessa. Tässä jutussa tuomari antoi yksipuolisen tuomion Zhao Zhifeille ja myönsi kantajille nimelliset vahingonkorvaukset, jotka sisälsivät kantajien hakemat rangaistukselliset ja vahvistetut vahingonkorvaukset.(news)

Maaliskuussa 2003, sveitsiläinen kansainvälinen kansalaisjärjestö “Track Impunity Always,” ilmoitti suunnitelmistaan haastaa Jiang Zemin oikeuteen hänen osastaan Falun Gongin vainoamisessa (news)

Oikeusjuttuja on myös nostettu Indonesiassa ja Hongkongissa, samalla kun asukkaat Kanadassa ja Yhdysvalloissa, Ranskassa, Australiassa, Irlannissa, Hongkongissa ja Kiinassa ovat jättäneet käsiteltäväksi jutun Jiang Zeminiä vastaan kahdelle YK:n elimelle ja kansainväliselle rikostuomioistuimelle.

# # #

TAUSTAA

Falun Gong, joka tunnetaan myös nimellä (Falun Dafa), on täysin rauhanomainen kehon ja mielen harjoitus, jossa on viisi liikesarjaa. Harjoittaminen perustuu periaatteisiin: totuudenmukaisuus, laupeus ja kärsivällisyys. Harjoituksella on juuret kiinalaisessa kulttuurissa, mutta se ei ole suoranaista sukua mm. buddhalaisuudelle tai taolaisuudelle. Miljoonat ihmiset ovat huomanneet huomattavan positiivisen vaikutuksen terveydessään harjoittaessaan Falun Gongia. Falun Gongin opettaja Li Hongzhi on saanut satoja kunniamainintoja, ja hän on ollut kolmena vuotena mm. Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkaana.

Vuonna 1999 kun Falun Gongin harjoittajia oli lähes 100 miljoonaa – kymmeniä miljoonia enemmän kuin kommunistisessa puolueessa jäseniä – Kiinan hallinto kielsi Falun Gongin Jiang Zeminin johdolla. Voimakas kampanja laitettiin käyntiin, jossa mediaa käytettiin levittämään valheita ja lavastamaan Falun Gong, saaden sen näyttämään syylliseltä. Kykenemättömänä murskaamaan tahdon miljoonilta ihmisiltä, jotka olivat kokeneet positiivisia muutoksia terveydessään, Jiangin hallinto on voimistanut kampanjaa nostamaan yleinen mielipide Falun Gongia vastaan, samalla hiljaisesti vangiten, kiduttaen ja jopa murhaten noita, jotka harjoittavat sitä.

Yli neljän vuoden aikana Kiinan viranomaisten huostassa vahvistettu kuolleiden Falun Gongin harjoittajien lukumäärä on 760, (raportit / lähteet) kun todellinen luku Kiinan sisäisten tietojen mukaan on lähemmäs 2000. Tuhansia on tuomittu vankiloihin ja mielisairaaloihin, yli 100 000 on tuomittu laittomasti työleireille ja satoja tuhansia on pidätetty.

www.falundafa.org
www.faluninfo.net
www.flgjustice.org

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.