Tuokaa Jiang Zemin oikeuden eteen moraalin, omatunnon ja lain tuomioistuimissa kaikkialla maailmassa.

Mies tai nainen, nuori tai vanha, ihmiset jokaisesta kansallisuudesta; jokainen oikeamielinen sydän voi lähettää energiaa puhdistamaan pois pahuuden

Taivaan lait ovat kristallin kirkkaat ja sen oikeudenmukaisuus ulottuu kaikkialle. Oikeudenmukaisuuden verkko laskeutuu: Tuokaa Jiang oikeuteen!

Oikeamieliset voimat kaikkialta maailmasta moraalin, ihmisten omatunnon ja lain tuomioistuimessa, ovat toimimassa yhdessä julkisissa oikeudenkäynneissä tuodakseen Jiangin oikeuteen!

Jiang Zemin on neljän vuoden ajan organisoinut ja ohjannut vainokampanjaa yli sataa miljoonaa Falun Gongin harjoittajaa vastaan, vainokampanjaa Totuutta-Laupeutta-Kärsivällisyyttä vastaan. Vaino on yltänyt yli kuuteenkymmeneen maahan, ja murskannut lukemattomien ihmisten elämät ja onnellisuuden. Mikä on vielä huomattavampaa, Jiangin vaino ei ole rajoittunut vain Falun Gongiin. Vainokampanjansa ja Falun Gongin herjaamisen kautta Jiang itse asiassa pettää ja vahingoittaa ihmisiä ympäri maailman; hän on saanut tuhoa aikaan ihmisten pyrkimyksessä korkeampiin moraalin tasoihin ja tukahduttanut ihmisten hyvän omantunnon – koko yhteiskuntaan kohdistunut vahinko on ollut mittaamaton.

Kiinan ulkopuolella asuvat Falun Gongin harjoittajat ovat lähiaikoina nostaneet oikeusjuttuja Jiang Zeminiä vastaan hänen rikoksistaan ihmisyyttä vastaan. Jiangin oikeudenkäyntiä ei kuitenkaan voi rajoittaa yhteiskunnan lakeihin ja tuomioistuimiin, sillä tuomioistuimen päätös on vain yksi oikeudenmukaisuuden ylläpitämisen muoto. On olemassa kaksi vielä mahtavampaa, pitkäaikaisempaa oikeamielisyyden voimaa yhteiskunnassa: omatunto ja moraali. Omantunnon ja moraalin tuomioistuimet ovat vielä mahtavampia välineitä oikeamielisyyden ylläpitämisessä ja pahuuden oikeuteen tuomisessa.

Jiangia vastaan käytävän oikeudenkäynnin pitää olla kaikenkattava toimenpide, ja kaikkien, jotka ovat oikeamielisiä, tulisi osallistua yhteisesti tähän oikeudenkäyntiin pahuutta vastaan. Koska tämä Jiangin aikaansaama vaino kohdistuu ihmisten perustavanlaatuiseen moraaliin, omaantuntoon, ihmisoikeuksiin ja ihmiselämään, oikeudenmukaisuus pitää palauttaa takaisin täydellisesti vastaavissa oikeudenkäynneissä: moraalituomioistuimessa, omantunnon tuomioistuimessa sekä lain tuomioistuimessa.

Työskennelkäämme yhdessä paljastamaan todellisen pahuuden pään maailmassa ja mitä hän on. Vedotkaamme jokaiseen tiedotusvälineistöön ja kansan jäseneen kaikkialla maailmassa, että he - jokainen omalla yksilöllisellä roolillaan yhteiskunnassa – toisivat Jiang Zeminin oikeuteen oikeamielisyyden ja omantunnon ymmärryksellä omissa sydämissään.

Jiangin julkinen oikeudenkäynti: Omasta vallanhalustaan ja poliittisten taka-ajatusten ajamana Jiang ei anna mitään arvoa ihmisten elämälle. Hän petti maailmaa valheilla ja kontrolloi tiiviisti mediaa estääkseen uutiset SARSin puhkeamisesta. Tämä johti SARSin leviämiseen moniin maihin, johtaen monien ihmiselämien menetyksiin Kiinassa ja kaikkialla maailmassa, myös valtaviin taloudellisiin menetyksiin.

Jiangin julkinen oikeudenkäynti: Itsekkyydestä, kateudesta ja vainoharhaisuudesta Jiang aloitti raivoisan ja mielettömän hyökkäyksen ja mustamaalaamisen Falun Gongia kohtaan. Falun Gong on laajalle levinnyt menetelmä, joka perustuu totuuteen, laupeuteen ja kärsivällisyyteen. Hän julisti laittomaksi tavoitella korkeampaa moraalia, loukkasi taivaan periaatteita ja kohteli raa’asti viattomia. Hän on tehnyt monesta hyvästä ihmisestä vihollisen ja työntänyt Kiinan pohjattomaan kuiluun, alistaen lukemattomat ihmiset tälle vainolle.

Jiangin julkinen oikeudenkäynti: Asettamalla oman henkilökohtaisen tahtonsa ja halunsa perustuslain yläpuolelle, Jiang ohjasi koko Kiinan varallisuuden ja valtarakenteen toteuttamaan valtioterrorismin ja kansanmurhan toimintatapaa Falun Gongin harjoittajia vastaan: ”Turmelkaa heidän maineensa, ajakaa heidät taloudelliseen vararikkoon, ja tuhotkaa heidät fyysisesti.” Tämän johdosta miljoonia syyttömiä Falun Gongin harjoittajia on lähetetty laittomasti pidätyskeskuksiin, pakkotyöleireille, vankiloihin ja mielisairaaloihin, joissa heidät alistetaan raa’alle kidutukselle, mikä on johtanut lukemattomiin vaurioihin, jopa kuolemaan. Onnellisia perheitä on hajotettu ja koteja rikottu, satoja miljoonia Falun Gongin harjoittajien perheitä, ystäviä ja työtovereita, jopa heidän työpaikkojansa on vedetty mukaan tähän vainoon. Sen lisäksi ihmisiä kaikkialla Kiinassa on Jiangin johdolla aivopesty valheilla ja Falun Gongiin kohdistuvalla vihapropagandalla.

Jiangin julkinen oikeudenkäynti: Valheilla ja manipuloinnilla sekä käyttämällä hyödykseen Taivaallisen rauhan aukion joukkomurhaa 4. kesäkuuta 1989, Jiang otti haltuunsa valtion päämiehen aseman. Sen sijaan, että olisi työskennellyt ihmisten etujen puolesta, hän pani alulle vainon Falun Gongia vastaan. Falun Gong on rauhaisa henkinen harjoitusmenetelmä, joka on tuonut pelkästään hyötyä lukemattomille ihmisille. Räikeästi piittaamatta perustuslaista ja oikeussäännöksistä, Jiang määräsi ensin Falun Gongin harjoittajien pidättämisen ja vangitsemisen, ja manipuloi sitten kongressin ja oikeuslaitoksen luomaan lakeja, joissa Falun Gongin harjoittaminen määrättiin rikokseksi. Loukaten perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia ja ihmiselämän arvokkuutta hän määräsi syyttömien harjoittajien kiduttamisen, sekä vangitsemisen ilman oikeudenkäyntiä. Käyttämällä diktatorista valtaa ja perustamalla hämäräperäisiä liittoutumia, hän on muuttanut sen, joka olisi tarkoitettu ihmisten hallitukseksi, koneistoksi kansan vainoamiseen.

Jiangin julkinen oikeudenkäynti: Vainon toteuttamista varten Jiang perusti 610-toimiston, joka on erityisesti suunnattu Falun Gongille, ja joka on säädöksien ja lain yläpuolella kaikkialla maassa. Käyttämällä painostusta kaikilla rintamilla – taloudellisella, poliittisella, ammatillisella ja joka ainoalla muulla jokapäiväisen elämän alueella, Jiang pakotti lukemattomat kiinalaiset (hallituksen virkamiehistä ja virkailijoista tavallisiin kadun kulkijoihin) toimimaan omaatuntoaan vastaan ja avustamaan häntä vainossa viattomia ja hyväntahtoisia Falun Gongin harjoittajia vastaan. Nämä kaikilta yhteiskunnan alueilta tulevat ihmiset ovat myös Jiangin vainoharhaisuuden uhreja, sillä heidän roolinsa tässä vainossa on jättänyt lähtemättömän tahran heidän omalletunnolleen ja elämälleen.

Jiangin julkinen oikeudenkäynti: Asettamalla henkilökohtaiset etunsa kansakunnan ja ihmisten etujen edelle, Jiang kulutti satoja miljoonia juaneja (yuaneja) veronmaksajien varoja ostaakseen henkilökohtaisen luksuslentokoneen ja uudistaakseen esi-isiltään perityn kotinsa. Hän käytti valtaansa korottaakseen oman poikansa Kiinan tiedeakatemian apulaisjohtajaksi, ja muutti suuria summia valtion pääomaa henkilökohtaiseksi omaisuudeksi kavaltamalla, sekä luvattomilla liiketoimilla tietoliikennealalla. Kiinan diktaattorina hän käytti neljänneksen valtion rahavaroista Falun Gongin vainoamiseen. Esimerkiksi ällistyttäviä määriä valtion varoja käytettiin perustamaan ja ylläpitämään 610-toimistoja, pidätyskeskuksia ja aivopesukeskuksia joka puolella Kiinaa. Media laitettiin suoltamaan propagandaa loputtomana virtana. Armeija, poliisi ja vankilajärjestelmä pantiin liikekannalle. Edelleen varoja käytettiin juridisten, diplomaattisten, kulttuuristen, teknologisten ja kasvatuksellisten kanavien hyväksikäyttämiseen: Kiinassa Falun Gongin harjoittajien seuraamiseksi, pidättämiseksi ja vainoamiseksi, sekä ulkomailla Falun Gongin harjoittajien häirintään. Kaikki tämä maksettiin Kiinan kansalaisten vaivalla ansaituilla verorahoilla, taloudelliseen kehittämiseen tarkoitetuilla ulkomaisilla investoinneilla, kuten myös Falun Gongin harjoittajilta ja heidän perheenjäseniltään kiristetyillä laittomilla korvauksilla. Kaikki tämä jotta syyttömiä ihmisiä pystyttäisiin vainoamaan ja tuhoamaan ihmisten usko totuuteen, laupeuteen ja kärsivällisyyteen. Tämä ei ole ainoastaan asettanut valtavaa painetta ihmisten toimeentulolle koko Kiinassa, tai tuonut vakavia seurauksia maan taloudelliselle kehitykselle, mutta on myös sotkenut ulkomaisia maita ja sijoittajia tähän veriseen ja moraalittomaan vainoon.

Jiangin julkinen oikeudenkäynti: Tarkoituksenaan ylläpitää vainoa, Jiang levitti vilpillistä ja vihamielistä propagandaa ihmisille joka puolilla maailmaa Kiinan suurlähetystöjen ja konsulaattien välityksellä, yllyttäen ihmiset pysymään erossa Falun Gongista ja jopa vihaamaan tuota totuuteen-laupeuteen-kärsivällisyyteen perustuvaa menetelmää. Epätoivoisessa yrityksessään estää Falun Gongin leviäminen maailmassa, kuten myös tyrehdyttääkseen ulkomaisten hallitusten, median, järjestöjen ja yksilöiden Falun Gongille antaman tuen, hän käytti diplomaattisia, poliittisia ja taloudellisia suhteita painostukseen. Hän käytti myös useita erikoisagentteja ja diplomaatteja häiritsemään Falun Gongin toimintoja Kiinan ulkopuolella, sekä uhkaamaan sanallisesti ja fyysisesti Falun Gongin harjoittajia. Jiangin Falun Gongiin kohdistuvan vainon ulottaminen demokraattisiin maihin on suoraan kalvanut demokraattisen maailman aitoa moraaliluonnetta.

Jiangin julkinen oikeudenkäynti: Välttääkseen tulemasta paljastetuksi ja tuomituksi raaoista teoistaan kansainvälisessä yhteisössä, Jiang ei ole epäröinyt uhrata Kiinan kansalaisten etuja ja oikeuksia, saadakseen vastineeksi muiden maiden vaikenemisen vainoon liittyen. Käyttäen taktiikkana mm. diplomaattista painostusta, poliittisia kiihokkeita, kauppasopimuksia, taloudellisia myönnytyksiä, rahallisia avustuksia, ja jopa maa-alueiden luovuttamista ostaakseen hallitusten ja järjestöjen hiljaisuuden - jopa pyytäen hallituksilta ja organisaatioilta aktiivista avustamista vainonsa edistämiseksi - Jiang on jättänyt tahroja kansainväliseen yhteisöön ja yhteiskunnan omatuntoon.

Syyttömien Falun Gongin harjoittajien kiduttaminen ja vangitseminen; Falun Gongiin sekä Totuuden-Laupeuden-Kärsivällisyyden periaatteisiin kohdistuva panettelu ja vihamielinen propaganda; kaikkialle maailmaan ulottuva hallitusten sekä järjestöjen uhkailu ja yllyttäminen: Näillä keinoilla Jiang Zeminin johtama ja käynnistämä häpeällinen vaino ei ole ainoastaan turmellut satojen miljoonien maailman ihmisten terveyden ja onnellisuuden, tai johtanut monia muutoin hyviä ihmisiä syyllistymään rikoksiin vastoin omaatuntoaan. Se on myös kalvanut yhteiskuntamme perustavanlaatuisia arvoja, omaatuntoa ja oikeudentuntoa, ja tehnyt niin muodoin jokaisesta maailman ihmisestä hänen raa’an vainonsa uhrin. Jokaisen ihmisen, jokaisen järjestön, jokaisen hallituksen maailmassa tulisi tietää Jiangin valheista, sekä vahingosta, jonka hän on tehnyt heille tällä vainollaan. Jokaisella on oikeus tuoda Jiang oikeuteen sydämensä tuomioistuimessa - omantunnon, moraalin ja lain mukaisesti.

Kun Jiang Zemin julistetaan syylliseksi kerta kerran jälkeen ihmismaailman oikeustuomioistuimissa, ihmisten sydänten ja omantunnon tuomioistuimissa, ja moraalin ja oikeudenmukaisuuden tuomioistuimissa, pahuus on puhdistettu pois erilaisten ihmisten sydämistä ja heidän luotaan.

Kun pahuus on kokonaan puhdistettu pois, tulee olemaan hetki, jolloin vilpittömyys, laupeus ja oikeudenmukaisuus täydellisesti palaavat. Kaikki hyväntahtoiset ihmiset maailmassa tulevat hyötymään syvällisesti tästä suurenmoisesta julkisesta oikeudenkäynnistä, jolla puolustetaan oikeudenmukaisuutta ja oikeamielisyyttä.


kiinalainen versio: http://www.minghui.org/mh/articles/2003/5/8/49908.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.