Uudet ja veteraaniharjoittajat jakoivat kultivointikokemuksiaan Pohjoismaiden Fa-konferenssissa

Falun Dafan (tunnetaan myös nimellä Falun Gong) harjoittajat neljästä Pohjoismaasta osallistuivat pohjoismaiseen Fa-konferenssiin Göteborgissa Ruotsissa 6. marraskuuta 2022. Viisitoista harjoittajaa jakoi kokemuksiaan kultivoinnissa, kuinka he ovat kehittäneet itseään, katsoneet sisäänpäin ja lisänneet tietoisuutta Falun Dafan vainosta.

 
Vuoden 2022 Pohjoismainen Fa-konferenssi Göteborgissa

Konferenssin jälkeen monet uudet ja kokeneet harjoittajat kokoontuivat yhteen keskustelemaan kokemuksistaan ja oivalluksistaan osallistuttuaan Fa-konferenssiin. Kokemusten jakaminen auttoi kaikkia syventämään ymmärrystään ja näkemään omat heikkoutensa. Se myös inspiroi heitä tulemaan ahkerammiksi kultivoinnissa. Kaikki hyötyivät konferenssista paljon.

Itsensä kehittäminen

Thomas, yksi tämän vuoden Fa-konferenssin järjestäjistä, alkoi harjoittaa Falun Dafaa vuonna 1998. Jokaisen harjoittajan kokemuskertomus konferenssissa liikutti häntä.

"Nyt ymmärrykseni on kirkastunut. Kultivointi edellyttää Totuudenmukaisuuden, Myötätunnon ja Kärsivällisyyden periaatteiden noudattamista tullakseen todella hyväksi ihmiseksi. Se ei tarkoita tulemista ’hyväksi’ ihmiseksi, joka yrittää miellyttää muita", hän sanoi.

 
Thomas, yksi tämän vuoden Fa-konferenssin järjestäjistä

Thomas on ottanut monia tehtäviä paikallisissa tosiasioita selventävissä projekteissa. ”Minulle vastuun ottaminen on iso haaste. Se tarkoittaa, että minun on tehtävä enemmän uhrauksia. Otetaan esimerkiksi aktiviteetin järjestäminen. Minun täytyy olla ensimmäinen henkilö tapahtumapaikalla ja viimeinen, joka lähtee. Saatan myös tehdä virheitä prosessin aikana. Tämä tarkoittaa, että minulla on monia mahdollisuuksia kehittää ja parantaa itseäni. Falun Dafan harjoittajana minun pitäisi vaalia tätä upeaa [mahdollisuutta] parhaani mukaan. Minun täytyy kehittää itseäni ja suoriutua paremmin tehtävistäni”, hän sanoi.

Fa’n opiskelu ja ongelmien tarkasteleminen oikeamielisten ajatusten avulla

Helsinkiläinen osteopaatti Ilmari alkoi harjoittaa Falun Dafaa vuonna 2015. Hän osallistui Fa-konferenssiin vaimonsa ja anoppinsa kanssa. Kuunneltuaan kanssaharjoittajien kultivointikokemuksia hän koki saaneensa siitä itselleen paljon.

 
Ilmari, suomalainen osteopaatti

"Varsinkin, kun jotkut heistä puhuivat siitä, kuinka he voittivat omat käsityksensä ja esteensä ja yrittivät parhaansa mukaan suoriutua hyvin tosiasioita selventäessään. Tästä oli minulle suurta apua ja hyötyä, koska minullakin on ollut monia vastaavia kokemuksia”, hän sanoi.

Hän jatkoi: ”Useissa minuun vaikutuksen tehneissä kokemuskertomuksissa puhuttiin kiintymyksestä valittamiseen, vihamielisyyteen ja negatiivisiin ajatuksiin. Kaikki nämä vaikuttavat kultivointiin ja ympäristöön.” Kokemusten jakamisen kautta Ilmari sanoi ymmärtäneensä näiden ongelmien vakavuuden.

Ilmari sanoi pohdiskelleensa itseään kotiin palattuaan. Hän haluaa parantaa itseään Fa’han perustuen, opiskella parhaansa mukaan Fa’ta hyvin, käyttää oikeamielisiä ajatuksia ongelmien havaitsemiseksi, pyrkiä eroon kiintymyksistä ja laittaa koko sydämensä tosiasioiden selventämiseen eri projekteissa.

Kanssaharjoittajilta oppiminen ja ahkerampi kultivointi

Yvonne, ruotsalainen vanhempi taloustieteilijä, alkoi harjoittaa Falun Dafaa lokakuussa 1998. Kaksikymmentäyksi vuotta sitten hän meni Taivaallisen rauhan aukiolle kolmenkymmenenviiden muun länsimaalaisen harjoittajan kanssa vetoamaan Falun Dafan puolesta. Hän on selventänyt tosiasioita Falun Dafasta ihmisille siitä lähtien.

 
Yvonne, ekonomi Ruotsista

”Götaplatsenilla eilen pidetty tapahtuma oli mahtava. Harjoittajien näkeminen yhdessä ja tosiasioiden selventäminen vilpittömin sydämin teki minut onnelliseksi ja kiitolliseksi”, Yvonne sanoi.

Hän jatkoi: ”Harjoittajien kokemusten jakaminen tänään oli upeaa. Kaikki vertaavat itseään toisiin harjoittajiin ja kultivoivat itseään. Tämä pätee erityisesti muutamiin kiinalaisiin harjoittajiin, jotka kertoivat, kuinka he katsoivat sisäänpäin ja kehittyivät kultivoinnissaan omien ongelmiensa ja koettelemustensa edessä. Se oli erittäin inspiroivaa ja koskettavaa."

Vääristä käsityksistä irti päästäminen

Daniel, tukholmalainen yliopisto-opiskelija, aloitti Falun Dafan harjoittamisen kahdeksanvuotiaana muutettuaan perheensä kanssa Ruotsiin. Nuorena Falun Dafan harjoittajana Daniel osallistui usein perheensä kanssa paikallisiin aktiviteetteihin selventääkseen tosiasioita ihmisille.

 
Daniel, yliopisto-opiskelija Tukholmasta

"Aluksi minusta tuntui, että minulla meni ihan hyvin. Mutta kun kuuntelin harjoittajien kokemusten jakamista tänään, olin häpeissäni. Näen suuren eron näiden harjoittajien ja itseni välillä sekä puutteeni. Olen hyötynyt siitä todella paljon, hän sanoi.

”Tiedän, että kultivoijina meidän on katsottava sisäänpäin ja kultivoitava itseämme aina, kun kohtaamme konflikteja. Minulle sisäänpäin katsominen oli aina pinnallista. Todelliset kiintymykset jäivät tekosyiden varjoon. En huomannut niitä ja olen menettänyt kaikki nämä mahdollisuudet edistyä kultivoinnissani.”

Daniel sanoi todella liikuttuneensa kuultuaan, kuinka harjoittaja kertoi olevansa vastuussa ihmisille mainostaessaan Shen Yunia. Daniel sanoi hänellä olevan edelleen monia käsityksiä ja esteitä tosiasioiden selventämisessä yliopistokampuksellaan.

Fa-konferenssi inspiroi ja auttoi ihmisiä

Carl on kotoisin Visbystä, Gotlannin pääkaupungista, Ruotsista. Hän johtaa omaa metsäyhtiötä.

Carlin mielestä Fa-konferenssi oli hyvin inspiroiva. Hän kertoi olleensa syvästi vaikuttunut nuoren kiinalaisen harjoittaja kokemuksista, jossa tämä oli kertonut jatkaneensa Falun Dafan harjoittamista asuessaan Kiinassa, vaikka oli jäänyt yksin vanhempiensa joutuessa vangituiksi tosiasioiden selventämisen vuoksi.

 
Carl Visbystä, Gotlannin pääkaupungista

Carl kertoi myös ruotsalaisesta veteraaniharjoittajasta, joka oli osallistunut Li Hongzhi’n (Falun Dafan perustaja) luennoille Göteborgissa vuonna 1995, ja kuinka hän oli tehnyt yhteistyötä muiden harjoittajien kanssa selventääkseen tosiasioita kansainvälisen Zhen Shan Ren (Totuudenmukaisuus-Myötätunto-Kärsiväisyys) -taidenäyttelyn aikana.

Carlista tuntui mahtavalta saada osallistua tähän Fa-konferenssiin. Hän kertoi inspiroituneensa ja ajatteli, että se todella auttoi häntä. Konferenssi sai hänet ymmärtämään, kuinka tärkeää on opiskella Fa’ta hyvin, katsoa sisäänpäin ja selventää tosiasioita.


Lähde://en.minghui.org

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.