Perinteisten värien konnotaatiot (osa 4)

(Osan 3 jatkoa)

(Minghui.org)

Kulta ja keltainen

Jos on yksi väri, joka on perinteisesti hyväksytty eri maissa ja kulttuureissa, sen on oltava kulta. Mutta nykyään ihmiset yhdistävät usein kullan värin metallinkultaiseen (rahaan). Jotkut jopa torjuvat värin "kulta" väittäen, että sen mainitseminen tarkoittaa, että ihmiset yrittävät esitellä vaurauttaan tai onneaan. Itse asiassa henkilöllä, joka ei ole kiintynyt vaurauteen, ei ole tällaista asennetta; eikä hän ajattelisi rahaa nähdessään kultaisen värin. Tietenkin metallinkultainen liittyy todellakin vaurauteen yhteiskunnassamme. Ja täytyy olla joitakin syitä, miksi metalli säilyttää niin korkean aseman läpi historian.

Jo primitiivisessä yhteiskunnassa tai ihmissivilisaation alkuvaiheissa eri puolilla maailmaa satuttiin pitämään metallista kultaa arvokkaana aineena. Ihmiset muinaisina aikoina vaalivat kultaa kunnioituksestaan jumalallisuutta kohtaan, eivät vaurauden pakkomielteestä, kuten nyky-yhteiskunnassa.

Siihen, miksi muinaiset ihmiset kunnioittivat metallinkultaista, tutkijat ovat yleensä yhtä mieltä siitä, että Egyptillä, yhdellä neljästä muinaisesta sivilisaatiosta, jolla on runsaasti kultaa koskevia jäänteitä ja historiallisia tietoja, on vastaus. Muinaiset egyptiläiset oppivat jumalallisuuden inspiroimasta kulttuuristaan, että kulta oli jäännöstä jumalallisten olentojen kehoista ja kestäisi siten ikuisesti rappeutumatta.

Kullan merkitys kultivointiyhteisössä on erilainen kuin nykyajan taloustieteilijöillä tai fyysikoilla. Esimerkiksi buddhien ja jumalien kuvaus liittyy usein kultaan. Tähän sisältyy kullalla päällystetyt buddha-patsaat, koska Buddhan kehon uskotaan olevan kullasta. Muinaisina aikoina taolaiset puhuivat myös "kultaeliksiiristä" tai kultivoinnista ”kultaiseksi valaistuneeksi olennoksi”. Nämä teoriat olivat yhdenmukaisia muinaisten egyptiläisten käsitysten kanssa. Itse asiassa Buddhaan tai jumaliin liittyvä kullan käsite on Kolmen maailman ulkopuolella ja erilainen kuin "metalli" viidessä elementissä (metalli, puu, vesi, tuli ja maa).

Vaikka kulta ihmismaailmassa ei olekaan niin puhdasta verrattuna korkeamman tason ulottuvuuksiin, sen jumalallinen alkuperä tekee siitä jyrkästi erilaisen kuin mitä on maallisessa maailmassa. Tämän seurauksena kullalla uskottiin muinaisista ajoista lähtien voivan karkottaa pahaa. Bencao Gangmussa, (Compendium of Materia Medica), Ming-dynastian kuuluisan lääkärin Li Shizhenin kirjoittamassa klassikossa kullalla sanottiin olevan kyky turvata ihmisen henkeä, vahvistaa luuydintä ja karkottaa häijy qi (energia) sisäelimistä. Korkeamman tason ulottuvuuksien symbolina kulta on ylittänyt viisi väriä, jotka mainittiin tämän sarjan aiemmissa osissa, koska sillä on pyhyyden ja jalouden luonne. Lisäksi kulta on huomattavan vakaata. Sen suhteellinen pehmeys merkitsee myös vakautta, ikuisuutta ja neutraalisuutta.

Kromatiikan näkökulmasta kullan väri syntyy erilaisten gradienttivärien sekoituksesta. Sen sijaan, että kulta olisi vain yksi väri, se on vaikutelma, joka perustuu kullan rakenteeseen. Koska se on samankaltainen keltaisen värin kanssa, ihmiset yhdistävät ne usein ja kutsuvat väriä "kullankeltaiseksi".

Simingissä, muinaisessa sanakirjassa, Liu Xi Han-dynastiassa kirjoitti, että keltainen on auringon väri. Muinaisina aikoina ihmiset uskoivat jumalalliseen ja keltaiseen väriin. Tongdianissa, Tang-dynastian aikaisessa tietosanakirjassa, sanottiin: "keltainen väri on neutraali ja kaunis. Se edustaa jumalallista hyvettä ja on upein." Tämän seurauksena kuninkaallisella palatsilla, esi-isien temppelillä ja muilla keisarillisilla rakennuksilla on usein keltaiset katot.

Maan väri on myös kellertävä. Muinaisessa sanakirjassa Shuowen Jiezi’ssä sanottiin: "Keltainen on maan väri." Viidessä elementissä maa vastaa keltaista. Lisäksi jokainen viidestä elementistä edustaa myös suuntaa. Eli puu itää (vihreä), tuli etelää (punainen), metalli länttä (valkoinen), vesi pohjoista (musta) ja maa keskustaa (keltainen).

Siksi keltainen edustaa keskustaa, joka yhdistää hyveen maan yläpuolella ja hyveen maan alapuolella. Näin ollen sitä pidetään siis neutraalisuuden värinä muiden värien lisäksi. I Chingissä sanottiin myös, että on suotuisaa käyttää keltaisia vaatteita. Tämän seurauksena keisarit Sui-dynastian jälkeen käyttivät tätä väriä ja tekivät siitä perinteen.

(Jatkuu)

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/21/196255.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.