Perinteisten värien konnotaatiot (osa 3)

(Osan 2 jatkoa)

(Minghui.org)

Tämän sarjan kahdessa edellisessä osassa esitetyt esimerkit ovat osoittaneet, että punainen ei ole hyväenteinen väri, kuten kommunistisen Kiinan ihmiset sen tulkitsevat. Punainen väri itsessään on tietysti osa spektriä, eikä sitä pidä väheksyä. Loppujen lopuksi väreillä voi olla erilaisia ilmenemismuotoja, ja niiden luomat mielleyhtymät vaihtelevat eri tasoilla. Täällä keskustelemme niiden merkityksestä ihmisten maailmassa.

Veren ja tulen väri

Lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna ihmisillä, joilla on eri tausta, on silti usein samanlainen neurologinen käsitys samasta väristä. Toisin sanoen kulttuurisilla tulkinnoillamme tietystä väristä voisi olla joitain yhtäläisyyksiä.

Jos esimerkiksi länsimaalaisilta kysytään, millaisissa perinteisissä tarinoissa on liikaa punaista, yleisimmät vastaukset ovat: veren tahraama taistelukenttä ja liekehtivä helvetti. Eli molemmat yhdistävät punaisen melko negatiiviseen asiaan.

Jopa positiivisilla ilmaisuilla voi olla joitain negatiivisia tekijöitä. Esimerkiksi katolisen kirkon kardinaalit pukeutuvat punaiseen kaapuun, joka symboloi kallisarvoista verta, jonka Jeesus Kristus vuodatti ihmisten puolesta. Se osoittaa myös heidän päättäväisyyttään vuodattaa verensä Kristuksen ja seurakunnan puolesta. Vaikka tämä on myönteinen ilmaus, verenvuodatus itsessään saa ihmiset tuntemaan olonsa epämukavaksi.

Tällainen ilmiö näkyy myös taideteollisuudessa. Esimerkiksi rautaoksidia sisältäviä pigmenttejä kutsutaan joskus marsinpunaiseksi tai marsinmustaksi. Mars on sodanjumala muinaisessa roomalaisessa mytologiassa, ja nimeä käytetään viittaamaan materiaalitieteessä rautaan alkuaineena.

 
Roomalaisen sodanjumala Marsin patsas. Valmistettu ensimmäisen vuosisadan lopulla tai toisen vuosisadan alussa, ja sitä säilytetään Musei Capitolinissa Roomassa, Italiassa.

Joten miksi roomalainen sodanjumala vastaa rautaa? Yksi selitys on, että ihmisten eläessä rautakaudella, roomalainen mytologia oli suosittua. Tuolloin aseet valmistettiin raudasta, ja niihin tuli helposti punertavaa ruostetta niiden oltua kosketuksissa kosteuden kanssa.

Lisäksi sota voi saada ihmiset vuotamaan verta. Ihmisten veri on punaista, koska se sisältää paljon hemoglobiinia, jonka pääaineosa on rauta. Joten "veren ja raudan" käyttäminen sodan kuvaamiseen oli melko täsmällistä. Tämän seurauksena länsimaisen kulttuurin kaukaisina aikoina roomalainen sodanjumala Mars vastasi punaista väriä.

Toinen yhteys tulee Marsin punaisesta väristä, jonka pinta on laajalti rautaoksidin peittämä. Siksi planeetta sai nimen "Mars”. Voimme nähdä värien kulttuurin myös länsimaisessa astrologiassa.

Veri ja tuli sodassa ovat jo itsessään negatiivisia asioita, mutta vielä negatiivisempaa on veri ja tuli helvetissä. Kristityillä on monia kuvauksia helvetin liekeistä. ”Helvetinpunaisen" käsite on juurtunut syvälle ihmisten mieliin.

 
Kuva Hortus deliciarumissa, kristillisessä tietosanakirjassa, joka luotiin noin vuonna 1180, kuvaa helvettiä. Kuvan leimuava tuli palaa kaikkialla helvetissä edustaen länsimaista käsitystä helvetin ympäristöstä tuona aikana.

Helvetin tuleen liittyy alhaisen tason olento. Se on julma peto, joka sylkee helvetin tulta. Kuitenkin mytologian haalistuessa ajan myötä tieto ja ymmärrys ihmismaailman ulkopuolella olevista olennoista alkoi vääjäämättä kadota. Tämän seurauksena länsimaisessa kulttuurissa petoa kutsuttiin eri nimillä, mikä sai monet ihmiset hämmentyneiksi.

Kielten välinen kääntäminen tekee siitä entistä kaoottisemman. Pelkästään englanniksi samanlaisia kyseiseen petoon liittyviä nimiä ovat Dragon, Wyvern, Amphiptere, Lindwurm, Wyrm, Drake ja niin edelleen. Ihmisten oli vaikea erottaa näitä outoja, samannäköisiä eläimiä. Sitten he yleistivät nämä eläimet lohikäärmeiksi. Lohikäärmeen kiinankielinen kirjoitusmerkki on ”龙” (lausutaan ”long”), ja se on kiinalaisissa legendoissa esiintyvä eläin.

Länsimainen ja kiinalainen lohikäärme eivät kuitenkaan näytä ollenkaan samanlaisilta. Monet ihmiset ajattelevat, että englanninkielistä lohikäärmettä ei pitäisi kääntää sanaksi ”long”. Jotkut ihmiset kutsuvat sitä läntiseksi ”longiksi" erottaakseen sen Kiinan ”longista”.

Itse asiassa kiinalainen ja länsimaalainen lohikäärme ovat täysin erilaisia. Käännösvirhe sekoitti ne yhteen.

Lisäksi muinaisten aikojen länsimaalainen lohikäärme eroaa nykyisestä länsimaalaisesta lohikäärmeestä. Muinaisina aikoina länsimaisessa taiteessa kuvattu lohikäärme näytti samanlaiselta kuin kiinalainen lohikäärme. Tuona aikana länsimaat ja Kiina kuvasivat lohikäärmeen samankaltaisena. Helvetissä tulta syöksevä peto on aivan eri laji kuin lohikäärme.

 
Muinaisen kreikkalaisen kaupungin Kaulonin raunioilta löydetty lohikäärme läheltä Cauloniaa Italiasta vuonna 1969. Se oli valmistettu mosaiikkilaatoista kolmannella vuosisadalla eKr.

Sana lohikäärme on peräisin latinan sanasta draco, joka tarkoittaa suurta käärmettä tai käärmeen kaltaista suurta vesieläintä. Muinaiset ranskalaiset kirjoittivat sen nimellä dragon ja levittivät sen englanninkielisiin maihin 1200-luvulla. Lohikäärmeistä oli monia taideteoksia antiikin Kreikasta keskiajalle. He kuvasivat lohikäärmeen pitkäraitaisena eläimenä eikä suurena liskona lepakkomaisine siipineen, jollaiseksi länsimaalaiset kuvittelevat sen nykyään.

 
1100-luvun bysanttilainen reliefi Pyhästä Yrjöstä, joka surmasi lohikäärmeen. Voidaan havaita, että lohikäärme on veistetty käärmemäiseksi eläimeksi.

 
1200-luvulla maalattu fresko Pyhästä Yrjöstä surmaamassa lohikäärmettä. Maalaus sijaitsee Dorfkirche Ankershagenin maalaiskirkossa Saksassa. Se on suhteellisen karkea, mutta silti voidaan nähdä samankaltaisuus kuvatun lohikäärmeen ja kiinalaisen lohikäärmeen välillä.

Raamatun Ilmestyskirjassa on myös kuvaus lohikäärmeestä. Ilmestyskirjassa 12:3 sanotaan: ”Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua." Ilmestyskirjassa 12:9 sanotaan: ”Tuo suuri lohikäärme, tuo muinaisaikojen käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja Saatanaksi, tuo koko ihmiskunnan eksyttäjä, syöstiin maan päälle, ja samoin syöstiin alas sen enkelit.”

Koska se vertaa punaista lohikäärmettä käärmeeseen, sen on oltava käärmeen muotoinen. Joten se on samanlainen kuin kiinalainen lohikäärme, mutta ei nykyinen lohikäärme länsimaisessa ymmärryksessä.

Ilmestyskirja on Uuden testamentin viimeinen kirja, ja se on ensisijaisesti varoitus tulevaisuudesta. Suuresta koettelemusten sarjasta viimeiseen tuomioon siinä kuvatut apokalyptiset skenaariot ovat järkyttäviä.

Raamattu ilmaisee asian suoraan: suuri punainen lohikäärme on saatana. Olla tuon Punaisen lohikäärmeen pauloissa tarkoittaa ikuista kuolemaa helvetissä. Kun tuo punainen lohikäärme turmelee maailman, jokaisen maailman ihmisen on tehtävä päätös, joka liittyy syvästi hänen elämäänsä ja kuolemaansa.

(jatkuu)

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/20/196241.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.