Tieteellinen näkökulma Falun Dafan hyödyistä mielelle ja keholle

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Monet ihmiset ovat ihmetelleet, miksi Falun Dafalla on niin ihmeellinen parantava voima. Menetelmän perustaja Li Hongzhi on selittänyt syyn opetuksissaan selkeästi kiinalaisen lääketieteen, länsimaisen lääketieteen ja fyysisen kehon puhdistamisen näkökulmista.

Jotta voisin auttaa lukijoita ymmärtämään nämä käsitteet, haluaisin esitellä joitain merkityksellisiä tieteellisiä löytöjä.

Itsensä parantava järjestelmä

Mielen ja kehon välisestä yhteydestä on raportoitu monta kertaa tieteellisissä julkaisuissa. Esimerkiksi Proceedings of the National Academy of Sciencesin (PNAS) vuonna 2004 julkaisemassa numerossa Wisconsinin yliopiston tutkijat raportoivat, että ”henkiseen harjoitukseen liittyy ajallisia integrointimekanismeja, ja se voi aiheuttaa lyhytaikaisia ja pitkäaikaisia hermomuutoksia”. Tarkemmin sanottuna gamma-aallot, jotka liittyvät korkeampiin aivotoimintoihin, kuten kognitioon ja muistiin, ovat aktiivisempia meditatiivisessa tilassa.

Tällainen havainto on yhdenmukainen perinteisen kiinalaisen teorian ja nykyaikaisten tieteiden kanssa. Viime vuosikymmenten havainnot ovat osoittaneet, että ihmisten terveyteen liittyy monitahoisia elementtejä monella tasolla. Itse asiassa ehdotettiin uutta mallia, joka sisälsi biologian, psykologian, sosiologian ja mielen vuorovaikutuksen. Toisin sanoen vahva, terve mieli vaikuttaa positiivisesti ihmisen psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen käyttäytymiseen, mikä puolestaan johtaa luonnollisesti hyvään fyysiseen terveyteen.

Tällainen ymmärrys vastaa perinteisen kiinalaisen lääketieteen teorioita ja aitoja mielen ja kehon kultivointimenetelmiä, kuten Falun Dafa, joka tunnetaan myös nimellä Falun Gong. Keskittyen mielenlaatuun Falun Dafa opettaa harjoittajia pyrkimään elämään totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden periaatteiden mukaisesti ja tulemaan paremmiksi ihmisiksi. Samaan aikaan he tekevät harjoituksia – neljä seisomaharjoitusta ja istumameditaatio – jotka muuttavat fyysistä kehoa.

Falun Dafan opetusten mukaan menetelmä ei pyri parantamaan terveyttä sinänsä. Sen sijaan se ohjaa harjoittajia parantamaan moraalista luonnettaan ja saavuttamaan uuden harmonian tason mielen ja kehon välillä. Kun harjoittajat parantavat luonnettaan, heidän terveytensä paranee luonnollisesti.

Falun Dafa voitaisiin jossain määrin ymmärtää itsehoitojärjestelmänä. Lukemalla sen opetuksia ja tekemällä harjoituksia säännöllisesti harjoittajat ymmärtävät paremmin elämän tarkoituksen ja kykenevät suhtautumaan kevyesti asioihin, jotka ennen vaivasivat heitä. He voivat myös päästää irti negatiivisista ajatuksista ja huonoista tavoista. Rauhallisemmalla mielellä ahdistuneisuudesta ja masennuksesta kärsivien on myös helpompi hallita oireitaan. Nämä myönteiset vaikutukset johtavat luonnollisesti parempaan fyysiseen ja henkiseen terveyteen ja vahvistavat heidän vastustuskykyään sairauksia vastaan.

Todisteita solu- ja molekyylitasolla

Ihmisen veri sisältää punasoluja ja valkosoluja. Ensimmäiset kuljettavat happea, ja jälkimmäiset suojaavat kehoa sairauksilta. Jopa 70% valkosoluista on neutrofiilejä, jotka ovat avaintekijöitä luontaisessa immuunijärjestelmässä, joka taistelee esimerkiksi tulehdusta vastaan.

Neutrofiilit ovat lyhytikäisiä. Niiden elinikä on vain noin 7 tuntia veressä, ja ne elävät vain kaksi tai kolme tuntia kehon ulkopuolella. Tämän seurauksena ihmiskeho tuottaa 50–100 miljardia neutrofiilia päivässä kompensoimaan kuolleita.

 

Yllä oleva kuva esittää neutrofiilejä, jotka on eristetty verinäytteistä, joita oli pidetty kehon ulkopuolella 16 tuntia. Vasemmanpuoleinen kuva oli Falun Dafan harjoittajalta, jossa suurin osa neutrofiileistä oli elossa ja terveitä (esitetty sinisellä nuolella). Oikealla oleva kuva oli terveeltä vapaaehtoiselta, jonka suurin osa neutrofiileistä oli kuollut (esitetty mustalla nuolella). Punaiset nuolet osoittavat punasoluja.

Baylor College of Medicinen tutkijat myös julkaisivat artikkelin vuonna 2005 Journal of Alternative and Complementary Medicinessä. Artikkelin otsikko oli ”Neutrofiilien transkriptien genomiprofilointi Aasian Qigongin harjoittajissa: pilottitutkimus geenien säätelystä mielen ja kehon välisellä vuorovaikutuksella”. Tämä tutkimus osoittaa, että verrattuna terveeseen kontrolliryhmään Falun Dafan harjoittajilla oli geeniekspressio, joka osoitti parantunutta immuniteettia ja tulehduksen nopeaa paranemista. Tarkemmin sanottuna harjoittajien neutrofiilit puolustavat kehoa tehokkaammin, ja niillä on pitkä käyttöikä. Toisin sanoen harjoittajat tarvitsevat vain 20% tai 30% tavallisen terveen ihmisen neutrofiileistä saman immuunivaikutuksen saavuttamiseksi.

"Immuniteetin parantaminen mielen ja kehon harjoituksella voi olla hyödyllistä, mutta immuunivaste on kaksiteräinen miekka, ja immuunijärjestelmän aktivoituminen voi olla haitallista isännälle, kun immuunivaste säilyy", totesivat kirjoittajat. Itse asiassa tämä tutkimus osoittaa, että "mielen ja kehon välityksellä tapahtuva säätely voi edustaa tasapainoa… mikä johtaa rajoittamaan itsensä vahingoittamista".

Energiakenttä

Muut biologiset tutkimukset osoittivat samanlaisia tuloksia. Ryhmä Pohjois-Amerikan tiedemiehiä havaitsi, että Falun Dafa -ryhmän harjoituspaikka lisäsi eristettyjen sydänlihassolujen supistumisjännitystä 35–111%. Tämä viittaa siihen, että on olemassa tuntematon energiakenttä, joka parantaa immuunivastetta.

ICP (International Council of Psychologists) -konferenssin 65. vuosittainen kansainvälinen kokous pidettiin San Diegossa elokuussa 2007. Psykologeja ympäri maailmaa kertoi tuloksistaan mielenterveyden ja ympäristön välisestä suhteesta. Tutkimuksen tavoitteena oli edistää monikulttuurisia suhteita, etnisten ryhmien välistä rauhaa ja terveyttä.

Hankkeessa "Tutkimus solutasolla Falun Dafa -meditaation psykologisista ja fyysisistä parantavista vaikutuksista" keskusteltiin Falun Dafan eduista solu-, psykologisella ja energiatasolla. Hyötyihin sisältyi harjoittajien henkisen stressin vähentyminen, heidän henkisen ja fyysisen terveytensä parantuminen, sairauksien parantuminen, luonteen parantuminen sekä inhimillisten voimavarojen ja älykkyyden lisääntyminen.

Eräässä kokeessa bioenergiavalokuva otettiin harjoittajan sormista ennen tunnin mittaista meditaatiota ja sen jälkeen. Valokuva otettiin yleisesti käytetyllä suurjännitteellä ja suurtaajuudella, ja se osoitti, että Falun Dafan harjoittaminen vahvisti ihmisten energiakenttää ja paransi energian kiertoa ihmiskehossa.

Kokeilu osoitti, että bioenergia harjoittajan sormissa lisääntyi merkittävästi tunnin meditaation jälkeen, mikä näkyy ääreisverenkierron paranemisena. Koska 10 sormea yhdisti perifeeriset meridiaanit ja akupunktiopisteet, tämä kokeilu osoitti, että menetelmä avaa kehon meridiaanit ja lisää elämänenergiaa. Tulokset tarjoavat tieteellistä näyttöä Falun Dafan terveyshyödyistä energialääketieteen ja kiinalaisen lääketieteen kautta.

Falun Dafa esiteltiin yleisölle vuonna 1992, ja sitä on harjoittanut noin 100 miljoonaa ihmistä yli 100 maassa. Se perustuu totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden periaatteisiin ja koostuu viidestä harjoitussarjasta, jotka on helppo oppia.

 
Viiden Falun Dafa -harjoituksen sarja

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/31/194871.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.