Kanadan parlamentin jäsenen Garnett Genuisin lakiesitys elinkaupan torjumiseksi

Kanadan parlamentin jäsen Garnett Genuis teki lakiesityksen, jonka tarkoituksena on torjua elinryöstöjä Kiinan mielipidevangeilta. Suurin osa mielipidevangeista on Falun Gongin harjoittajia, joita Kiinan hallitus vainoaa. Lakiesityksellä olisi kauaskantoinen vaikutus kansainväliseen elinkauppaan.

Lakiesitys C-350 elvyttää entisen liberaalidemokraatin, Irwin Cotlerin lakiesitystä C-561, joka kohdistui myös elinryöstöihin.

 
Parlamentin jäsen Garnett Genuis puhuu lehdistölle 10. huhtikuuta 2017

Genuis sanoi alahuoneessa 10. huhtikuuta, että lakiesityksen tarkoituksena on torjua elinten ottaminen ihmisiltä heidän tahtonsa vastaisesti, mikä tapahtuu usein brutaalisti ilman anestesiaa ihmisen ollessa vielä elossa, ja usein silloin, kun henkilön ainoa niin sanottu rikos on hänen hengellinen vakaumuksensa.

Lakiesitys muuttaa sekä Kanadan rikoslakia että maahanmuutto- ja pakolaislakia.

Genuis selitti: "Lakiesitys tekee rikoksen siitä, jos henkilö hankkii elimen tietäen sen olevan hankittu ilman luovuttajan suostumusta. Se myös tekee elinryöstöihin osallisina olevista henkilöistä ei-toivottuja Kanadassa."

"Kanadan hallituksen syventäessä suhteitaan Kiinaan tämä lakiehdotus on tarpeellisempi kuin koskaan ennen", hän lisäsi. "Kanadalle on erittäin tärkeää asettaa ihmisoikeudet etusijalle, ja tämä on yksi tärkeä keino, jolla voimme tehdä niin."

Genuis sanoi New Tang Dynasty Television (NTDTV) haastattelussa, että Falun Gongin harjoittajiin Kiinassa kohdistuneet elinryöstöt ovat olleet merkittävä huolenaihe.

"On järkyttävää, että ihmiset voidaan ottaa kohteeksi ilman, että he ovat syyllistyneet mihinkään rikokseen heidän käyttäessään ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18. artiklan mukaista oikeuttaan uskonnolliseen tai hengelliseen harjoittamiseen. Tämä on huolestuttavaa."

Entinen oikeusministeri Irwin Cotler, joka kirjoitti ensimmäisen lakiehdotuksen vuonna 2015, sanoi aiemmassa NTDTV:n haastattelussa, että lakiehdotus "estää Kiinaa jatkamasta tätä rikosta, koska se lähettää heille viestin siitä, että he ovat vastuussa. Se torjuu rankaisemattomuuden kulttuuria, joka on tähän mennessä hallinnut koskien elinryöstöjä ja rikollisuutta."

Hän lisäsi: "Se lähettää viestin niille, jotka harjoittavat tuota rikollista toimintaa Kanadassa ja niille, jotka ovat siihen osallisena. Molemmilla puolilla heitä pidetään vastuullisina."

Genuis sanoi myös, että hänen konservatiivitoverinsa tukevat asiaa, mutta hän painotti samalla, että tarvitaan puolueen täysi tuki lakiesityksen hyväksymiseksi.

"Saadaksemme asiaa eteenpäin meidän on tehtävä yhteistyötä yli puoluerajojen. Olemme edenneet tässä asiassa hyvin. Meillä on vahvaa tukea muilta puolueilta. Ei kuitenkaan ole mitään syytä, että joku puolue olisi haluton osallistumaan yhteistyöhön. Tämä on ihmisoikeuskysymys. Se on jotain, jonka takana kaikkien pitäisi seistä", hän sanoi.

Garnett Genuisilla on jo liberaalipuolueen Borys Wrzesnewskyjin tuki. Wrzesnewskyj on aiemmin ehdottanut kahdesti samanlaista lakiesitystä elinryöstöjen torjumiseksi Kiinassa.

 
Liberaalipuolueen parlamentin jäsen Borys Wrzesnewskyj (oikealla)

"Teemme voimakkaasti yhteistyötä varmistaaksemme, että parlamentti vihdoinkin toteuttaa tämän lakiesityksen", Wrzesnewskyj sanoi.

Lakiesitys on saanut innoitusta yli kymmenen vuoden tutkimuksista koskien valtiojohtoisia elinryöstöjä Falun Gongin harjoittajilta Kiinassa. Tutkimuksia ovat tehneet kaksi kanadalaista, ihmisoikeusjuristi David Matas ja entinen valtiosihteeri David Kilgour.

Matas ja Kilgour julkaisivat yhdessä tutkivan journalistin Ethan Gutmannin kanssa raportin kesäkuussa 2016, jonka arvion mukaan, perustuen Kiinan sairaalatietoihin ja lääkäreiden lausuntoihin, kiinalaiset sairaalat ovat tehneet noin 60 000 - 100 000 elinsiirtoa vuodessa. Suurin osa elimistä tulee mielipidevangeilta, pääasiassa Falun Gongin harjoittajilta.


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/17/162868.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.