Tanskalainen valtalehti kirjoittaa Kiinan elinryöstörikoksista

Berlingske, yksi suurimmista sanomalehdistä Tanskassa, julkaisi 12. lokakuuta 2016 kaksi koko sivun artikkelia Kiinan hallinnon hyväksymistä elinryöstöistä mielipidevangeilta.

Artikkelit oli otsikoitu: "Kun poliittiset vangit tapetaan tilauksesta" ja "Uskonnollisen liikkeen jäseniä käytetään elinvarastona". Kaksi artikkelia perustui kanadalaisen ihmisoikeusasianajaja David Matasin haastatteluihin hänen Tanskan matkansa aikana.

 

"Uskonnollisen liikkeen jäseniä käytetään elinvarastona" julkaisee Berlingske, tanskalainen sanomalehti, joka perustettiin 260 vuotta sitten.

 
"Kun poliittisia vankeja tapetaan tilauksesta" julkaistaan sanomalehden verkkosivuilla.

Artikkeleiden laatija Mikkel Andersson esitteli hyvin yksityiskohtaisesti Davis Matasin ja Kanadan entisen diplomaatin David Kilgourin 10 vuotta kestäneiden riippumattomien tutkimusten tulokset elinryöstöistä. Artikkeleissa tuotiin esiin myös uusi raportti, Bloody Harvest / The Slaughter: Päivitys, joka perustuu Matasin, Kilgourin ja toimittaja Ethan Gutmannin yhteistyössä tekemään tutkimukseen.

Ensimmäinen artikkeli keskittyi elinryöstöjen laajuuteen ja näyttöön.

Päivitetyssä raportissa kolme tutkijaa päätteli, että Kiinan hallitus toteuttaa mielipidevankien tappamiset. Vankien elimiä myydään korkeaan hintaan sekä ulkomaisille että kiinalaisille potilaille.

Huomattavan lyhyet odotusajat.

Raportissa luetellaan erilaisia todisteita. Yksi silmiinpistävimmistä on, kuinka nopeasti elinsiirtoturistit voivat saada siirrännäisen Kiinassa.

David Matas kertoi Mikkel Anderssonille: "Haastattelimme useita elinsiirtoturisteja, joille oli sanottu [sairaaloissa], että he voisivat tulla milloin vain halusivat. Tämä tarkoittaa, että ei ole koordinointia muiden potilaiden kanssa."

Andersson kirjoitti: "Lyhyt odotusaika on tärkeä, koska elimet säilyvät vain lyhyen aikaa sen jälkeen, kun luovuttaja on julistettu aivokuolleeksi. Siirrännäisen saadakseen vastaanottaja joutuu normaalisti odottamaan, että joku menehtyy onnettomuudessa tai jonkin sairauden seurauksena, jota ei hyvästä syystä voida ennustaa. Määrien välillä on valtavat erot."

"On vaikea tietää tarkasti, kuinka monia elimiä on saatavilla kuolleilta mielipidevangeilta, koska viranomaiset eivät tietyistä syistä johtuen julkaise sitä."

Artikkelin mukaan Kiinalla on rekisteri vapaaehtoisista luovuttajista, mutta Kiinan viranomaisten mukaan vain 1400 luovuttajaa on rekisteröity vuosina 2012 ja 2013, kun taas virallinen elinsiirtojen määrä Kiinassa CNN:n tietojen mukaan on 10 000 vuosittain.

Matas totesi, että valtava ero virallisten lukumäärien ja luovuttajien välillä selittyy mielipidevangeilla. "Vangit tapetaan tilauksesta", artikkelissa sanotaan.

Falun Gongin harjoittajista on tullut elinsiirtopankki.

Toinen artikkeli keskittyy suurimpaan uhrien ryhmään ‒ Falun Gongin harjoittajiin.

Artikkelissa todetaan: ”Kiinassa on valtion hyväksymä ja erittäin laajalle levinnyt käytäntö, joka muuttaa lääkärit pyöveleiksi. Kymmeniätuhansia ihmisiä kuolee vuodessa elinsiirtoja varten, joista suurin osa on peräisin Falun Gongin harjoittajilta.”

Kirjoittaja esitteli lyhyesti Falun Gongin, perinteisen kiinalaisen meditaatioharjoituksen, joka oli hyvin suosittu ennen kuin vaino alkoi vuonna 1999.

Vainon aikana useita harjoittajia on pidätetty. Monet pidätetyistä kieltäytyvät paljastamasta identiteettiään, koska pelkäävät, että heidän perheensä pidätetään hallituksen toimesta.

Artikkelissa todetaan: "Tämä tarkoittaa sitä, että viranomaiset eivät tiedä keitä pidätetyt ovat, eikä heidän perheellään ja ystävillään ole mahdollisuutta tietää, missä he ovat pidätettyinä.

"Tämä tarkoittaa sitä, että nämä vangit ovat erityisen alttiita, jopa Kiinan standardien mukaan. Raportissa todetaan, että monet tapetaan tilauksesta, kun on tarve elinsiirtoelimille, niin kiinalaisille potilaille kuin elinsiirtoturisteille."

Rikosten tekeminen laittomiksi maailmanlaajuisesti.

Matas kertoi artikkelien kirjoittajalle, että monet elinten vastaanottajista eivät tienneet, mistä elimet tulivat.

"Mutta kun heille kerrottiin, he olivat syvästi järkyttyneitä. Käsitykseni on, että monet heistä, joiden kanssa olen puhunut, eivät olisi hyväksyneet elintä, jos he olisivat tienneet tämän”, Matas sanoi.

Matas toimii nyt laittomien elinsiirtojen kriminalisoimiseksi maailmanlaajuisesti.

Artikkelin lopussa Matas tuo esiin Tanskan tärkeän roolin vaikuttajana: "Ihmisoikeuksien kannalta Tanskalla on kauas kantava ääni. Tärkeintä, mitä Tanskan hallitus ja parlamentaarikot voivat tehdä, on pitkäjänteisesti ja julkisesti käsitellä tätä kysymystä korkeimmalla tasolla."


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/15/159558.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.