Sveitsi: Kansainvälisen Kasvatuksellisen Kehityksen (International Educational Development) julkilausuma tukee oikeusjuttuja joita Falun Gongin harjoittajat ovat nostaneet Kiinan ulkopuolella

Elokuun kuudes päivä 2004 ihmisoikeuksien tuen ja suojelun alakomitean 56:ssa istunnossa, kohta kuuden erityisissä ihmisoikeuksien asioissa, Kansainvälisen Kasvatuksellisen Kehityksen edustajat ottivat esille kokouksessa oikeusjutut joita Falun Gongin harjoittajat Kiinan ulkopuolella ovat nostaneet ja ilmaisivat organisaation tuen harjoittajien toiminnoista. Seuraava on ote julkilausumasta:

”Julkilausumassamme tämän kohdan alla vuonna 2001, meillä oli ”Valtion terrori” Kiinassa koskien miljoonia Falun Gongin harjoittajia. Sen jälkeen tuomioistuimet Yhdysvalloissa ovat julistaneet päätöksiä Kiinan virkamiehiä vastaan jotka ollessaan Yhdysvalloissa saivat haasteen karkeista ihmisoikeuksien rikoksista Falun Gongin harjoittajia kohtaan. Järjestömme otti osaa useihin näihin onnistuneisiin laillisiin toimintoihin. Annamme mielihyvin tietoa siitä, että Tansanian tuomioistuimet ovat osoittaneet samaa taipumusta hyväksyä kotimaisia laillisia syytteitä, koska elokuun kolmas päivä 2004 eräs tansanialainen oikeusistuin antoi alustavan tuomion Kiinan valtionneuvoston jäsentä vastaan. Huomioimme myös Falun Gongin harjoittajan ampumisen Etelä-Afrikassa 28. kesäkuuta 2004. Uhri on australialainen joka saapui Etelä-Afrikkaan nostamaan oikeusjuttua kiinalaisia virkamiehiä vastaan jotka olivat vierailulla Etelä-Afrikassa ja jotka ovat todennäköisesti vastuussa virastosta Kiinassa, joka on vastaa terrorin vallasta Falun Gongin harjoittajia vastaan. Olemme iloisia että Etelä-Afrikan viranomaiset tutkivat tätä tapausta. Meidän täytyy kuitenkin huomauttaa, että Kiinan viranomaiset ovat ahdistelleet Falun Gongin harjoittajia Kiinan ulkopuolella jo joitakin vuosia.”

Elokuussa vuonna 2001, Kansainvälinen Kasvatuksellinen Kehitys (IED= International Educational Development) antoi julkilausuman tuomiten Falun Gongin vainon ja kuvaten sitä ”Valtion terrorina”. Tämä virasto pyysi Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien tuen ja suojelun alakomiteaa ja maailmanlaajuista yhteiskuntaa tekemään lopun sellaisesta terrorimaisesta käytöksestä. Virasto mainitsi lausunnossaan, että ”perheet ovat hajonneet koska hallitus on tappanut jotkut perheenjäsenistä. Ankara kidutus, vangitseminen mielisairaaloissa missä he ovat joutuneet julman kohtelun kohteeksi, tai raskas työ pakkotyöleireillä ja muut samantapaiset menetelmät ovat tuhonneet ihmisiä. Elokuun kuudennen päivän 2001 raportin mukaan International Herald Tribunessa, hallitus myöntää, että se oli julkisesti määrännyt väkivallan tekoa harjoittajia vastaan tuhotakseen Falun Gongin”, ja elokuussa vuonna 2004, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien tuen ja suojelun alakomitean 56:ssa istunnossa, Kansainvälinen Kasvatuksellinen Kehitys (IED= International Educational Development) palautti uudelleen mieleen julkilausumassaan siihen puuttumisensa elokuussa 2001.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a21453-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.