Ruotsin eduskunnan viiden puolueen jäsenet vaativat huomion kiinnittämistä Kiinan ihmisoikeuksiin

Toukokuun 12. 2004 Ruotsin eduskunnan jäsenet Cecilia Wigström Ruotsin kansanpuolueesta, Göran Lindblad maltillisesta puolueesta, Karin Thorborg vasemmistopuolueesta, Ingegerd Saarinen ympäristöpuolueesta ja Rosita Runegrund kristillisdemokraattisesta puolueesta pitivät eduskunnassa yhdessä seminaarin ihmisoikeuksista. Seminaari herätti paljon kiinnostusta eduskunnan jäsenissä, mediassa ja ihmisoikeusjärjestöissä sekä myös vainotuilta ryhmiltä Kiinassa. Tämä on ensimmäinen kerta kun eduskunnan viiden puolueen jäsenet Ruotsissa pitivät yhdessä seminaarin Kiinan ihmisoikeuksista.

Taustaa

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on tarpeellinen ja olennainen edellytys vakaaseen ja avoimeen yhteiskuntaan. Kiinan liittyminen maailmankauppaan on positiivista mutta sen tulee mennä käsi kädessä ihmisoikeuksien kehityksen kanssa. Muuten on vaara siitä, että Kiina diplomaattisten ja taloudellisten painostuksien kautta vie ihmisoikeusrikkomuksensa ulkomaille. Ruotsi on viime aikoina lisännyt sekä kauppaa että muita yhteistyön muotoja ja vaihtoja Kiinan kanssa. Meidän ei pitäisi unohtaa, että Falun Gongin harjoittajien, tiibetiläisten, kristittyjen ja muiden erimielisten ryhmien vaino yhä jatkuu. Seminaarin tarkoitus oli antaa eduskunnan jäsenille oikea kuva nykyisestä tilanteesta Kiinan ihmisoikeuksista eri näkökannoilta ja ylläpitää demokraattiset arvon Kiinan painostuksen alla.

Kutsutut vieraat

Neljän tunnin seminaarin aikana tunnetut puhujat Ruotsista, Kanadasta, Yhdysvalloista ja Australiasta keskustelivat Kiinan ihmisoikeustilanteesta eri näkökannoilta.

Hra Maiping Chen Ruotsista, kirjailija and Skandinavian PEN:in yleissihteeri piti puheen mediasta ja sananvapaudesta Kiinassa. Maiping mainitsi, että sen tuloksena että hallitus pitää mediaa kontrollin alla, Kiinan mediaraporteilla ei ole luotettavuutta. Viime vuonna Kiina pidätti ja vangitsi lehtimiehiä ja kirjailijoita enemmän kuin missään muussa maassa maailmassa. Kirjailijat ja lehtimiehet, jotka uskaltavat sanoa totuuden, ovat vaarassa tulla vainotuksi Kiinassa.

Hra Clive Ansley Kanadasta, asianajaja ja professori jolla on hyvä kokemus ja tieto Kiinan laillisesta systeemistä, piti luennon Kiinan lakijärjestelmästä. Hän päätteli, että Kiinan oikeusistuin ei ole oikeusistuin koska Kiinan kommunistipuolueen valta hallitsee lakia.

Hra Erping Zhang Yhdysvalloista, Aasian tutkimusyhdistyksen toimitusjohtaja, luennoi hengellisyyden todellisuudesta Kiinassa. Buddhalaisuuden ja Taolaisuuden vanhoista uskoista hän siirtyi Falun Gongin harjoittajien, tiibetiläisten ja kristittyjen vainoon Kiinassa heidän uskonsa vuoksi tänä aikana. Kiinan kommunistipuoleen diktatuurin näkökannalta katsoen, ihmisten usko Buddhiin, Taoon ja Jumaliin on uhka sen poliittisille vallalle. Nykyisin jotkut uskonnot voivat olla olemassa Kiinassa vain sen vuoksi, että ne ovat jo Kiinan kommunistipuolueen kontrollin alla. Muuten niitä ei ehdottomasti sallita. Diktaattorit käyttävät vain poliittisia suuntauksia hallitsemaan Kiinan kansan henkistä elämää. Falun Gongin vainon juuret tulevat juuri tästä päämäärästä hallita.

Professori Marina Thorborg Ruotsista, Itä-Aasian asiantuntija Södertörnin yliopistosta puhui Kiinan historiasta ihmisoikeuksien perspektiivistä. Hän painotti, että ihmisoikeuksien asia on hyvin vakava ja se ei ole todellisuudessa parantunut paljoakaan.

Hra Harry Wu, yksi maailman kuuluisimmista Kiinan toisinajattelijoista, poliittinen vanki Kiinassa yli 19 vuoden ajan ja joka nyt on Laogai-tutkimussäätiön toimitusjohtaja, puhui Kiinan hallituksen kaikkein tehokkaimmasta hallitsemis- ja tappovälineestä, mikä tarkoittaa “muuntaminen pakkotyön kautta” -systeemi. Hän paljasti orjatyön Laogai keskuksissa, jotka tekevät tuotteita joita viedään ulkomaille Kiinasta.

Rva Jane Dai ja hänen neljän vuoden ikäinen tyttärensä Fadu Australiasta, Falun Gongin vainon uhreja Kiinassa, kertoi tarinansa perheestään ja kuinka hänen miehensä murhattiin koska hän uskoi Falun Gongin periaatteisiin Totuus-Laupeus-Kärsivällisyys.

Ruotsin Falun Dafa-yhdistys, Kristillinen yhdistys ja Tiibetin yhdistys puhuivat myös vainosta Kiinassa.

Lopuksi Jonas Grimheden, Raoul Wallenbergin instituutista Ruotsista, esitteli koulutusohjelmansa, hän on kiinalaisten tuomareiden, syyttäjien ja poliisin koulutusohjelman opinto-ohjaaja,.

Falun Gongin vaino herätti huomiota uudelleen

Ruotsissa Falun Gongin Yhdistystä edustava rva Malin Nordstrand piti puheen Falun Gongista ja vainosta. Vastakohta Falun Gongin harjoittajien harmonisen ja rauhallisen harjoituksen ja Jiang Zeminin julman vainon välillä, teki osanottajiin syvän vaikutuksen.

Sen jälkeen seurasi Jane Dain pitämä lyhyt puhe perheensä tragediasta. Hän sanoi että hänen miehensä, appensa, kälynsä ja hän itse olivat saaneet terveen ruumiin ja rauhallisen mielen Falun Gongin harjoittamisesta, mutta hänen miehensä vangittiin tämän vuoksi ja myöhemmin tapettiin 34 vuoden ikäisenä. Fadu menetti isänsä kun hän oli vain kahdeksan kuukauden ikäinen. Janen appi ei voinut kestää surua siitä että Falun Gongin harjoittajia vainottiin ja surua poikansa kuolemasta, joten hän kuoli lyhyen ajan jälkeen. Jane sanoi että hänen perheensä on van yksi miljoonista perhetragedioista jotka johtuvat Falun Gongin harjoittajien vainosta. Monilla osanottajilla oli kyyneleet silmissään kun he kuuntelivat Jane Dain kertomusta.

Talous ja ihmisoikeudet

Hra Clive Ansley painotti että ihminen ei voi saada oikeutta Kiinassa, jollei se ole keskushallituksen propagandalle hyväksi. Laki on vain hallintaväline. Korruptio on tunkeutunut kaikkiin Kiinan yhteiskunnan alueisiin. Hän uskoo että ulkomaiset sijoittajat vaarantavat maineensa jos he eivät välitä ihmisoikeuksista Kiinassa.

Yhdeksäntoista vuoden kokemuksestaan poliittisena vankina Laogain pakkotyöleirijärjestelmässä Kiinassa ja monien vuosien tutkimuksestaan, Harry Wu saattoi paljastaa tämän laillisen systeemin. Laogai on näytellyt suurta osaa Kiinan taloudessa. Vangit pakotetaan tekemään työtä orjatyöläisinä, koska heidän on tehtävä työtä oman ruokansa edestä voidakseen elää. Tällainen Laogai-järjestelmä on hallitukselle hyvä liiketoiminta. Hän varoitti, että monet Kiinasta tuotetut tuotteet tulevat pakkotyöleireiltä ja vangit, mukaan lukien Falun Gongin harjoittajat, tiibetiläiset ja kristityt ovat saattaneet tehdä ne.

Terävää kritiikkiä RWI koulutusohjelmasta

Raoul Wallenberg-instituutin ohjelma, joka kouluttaa tuomareita, syyttäjiä, poliiseja ja lakimiehiä sai ottaa vastaan terävää kritiikkiä asiantuntijoilta, erityisesti kun tämän ohjelman opinto-ohjaaja sanoi, että ihmisoikeudet Kiinassa menivät oikeaan suuntaan.

Harry Wu uskoi, että tämänkaltaisista ohjelmista ei voinut tulla myönteistä tulosta ihmisoikeusasialle. Koulutuksen saaminen Ruotsissa on samaa kuin saisi vapaan kesäloman Ruotsissa palkinnoksi siitä, että on tehnyt työnsä hyvin Kiinassa. Hän osoitti syyttäjiä ja poliiseja kuvanäyttelyssään ja kysyi, “ Haluatteko kouluttaa näitä ihmisiä olemaan hyviä vankeja kohtaan?” Nämä ihmiset olivat juuri niitä jotka olivat tuominneet Harry Wun yhdeksäksitoista vuodeksi vankilaan.

Jane Dai kertoi kokemuksestaan ennen kuin hänen miehensä tapettiin: “Kun mieheni vietiin pois poliisivoimin, koska hän vetosi Falun Gongin vuoksi, haeskelin lakimiestä puolustamaan häntä. Ei ollut mitään mahdollisuutta tehdä sitä, koska kukaan lakimies ei uskaltanut ottaa asiaani hoitaakseen. Eräs lakimies sanoi minulle, että hän tiesi mieheni ollevan viaton kansalaislain mukaan, mutta he eivät voineet auttaa minua, koska hän voisi menettää työnsä tai jopa saada rangaistuksen jos hän puolustaisi miestäni. Ratkaisu ei ollut opettaa näitä ihmisiä olemaan oikeudenmukaisia. He saattoivat tietää selvästi mikä oli oikein tai väärin,mutta he eivät uskaltaneet, eivätkä voineet tehdä sille mitään. Heidän oli tehtävä mitä heidän oli tehtävä, riippumatta mitä he tunsivat sydämessään.”

Muut asiantuntijat Kiina-asioissa ilmaisivat epäilyksensä koulutusohjelman tuloksista todellisuudessa.

Ehdotuksia Ruotsin hallitukselle heidän politiikastaan Kiinan kanssa

Keskustelujen aikana asiantuntijat antoivat joitakin ehdotuksia Ruotsin toimintaperiaatteiden muodostajille ihmisoikeustilanteelle Kiinassa. Hra Maiping Chen kysyi, “On aika myönteistä pitää molemminpuolista keskustelua Kiinan hallituksen kanssa. Onko Ruotsin hallitus kuitenkaan koskaan keskustellut ihmisten kanssa joita vainotaan ja jotka työskentelevät hyvin kovasti ihmisoikeuksien kanssa Kiinassa? Olisi hyvä asia antaa tietoa ihmisille siitä mitä puhuitte molemminpuolisissa keskusteluissanne ja mitä tuloksia olette saavuttaneet niin monien vuosien keskustelujen kautta.” Hän ehdotti että Ruotsin hallituksen pitäisi antaa joitakin taloudellisia varoja tukemaan vainottuja ryhmiä ja ihmisiä samalla kun he kuluttavat paljon rahaa koulutusohjelmaan kiinalaisille tuomareille, syyttäjille, poliiseille jne.

Hra Erping Zhang ilmaisi näkökannan, että sillä ei ollut kovin paljon vaikutusta jos hallitus piti keskustelut Kiinan hallituksen kanssa suljettujen ovien takana. Niin kauan kun maailman ihmiset eivät tiedä niistä, Kiinan hallitus jatkaisi ihmisoikeuksien rikkomisia. Hän ehdotti että Ruotsin eduskunta tekee päätöslauselman ihmisoikeuksista Kiinassa.

Seminaari kattoi laajan alueen ihmisoikeustilanteesta Kiinassa. Osanottajien vaikutuksien mukaan seminaari oli hyvin onnistunut ja rakentavaa sille työlle mitä eduskunta ja hallitus olivat tehneet Kiinan kanssa. Jotkut läsnäolevat kansainväliset ja Ruotsin mediat haastattelivat joitakin puhujista.

Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a19903-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.