Yhdysvaltain piirituomioistuin päättää, että Falun Gongin kanne Cisco-yhtiötä vastaan voi edetä

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Yhdysvaltain 9. tuomiopiirin vetoomustuomioistuin päätti 7. heinäkuuta 2023, että Falun Gongin harjoittajien kannetta yhdysvaltalaista teknologiayritystä Cisco Systems Inc.:tä vastaan voidaan jatkaa kidutuksen uhrien suojelulain ja Alien Tort Claims Act -lain (1) perusteella.

Päätös tuli kaksi viikkoa ennen Falun Gongin vainon alkamisen 24. vuosipäivää. Kiinan kommunistipuolue käynnisti vainon 20. heinäkuuta 1999. Kantajien asianajaja Paul Hoffman sanoi, että päätös oli valtava voitto hänen asiakkailleen. Se oli myönteinen askel eteenpäin Ciscon saamiseksi vastuuseen teoistaan. Se voi myös muuttaa suurten teknologiayritysten liiketoimintaa. "Tämä tarkoittaa sitä, että teknologiayritykset ja muut yritykset eivät voi harjoittaa toimintaa, joka auttaa ja yllyttää kidutukseen muissa maissa", Hoffman sanoi. "Se on iso periaate."

Ciscoa vastaan vuonna 2011 nostetussa kanteessa Falun Gongin harjoittajat haastoivat teknologiayrityksen ja sen kaksi entistä johtajaa oikeuteen Kiinan hallituksen avustamisesta ja yllytyksestä harjoittajien jäljittämiseen ja pidättämiseen. He vaativat vahingonkorvauksia sillä perusteella, että Ciscon toimet vaikuttivat kidutukseen.

Kantajat syyttivät Ciscoa kommunistisen hallinnon auttamisesta "Golden Shield" (2) -valvonnan suunnittelussa tietäen, että sitä käytettäisiin Falun Gongin harjoittajien tunnistamiseen, jäljittämiseen ja pidättämiseen. Kun "Golden Shield" käynnistettiin, Falun Gongin harjoittajien valvonta kasvoi hämmästyttävälle tasolle.

Kolmihenkisen tuomaripaneelin 7.7.2023 antama päätös kumosi alemman käräjäoikeuden vuonna 2014 antaman päätöksen, jolla hylättiin harjoittajien vaatimukset yhtiötä, sen entistä toimitusjohtajaa John Chambersia ja Kiinan entistä varapresidenttiä Fredy Cheungia vastaan. Paneeli ei ottanut kantaa väitteiden paikkansapitävyyteen todeten, että Falun Gongin harjoittajat ovat esittäneet vahvat perusteet, jotta heidän liittovaltion tapauksensa Kaliforniassa voitaisiin viedä eteenpäin.

Tuomari Marsha S. Berzon kirjoitti, että viedäkseen asiaa eteenpäin Falun Gongin harjoittajat olivat perustellusti väittäneet, että yrityksen toimet, joista osa tapahtui Yhdysvalloissa, olivat samat kuin ”avustaminen” Kiinan väitetyissä väärinkäytöksissä.

Tuomari kirjoitti, että harjoittajat esittivät riittävät perustelut sille, että kaksi entistä johtajaa olivat tietoisia siitä, että "kansainvälisen oikeuden loukkaukset, mukaan lukien kidutus, olivat huomattavan todennäköisiä" heidän auttaessaan Kiinaa. He työskentelivät kiinalaisten viranomaisten kanssa, ja heidän ”suoralla osallistumisellaan markkinointiin ja Ciscon projektien huomiotta jättämiseen” oli ”merkittävä vaikutus kansainvälisen oikeuden rikkomiseen, mukaan lukien kidutukseen".

Tuomari huomautti, että Yhdysvaltain hallitus ja kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt ovat raportoineet Falun Gongin harjoittajien järjestelmällisestä vainosta ja kidutuksesta vuosikymmenien ajan. Tuhansien uskotaan kuolleen kidutuksen seurauksena.

"Fyysiseen kidutukseen, josta kantajat kärsivät pidätettyinä ja pakkotyöleireillä ollessaan, sisältyi hakkaamista teräksisillä sauvoilla ja iskuja sähköpampuilla, unen riistoa, pakottamista istumaan tai seisomaan pitkiä aikoja tuskallisissa asennoissa sekä väkivaltaista pakkosyöttämistä", tuomari Berzon kirjoitti.

Cisco voisi pyytää 9. tuomiopiirin 11 tuomarin paneelia harkitsemaan uudelleen kolmihenkisen tuomaripaneelin päätöstä. Paneelin päätöksestä voidaan valittaa myös Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.

Jos 9. tuomiopiirin päätös pysyy voimassa, asia palautetaan alempaan käräjäoikeuteen.

Huomautus
(1) Alien Tort Claims Act (ATCA) tai Alien Tort Statute on osa Yhdysvaltain lakia, jonka mukaan Yhdysvalloissa asuvat ulkomaalaiset voivat nostaa siviilikanteita tapauksissa, joissa lait rikkovat kansainvälisiä standardeja tai sopimuksia, jotka Yhdysvallat on allekirjoittanut. Tätä sääntöä on käytetty useiden ihmisoikeuskanteiden nostamiseen Yhdysvalloissa.

(2) Osana Kiinan Golden Shield Project-nimistä hanketta, useat yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat tehneet läheistä yhteistyötä Kiinan hallituksen kanssa asentamaan miljoonia valvontakameroita ympäri Kiinaa.

Lähde: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/9/210232.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.