Yhdysvaltain kansainvälisen uskonnonvapauskomission vuoden 2023 vuosiraportti korostaa uskonnollista vainoa Kiinassa

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Yhdysvaltain ulkoministeriön Kansainvälisen uskonnonvapauskomission (USCIRF) vuoden 2023 raportin mukaan Kiinan kommunistipuolue (KKP) on jatkanut uskonnollisten ryhmien, mukaan lukien Falun Gongin (tunnetaan myös nimellä Falun Dafa), vainoamista viimeisen vuoden aikana. Vastauksena jatkuvasti paheneviin ihmisoikeusloukkauksiin Kiinassa komissio kehottaa Yhdysvaltain hallitusta rankaisemaan ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneitä KKP:n virkamiehiä.

 
Abraham Cooper, Yhdysvaltain Kansainvälisen uskonnonvapauskomission (USCIRF) varapuheenjohtaja, puhui lehdistötilaisuudessa 1. toukokuuta 2023.

Varapuheenjohtaja Abraham Cooper totesi lehdistötilaisuudessa: ”Yhdysvaltain hallitus jatkoi koko kuluneen vuoden ajan uskonnonvapauden väärinkäytösten tuomitsemista ja syyllisten saattamista vastuuseen kohdistetuilla sanktioilla ja muilla keinoin. Edistyäkseen asiassa Yhdysvaltojen pitäisi ryhtyä lisätoimiin uskonnon- tai vakaumuksenvapauden tukemiseksi kaikkialla maailmassa. Kehotamme kongressia ja toimeenpanoelintä toteuttamaan USCIRF:n vuoden 2023 vuosiraportin suositukset tämän yleismaailmallisen perusihmisoikeuden edistämiseksi."

Cooperin mukaan Kiina on tukahduttanut Tiibetin buddhalaisten, kristittyjen ja Falun Gongin harjoittajien uskonnollista vakaumusta. Jotkut Kiinasta paenneista kärsivät edelleen jatkuvasta tukahduttamisesta. Vuoden 2023 vuosiraportissa USCIRF suosittelee, että ulkoministeriö nimeäisi 17 maata, Kiina mukaan lukien, erityistä huolta aiheuttaviksi maiksi (CPC), koska nämä hallitukset ovat sekaantuneet "järjestelmällisiin, jatkuviin ja räikeisiin loukkauksiin" uskonnollisia oikeuksia kohtaan.

Raportin mukaan KKP on tukahduttanut uskonnonvapautta pitkään ja on viime vuosina muuttunut yhä vihamielisemmäksi uskontoja kohtaan ja toteuttanut kampanjoita niiden sinifioimiseksi (Sinifikaatio on prosessi, jolla ei-kiinalaiset yhteiskunnat tai ryhmät sulautetaan kiinalaiseen kulttuuriin.) Raportissa selvitettiin: ”Nämä käytännöt edellyttävät, että uskonnolliset ryhmät tukevat KKP:tä, muun muassa muuttamalla uskonnollisia opetuksiaan KKP:n ideologian ja politiikan mukaisiksi”.

KKP:n hallitus jatkoi Falun Gongin ja muiden ryhmien vainoamista. Raportissa viitataan Minghuin verkkosivustolta saatuihin tietoihin, ja siinä todettiin: "Vuonna 2022 Falun Gongin lähteet dokumentoivat 7 331 häirintä- ja pidätystapausta, 633 vankeustuomiota ja 172 kuolemaa vainon vuoksi."

30. marraskuuta 2022 Yhdysvaltain ulkoministeriö nimesi Kiinan uudelleen ”erityistä huolta aiheuttavaksi maaksi” ja asetti rajoituksia rikosten valvonta- tai havaitsemisvälineiden tai -laitteiden viennille Kiinaan.

Joulukuussa 2022 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaan omaisuuden valvontavirasto (OFAC) määräsi sanktioita yli 40 henkilölle ja yhteisölle korruptiosta tai ihmisoikeusloukkauksista yhdeksässä maassa. Tämä rangaistus perustui maailmanlaajuiseen Magnitsky-ihmisoikeusvastuulakiin (Executive Order (E.O.) 13818).

Rangaistuksen saaneiden viranomaisten joukossa olivat Wu Yingjie (entinen Tiibetin puoluesihteeri vuosina 2016–2021) ja Zhang Hongbo (Tiibetin yleisen turvallisuusviraston johtaja). Uskonnonvapauden ja Falun Gongin vainon vuoksi sekä Zhang Hongbo että Tang Yong (Chongqingin alueen vankiloiden entinen apulaisjohtaja) kohtaavat viisumirajoituksia Yhdysvaltoihin.

Kiinan ihmisoikeusrikkomusten vuoksi USCIRF suosittelee jatkamaan sanktioiden määräämistä kiinalaisille viranomaisille ja vakavista uskonnonvapauden loukkauksista vastuussa oleville tahoille, erityisesti KKP:n Yhteisrintaman työosastolle, Kiinan valtion Uskonnollisten asioiden hallinnolle sekä yleisen että valtion turvallisuuden koneistoille.

Verkkosivustonsa mukaan USCIRF on riippumaton Yhdysvaltain liittovaltion virasto, joka perustettiin vuonna 1998. Se valvoo yleismaailmallista oikeutta uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen ulkomailla; antaa poliittisia suosituksia presidentille, valtiosihteerille ja kongressille; ja seuraa näiden suositusten täytäntöönpanoa.

USCIRF:n analyysi perustuu erityisesti kansainvälisiin standardeihin. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 18. artiklassa vahvistetaan: Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa sekä julkisesti että yksityisesti opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja."


Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2023/5/4/208374.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.