UK: Virkamiehet ilmaisevat tukensa Falun Gongille huhtikuun 25. päivän vetoomuksen muistopäivänä

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Falun Gongin harjoittajat järjestivät tapahtuman Lontoossa 29. huhtikuuta 2023 Pekingissä 25. huhtikuuta tehdyn vetoomuksen 24. vuosipäivän muistoksi. Useita päiviä aikaisemmin monet Britannian ylä- ja alahuoneen jäsenet lähettivät sähköposteja ilmaistakseen tukensa ponnisteluille Kiinan kommunistipuolueen (KKP) jatkuvan Falun Gongin vainon paljastamiseksi.

 
Rannochin lordi Pearson

Rannochin lordi Pearson sanoi: "Kiinan hallituksen Falun Gongin kohtelua voidaan turvallisesti kuvata pahaksi. Voitte vapaasti lainata minua ja jatkaa taistelua."

 
Kansanedustaja Shabana Mahmood

Kansanedustaja Shabana Mahmood sanoi: "Yhdyn huoleenne tästä asiasta. Olen myös jäsenenä Inter-Parlamentary Alliance on China (IPAC) -ryhmässä, joka koostuu parlamentaarikoista eri puolilta maailmaa ja jonka tarkoituksena on saattaa Kiina vastuuseen ja uudistaa lähestymistapaamme Kiinan suhteisiin. Tuen kaikkia parlamentaarikkojen pyrkimyksiä lisätä tämän asian profiilia parlamentissa, mukaan lukien Falun Gongin vaino.

 
Kansanedustaja Fiona Bruce

Kansanedustaja Fiona Bruce totesi: "Roolissani uskonnonvapautta käsittelevän parlamentaarisen ryhmän varapuheenjohtajana osoitan sydämestäni myötätuntoa epäoikeudenmukaista tilannetta kohtaan, jossa te ja lukemattomat Falun Gongia harjoittavat ihmiset olette tänään.

"Kenenkään ei pitäisi menettää työpaikkaa, jäädä ilman koulutusta, joutua vangituksi, kidutetuksi tai jopa tapetuksi pelkästään uskonsa tai vakaumuksensa vuoksi.

"Minä ja kollegani Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin uskonnonvapautta käsittelevästä All Party -ryhmästä seisomme kanssanne kampanjassanne oikeudesta harjoittaa Falun Gongia rauhassa ilman pelkoa."

 
Kansanedustaja Martyn Day

Kansanedustaja Martyn Day totesi: "Kaikkien ihmisten on oltava vapaita harjoittamaan mitä tahansa valitsemaansa uskontoa, ja tuen koko sydämestäni Falun Gongin harjoittajien oikeutta harjoittaa uskoaan rauhassa ja ilman pelkoa.

"Tuomitsen Kiinan hallituksen jatkuvan Falun Gongin harjoittajien vainon ja olen syvästi järkyttynyt raporteista, joiden mukaan Falun Gongin harjoittajat kärsivät edelleen kidutuksista, vangitsemisista, elinryöstöistä ja menehtymisistä. Vaikka en voi olla tänään läsnä henkilökohtaisesti, olen tukenanne puolustamassa uskonnonvapautta ja vastustamassa vainoa.”

 
Kansanedustaja Ian Murray

Kansanedustaja Ian Murray totesi: "Olen ollut 13 vuotta Edinburgh Southin parlamentin jäsenenä, ja vaalipiirini omistautunut kampanjoijaryhmä on pitänyt minut ajan tasalla Falun Gongin harjoittajien vainosta Kiinassa.

"Olen edelleen syvästi huolissani ihmisten vainosta heidän uskonsa tai vakaumuksensa takia Kiinassa, olipa kyseessä sitten Xinjiangin uiguurimuslimit, kristityt, buddhalaiset tai Falun Gongin harjoittajat. Vapaus harjoittaa, muuttaa tai jakaa uskoaan tai vakaumustaan ilman syrjintää tai väkivaltaista vastustusta on ihmisoikeus, josta kaikkien ihmisten tulee nauttia, ja on mahdotonta hyväksyä, että sen sallitaan edelleen tapahtua.

"Lisäksi kansainvälisen yhteisön tulisi nousta yhteen ääneen vastustamaan Falun Gongin vainoa ja seisoa yhtenäisesti kaikenlaista rasismia ja vainoa vastaan."

 
Lordi Hylton

Lordi Hylton totesi: "Olen iloinen voidessani liittyä ja tukea protestianne mielivaltaisia pidätyksiä, elinten ryöstämistä ja vainoa vastaan, joka joskus johtaa Falun Gongin harjoittajien menehtymisiin Kiinassa."

 
Paronitar (Ruth) Lister

Paronitar (Ruth) Lister totesi: "Ihmisenä, joka tietää Tai chin harjoittamisen edut, tuen suuresti kampanjaanne rauhallisen elinympäristön puolesta, jossa teillä on oikeus harjoittaa Falun Gongia."

 
Kansanedustaja Fleur Anderson

Kansanedustaja Fleur Anderson totesi: "Olen kiitollinen teille, että käytätte aikaanne jakaaksenne ajatuksenne ja huolenaiheenne tästä asiasta, jonka tietysti hyvillä mielin otan puolestanne esille hallituksen kanssa. Esitän mahdollisimman pian kirjallisen parlamentaarisen kysymyksen valtiosihteerille painostaakseni heitä tässä asiassa.”

 
Kansanedustaja Laurence Robertson

Kansanedustaja Laurence Robertson totesi: ”Uskonnon- tai vakaumuksenvapauden ympäristö kaikkialla Kiinassa on rajoittava, mukaan lukien kristittyjen, muslimien, buddhalaisten, Falun Gongin harjoittajien ja muiden, joita vainotaan heidän uskonsa tai vakaumuksensa vuoksi.

"Hallitus työskentelee YK:ssa, ETYJ:ssä, Euroopan neuvostossa, kansainvälisessä uskonnon- ja vakaumuksenvapausliitossa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä ja verkostoissa edistääkseen ja suojellakseen uskonnon- tai vakaumuksenvapautta kaikille, missä se on uhattuna.

”Laajemminkin, hallitus ottaa säännöllisesti esille Kiinan ihmisoikeustilanteen suoraan Kiinan viranomaisten kanssa korkeimmalla tasolla. Viimeksi ulkoministeri teki niin kokouksessaan kiinalaisen kollegansa kanssa 20. syyskuuta.”

 
Kansanedustaja Caroline Lucas

Kansanedustaja Caroline Lucas sanoi: "Tiedän, kuinka paljon oikeus harjoittaa Falun Gongia merkitsee teille, ja toivon, että tiedätte minun jakavan jatkuvan huolenne siitä, että Kiinan viranomaiset kieltävät tämän oikeuden niin raa'asti ja järjestelmällisesti. On syvästi järkyttävää lukea ihmisoikeusloukkausten valtavasta laajuudesta, joista ihmiset kärsivät vain siksi, että he rauhanomaisesti vaativat oikeuttaan harjoittaa vapaasti uskontoaan, enkä usko, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tekee tarpeeksi vastustaakseen Kiinaa tai painostaakseen sitä.”

 
Kansanedustaja Patrick Grady

Kansanedustaja Patrick Grady sanoi: ”Tänä vuonna joulukuussa tulee kuluneeksi 75 vuotta ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta julistuksesta. Julistuksessa esitetyt oikeudet ovat perustavanlaatuisia ja luontaisia jokaiselle ihmiselle, ja kansainvälisen yhteisön on tunnustettava, kunnioitettava ja suojeltava niitä. Falun Gongin harjoittajien, uiguurimuslimien ja muiden Kiinan vähemmistöjen on sallittava ilmaista uskonsa ja harjoittaa vakaumustaan ilman vainoa ja uhkailua. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja muiden demokratioiden on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin vainosta, mielivaltaisista pidätyksistä ja vangitsemisista, epäoikeudenmukaisista oikeudenkäynneistä, kidutuksista, teloituksista ja elinryöstöistä vastuussa olevien tunnistamiseksi ja haastamiseksi.

"Monet kansanedustajat alahuoneessa tukevat Falun Gongin harjoittajia ja heidän oikeuttaan harjoittaa vakaumustaan ilman pelkoa, ja lähetämme tukemme ja solidaarisuutemme taistelussa vapauden ja vainon lopettamisen puolesta."

 
Kansanedustaja Bob Doris

Kansanedustaja Bob Doris sanoi: "Ymmärrän, että tapahtuma on Falun Gongin harjoittajien 25. huhtikuuta 1999 Kiinan hallitukselle tekemän rauhanomaisen vetoomuksen 24. vuosipäivän muistoksi.

"Kiinan valtion harjoittama tukahduttaminen ja kansalaisvapauksien kieltäminen on dokumentoitu hyvin. Nämä rikokset ovat jatkuva moraalinen ja eettinen skandaali.

"Kansainvälinen yhteisö on vuosien ajan pyrkinyt tarjoamaan rakentavaa yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa tällaisissa asioissa, mutta tämä sitoutuminen ei ole saanut Kiinassa aikaan syyllisyyden myöntämistä, enkä ole tietoinen Falun Gongin harjoittajien kohtelun paranemisesta.

"Muutama vuosi sitten sponsoroin tapahtumaa Skotlannin parlamentissa, jossa kuulin henkilöiltä, joilla oli omakohtaista kokemusta, elinten ryöstämisestä. Se oli syvästi pakottavaa ja ahdistavaa.

"Kiitos, että pidätte nämä asiat globaalissa valokeilassa ja toivon, että tapahtuma tarjoaa yhtenäisyyttä ja voimaa."

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2023/4/30/208284.html

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.