Miksi Luoja pyrkii pelastamaan kaiken elämän

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Miksi Luoja yrittää pelastaa kaikki ihmishenget? Se johtuu Hänen rakkaudestaan heitä kohtaan ja siitä, että Hän on se, joka on antanut heille elämän.

Tämän kosmoksen muodostumisen, vakauden, rappion ja tuhon syklin viimeisen vaiheen aikana Luoja käytti 200 miljoonaa vuotta Kolmen maailman luomiseen, sekä niiden monien tapojen ja mahdollisuuksien suunnitteluun ja käyttöönottoon, joilla voitaisiin pelastaa ihmishenkiä, luoden samalla perustan ihmiskunnan kulttuurille, ajatuksille ja käytökselle. Lisäksi hän käytti omaa jumalallista kehoaan vähentääkseen ja sovittaakseen monien elämien syntistä karmaa! Hän on antanut kaikkensa pelastaakseen kaiken elämän.

Noiden 200 miljoonan vuoden aikana Luoja jälleensyntyi useaan kehoon samanaikaisesti, lukemattomiin kehoihin, ja loi perustan ihmiskunnan kulttuurille tässä maailmassa samaan aikaan valvoen ja vartioiden ihmiskunnan moraalia; tämä tehtiin, jotta ihmiset voisivat jonain päivänä – lopun aikojen ja pelastuksen aikakauden aikana – täyttää jumalallisten olentojen heille asettaman vaatimustason. Ihmisten sielut ovat jälleensyntyneet toistuvasti historian pitkien aikakausien aikana ja odottaneet kymmeniä miljoonia vuosia. Ajan kuluessa useimpien maailman ihmisten sielujen aito keho (ja tämä pätee kaikkiin etnisiin ryhmiin ja rotuihin) loi jonkinlaisen perhesiteen Luojaan. Tämä sai Luojan rakastamaan maailman ihmisiä, Hänen omaa kansaansa, aina vain enemmän. Lopun aikojen saapumisen myötä elämiltä, joilla ei ollut tällaista sidettä, kiellettiin ihmiseksi tuleminen; tämä tehtiin sen varmistamiseksi, että pelastuksen tehtävä voitaisiin täyttää paremmin. Siihen aikaan tämän maapallon ihmisten aidot kehot olivat kaikki Hänen kansaansa. Ja niin olivat myös jumalalliset olennot, joihin ihmiset uskovat, ja jotka jälleensyntyivät ihmisiksi ja palvelivat välittäen henkisiä opetuksia. Ihmisen muodon otettuaan heidän tehtävänsä oli luoda kulttuurillinen perusta, jonka jumalallisuus oli tarkoittanut ihmisen pelastusta varten – pelastusta, jonka Luojan lopulta tulisi tarjoamaan. Hyveelliset ja aidot uskonnot, jotka he jättivät tähän maailmaan, ovat jatkaneet moraalin ylläpitämistä ihmisten odottaessa mahdollista pelastustaan Luojan toimesta. Luojalla on oikeus rakastaa kansaansa, ja Hänen rakkautensa on vielä suurempaa heitä kohtaan, joita Hän pitää soveliaina rakkaudelle. Hänellä on oikeus tehdä niin, eikä kenelläkään tai millään taholla ole oikeutta puuttua asiaan! Se on Hänen korkein armonsa näitä elämiä kohtaan!

Luoja on kosmoksen kaikkien jumalallisten olentojen Herra. Hän on herrojen Herran ja kuningasten Kuninkaan Luoja, ja Hän on kaikkien elämien Hallitsija – mukaan lukien Kolmen maailman ihmiselämät, henkiset olennot ja materiaaliset asiat, jotka Hän on luonut. Hänen rakkautensa on korkein ja pyhin siunaus kaikille elämille! Ei ole olemassa suurempaa kunniaa kenellekään tässä maailmassa kuin olla Hänen rakastamansa!

Opettaja Hongzhi Li
17.4.2023


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.