CECC:n vuoden 2022 vuosikertomus: KKP jatkaa Falun Gongin vainoamista

CECC, riippumaton Yhdysvaltojen virasto, joka valvoo muun muassa ihmisoikeuksia ja Kiinan kauppasuhteita, julkaisi vuosiraporttinsa 14. marraskuuta 2022. Raportissa todettiin, että Kiinan kommunistipuolue (KKP) on jatkanut Tiibetin buddhalaisuuden, muslimien, Falun Gongin harjoittajien ja muiden vähemmistöryhmien tukahduttamista.

Yhteenvedossa todettiin: ”Falun Gongin kannattajiin kohdistui brutaalia kohtelua, kuten menehtymisiä vankeuden aikana, pitkiä vankeusrangaistuksia ja häirintää. Vertaisarvioitu tutkimus vahvisti vuosia jatkuneet kauhistuttavat suulliset ja kirjalliset kertomukset vangituista Falun Gongin harjoittajista, jotka teloitettiin poistamalla tahdonvastaisesti heidän elimiään.”

Määräysten ja käytäntöjen ohjaama vaino

Termi "Falun Gong" esiintyi 65 kertaa 376-sivuisessa raportissa. Raportin osiossa Uskonnonvapaus kirjoitettiin, että Kiinan poliisi- ja oikeusviranomaiset jatkoivat Falun Gongin ja muiden uskonnollisten ryhmien tukahduttamista rikoslain 300 artiklan nojalla, joka kohdistuu "taikauskoisiin lahkoihin" ja "salaisiin seuroihin", vaikka Falun Gong on sen sijaan yleisölle avoin ja maksuton mielen ja kehon kultivointiharjoitusmenetelmä.

Raportissa todettiin: ”American Journal of Transplantationissa julkaistun vuoden 2022 tutkimuksen kirjoittajat päättelivät, että oli erittäin todennäköistä elinsiirtokirurgien Kiinassa osallistuneen vankien teloittamiseen ’elinten poistamisella siirtoelimiksi’ vielä vuonna 2015. Lisäksi he olivat samaa mieltä Falun Gongiin liittyvistä organisaatioiden toimittamista aikaisemmista kertomuksista, joissa mielipidevangeilta väitetysti ryöstetään elimiä.”

Tätä selitettiin tarkemmin Falun Gongille omistetussa osuudessa. ”Kiinan viranomaiset jatkoivat Falun Gongin harjoittajien syytteeseen asettamista Kiinan kansantasavallan rikoslain artiklan 300 nojalla, joka kriminalisoi "kultin organisoimisen ja käyttämisen lain täytäntöönpanon heikentämiseksi”. Falun Gongiin sidoksissa oleva Minghui-verkkosivusto raportoi kymmenien Falun Gongin harjoittajien kuoleman pidätysten aikana ja satoja tapauksia, joissa viranomaiset langettivat tuomioita Falun Gongin harjoittajille ilmeisesti heidän yhteyksistään Falun Gongiin", raportissa kirjoitettiin.

Useita mainittuja tapauksia

Raportissa viitattiin useisiin vainotapauksiin eri lähteistä, mukaan lukien Minghui.org.

"Marraskuussa 2021 Xiangyangin käräjäoikeus Jiamusin kunnassa Heilongjiangin maakunnassa tuomitsi Falun Gongin harjoittajan ja entisen opettajan Liu Lijien kolmeksi vuodeksi ja kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen", raportissa sanottiin. Liu pidätettiin lokakuussa 2020 ja vapautettiin myöhemmin takuita vastaan. Vuonna 2021 hänet kuitenkin tuomittiin ilman laillista edustajaa. Sen jälkeen, kun hänen valituksensa hylättiin, hänet pidätettiin 12. tammikuuta 2022.”

Jotkut näistä tapauksista liittyivät KKP:n pandemiatietojen sensuuriin. Tammikuun 16. päivänä 2022 viranomaiset tuomitsivat 11 Falun Gongin harjoittajaa, jotka pidätettiin vuonna 2020 COVID-19 -aiheisen materiaalin jakamisesta ulkomaisille lähteille. "Pekingin alueen viranomaiset määräsivät kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksen taiteilija Xu Na’lle, joka sai myös 20 000 yuanin (noin 2700 euron) sakon. Valokuvat, jotka Xu jakoi ulkomaisille lähteille, esittivät Pekingiä COVID-19 -epidemian alkuaikoina Kiinassa”, raportissa todettiin.

Oikeusjärjestelmä poliittisena työkaluna

Raportin osiossa "Lakimääräykset oikeusjärjestelmässä” selvitettiin, että rikosoikeusjärjestelmä säilyi poliittisena välineenä, jota käytettiin ylläpitämään yhteiskunnallista järjestystä KKP:n autoritaarisen hallinnon edistämiseksi. Mukana oli useita laittoman pidätyksen muotoja, kuten pakotettu katoaminen (henkilö jättää kotinsa välttääkseen vainoa), salaiset vankilat, psykiatriset laitokset, pidätykset ja keskitysleirit.”

Kaksi esimerkkiä olivat Gao Zhishengista ja Tang Jititanista, jotka molemmat olivat puolustaneet Falun Gongin harjoittajia. ”Oikeusasianajaja Gao Zhisheng katosi elokuussa 2017, sen jälkeen, kun hän kirjoitti kirjan, jossa kerrottiin hänen kokemastaan kidutuksesta ja hänen näkemyksestään Kiinan demokratisoitumisesta", raportissa sanottiin.

Vastaavasti viranomaiset pidättivät Tang Jititanin joulukuussa 2021 ennen hänen suunniteltua osallistumistaan Euroopan unionin järjestämään ihmisoikeustapahtumaan. Kesäkuussa 2022 Tang Jititanin olinpaikka oli tuntematon, ja hänen kerrottiin pyörtyneen terveydentilan heikkenemisen vuoksi, mikä herätti huolta siitä, että hän oli joutunut kaltoinkohdelluksi.

Tällaisia tapauksia on useita. "Joulukuussa 2021 Pekingin oikeustoimiston virkamiehet erottivat Xu Na’n asianajajan Liang Xiaojunin osittain hänen sosiaalisen median viestiensä vuoksi, joissa puolustettiin Falun Gongin harjoittajien oikeuksia", raportissa todettiin.

Elinryöstöt

American Journal of Transplantation -lehdessä julkaistussa vertaisarvioidussa tutkimuksessa kirjoittajat jakoivat havaintojaan "oikeuslääketieteellisestä katsauksesta, joka sisälsi 2 838 asiakirjaa 124 770 kiinankielisen elinsiirtojulkaisun tietokannasta", joka julkaistiin vuosina 1980–2015, CECC:n raportissa sanottiin.

”Ottaen huomioon, että Kiinassa kuolemaan tuomittujen elimiä käytettiin yleisesti tänä aikana, tutkijat totesivat, että oli erittäin todennäköistä, että elinsiirtokirurgit Kiinassa olivat osallistuneet vankien teloittamiseen elinten poistamisella, mikä rikkoo lääketieteen alaa koskien Kuolleen luovuttajan sääntöä”, raportti selvitti. ”He myös kuvailivat havaintojaan yhteensopiviksi Falun Gongiin liittyvien järjestöjen aiempien suullisten ja kirjallisten kertomusten kanssa väitetyistä elinryöstöistä mielipidevangeilta."

Lisäksi American Journal of Transplantation -lehti havaitsi, että myös muut vähemmistöryhmät joutuivat tahdonvastaisten elinten poistamisten kohteeksi.

Rikollisten saattaminen vastuuseen

Raportti sisälsi myös CECC:n jäsenen, senaattori James Lankfordin, lausunnon: "Yhdysvalloille ja vapaudelle ei ole suurempaa uhkaa kuin KKP. On tärkeää, että keskitymme vakavimpiin ja räikeimpiin ihmisoikeusloukkauksiin, kuten meneillään olevaan kansanmurhaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan, eugeniikkaan ja elinryöstöihin – muutamia mainitakseni”, hän kirjoitti.

”Erilaisten vähemmistöryhmien lisäksi KKP on syyllistynyt ’sanomattomiin rikoksiin’ toimittajia, puolustusasianajajia ja muita vastaan, jotka kärsivät vakavista väärinkäytöksistä Kiinan pakotetun assimilaatiopolitiikan vuoksi".

Tämän seurauksena mietinnössä kehotetaan Kiinan hallitusta takaamaan uskonnonvapaus kaikille kansalaisille kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteidensa ja Kiinan kansantasavallan lainsäädännön mukaisesti. Tarkemmin sanottuna se ”kehottaa vapauttamaan uskonnolliset johtajat ja harjoittajat, jotka Kiinan viranomaiset ovat pidättäneet tai vanginneet uskonnollisen vakaumuksen rauhanomaisen harjoittamisen vuoksi”. Tämä koskee erilaisia uskonnollisia ryhmiä, kuten ”Falun Gongin harjoittajia Xu Na ja Zhou Deyong, samoin kuin niitä, jotka on suljettu, pidätetty tai vangittu sen vuoksi, että he ovat olleet yhteydessä näihin kansalaisiin.”

Raportissa myös kehotetaan Yhdysvaltain hallintoa käyttämään olemassa olevia lakeja Kiinan hallituksen virkamiesten ja muiden vakaviin uskonnonvapauden rajoituksiin sekaantuneiden saattamiseksi vastuuseen. Niihin kuuluvat EU:n Magnitski-lain (EU:n maailmanlaajuinen ihmisoikeuspakotejärjestelmä, julkinen laki nro 114–328) ja vuoden 1998 kansainvälisen uskonnonvapauslain (julkinen laki nro 105–292) mukaiset pakotteet.

Lähde: https://en.minghui.org/html/articles/2022/11/20/204841.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.