American Journal of Transplantation: Tahdonvastaiset elinten poistot Kiinassa

American Journal of Transaplantation, American Society of Transplant Surgeons (ASTS) ja American Society of Transplantation (AST) aikakauslehti, julkaisivat 2. huhtikuuta artikkelin elinryöstöistä Kiinassa otsikolla “Execution by organ procurement: Breaching the dead donor rule in China.” (”Teloittaminen elinten hankkimseksi: Kuolleen luovuttajan säännön rikkominen Kiinassa.")

”Näissä tapauksissa sydämen poistamisella elimen hankkimiseksi on täytynyt olla suora syy luovuttajan kuolemaan. Koska nämä elinten luovuttajat saattoivat olla vain vankeja, löydöksemme viittaavat vahvasti siihen, että Kiinan kansantasavallan lääkärit ovat osallistuneet elinten poistamisilla tehtyihin teloituksiin”, kirjoittavat Matthew P. Robertson Australian kansallisesta yliopistosta ja Jacob Lavee Sheba Tel Avivin yliopiston lääketieteellisestä keskuksesta.

Elinten poistot ennen kuolemaa

Kuolleen luovuttajan sääntö (DDR, The dead donor rule) on elinsiirtoetiikan perusvaatimus. "Säännön mukaan elinten hankkimista ei saa aloittaa ennen kuin luovuttaja on virallisesti julistettu kuolleeksi, ja vastaavasti elinten hankkiminen ei saa aiheuttaa luovuttajan kuolemaa”, artikkelissa kirjoitettiin.

Toimittajat suorittivat laskennallisen tekstianalyysin oikeuslääketieteellistä tarkastusta varten perustuen 2 838 asiakirjan tietokantaan, joka sisältää 124 770 kiinankielistä elinsiirtojulkaisua. "Algoritmimme etsi todisteita ongelmallisista aivokuolemista elinten hankkimisen aikana. Löysimme näistä raporteista 71 tapausta, joissa aivokuolemaa ei ole voitu ilmoittaa asianmukaisesti”, artikkelissa kerrottiin.

"Näistä raporteista päättelemme, että kuolleen luovuttajan säännön rikkomuksia on tapahtunut, koska luovuttajat eivät voineet olla aivokuolleita ennen elinten poistamista. Aivokuoleman toteaminen ei voinut olla siten lääketieteellisesti perusteltua. Tästä seuraa, että näissä tapauksissa kuoleman on täytynyt aiheuttaa elimen poistaneet kirurgit”, artikkelissa päätellään.

Paljon todisteita

Lääketieteellinen kirjallisuus vuosina 1980–2015 osoittaa, että Kiina on absoluuttisen siirtovolyymin perusteella maailman toiseksi suurin elinsiirtomaa, kun taas ihmisoikeustutkijat havaitsivat, että todelliset elinsiirtojen määrät Kiinassa ovat paljon korkeammat. "Kiinan sairaalat mainostavat edelleen viikkojen odotusaikoja elinsiirtoihin, kun taas Yhdysvalloissa odotusajat mitataan kuukausina ja vuosina”, artikkelissa sanottiin. Elinsiirtoja mainostetaan verkkosivuilla englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja muilla kielillä.

Tätä hämmentävää tilannetta lisäsi vapaaehtoisen luovutusjärjestelmän puute ja hyvin harvat vapaaehtoiset luovuttajat Kiinassa. Artikkelissa todetaan, että kolmen virallisen lähteen mukaan, mukaan lukien elinsiirtosektorin nykyinen johtaja, vapaaehtoisten (ei vankien) elinluovuttajien määrä Kiinassa oli kumulatiivisesti vuonna 2009 vain noin 0,3 % niistä 120 000 elimestä, jotka on virallisesti raportoitu siirretyn samana ajanjaksona.

Lisäksi Kiinan elinsiirtosektorin johtaja kirjoitti vuonna 2007, että 95 % kaikista siirtoelimistä oli peräisin vangeilta. Kun nämä lasketaan yhteen, "seuraa loogisesti, että lähes kaikkien meidän arvioimiemme dokumenttien siirtoelimet on täytynyt tulla vangeilta. Oletettavasti tämä sisältää sekä kuolemaantuomitut vangit että mielipidevangit", artikkelissa mainittiin.

Tämän pulman ratkaisemiseksi artikkelin kirjoittajat valitsivat analyysiä varten sydämet ja keuhkot, koska niiden hankintaan osallistuu tyypillisesti luovuttajia, joiden sydän vielä lyö. Artikkelissa mainittiin: ”Tunnistamamme 71 asiakirjaa liittyivät lähes varmasti kuolleen luovuttajan säännön rikkomiseen, koska jokaisessa tapauksessa leikkaus, kuten kuvattu, esti laillisen aivokuoleman toteamisen, jonka olennainen osa on apneatestin suorittaminen, mikä puolestaan edellyttää intuboitua ja ventiloitua potilasta”. ”Tapauksissa, joissa käytettiin kasvonaamaria intubaation sijaan – tai nopeaa trakeotomiaa seurasi välittömästi intubaatio tai kun intubaatio tapahtui rintalastan viillon jälkeen, kun kirurgit tutkivat sykkivää sydäntä aivokuoleman ennakkomäärittely on vielä ilmeisempi."

Mediaraportit

National Review -artikkelissa 4. huhtikuuta 2022 kirjoitettiin otsikolla ”Tutkimus: kiinalaiset lääkärit teloittivat vankeja elinten poistamisilla”, "Kiinaa on syytetty varmoin todistein ja toistuvasti Falun Gongin ja muiden poliittisten vankien tappamisesta elinten vuoksi. Nyt American Journal of Transplantationissa – yhdessä maailman arvostetuimmista lääketieteellisistä aikakauslehdistä – juuri julkaistussa artikkelissa esitetään vakuuttava tapaus siitä, että kiinalaiset lääkärit eivät vain poista elimiä teloitetuilta vangeilta, vaan että elinten poistaminen oli usein teloituskeino.”

Matthew P. Robertson toteaa Australian Financial Review -artikkelissa otsikolla "Kirurgit teloittivat kiinalaisia vankeja elinten vuoksi, sanoo ANU-tutkimus”, "Huomasimme, että lääkäreistä tuli teloittajia valtion puolesta ja että teloitusmenetelmänä oli sydämen poisto”.

"Nämä leikkaukset ovat erittäin kannattavia lääkäreille ja sairaaloille, jotka osallistuvat niihin", hän selitti. "On luultavasti paljon enemmän [mistä emme tiedä]. Tämä on pieni otos.”

"Australialaisen elinsiirtotutkimuksen mukaan kiinalaiset kirurgit poistivat kuolemaantuomittujen vankien sydämet ennen kuin heidät vahvistettiin kuolleiksi", kertoi The Times 5. huhtikuuta 2022 julkaistussa artikkelissa otsikolla "Kiinalaiset kirurgit poistivat sydämet kuolemaantuomituilta vangeilta, jotka olivat vielä elossa. Tutkimusta suositellaan.”

"Australian National Universityn (ANU) tutkijat tutkivat tuhansia kiinalaisia lääketieteellisiä dokumentteja ja tulivat siihen tulokseen, että kirurgit tappoivat joitakin vankeja leikkauksen aikana, mukaan lukien joitain "mielipidevankeja", joita ei ollut sertifioitu aivokuolleiksi", artikkelissa kirjoitettiin. Tutkimuksen kirjoittajat sanovat, että heidän tietokonemallinnuksensa kumoavat kiinalaisten väitteet, joiden mukaan kaikki vangit olisivat olleet aivokuolleita ennen kuin heidän elimensä poistettiin.


Lähde: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/8/199828.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.