Sir Geoffrey Nice QC: KKP:n elinryöstötoiminta on uhka ihmiskunnalle

24. helmikuuta pidetyn foorumin aikana sir Geoffrey Nice QC riippumattomasta tuomioistuimesta (China Tribunal) tarkasteli tuomioistuimen historiaa ja toimintaa sekä sen tuomiota Kiinan kommunistipuolueen (KKP) tahdonvastaisista elinten poistoista Kiinassa. Hän sanoi, että rikollinen elinryöstötoiminta on uhka ihmiskunnalle, ja meidän vastuullamme on korjata se.

 
Riippumattoman tuomioistuimen (China Tribunal) puheenjohtaja sir Geoffrey Nice QC puhuu elinryöstöistä Kiinassa 24. helmikuuta 2021 pidetyssä foorumissa.

Foorumi oli osa KKP:n elinryöstöjä koskevaa konferenssia, jonka järjesti kansainvälinen koalitio elinsiirtojen väärinkäytön lopettamiseksi Kiinassa (ETAC).

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen vuonna 1966 hyväksymässä kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien kansainvälisessä yleissopimuksessa todettiin: ”Jokaisella ihmisellä on luonnostaan oikeus elämään. Tätä oikeutta suojellaan lailla. Keneltäkään ei saa mielivaltaisesti riistää hänen elämäänsä", sanoi ETAC verkkosivuillaan konferenssin motiiveista.

KKP on kuitenkin viimeisten kahden vuosikymmenen aikana järjestelmällisesti teloittanut ihmisiä "pyynnöstä" elinsiirtoja varten. "Uhreilta, joihin kuuluvat poliittiset vangit, Falun Gongin harjoittajat ja uiguurit, ei viedä ainoastaan heidän elimiään vaan myös heidän elämänsä. Mitä meihin muihin tulee: se ryöstää humaanisuuttamme ja myrkyttää ikuisesti kykymme olla ihminen", jatkoi ETAC.

Laaja hyväksyntä

Sir Nice on toiminut asianajajana vuodesta 1971. Vuosina 1998–2006 hän johti Serbian entisen presidentin Slobodan Miloševicin syytteeseenpanoa YK:n entisen Jugoslavian alueen kansainvälisessä rikostuomioistuimessa (ICTY). Vuodesta 2007 hän on neuvonut ja edustanut valtioita ja uhreja useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä aseellisissa konflikteissa.

Joulukuussa 2018 riippumaton tuomioistuin antoi välipäätöksen: "Tuomioistuimen jäsenet ovat varmoja – yksimielisesti ja ilman epäilyä – että Kiinassa tahdonvastaisia elinten poistoja on tehty huomattavan pitkän aikaa, ja uhreja on merkittävässä mittakaavassa."

Tuomioistuin ilmoitti lopullisen päätelmänsä 18. kesäkuuta 2019. ”Tahdonvastaisia elinten poistoja on tehty vuosien ajan kaikkialla Kiinassa merkittävässä mittakaavassa, ja Falun Gongin harjoittajat ovat olleet yksi – ja todennäköisesti pääasiallinen – elinten lähde. Huolta aiheuttavat uiguurien vaino ja viimeaikainen lääketieteellinen testaus. Voi olla, että näyttöä tälle ryhmälle tehdyistä tahdonvastaisista elinten poistoista saattaa tulla aikanaan", lausunnossa jatkettiin. "Tuomioistuimella ei ole ollut todisteita siitä, että Kiinan elinsiirtoteollisuuteen liittyvä merkittävä infrastruktuuri olisi purettu, eikä ole saatu tyydyttävää selitystä helposti saatavilla olevien elinten lähteestä. Johtopäätöksenä on, että tahdonvastaiset elinten poistot edelleen jatkuvat."

Nämä tuomiot perustuivat kahteen kuulemistilaisuuteen, toinen 8.–10. Joulukuuta 2018 ja toinen 6.–7. Huhtikuuta 2019. Yli 50 todistajaa, asiantuntijaa, tutkijaa ja analyytikkoa todisti kuulemistilaisuuksien aikana.

Sir Nice sanoi, että päätelmät tehtiin näiden esitysten perusteella. Tuomiot on laajalti hyväksytty useissa maissa. Useat kansakunnat käyttivät niitä myös toteuttaessaan lakeja elinryöstöjen hillitsemiseksi. Näitä maita ovat Yhdysvallat, Kanada, Iso-Britannia ja muita.

Tällaiset riippumattomat kansantuomioistuimet saivat alkunsa toisen maailmansodan jälkeen. Niitä on Euroopassa suhteellisen vähän, mutta ovat yleisiä Etelä-Amerikassa, selitti sir Nice. Hän sanoi, että tällainen tuomioistuin ei voi ratkaista kaikkia asioita, mutta se voi olla hyödyksi, kun jotkut hallitukset tai kansainväliset järjestöt eivät käsittele tiettyjä aiheita, ja kansantuomioistuin voi siten täyttää aukon.

Tarkastellessaan uraansa sir Nice sanoi, että hän ei aluksi tiennyt paljon kansantuomioistuimista. Siitä huolimatta 1980-luvun Iranin ihmisoikeusloukkaukset herättivät hänen huomionsa. Tämän vuoksi hän osallistui Iranin tuomioistuimen (Iran Tribunal) toimintaan sen perustamisen jälkeen vuonna 2007. Samoin työskennellessään ICTY:n kanssa hän oli Slobodan Miloševicin oikeudenkäynnin pääsyyttäjä.

Noin viisi vuotta sitten ihmisoikeuksien puolustaja Ben Rogers keskusteli sir Nicen kanssa toivoen, että hän antaisi lausunnon elinsiirtokysymyksestä Kiinassa. Koska joidenkin maiden mukaan todisteet eivät välttämättä ole riittäviä, eivätkä ne halunneet osallistua, sir Nice sai ajatuksen perustaa kansantuomioistuin. China Tribunal -tuomioistuin perustettiin yhteistyössä Wendy Rogersin (Macquarie-yliopistosta) ja tunnetun ihmisoikeusasianajajan David Matasin kanssa.

Tuomioistuin kuuluu ihmisille ja käsittelee vain tosiasioita

Aiemman kokemuksensa perusteella muiden tuomioistuinten kanssa sir Nice perusti China Tribunal -tuomioistuimen samalla tavalla. Hän sanoi, että kun hallitukset ja kansainväliset järjestöt laiminlyövät ihmisten tukahduttamisen ja kieltäytyvät toimimasta, tarvitaan kansantuomioistuimia.

Tavallisesta tuomioistuimesta tai parlamentin valiokunnasta poiketen kansantuomioistuimen tulisi kuulua kansalle. Toisin sanoen sen tulisi koostua tavallisista ihmisistä, joilla on laaja tausta, eikä asianajajista tai kansalaisjärjestöjen asiantuntijoista.

Toisin sanoen sir Nice odotti tuomioistuimen toimivan kuin tuomaristo. Esimerkiksi rikos- tai siviilioikeuden tuomarit tekevät päätöksen todisteiden perusteella. Elinryöstötapauksissa tuomioistuimen jäsenille sanottiin myös, ettei oletuksia tehdä. Aivan kuin aloitettaisiin käyttäen tyhjää paperia, joka täytettäisiin tosiasioilla ja annetuilla lausunnoilla.

Tämän seurauksena, vaikka David Matasin, David Kilgourin, Ethan Gutmannin ja muiden suorittamat riippumattomat tutkimukset ovat antaneet vahvan näytön elinryöstöistä Kiinassa, tuomioistuin otti huomioon vain todisteet ja teki oman johtopäätöksensä.

Selkeä johtopäätös

Sir Nice sanoi, että johtopäätös totesi varmuudella, että Kiinassa tapahtuu tahdonvastaista elintenpoistotoimintaa, mikä on rikos ihmiskuntaa vastaan ja kansanmurha, kuten tuomiossa todetaan.

Hän sanoi, että ennen tätä työtä yksikään tuomioistuimen jäsenistä ei tiennyt elinryöstöistä. He ovat tavallisia kansalaisia, jotka tekevät oman, rationaalisen, tosiasioihin perustuvan tuomionsa. Vaikka mukana oli oikeusalan ammattilaisia, tuomioistuin toimi kuin tuomaristo tehtyään oman johtopäätöksensä. He eivät myöskään ole vastuussa suositusten antamisesta tai ihmisten kehottamisesta tiettyihin toimiin, mikä ei kuulu tuomioistuimen piiriin.

Siitä huolimatta tuomioistuimen johtopäätös olisi arvokas viittaus kaikille Kiinan kanssa tekemisissä oleville, kuten koulutusorganisaatioille, yrityksille, matkatoimistoille ja muille yhteisöille.

Sir Nice korosti, että tuomioistuimen jäsenillä ei ole mitään poliittista ohjelmaa ja että he tekivät tuomion vain tosiseikkojen perusteella. Siksi kenen tahansa voi olla vaikea kyseenalaistaa heidän johtopäätöstään. Itse asiassa sen jälkeen, kun tuomioistuimen tuomiot julkistettiin vuosina 2018 ja 2019, kukaan ei ole kumonnut sitä tosiseikkojen perusteella.

Uhka ihmiskunnalle

Koska Kiinassa tehtyjä tahdonvastaisia elinten poistoja koskevat johtopäätökset tulivat tavallisilta kansalaisilta, tällaisia päätelmiä voidaan käyttää apuna päätöksenteossa aina, kun on tarpeen selvittää, onko KKP tehnyt rikoksia ihmiskuntaa vastaan. Elinten tahdonvastaisissa poistoissa ei ole kyse vain muutamista tapauksista, vaan ne ovat KKP:n laajamittaisia valtion määräämiä rikoksia viattomia ihmisiä vastaan. Valvomattomana nämä rikokset voivat levitä nykyisen globalisaation vuoksi ja vaarantaa koko ihmiskunnan.

Kun YK hyväksyi ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuonna 1948, se osoittautui perusoikeuksien ja perusvapauksien universaaliksi kehykseksi. Sir Nice sanoi, että koska sitä kutsutaan "universaaleiksi oikeuksiksi", se tarkoittaa myös "universaaleja velvollisuuksia". Tämä on kaikkien hallitusten ja kaikkien ihmisten velvollisuus.

Sen tähden, kun ihmisryhmän oikeuksia loukataan, se koskee meitä kaikkia. Meillä kaikilla on vastuu korjata se.

Tämän vuoksi Kiinan harjoittama elinryöstötoiminta on erittäin merkityksellistä kaikille. Itse asiassa rikos jatkuu edelleen Kiinassa ja se on laajempi kuin mitä viime vuoden tuomiossa käsiteltiin.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/17/191444.html


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.