Saksan parlamentissa kuulemistilaisuus Kiinan ihmisoikeusloukkauksista

Saksan parlamentti järjesti kuulemistilaisuuden Kiinan ihmisoikeusloukkauksista

Kuulemistilaisuus Kiinan ihmisoikeustilanteesta pidettiin 18. marraskuuta Saksan parlamentissa (Bundestag). Falun Dafan (tunnetaan myös nimellä Falun Gong) harjoittajat sekä Xinjiangin ja Tiibetin ryhmien edustajat todistivat, kuinka Kiinan kommunistipuolue (KKP) on tukahduttanut erilaisia uskontoja Kiinassa.

 
18. marraskuuta Saksan parlamentissa (Bundestag) pidetty kuulemistilaisuus Kiinan ihmisoikeusloukkauksista

Tilaisuuden isännöi ihmisoikeus- ja humanitaarisen avun valiokunnan puheenjohtaja Gyde Jensen. Puhujat puhuivat "aivopesun" laajasta käytöstä Kiinassa. KKP käytti tätä tekniikkaa laajalti Falun Gongin vainossa ja on sittemmin ”jalostanut” sitä ja käyttänyt muihin vähemmistöryhmiin.

 
Zhou Lei Saksan Falun Dafa -yhdistyksestä puhui tilaisuudessa.

Saksan Falun Dafa -yhdistyksen tiedottaja Zhou Lei kertoi, kuinka harjoittajia on kohdeltu huonosti Kiinassa viimeisten 21 vuoden aikana. Hän sanoi, että KKP:n hävittäminen on ainoa tapa lopettaa perusteellisesti vakavat ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa.

Aivopesu Kiinassa

Vankiloiden ja pidätyskeskuksien lisäksi aivopesukeskuksia on perustettu käytännöllisesti katsoen kaikkiin kaupunkeihin ympäri Kiinaa, Zhou sanoi. Vaikka nämä tilat voidaan nimetä "oikeudellisiksi koulutuskeskuksiksi", "huumeiden käyttäjien kuntoutuskeskuksiksi" tai "ammatillisiksi koulutuskeskuksiksi", nämä aivopesukeskukset ovat laittomia yksiköitä, jotka on suunniteltu pakottamaan Falun Gongin harjoittajat luopumaan uskostaan totuudenmukaisuuteen, myötätuntoon ja kärsivällisyyteen.

Entinen KKP:n johtaja Jiang Zemin aloitti valtakunnallisen vainon, ja se toteutettiin 6-10 -viraston kautta kaikilla tasoilla. Ensimmäiset aivopesukeskukset perustettiin vuonna 2001. Ilman laillisia menettelyjä viranomaiset voivat pidättää näissä yksiköissä toisinajattelijoita, kuten Falun Gongin harjoittajia, kristittyjä ja muslimeja, kunnes he allekirjoittavat lausunnon, jossa he lupautuvat luopumaan uskostaan.

Aivopesukeskuksissa käytetään monia kidutusmenetelmiä, kuten hakkaaminen, pakkosyöttö, uhrin pakottaminen tuskalliseen asentoon pitkäksi ajaksi, sähköpampuilla annettavat shokit kehon herkille alueille, vesikidutuksen eri muodot, eristäminen ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Falun Dafa -tiedotuskeskuksesta saatujen tietojen mukaan yli 4500 ihmistä on kuollut vainon seurauksena. Luku ei sisällä niitä, jotka ovat kadonneet tai kuolleet elinryöstöjen seurauksena.

Saksan Human Rights Watchin johtaja Wenzel Michalski sanoi, että KKP:n muslimiin kohdistama aivopesu on sortavaa. Pelkästään rukoilemisen takia jotkut ovat olleet vankilassa monien vuosien ajan. Aivopesukeskusten sisällä pidätetyt joutuvat opiskelemaan kiinalaisia kirjoitusmerkkejä ja laulamaan KKP:tä ylistäviä lauluja. Kaikesta uskonnollisesta toiminnasta rangaistaan välittömästi.

Adrian Zenz, antropologi ja tunnettu tiedemies, joka tutkii työleirejä Xinjiangissa, sanoi, että KKP pyrkii näiden ihmisten ehdottomaan kontrolliin. Se määrää, missä ihminen voi asua, mitä sanoa, kuinka kauan aikaa käyttää vessassa, milloin itkeä, miten ajatella, ja milloin hänelle annetaan sähköshokki.

Kansainvälisen Tiibet-liikkeen pääjohtaja Kai Müller totesi, että KKP lähetti Tiibetiin jopa 10 000 virkamiestä näennäisesti "ystävystymään" paikallisten kanssa. Todellisuudessa heidän tavoitteensa oli kuitenkin sensuuri ja alueen hallinta. Tämän seurauksena Tiibetin buddhalaisuuden on nyt kumarruttava kommunistisen ideologian edessä, tiibetiläistä kieltä pidetään slangina, ja KKP:n viranomaiset nimittävät uskonnolliset johtajat.

Ei mitään suvaitsevaisuutta uskontoja kohtaan

Yksi kuulemistilaisuudessa esitetty kysymys oli, onko sellainen poliittinen uudistus mahdollinen, että KKP sallisi uskonnonvapauden. Zhou sanoi, ettei ole mitään todisteita, että tämä tapahtuisi kommunistisen ideologian takia.

Tarkemmin sanottuna kommunismi kannattaa nykyisen järjestelmän ja sen arvojen tuhoamista, mikä tarkoitti Kiinassa sen viiden tuhannen vuoden aikana rakennettuja rikkaita perinteitä, kuten buddhalaisuus, taolaisuus ja kungfutselaisuus, jotka edistävät hyveitä ja itsensä parantamista. KKP aloitti lukuisat valtakunnalliset vihan ja väkivallan kampanjat perinteisen kiinalaisen kulttuurin ja uskontojen tukahduttamiseksi.

Tämän seurauksena sanan- ja uskonnonvapaus eivät Kiinassa juuri toteudu. Kaikkien uskontojen on noudatettava puolueen ideologista linjaa. Falun Gongin harjoittajat pyrkivät parantamaan mieltään ja kehoaan tekemällä viittä Falun Gongin harjoitusta ja elämällä totuudenmukaisuuden, myötätunnon ja kärsivällisyyden mukaan. Kun Falun Gongista tuli suosittu yli 20 vuotta sitten, KKP piti sitä uhkana ja aloitti valtakunnallisen kampanjan tukahduttaakseen sen heinäkuussa 1999. Vaino on jatkunut taukoamatta tähän päivään saakka.

Zhou painotti, että kansainvälisen yhteisön on tuomittava KKP:n ihmisoikeusloukkaukset. Viime vuosina KKP on lopettanut työleirijärjestelmän ja vapauttanut joitain mielipidevankeja länsimaiden painostuksesta. Mutta vakavat ihmisoikeusloukkaukset Kiinassa – yli 70 vuotta kestänyt painajainen – ei suinkaan ole ohi.

Ryhdyttävä toimenpiteisiin

Viime vuosikymmeninä länsimaat ovat auttaneet Kiinaa monin tavoin parantamaan talouttaan toivoen, että se johtaisi poliittiseen avoimuuteen ja uudistuksiin. Mutta totalitaarisen KKP:n hallinnassa, kuten näemme nyt, vahva Kiina tarkoittaa vain voimakkaampaa sensuuria, kattavampaa disinformaatiota ja jatkuvasti laajenevaa kommunistista vaikutusta kaikkialla maailmassa.

Erityisesti viime kuukausina KKP on tehostanut länsimaita ja virkamiehiä vastaan tehtyä ”lokakampanjaa”. Zhou toivoi Saksan parlamentin tutkivan asiaa. Yksi tehokkaimmista lähestymistavoista on sanktiot yrityksille ja yksityishenkilöille, jotka osallistuvat ihmisoikeusrikkomuksiin Kiinassa.

Müller oli sitä mieltä, että pelkkä KKP:n kritisoiminen ei riitä. KKP:n korkean tason virkamiehet, kuten Tiibetin olosuhteiden huonontumisesta vastuussa olevat, olisi saatettava vastuuseen.

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/26/188436.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.