Ruotsin kansanedustaja: "Tietäen vainosta – kuinka voimme olla tekemättä mitään?"

Ruotsin kansanedustaja Ann-Sofie Alm piti 18. marraskuuta 2020 Puolan Falun Dafa-yhdistyksen järjestämässä verkkoseminaarissa "Falun Dafan vaino Kiinassa: ennen ja nyt – 21 vuotta perusihmisoikeuksien väärinkäyttöä" puheen. Tämä verkkoseminaari oli Puolan hallituksen 16.–17. marraskuuta 2020 pitämän ministerikokouksen uskonnonvapauden edistämiseksi oheistapahtuma.

Alm tuomitsi puheessaan Kiinan kommunistipuolueen (KKP) Falun Gongin vainon ja kehotti koko maailmaa yhdistymään ja pitämään KKP:tä vastuussa ihmisoikeusloukkauksista.

 
Kansanedustaja Ann-Sofie Alm

Hän sanoi, että vaikka Ruotsi on pieni maa, hänen on silti puhuttava kiinalaisten ja heidän kärsimiensä ihmisoikeusrikkomusten puolesta.

Hän sanoi: "Miksi ajattelen, että ääneni voisi kuulua aina Pekingiin asti ja miksi vaivaudun edes puolustamaan ihmisoikeuksia Kiinassa? Vastaus on hyvin yksinkertainen. Ei ole muuta tapaa. On mahdotonta sivuuttaa juuri kuullut tarinat. On mahdotonta olla tekemättä mitään, kun tietää, että ihmisiin kohdistuu tällaista epäoikeudenmukaisuutta ja julmuutta vain siksi, että heillä on erilainen vakaumus.

"Tämän vainon aloittamisesta on kulunut 21 vuotta. Todella vaikea kysymys on, kuinka tämä on voinut jatkua 21 vuoden ajan, ja miten se voi edelleen jatkua. Se ei ole häpeällistä ainoastaan KKP:lle, vaan koko vapaalle maailmalle sellaisena, kuin minä sen näen. Falun Gongin vaino on epäinhimillistä. Se on barbaarista. Ja meidän on pyydettävä ja vaadittava oikeusprosessi sen lopettamiseksi."

Hän jatkoi: "Tämä kaikki sai minut ymmärtämään, että vaikeneminen ei ole vaihtoehto. Meidän on lisättävä tietoisuutta ihmisoikeuksia vastaan tehdyistä rikoksista ja siitä, että KKP rikkoo järjestelmällisesti ja päivittäin ihmisoikeuksia."

"Haluan lisätä tietoisuutta monista Falun Gongin harjoittajista, jotka on viety uudelleenkoulutuskeskuksiin, työleireille, vankiloihin tai muihin vastaaviin laitoksiin mielipidevankeina. Kidutuksesta on raportoitu, olemme nähneet niitä täällä tänään. Tappamisista on raportoitu ja laittomista elinryöstöistä on raportoitu. Näihin raportteihin on suhtauduttava erittäin vakavasti, ja ne on tutkittava kansainvälisissä tuomioistuimissa."

"Kuinka voimme tietäen vainosta olla tekemättä mitään?" hän kysyi.

Alm sanoi myös: "Vähemmistöjen vaino Kiinassa antaa meille pienen vihjeen siitä, mitä tapahtuu, jos KKP onnistuu tavoitteessaan tulla maailman suurimmaksi imperiumiksi. Maailma kärsii nyt voimakkaasti pandemiasta, ja monet yritykset kamppailevat kovasti taloutensa kanssa ympäri maailmaa. Olemme nyt haavoittuvia ja helppoja kohteita epäystävälliselle haltuunotolle."

Hän puhui siitä, kuinka KKP "ostaa infrastruktuuriamme, yrityksiämme, teknologiaamme ja jopa koulujamme" yrittäen vähitellen vallata vapaan maailman. Mutta Ruotsin hallitus pyrkii etsimään tapoja estää kiinalaisia yrityksiä investoimasta tärkeään infrastruktuuriinsa, ja se myös kieltää Huawei’lta osallistumisen 5G-verkkoon.

Hän sanoi olevansa iloinen siitä, että "vapaa maailma on hiljalleen tulossa tietoiseksi julmuudesta, jota Kiinan kommunistinen puolue tekee omalle kansalleen. KKP:n on tiedettävä, mitä vapaa maailma haluaa, ja haluamme, että tämä vaino ja kaikki muut vainot loppuvat. Vainoaminen on lopetettava juuri nyt!”

"Kansainvälisen yhteisön tulisi pitää enemmän ääntä ja puhua julkisemmin Kiinan hallinnolle, kun kyse on ihmisoikeuksien tukahduttamisesta. Velvollisuutemme on taistella kaikkien ihmisten oikeuksien puolesta."

Hän toivoi, että KKP voisi jonain päivänä alkaa kunnioittaa oikeusvaltiota, sananvapautta ja että ihmisillä on oma mielensä.

Lopuksi hän sanoi: ”Falun Gong on ystävällinen ja rauhallinen. Totuudenmukaisuus–Myötätunto–Kärsivällisyys – ehkä juuri sitä maailma tarvitsee nyt selviytyäkseen tästä pandemiasta."

Englanniksi: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/22/188371.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.