Kirje toimittajalle: Kiinan oikeus- ja lainvalvontaviranomaisten toiminta ei ole palautunut normaaliksi epidemian hallintaväitteistä huolimatta

Toimittajan huomautus: Huolimatta Kiinan kommunistisen puolueen väitteestä, että koronavirusepidemia on hallinnassa, monet tiedot osoittavat, että Kiinan tilanne on edelleen erittäin vakava.

Seuraavassa kirjeessä asianajaja Jing Yu (alias) kertoi Minghui.org:lle, ettei yhtään syyttäjää tai tuomioistuinta ole palannut normaaliin työaikaan Kiinassa. Monia oikeusjuttuja on lykätty, kun taas epidemian tietoja paljastaneet ihmiset tuomittiin nopeasti.

Koronavirusepidemian puhkeamisen jälkeen poliisi, syyttäjät, tuomioistuimet ja jopa lakimiehet ovat lakanneet vastaanottamasta asiakkaita.

Samalla, kun monilla aloilla on aloitettu toiminta maaliskuun puolivälistä lähtien, oikeus- ja lainvalvontavirastot ovat edelleen suljettuina useimmilta asiakkailta, valikoituja lukuun ottamatta.

Nyt on erittäin vaikea löytää työntekijää tutkimaan lainmukaista oikeusjuttua. Olen huomannut, että jotkut ihmiset ovat palanneet töihin, mutta suurimman osan ajasta kukaan ei vastaa puhelimeen, kun soitan. Toisinaan jotkut ihmiset vastaavat puhelimeen, mutta he kieltäytyvät puhumasta minulle enää kuultuaan edustamieni tapausten yksityiskohtia. Onnistuin saamaan muutaman tapaamisen, mutta kun olin siellä sovittuna aikana, kukaan ei ilmestynyt tai vastannut puheluun.

Monet oikeudenkäynnit on siirretty. Jos asiakkaani halusivat saada tapauksensa päätökseen aikaisemmin, tuomari määräsi asianajajat osallistumaan istuntoon, mutta ei antanut asiakkaitteni olla läsnä.

Minua häiritsee eniten se, että syyttäjä ja tuomari eivät salli meidän (asianajajien) ilmaista mielipiteitämme tapauksistamme – meidän on noudatettava heidän sääntöjään. Koska kaikki nämä virastot työskentelevät käsi kädessä Kiinan kanssa, minua ei hyödytä ilmoittaa tilanteesta. Minusta on nöyryyttävää, että minun on mielisteltävä syyttäjää tai tuomaria saadakseni asiat hoidettua.

Itse asiassa Kiinan lainvalvonta ja oikeuslaitos ovat vain välineitä, joita hallitus käyttää ihmisten tukahduttamiseen. Jotkut tuomarit perivät kohtuuttomia oikeudenkäyntikuluja tavallisista oikeusjutuista. Oikeuden puolustamisen sijasta he muuttavat sen rahaa tuottavaksi liiketoimeksi.

Olen myös nähnyt, että jotkut näistä virkamiehistä valehtelevat asioista ja luovat tarkoituksella konflikteja ihmisten välille. Jotkut kollegoistani ovat voitonjanon viekoittelemia ja auttavat totalitaarista hallitustamme. He auttavat tuomioistuimia keräämään asiakkailtaan palkkioita vastineeksi paremmasta mahdollisuudesta tuomarin tehdessä päätöksensä heidän asiassaan.

Verrattuna myöhemmiksi siirrettyjen tavallisten juttujen syytettyihin, jotkut niistä, jotka pidätettiin, koska he jakoivat tietoja epidemiasta, tuomittiin nopeasti, vain päiviä tai viikkoja pidätystensä jälkeen.

Tänä erityisenä aikana haluan käyttää tilaisuuden kiittääkseni kaikkia Falun Gongin harjoittajia siitä, että he ovat uhmanneet tyranniaa ja työskennelleet ahkerasti levittääkseen faktatietoa epidemiasta huolimatta kaikista heihin kohdistuvista paineista. Teidän viestinne tuo meille toivoa.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/7/183933.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.