Lontoo: Todisteet paljastavat KKP:n elinryöstöt – riippumattoman tuomioistuimen julkinen kuuleminen

Joulukuussa 2018 pidetyn kolmepäiväisen julkisen kuulemistilaisuuden jälkeen riippumattoman tuomioistuimen (China Tribunal) toinen julkinen kuuleminen pidettiin Lontoossa 6.–7. huhtikuuta 2019.

Tilaisuuteen osallistui 22 todistajaa, tutkijoita, lääketieteen ammattilaisia, toimittajia ja Kiinan kommunistihallinnon julmuuksista selviytyneitä eri puolilta maailmaa. He antoivat todistajalausuntoja syytöksiin, jotka koskivat valtiojohtoisia elinryöstöjä vainotuilta ryhmiltä Kiinassa. Paneelin puheenjohtajana toimi Sir Geoffrey Nice, QC, ja se koostui seitsemästä asiantuntijasta, joiden tehtävänä oli suorittaa maailman ensimmäinen itsenäinen analyysi tahdonvastaisista elinten poistoista Kiinassa.

Riippumattoman tuomioistuimen (China tribunal) toinen julkinen kuulemistilaisuus pidettiin Lontoossa.

Todistajat tulivat Yhdysvalloista, Kanadasta, Ranskasta, Japanista, Koreasta ja Turkista. Kuusi Falun Gongin harjoittajaa ja kolme uiguuria kertoi kokemistaan väärinkäytöksistä vankeudessa sekä heiltä otetuista verikokeista ja heille tehdyistä TT-kuvauksista. Lääketieteen ammattilaiset, tutkijat ja tutkivat journalistit todistivat havainnoistaan.

Tuomioistuimen on määrä julkaista 17. kesäkuuta lopullinen tuomionsa koskien sitä, onko kansainvälisiin elinryöstörikoksiin Kiinassa syyllistytty ja syyllistytäänkö niihin vielä.

Falun Gongin harjoittajat esittävät todisteita KKP:n vainosta

Falun Gongin harjoittaja Yu Ming esittää kuvia ja videoita Kiinan kommunistipuolueen (KKP) vainoamisesta tuomioistuimelle videolinkin kautta. (Kuvalähde: endtransplantabuse.org)

Falun Gongin harjoittajat Yang Jinhua, Yu Ming, Yu Jing, Wang Chunying, Tang Lijuan ja Zeng Zheng kertoivat henkilökohtaisista kokemuksistaan vainossa.

Yu Ming oli vangittuna Falun Gongin harjoittamisen vuoksi yhteensä 12 vuotta siitä alkaen, kun vaino käynnistettiin vuonna 1999. Hän antoi todistuksensa tuomioistuimelle videolinkin kautta 6. huhtikuuta. Hän oli paljastanut KKP:n vainoamisen lehdistötilaisuudessa Yhdysvalloissa kuukautta aikaisemmin.

Zeng Zheng kertoi läpikäymästään vainoamisesta, röntgentutkimuksista ja verikokeista ilman selityksiä. Hän kertoi osanottajille, että kommunistinen järjestelmä oli polkenut Kiinan kansalaisten oikeuksia eikä huomioinut heidän koskemattomuuttaan.

Tappaminen tarpeen mukaan

Xia Yiyang ihmisoikeuslakisäätiöstä (Human Rights Law Foundation) antoi todistuksensa KKP:n Falun Gongin harjoittajien joukkomurhasta, jossa on käytetty sen äärimmäistä voimaa ja väkivaltaa.

KKP perusti 6-10-viraston, Gestapon kaltaisen turvallisuusviraston, joka on perustettu erityisesti Falun Gongin vainoamiseksi ja jolla on valta säätää lakeja. Se on syyllistynyt hirveisiin rikoksiin viattomia ihmisiä vastaan.

Tri Charles Lee, joka on maailmanlaajuisen Falun Gongin vainon tutkimusorganisaation (WOIPFG) johtaja ja joka oli ollut mukana tutkimuksessa Kiinan kiireellisistä maksansiirroista, kertoi tuomioistuimelle, että tutkimuksessa todettiin, että tahdonvastaisesti otetut elimet elossa olevilta ihmisiltä olivat maksansiirroissa siirtoelinten lähde.

Eteläkorealainen tv-toimittaja Kim antoi todistuksensa 7. huhtikuuta salaisesta tehtävästään haastatella korealaisia potilaita Tianjinin keskussairaalassa nro 1. Hänen havaintonsa osoittivat selvästi, että korealaisilla potilailla oli lyhyet odotusajat, ja että heidän terveystietonsa analysoitiin vasta heidän saavuttuaan Kiinaan.

Tutkija: Ei epäröintiä tai epäilyksiä tutkinnan päätelmistä

Kanadalainen ihmisoikeusasianajaja David Matas, entinen Kanadan valtiosihteeri David Kilgour, Kiinaan erikoistunut tutkiva journalisti Ethan Gutmann ja tri Torsten Trey, kansainvälisen järjestön, Lääkärit elinryöstöjä vastaan (DAFOH), perustaja ja toimitusjohtaja, todistivat tutkimuksensa taustasta, prosessista ja johtopäätöksistä.

Ethan Gutmannin todistus riippumattomassa tuomioistuimessa

Gutman ilmaisi myös huolensa nykyisestä "nopeutetusta Falun Gongin vainosta", koska Pekingillä oli nyt täydellinen Uiguuri-tietokanta.

Tri Torsten Treyn todistus 7. huhtikuuta

Tri Trey sanoi, että hän oli löytänyt vakaata ja hätkähdyttävää kasvua elinsiirtoinfrastruktuuriin sairaaloissa, joita hän tutki yksityiskohtaisesti. Hän kehotti kansainvälistä yhteisöä olemaan tuhlaamatta arvokasta aikaa "vankkoihin todisteisiin" ja ryhtymään toimiin elinryöstöjen lopettamiseksi. Hän lisäsi, että elinsiirtoliiketoiminnan pitäisi olla läpinäkyvää. ”Tieto ja osaaminen ovat lisääntyneet Kiinassa, ja niitä kehitetään mielipidevankien verellä ja ruumiilla”, hän sanoi.

David Matas vastasi Britannian hallituksen ministeri Mark Fieldin syytöksiin äskettäisessä keskustelussa elinryöstöistä Ison-Britannian parlamentissa vähemmän täsmällisistä tutkimusmenetelmistä ja kiistämättömien todisteiden puuttumisesta. Matas vakuutti, että hänellä ei ollut mitään epävarmuutta tai epäilyksiä raporttinsa johtopäätöksistä. ”Meillä oli tiukka protokolla”, hän sanoi. ”Tutkimme kaikki tietovirrat, ristiintarkastimme kaiken. Emme yksinkertaisesti luottaneet sairaalatietoihin tai yhteen todisteeseen. Olemme keränneet tietoja, joihin päätelmämme viittaavat."

David Kilgour ilmaisi syvän pettymyksensä Mark Fieldin kommentteihin parlamentissa ja esitti toiveensa, että maailman demokraattiset hallitukset kohtaisivat ongelman rohkeudella ja viisaudella eivätkä vastuuta peläten sulkisi silmiään.

Professori Matthew Robertson ja Raymond Hind esittelivät tutkimusraporttinsa ”analyysi virallisesti kuolleiden elinluovutustiedoista herättää epäilyksiä Kiinan elinsiirtouudistuksen uskottavuudesta”. He olivat havainneet silmiinpistäviä epäjohdonmukaisuuksia Kiinan elinsiirtojärjestelmän (COTRS) tilastoissa ja paikallisissa Kiinan Punaisen Ristin luvuissa. Robertson sanoi, että tilastot osoittivat "manuaalista manipulointia".

Totuuden etsiminen erittäin rehellisesti

Kanadalainen elinsiirtokirurgi tri James Shapiro kertoi reportterille, että hän luopui mahdollisuudesta työskennellä Kiinassa elinsiirtosaralla kuultuaan KKP:n elinryöstöistä. Hän oli yllättynyt eikä voinut ymmärtää, miten kansainväliset elinsiirtopiirit olivat reagoineet KKP:n menettelytapaan. Hän katsoi, että lääkärin on noudatettava lääketieteen etiikkaa.

Tri Susie Hughes, ETACin (kansainvälinen koalitio elinsiirtojen väärinkäytön lopettamiseksi Kiinassa) johtaja ja perustajajäsen, toivoo, että useammat ihmiset voisivat nähdä tosiasiat riippumattoman tuomioistuimen kautta. Hän sanoi, että tuomioistuimen asiantuntijapanelistit tutkivat todisteita useilla ammatillisilla näkemyksillä ja etsivät totuutta äärimmäisen rehellisesti. Hän uskoo, että todisteet ovat ylivoimaisia, ja jokainen, joka on käyttänyt aikaa asian tutkimiseen eikä vain katsonut sitä, on samaa mieltä siitä, että elinryöstöjä mielipidevangeilta on tapahtunut Kiinassa ja sitä tapahtuu nyt laajamittaisesti.

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/14/176491.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.