Brittiläiset tiedostusvälineet vaativat loppua elinryöstöille Kiinassa

Useat Ison-Britannian suuret uutiskanavat, kuten BBC, Guardian, Sunday Express ja Scotsman, julkaisivat äskettäin artikkeleita tai tuottivat ohjelmia, joissa vaadittiin loppua mielipidevankien tappamiselle Kiinassa.

Britannian parlamentissa keskusteltiin Kiinan elinryöstöistä 26. maaliskuuta 2019. Uskonnonvapautta käsittelevän parlamentaarisen puolueryhmän puheenjohtajan Jim Shannonin isännöimään keskusteluun osallistui 12 parlamentin jäsentä useista eri poliittisista puolueista, jotka ilmaisivat järkytyksensä ja huolestuneisuutensa koskien elinryöstöjä Kiinassa. BBC Radio 4 esitti tämän keskustelun seuraavana päivänä "Eilen parlamentissa" -ohjelmassaan.

Sunday Express: Poliittisten vankien murhaamisille loppu

Sunday Expressin artikkeli Kiinan elinryöstöistä 31. maaliskuuta 2019.

Sunday Expressin politiikan toimittajan David Williamsonin artikkeli, jonka otsikko on ”Aktivistit varoittavat Kiinan murhaavan poliittisia vankeja heidän elintensä vuoksi”, julkaistiin 31. maaliskuuta. Williamson kirjoitti, että Ison-Britannian kansaa oli varoitettu, etteivät he tietämättään osallistuisi valtiojohtoiseen poliittisten ja uskonnollisten vankien murhiin heidän elintensä vuoksi Kiinassa.

"Amnesty International on jo vaatinut riippumatonta tutkimusta, koskien väitteitä Kiinan elinryöstöistä", Williamson kirjoitti”, ja lisäsi, ”…poliitikot ovat ilmaisseet huolensa koskien väitteitä elinryöstöistä teollisessa mittakaavassa.”

Williamson siteerasi artikkelissaan kansanedustaja Fiona Brucea, joka viitaten Kiinan valtion hallinnoimissa instituutioissa tapahtuneisiin murhiin, piti sitä potentiaalisena ”21. vuosisadan kansanmurhana”. Hän sanoi muille kansanedustajille: ”Keskustelemme täällä elinryöstöistä mielipidevangeilta Kiinassa, mikä johtaa lopulta tämän käytännön kohteena olevien henkilöiden kuolemaan, käytännön, joka tarkoittaa tappamista tai todennäköisesti useimmissa tapauksissa murhaa.”

Williamson myös siteerasi edustaja Jim Shannonia, joka äskettäisen parlamentin keskustelun aikana sanoi: "Me puhumme järjestelmästä, joka on vastuussa uskonnollisen ryhmän suurimmasta massiivisesta vangitsemisesta natsien jälkeen."

Kirjoittaja kiinnitti huomiota myös 678-sivuiseen raporttiin, jonka Kanadan entinen valtiosihteeri David Kilgour, tutkiva toimittaja Ethan Gutmann ja asianajaja David Matas julkaisivat vuonna 2016. Siinä todetaan seuraavaa: ”Valtion laitokset, terveydenhuoltojärjestelmä, sairaalat ja elinsiirtoala ovat kaikki osallisina.

”Yhdenkään kansakunnan ei pidä sallia kansalaistensa matkustaa Kiinaan elinsiirron vuoksi ennen kuin Kiina on mahdollistanut perusteellisen tutkinnan elinryöstöistä mielipidevangeilta sekä menneeltä että nykyiseltä ajalta.”

Williamson siteerasi myös China Tribunalia (Lontoossa perustettu 7-jäseninen tuomioistuin), joka käynnisti selvityksen elinluovutuksista ja haastatteli todistajia, jotka olivat olleet vankeina Kiinassa. Williamson lainasi tuomioistuimen puheenjohtajan Sir Geoffrey Nicen sanoja: ”Tuomioistuimen jäsenet ovat kaikki varmoja – yksimielisesti ja ilman epäilystä – että mielipidevankeihin kohdistuvaa elinryöstötoimintaa on harjoitettu Kiinassa jo pitkään, ja uhreja on erittäin suuri määrä.”

Tuomioistuimen arviointi jatkui: ”Tällä hetkellä saatujen todisteiden perusteella ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö valtion tukemat tai hyväksymät organisaatiot ja yksityishenkilöt olisi tehneet elinryöstöjä merkittävässä mittakaavassa”.

Williamsonin artikkeli sisältää Falun Gongin harjoittajien, Yu Xinhuin ja Dai Yingin, tuomioistuimessa esittämät todistajalausunnot, jossa he kertoivat kohtaamistaan väärinkäytöksistä Kiinassa, kuten laiton vangitseminen, pahoinpitely, kidutus, pakkosyöttäminen, valvottaminen ja sähköshokit.

Williamson kirjoitti lainaten DAFOH:n (Lääkärit elinryöstöjä vastaan -järjestö) raporttia elinryöstöistä: ”Dai’lla oli sydänsairaus, joka johti siihen, että hänen lääketieteelliset tutkimuksensa lopetettiin, mutta hän muisti, että jotkut Falun Gongin harjoittajat katosivat lääketieteellisten testausmenetelmien päätyttyä”.

Guardian: Elinsiirtoturismin kieltäminen

Guardianin oikeusasioista vastaavan kirjeenvaihtajan Owen Bowcottin kirjoittama artikkeli ”Vaadi UK:ta kieltämään potilaita matkustamasta Kiinaan elinsiirron vuoksi” julkaistiin 31. maaliskuuta.

Artikkelissa todettiin, että 40 kansanedustajaa kannatti vaatimusta kieltää Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalaisten elinsiirtomatkailu Kiinaan. Bowcott lainasi kansanedustaja Jim Shannonia, joka kertoi parlamentin jäsenille edellisen viikon parlamentin keskustelussa, että Yhdistyneen Kuningaskunnan hallituksen olisi harkittava sellaisen elinsiirtomatkailukiellon käyttöönottoa, joka on jo Italiassa, Espanjassa, Israelissa ja Taiwanissa.

Bowcott kirjoitti, että China Tribunal (riippumaton tuomioistuin) ”on ottanut vastaan todisteita väitetyistä väärinkäytöksistä lääketieteellisiltä asiantuntijoilta, ihmisoikeustutkijoilta ja muilta.” Hän kirjoitti, että Kiina on kieltäytynyt osallistumasta kuulemisiin. Hän lisäsi myös, että Falun Gongin harjoittajat ovat elinryöstöjen uhreja.

Scotsman: Elinryöstöjä ei voi sivuuttaa

Parlamentin edustajan Alistair Carmichaelin artikkeli julkaistiin Scotsmanissa 19. maaliskuuta, jossa korostettiin elinryöstöjä ja ihmisoikeusrikkomuksia Kiinassa.

Hän kirjoitti: ”Myös uskonnollisten tapojen noudattamisen tarkka seuranta ei ole mitään uutta. Valvonnan ja sorron mahdollistavat työkalut ovat voineet vaihdella salaisesta poliisista ja tiedottajista valvontakameroihin ja internet-seurantaan, mutta perustavanlaatuinen sorto on edelleen yhtä vahva ja laajemmalle levinnyt kuin koskaan aikaisemmin.”

Erityisesti hän viittasi elinryöstöihin Falun Gongin harjoittajilta, uiguureilta, kristityiltä ja Tiibetin buddhalaisilta vakavana ongelmana. ”Ajatus elinryöstöstä kuulostaa vain uskomattomalta. Millainen ihminen voisi tappaa toisen ihmisen hänen elintensä vuoksi? On helppo hylätä naurettava liioittelu, mutta tämä ei ole naurettavaa”, Carmichael kirjoitti.

"Ei ole selvempää tapausta, jossa meidän pitäisi pyrkiä vaikuttamaan asiaan ja ajaa tätä etnisen puhdistuksen kansainvälistä tuomitsemista.” Hän kirjoitti yhteenvetona artikkelin lopussa: ”Emme ole halukkaita istumaan kädet ristissä ja olemaan sivustakatsojia.”

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/7/176406.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.