Suomi: Potilaan Lääkärilehti julkaisi artikkelin Kiinan elinryöstöistä

Potilaan lääkärilehti julkaisi 4.3 digilehdessään artikkelin otsikolla: Keneltä Kiina saa elimet elinsiirtoihin?

Tämä kirjoitus käsittelee lyhyesti ja vain osittain Potilaan Lääkärilehdessä julkaistua artikkelia.

Kiinassa tehtyjen elinsiirtojen eettisyys on herättänyt huolta kirjoittajissa. Kiinassa ei ole ollut kansallista elinluovutusjärjestelmää ennen kuin vuoden 2013 lopussa. Sitä ennen rekisteröityneitä luovuttajia oli vain muutamia, voidaan laskea kymmenissä. Luovuttajien määrän lisääminen on vaikeaa myös siksi, että Kiinan kulttuurissa vainajia kunnioitetaan, ja heidät haudataan ehjinä.

Kiina on myöntänyt käyttäneensä rikollisvankeja elinten lähteenä, mutta kiistää mielipidevangit. Suurin mielipidevankien ryhmä ovat kuitenkin olleet Falun Gongin harjoittajat, joita edelleen vainotaan, ja joita käytetään Kiinassa elävänä sisäelinpankkina.

Kesäkuussa 2016 julkaistun 680-sivuisen tutkimusraportin takana on nimekkäitä tutkijoita, lakimiehiä ja järjestöjä. Tutkimusraportin jälkeen he ovat olleet vakuuttuneita siitä, että Kiinan kiistämät järjestelmälliset elinryöstöt mielipidevangeilta ovat täyttä totta, todetaan artikkelissa.

Ihmetystä herättää myös elinsiirtojen valtavat volyymit ja että elinten saatavuus Kiinassa on niin nopeaa.

Artikkelissa sanotaan, että Caijing-lehdessä vuonna 2009 julkaistun artikkelin mukaan vuosina 1993–2007 Kiinan maksansiirtojen määrä kasvoi 400-kertaiseksi. Vuonna 1993 operaatioita suoritettiin kuusi ja vuonna 2007 yli 14 000. Vuonna 2006 yli tuhat kiinalaista sairaalaa suoritti elinsiirto-operaatioita, kun 1990-luvulla tällaisia sairaaloita oli vain muutamia kymmeniä. Elinsiirtojen räjähdysmäinen kasvu alkoi vuonna 2000, kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Falun Gongin harjoittajien vaino alkoi.

Artikkelissa todetaan myös, että koska ei ole käytettävissä luotettavia tilastoja ja siirtoelinten alkuperää on vaikea määrittää, niin eettiset ongelmat jatkuvat edelleen. American Journal of Transplantation julkaisi vuonna 2016 artikkelin, jossa todettiin, että tarvitsemme riippumattomia ja objektiivisia todisteita siitä, että Kiina todella lopettaa epäeettiset elinryöstöt mielipidevangeilta. Lääketieteellisellä yhteisöllä on ammatillinen vastuu akateemisesti boikotoida kiinalaisia elinsiirtoartikkeleita toistaiseksi.

Euroopan parlamentti julkaisi 12. joulukuuta 2013 päätöslauselman 2013/2981(RSP), jossa se ilmoittaa pitävänsä tietoja Kiinan elinryöstöistä mielipidevangeilta ”sitkeässä elävinä ja luotettavina”. Parlamentti ”pyytää unionia ja sen jäsenvaltioita ottamaan puheeksi elinten poistoja Kiinassa koskevan kysymyksen; suosittaa, että unioni ja sen jäsenvaltiot tuomitsevat julkisesti elinsiirtoihin liittyvät väärinkäytökset Kiinassa ja tiedottavat tästä asiasta Kiinaan matkustaville kansalaisilleen; pyytää unionia tekemään kattavan ja läpinäkyvän tutkimuksen Kiinan elinsiirtokäytännöistä ja katsoo, että tällaisiin epäeettisiin käytäntöihin syyllistyneet on saatettava teoistaan vastuuseen”. Yhdysvaltain edustajainhuone julkaisi lähes vastaavan päätöslauselman H. Res. 343 kesäkuussa 2016. Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) -järjestö on laatinut YK:lle osoitetun vetoomuksen, jossa vaaditaan mielipidevankeihin kohdistuvien elinryöstöjen välitöntä lopettamista

.Lähde: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/kenelta-kiina-saa-elimet-elinsiirtoihin/

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.