Kirjallinen kysymys eduskunnan puhemiehelle mielipidevankien elinsiirtoihin liittyvistä väärinkäytöksistä Kiinassa ja vastaus kysymykseen

Suomen Falun Dafa -yhdistyksestä keskusteltiin kansanedustajien kanssa syksyllä 2017 Falun Gongin vainosta ja Kiinan valtiojohtoisista elinryöstöistä mielipidevangeilta. Kansanedustajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että elinryöstöt Kiinassa tulisi saada loppumaan. Jotkut heistä sanoivat, että he nostavat asian esille jollakin tavalla.

Elinsiirtokauppa kukoistaa yhä Kiinassa

Helmikuussa 2017 Kanadan entinen apulaisulkoministeri David Kilgour vieraili Suomessa Falun Dafa-yhdistyksen kutsumana.

Kiinassa tehdään huomattavasti enemmän elinsiirtoja mitä valtion viralliset tilastot kertovat, sanoo Kanadan entinen apulaisulkoministeri David Kilgour.

– Tutkimuksemme mukaan Kiinassa tehdään 60 000–100 000 elinsiirtoa vuodessa. Ei siis 10 000 elinsiirtoa, joka on valtion virallinen väite, Kilgour sanoi eduskunnan kansalaisinfossa.

Kiinan hallituksen tiedotteen mukaan lähes kaikki elinsiirroissa käytettävät sisäelimet tulevat teloitetuilta vangeilta. Kilgourin mukaan elinsiirroissa käytetyt sisäelimet eivät kuitenkaan voi tulla laillisia reittejä pitkin, koska esimerkiksi vankien teloitukset ovat vähentyneet Kiinassa. Samaan aikaan elinsiirtojen määrät ovat kasvaneet.

– Elimiä ei saa tuollaisia määriä edes ostamalla niitä kuolleen omaisilta. Kiinalaiseen kulttuuriin ei kuulu elinten luovuttaminen tai testamenttaaminen.

Kilgourin ja ihmisoikeusjuristi David Matasin mukaan elinsiirroissa käytetyt sisäelimet otetaan ilman suostumusta mielipidevangeilta, etunenässä Falun Gongin harjoittajilta. Miehet ovat tutkineet asiaa yli vuosikymmenen ajan. Vuonna 2006 julkaistun Bloody Harvest -raportin tiimoilta miehet olivat myös ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi. Raportti sai laajan päivityksen 2017, kun Kilgour ja Matas yhdistivät voimansa tutkivan journalistin Ethan Gutmannin kanssa.

Raportin mukaan mielipidevankien ruumiit poltetaan, jotta sisäelinryöstöistä ei jäisi todisteita. Miehet ovat analysoineet lisäksi kiinalaisten sairaaloiden vuoteiden lukumäärää ja käyttöastetta sekä kirurgisen henkilökunnan lukumäärää.

Yhdysvaltain kongressi ja Euroopan parlamentti ovat huomioineet päätöslauselmissaan mielipidevangeille tehdyt elinryöstöt. YK:n erityistarkkailijat ovat vaatineet Kiinan viranomaisia antamaan tarkempia tietoja elinsiirroissa käytetyistä sisäelimistä.

Myös Maailman lääkäriliitto on kritisoinut Kiinan lääketieteellisiä viranomaisia maan elinsiirroista. BMJ uutisoi, että Liver International -lehdessä julkaistu kiinalaistutkimus maksasiirroista vedettiin pois, koska elinsiirroissa käytettyjen maksojen alkuperää ei pystytty todistamaan.

Ihmiselämällä ei ole mitään arvoa

Kilgour arvelee, että mukana on jopa tuhansia lääkäreitä sadoissa sairaaloissa ympäri Kiinaa. Elinsiirtoleikkauksia tehdään eniten rikkaille kiinalaisille, mutta asiakkaita on myös Japanista, Kanadasta ja Yhdysvalloista.
– Uuden maksan saa noin 150 000 dollarilla, ja munuaisen hieman halvemmalla. Hinnat oli aikaisemmin nähtävillä sairaaloiden verkkosivuilla, mutta ne otettiin pois meidän tutkimustemme alettua, Kilgour sanoo.

Elinsiirtoturismi on kiellettävä lailla

Taiwan ja Israel ovat kieltäneet elinsiirtoturismin lailla. HUS:in elinsiirtokirurgi Heikki Mäkisalo kertoo, että viimeisin elinsiirtoturismin estämiseksi tehty sopimus allekirjoitettiin Espanjassa vuonna 2015. Tuolloin sopimuksen allekirjoitti 14 maata.
– Sopimuksen tarkoituksena on täydentää ihmiskauppaan liittyvää lainsäädäntöä, parantaa kansainvälistä yhteistyötä elinkauppaan liittyvien ja siitä tietoisten tahojen paljastamiseksi.

Suomi ei ole vielä kieltänyt elinsiirtoturismia lailla.

– Kaikkien maiden olisi kiellettävä elinsiirtoturismi lailla. Sitä toivon hartaasti. Vaikka Suomessa ei olekaan elinsiirtoturismia Kiinaan, niin silti laki antaisi esimerkin muille maille, Kilgour toivoo.

Mäkisalon mukaan suomalaisilla ei ole tarvetta matkustaa ulkomaille elinsiirtoon, koska meillä elinsiirtotoiminta on erittäin hyvin järjestetty ja luovuttajien määrä on kansainvälisestikin hyvää luokkaa. Elinsiirtojonot ovat lyhyitä verrattuna useimpiin muihin maihin.

Lähde: http://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/elinsiirtokauppa-kukoistaa-yha-kiinassa/?public=871b714218f9dceb77f6ca35ddab8271

Arvoisa puhemies

Näemme kuinka vaikeaa työnne on tuoda esille Falun Gongin vainoa Kiinassa kun vainoon osallistuvat ovat kutsuneet teidät ja haluavat tehdä kaikkien kanssa yhteistyötä. Toivomme teille oikeamielisyyttä, voimaa ja rohkeutta kohdata tämä vaikea tilanne.
Tuokaa esille Falun Gongin vaino ja Kiinan valtiojohtoiset elinryöstöt mielipidevangeilta.

Kiina uutisoi tapaamisestanne.
(http://www.xinhuanet.com/2018-01/05/c_1122217516.htm).

1. Zhang Dejiang oli haastettu oikeuteen Australiassa vuonna 2006. (http://en.minghui.org/emh/articles/2006/2/6/69688p.html)

2. World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gongin pyysi saada tutkia Zhang Dejiangin osallistumista vainoon (Notice to Investigate the Involvement in the Persecution of Falun Gong by Zhang Dejiang, the Chairman of the National People's Congress Standing Committee of the People’s Republic of China).
Linkit: http://www.upholdjustice.org/node/266 (englanti) http://www.zhuichaguoji.org/node/45399 (kiina)

3. SARS taudin aikana vuonna 2003, Zhang Dejiang yritti peittää taudin uutisia. Hong Kongissa sen vuoksi 299 ihmistä kuoli SARSiin. Hong Kongin League of Social Democrats party väitti, että "Zhang Dejiang on velkaa Hong Kong:lle 299 elämän". (https://www.nytimes.com/2016/05/18/world/asia/hong-kong-zhang-dejiang-visit.html)

Onnistunutta matkaa teille!

Ystävällisin terveisin
Sinikka Suontakanen
Suomen Falun Dafa -yhdistys ry, puheenjohtaja

Kirjallinen kysymys ja vastaus:

Vastaus kirjalliseen kysymykseen mielipidevankien elinsiirtoihin liittyvistä väärinkäytöksistä Kiinassa

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Matti Semin /vas näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 591/2017 vp:

Mihin toimiin hallitus on ryhtynyt perusteluissa mainitun Euroopan parlamentin päätöslauselman suositusten toimeenpanemiseksi ja onko hallitus tuominnut julkisesti mielipidevankien elinsiirtoihin liittyvät väärinkäytökset Kiinassa ja tiedottanut asiasta Kiinaan matkustaville kansalaisille?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Hallitus seuraa Kiinassa tapahtuvaa kehitystä elinsiirtoihin ja -kauppaan liittyvän rikollisuuden kitkemiseksi. Kiinan ensimmäinen elinsiirtoja koskeva laki on tullut voimaan vuonna 2007. Vuodesta 2015 alkaen teloitettujen vankien elinten käyttö on ollut virallisesti kiellettyä. Huolimatta näistä lainsäädännöllisistä toimista näyttää ilmeiseltä, että laittomia elinsiirtoja ja elinkauppaa ei ole onnistuttu pysäyttämään Kiinassa.

Hallitus on tietoinen YK:n kidutuksen vastaisen komitean sekä kidutusta ja muuta julmaa toimintaa tutkivan YK:n erityisraportoijan kannanotoista, jotka koskevat vangeille suoritettuja elinten poistoja, sekä vetoomuksista Kiinan kansantasavallan hallitukselle lisätä elinsiirtojärjestelmän vastuuvelvollisuutta ja läpinäkyvyyttä ja rangaista väärinkäytöksiin syyllistyneitä. Laittomien elinsiirtojen ja elinkaupan jatkaminen on ristiriidassa kansainvälisten velvoitteiden kanssa, joihin Kiina on sitoutunut. Kiina on myös muun muassa YK:n ihmisoikeusneuvoston monivuotisena jäsenenä sitoutunut ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

Kansainvälisen yhteistyön merkitys elinkauppaan liittyvien vakavien ongelmien kitkemiseksi on olennaista. YK, Maailman terveysjärjestö (WHO), ja EU ovat tahoja, joilla on todellisia vaikutusmahdollisuuksia. Suomi tukee näiden järjestöjen työtä laittomien elinsiirtojen, elinkaupan ja tähän liittyvän ihmiskaupan lopettamiseksi.

Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (2013/2981(RSP)) unionia ja sen jäsenvaltioita pyydetään ottamaan esille elinkauppaan liittyvät kysymykset Kiinan kanssa, tuomitsemaan julkisesti elinsiirtoihin liittyvä epäeettinen toiminta ja tiedottamaan tästä Kiinaan elinsiirtoa varten matkustaville kansalaisilleen.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 591/2017 vp

Ihmisoikeudet ovat olennainen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hallitus edistää oikeusvaltion, demokratian ja ihmisoikeuksien kehitystä niin kahdenvälisissä suhteissaan, monenkeskisessä toiminnassaan ja osana laajempaa EU-yhteistyötä. Hallitus keskustelee säännöllisesti ihmisoikeusasioista Kiinan kanssa sekä korkean tason että asiantuntijatason tapaamisten yhteydessä. Elinsiirrot ovat olleet säännöllisesti esillä myös EU:n ja Kiinan välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa, jonka valmisteluun Suomi osallistuu. Suomi on tehnyt oikeusalan yhteistyötä Kiinan kanssa jo yli 20 vuoden ajan. Tämän yhteistyön puitteissa Suomi on käynyt kohdennettuja keskusteluja Kiinan vankilaolosuhteista ja niiden kehittämisestä, vankien oikeuksista ja vankien sopeutumisesta yhteiskuntaan vankeusajan jälkeen. Oikeusalan yhteistyön puitteissa Suomen hallituksen edustajat voivat vierailla Kiinan vankiloissa ja ottaa laittomat elinsiirrot ja elinkaupan esille suoraan vankilaviranomaisten kanssa. Osana Suomen ja Kiinan kahdenvälisen kumppanuuden yhteistyön toimeenpanosuunnitelmaa, jota parhaillaan laaditaan ulkoministeriössä, Suomi on esittänyt Kiinalle yhteistyön tiivistämistä ihmisoikeuskysymyksissä.

Suomen hallitus tuomitsee Kiinassa tapahtuvan elinsiirtoihin ja -kauppaan liittyvän laittoman toiminnan. Elinsiirtojen tulee pohjautua vapaaehtoisuuteen kaikkien elinluovuttajien osalta ja Kiinan tulee kehittää laillisten ja rekisteröityjen elinten saatavuutta ja lisätä tämän järjestelmän (China Organ Transplant Response System, COTRS) läpinäkyvyyttä. Hallituksen tiedossa ei ole, että Suomen kansalaisia olisi matkustanut Kiinaan elinsiirtoa varten. Tästä syystä hallitus ei näe tarpeelliseksi erikseen tiedottaa asiasta Kiinaan matkustaville kansalaisille.

Helsingissä, 5 päivänä tammikuuta 2018
Ulkoministeri Timo Soini


Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.