Euroopan harjoittajat hyötyvät Kiinan Fahui-artikkeleista

Vuotuinen Kiinan Fahui on Minghui.org -sivuston arvokas foorumi Falun Gongin harjoittajille, jotka Kiinassa jakavat kultivointikokemuksiaan. 12. Kiinan Fahui pidettiin 2. marraskuuta 2015. Artikkeleita julkaistiin 53.

Monet eurooppalaiset harjoittajat ovat hyötyneet Kiinan harjoittajien artikkeleista. He ovat vaikuttuneita myötätunnosta, päättäväisyydestä ja kärsivällisyydestä, joita harjoittajat tuovat esille, ja käyttävät näitä artikkeleita peilinä etsiessään ja parantaessaan omia puutteitaan.

On tärkeää opiskella Fa'ta hyvin ja murtautua ulos vanhojen voimien järjestelyistä

Neiti Kang palasi Eurooppaan raskain sydämin käytyään vuoden 2015 Länsirannikon FA-konferenssissa, jossa Mestari Li opetti Fa'ta henkilökohtaisesti. Hän tajusi kultivoinnin vakavuuden.

Kun 12. Kiinan Fahui alkoi, Kang alkoi lukea jokaisen artikkelin ja katsoa sisäänpäin löytääkseen omat puutteensa, ja vertaamalla itseään Kiinassa oleviin harjoittajiin.

Eräässä artikkelissa kerrottiin Falun Gongia harjoittavasta avioparista. Vaimo oli kirjoittanut puhtaaksi Zhuan Falun -kirjan 9 kertaa ja oli opiskellut Fa'ta hyvin ennen kuin vaino alkoi. Koska hän ymmärsi paremmin Fa'ta, häntä ei kidutettu paljon aivopesukeskuksessa. Hänen miehensä, joka ei opiskellut Fa'ta hyvin, vangittiin viideksi vuodeksi.

Aviomies kertoi kokemuksestaan miten hän oli käsitellyt vainoa ihmisen näkökulmasta eikä voinut nähdä vainoa Fa'n näkökulmasta. Inhimillisistä käsityksistä tuli hänelle raskas taakka, ja se sitoi hänet vanhojen voimien järjestelyihin.

Toisessa artikkelissa harjoittaja kertoi luoneensa kultivointiympäristön muistelemalla ja lausumalla Fa'ta 11 vuotta.

Artikkelit auttoivat Kangia näkemään Fa-opiskelun tärkeyden ja hylkäämään vanhojen voimien järjestelyt.

Osallistuminen aktiivisesti entistä diktaattoria Jiang Zeminiä vastaan tehtyihin rikosilmoituksiin

Artikkelissa ”Xinxingin kohottaminen haastettaessa Jiang Zemin oikeuteen”, toinen kiinalainen harjoittaja jakoi käsityksensä, jonka mukaan rikosilmoituksen tekeminen Jiangia vastaan on vanhojen voimien järjestelyjen täydellistä kieltämistä.

Chen Ruotsista näki oman laiskuutensa luettuaan artikkelin. Vertaamalla itseään Kiinassa oleviin harjoittajiin, jotka ovat jättäneet rikosilmoituksen käyttämällä oikeaa nimeään ja kotiosoitettaan, hän katsoi sisäänpäin ja löysi kiintymyksen itsetyytyväisyyteen ja kiireellisyyden puuttumiseen pelastaa ihmisiä.

Li Belgiasta päätti kuunnella Fahui-artikkelit Radio Minghuin kautta. Artikkeli "Hartaasta kristitystä Dafa-opetuslapseksi" innoitti häntä osoittamaan enemmän myötätuntoa ja selventämään tosiasiat kiinalaisille turisteille. "Jos ihmiset voivat tuntea harjoittajan myötätuntoa nähdessään Falun Dafan kauneuden (harjoittajien) kautta, he muuttuvat", hän totesi.

"Sisäänpäin katsominen on todella maaginen työkalu"

Neiti Wang Skandinaviasta jakoi ymmärryksensä artikkelista "Sisäänpäin katsominen on todella maaginen työkalu". Se antoi hänelle ymmärrystä. Artikkelissa tietyllä harjoittajalla oli erittäin ärsyttäviä tapoja, jotka häiritsivät muiden harjoittajien Fa-opiskelua. Kun muut harjoittajat alkoivat katsoa sisäänpäin voittaakseen omat puutteensa ja antoivat omien käsityksiensä mennä, tämä harjoittaja muuttui.

"Olemme oppineet, että kun kahdella ihmisellä on ristiriita, kolmannen henkilön, joka näkee konfliktin, pitää myös katsoa sisäänpäin ja miettiä, mitä he voisivat oppia siitä. Olenko "kolmas henkilö" kun luen artikkelin? Onko tämä järjestetty, jotta näkisin käsitteet sisälläni? Uskon meidän hyväntahtoisen Mestarin järjestäneen tilaisuuden paljastaa puutteemme ja kiintymyksemme, jotta voimme edistyä antamalla niiden mennä", sanoi Wang.

Anniella Iso-Britanniasta oli samanlainen käsitys. Silloin, kun oli ristiriita tai häiriöitä, oli aika katsoa sisäänpäin ehdoitta. "Kaikki mitä tapahtuu, antaa meille mahdollisuuden kehittyä", Annie sanoi. "Jos meillä ei ole tiettyä tapahtumaa tai tilannetta, joka auttaisi meitä kultivoimaan, sitä ei tapahdu. Jos se tapahtuu, siinä oli joitakin tekijöitä meidän auttamiseksi."

Päästämällä irti egosta ja itsekkyydestä

Artikkelissa "Letting Go of Self When Rescuing Practitioners” (Egosta ja itsekkyydestä irti päästäminen pelastettaessa harjoittajia) kaksi paikallista koordinaattoria Kiinassa päästi irti egosta ja itsekkyydestä ja loivat avoimen ja vilpittömän asioista jakamisen ympäristön.

"Epäitsekkyys on avain pelastaa enemmän tuntevia olentoja", sanoi Su Skotlannista. Hän on myös paikallinen koordinaattori alueellaan. Artikkeli näytti hänen sisällään olevan ylimielisyyden ja egon, joka aiheutti kuilun hänen ja muiden harjoittajien välillä.

Hän ymmärsi, että kun harjoittajat voivat avoimesti jakaa ymmärryksensä ryhmässä, he voivat tiiminä pelastaa enemmän ihmisiä.

Selviytyminen laiskuudesta ja taidot Fa'n vahvistamisessa

Chen Ruotsista ja Pan Belgiasta, saivat molemmat innoituksen lukemalla vanhempien harjoittajien artikkeleita, joissa kerrottiin miten he oppivat uutta teknologiaa ja atk-taitoja Fa'n vahvistamiseksi.

Chen myönsi, että hänen taitonsa tietokoneista on vähäisempi kuin vanhemmilla harjoittajilla, ja syy on se, että häneltä puuttui velvollisuudentunne pelastaa enemmän ihmisiä.

Pan on ulkomailla asuva harjoittaja, tekninen avustaja, joka myös on kohdannut ongelman, että ei ole tarpeeksi aikaa opiskella Fa'ta ja tehdä harjoituksia työpäivänsä jälkeen. Tämä koskee myös Dafa-projekteja. Hän ymmärsi, että projekti ei itsessään ole ongelma; ongelma on hänen kiintymyksessään todistaa itseään tärkeäksi.

"Meidän on oltava nöyriä ja päästettävä irti käsityksistämme kontrolloida kaikkea", sanoi Pan. "Ei ole väliä kuka huomauttaa puutteistani, kun kuulen niistä, aion voittaa ne."


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2015/11/23/153786.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.