Kööpenhamina: Elinryöstöt tuomittiin parlamentissa

Tanskan parlamentin yhdeksän puoluetta piti kuulemistilaisuuden 5. huhtikuuta 2018, jossa keskusteltiin Kiinan elinryöstöistä Falun Gongin harjoittajilta ja muilta mielipidevangeilta. Parlamentin jäsenet vastustivat epäeettistä toimintaa ja päättivät ottaa huomioon ihmisoikeuskysymykset tulevassa kauppa- ja talousyhteistyössä Kiinan kanssa.

Helmikuussa useita Tanskan kansanpuolueen jäseniä pyysi ulkoasiainministeri Anders Samuelsenilta hallituksen kantaa koskien Falun Gongin tukahduttamista Kiinassa, etenkin elinryöstöjä Kiinassa asuvilta Falun Gongin harjoittajilta.

Tanskan kansanpuolue oli aiemmin kysynyt hallitukselta asiasta ja keskustellut siitä. Tämä oli ensimmäinen parlamentaarinen kuulemistilaisuus, jossa korostettiin Kiinan ihmisoikeusrikoksia Falun Gongin harjoittajia vastaan.

Kansanpuolueen Claus Kvist Hansen (oikealla) puhui 5. huhtikuuta 2018 pidetyssä parlamentin kuulemistilaisuudessa.

Rikoksia ihmisyyttä vastaan

Claus Kvist Hansen kansanpuolueesta sanoi, että tämänpäiväinen keskustelu oli erilainen kuin parlamentissa tavanomaisesti käsitellyt aiheet, koska se koski hallituksen ja diktatuurin tekemiä yksittäisten ihmisten pidätyksiä sekä siviilien kidutuksia ja tappamista.

Hansen piti yksinkertaisesti käsittämättömänä sitä, että ihmiset näyttävät Kiinassa joutuvan järjestelmällisesti vangituiksi ja lääketieteellisiin tutkimuksiin, minkä tarkoituksena on etsiä, ryöstää ja myydä valittuja sisäelimiä korkeimpaan hintaan. Hän sanoi, että tällaiset rikokset tapahtuvat Falun Gongin harjoittajille Kiinassa. Hän piti asiaa vakavana ja sanoinkuvaamattomana.

Perustuen tutkimuksiin ja havaintoihin hän ei löytänyt Falun Gongin harjoituksesta mitään epäilyttävää tai sosiaalisesti heikentävää. "Eilen tapasin muutamia Falun Gongin edustajia ja voisin sanoa, että he ovat yleensä terveempiä ihmisiä, koska he eivät tupakoi eivätkä käytä alkoholia. Kuvittele, jos on totta, että Kiinassa olevat ihmiset valitaan kuten teuraskarja elinkaupan tarpeisiin heidän elintensä laadun perusteella. Olen jälleen sanaton!"

Hansen korosti, että on tärkeää, että demokraattiset valtiot rohkenisivat keskittyä rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Tämän vuoksi hän halusi asian käsittelyyn parlamentissa.

Sananvapaus on yksi keskeisistä arvoista

Liberaalipuolueen (Venstre) tiedottaja Michael Aastrup Jensen sanoi, että Kiinan kommunistit olivat jo vaikuttaneet Tanskan sisäisiin asioihin. Esimerkiksi kuninkaallinen teatteri päätti peruuttaa Shen Yun -esityksen vain siksi, että tämä taideryhmä on yhteydessä Falun Gongiin.

"Uskomme, että Venstren puolesta se on hyvin, hyvin häpeällistä. Mielestämme se on myös erittäin vakavaa. Tanskassa liberaalisessa demokratiassa sananvapaus on yksi perusarvoista. Siksi meidän on myös sanottava asian puolesta jotain”, Jensen jatkoi.

"Kritiikkiä on esitettävä kaikissa tilaisuuksissa”

Enhedslisten – De Rød-Grønne -puolueen Nikolaj Villumsen oli samaa mieltä Jensenin kanssa. Villumsen sanoi, että Tanskan hallitus ilmoitti käyneensä kriittisiä keskusteluja suljettujen ovien takana. Lisätoimia tarvitaan kuitenkin sen varmistamiseksi, että tällaiset vuoropuhelut johtavat todelliseen edistymiseen.

Villumsen lisäsi, että on tärkeää kritisoida tukahduttamista. Hän sanoi myös, että pelkästään Falun Gongia ei ole väkivaltaisesti tukahdutettu, vaan myös muita ryhmiä on vastaavanlaisissa tilanteissa ja että myös elinryöstöt ovat olemassa oleva ongelma. ”Tanskan on ehdottomasti kehotettava Kiinan hallitusta kunnioittamaan kansalaistensa perusihmisoikeuksia ja pysäytettävä vaino. Tätä kritiikkiä on esitettävä kaikissa tilaisuuksissa ja kaikissa asiaankuuluvissa foorumeissa”, hän jatkoi.

Omantunnon kysymys

Kenneth Kristensen Berth Tanskan kansanpuolueesta sanoi Kiinan tilanteen vaivaavan häntä. "Uskon, että todellisuudessa asia vaivaa monia ihmisiä. ...tilanne, josta keskustelemme, tarkoittaa vankien ottamista, heidän ruumiinsa varastamista aiheuttaen lopulta heidän kuolemansa, ja me puhumme tasa-arvoisesta vuoropuhelusta. Mielestäni on äärimmäisen vaikeaa saada tasavertainen vuoropuhelu sellaisen järjestelmän kanssa, joka on tällaisen asian takana." Hän sanoi, että tässä on kyse omastatunnosta.

"Rakastan Kiinaa, rakastan kiinalaista kulttuuria, ja mielestäni se on upea kulttuurimaa, jota hallitus on valitettavasti tuhonnut enkä tiedä kutsuako sitä [Kiinan hallitusta] kommunistiseksi vai pikemminkin puna-fasistiseksi”, hän sanoi.

"Meidän on oltava erittäin äänekkäitä tässä asiassa"

Alternativet -puolueen Rasmus Nordqvist sanoi haluavansa liittyä keskusteluun, koska aihe on tärkeä: "Falun Gongin harjoittajien vaino, nämä elinryöstöt ovat valitettavasti edelleen meneillään."

Hän sanoi, että huolimatta siitä, mitä Kiinan hallitus sanoo, "meidän on oltava erittäin äänekkäitä tässä asiassa, ja meidän on painotettava tätä kritiikkiä." Hän oli kiitollinen siitä, että aihe nostettiin esiin, koska hänen mielestään tällaisia rikoksia ei saisi tapahtua.

Ulkoministeri: Vaino jatkuu Kiinassa

Anders Samuelsen, ulkoasiainministeri, käytti puheenvuoron istunnossa.

Anders Samuelsen sanoi, että Falun Gongin tukahduttaminen jatkuu edelleen. "Ihmisoikeusryhmien mukaan Falun Gongin yksittäisten harjoittajien vainoa seurataan edelleen, ja heitä pidätetään mielivaltaisesti, vangitaan ja tuomitaan ja heidät altistetaan fyysiselle ja henkiselle väkivallalle. Falun Gongin harjoittaminen on ollut laitonta Kiinassa vuodesta 1999."

Hän sanoi, että Tanskan hallitus seuraa tiiviisti Kiinan ihmisoikeustilannetta, ja että siitä keskustellaan jatkuvasti Kiinan kanssa. "Haluan korostaa, että hallitus pitää täysin selvänä, että Falun Gongin harjoittajien pidätykset ja heihin kohdistettu väkivalta on huolestuttavaa." Hän lisäsi: "Hallitus aikoo jatkuvasti nostaa esiin ihmisoikeuskysymyksiä ja pyrkiä parantamaan ihmisoikeustilannetta Kiinassa.”

Vainon pysäyttäminen

Hansen ilmoitti eri puolueiden yhteisen ehdotuksen hyväksymisestä. Hän sanoi, että parlamentti ilmaisee huolensa Kiinan lisääntyneistä ihmisoikeusrikoksista. "Parlamentti kehottaa Kiinaa kunnioittamaan kansalaistensa perusihmisoikeuksia ja lopettamaan demokratia-aktivistien, ammattiyhdistysten sekä kansallisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, myös Falun Gongin, tiibetiläisten, kristittyjen ja uiguurien vainon".

Hansen jatkoi: "Samalla parlamentti panee merkille Kiinan ihmisoikeusrikkomukset. Mitä tulee elinryöstöihin, vaadimme Kiinaa välittömästi lopettamaan elinten käytön henkilöiltä, jotka eivät ole vapaasti rekisteröityneet elinluovuttajiksi. Parlamentti vaatii, että Kiinan ja Tanskan terveydenhuollon laitosten välinen yhteistyö keskeytetään, kunnes Kiina on alkanut toteuttaa avoimia ja uskottavia elinsiirtoa koskevia käytäntöjä.”


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2018/4/14/169366.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.