Kalifornian republikaanien edustajainhuone tuomitsee Kiinan elinryöstöt

Kalifornian republikaanien edustajainhuone (CRA) on vanhin ja suurin ruohonjuuritason vapaaehtoisjärjestö. Järjestön edustajakokous 2.-4.3.2018 hyväksyi päätöslauselman, jossa vaaditaan Kiinaa lopettamaan hallinnon hyväksymä elinryöstötoiminta mielipidevangeilta, joista suurin osa on Falun Gongin harjoittajia. Falun Gong on perinteinen mielen ja kehon harjoitusmenetelmä, jota on vainottu Kiinassa vuodesta 1999 lähtien.

Kalifornian republikaanien edustajainhuone hyväksyi päätöslauselman 2. - 4.3

Päätöslauselmassa todetaan: "... vuodesta 1999 lähtien satoja tuhansia Falun Gongin harjoittajia on pidätetty laittomin oikeudellisin perustein uudelleenkoulutusleireille, pidätyskeskuksiin ja vankiloihin, joissa kidutus ja väkivalta ovat rutiiniasioita."

Siinä todetaan lisäksi: "Yhdistyneiden Kansakuntien kidutuksen vastainen komitea ja kidutuksen erityisraportoija ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa Falun Gongin vankien elinten ottamisesta vastoin heidän tahtoaan. Edellä mainitut instanssit ovat pyytäneet Kiinan hallitusta lisäämään vastuuvelvollisuuttaan ja läpinäkyvyyttä elinsiirtojärjestelmässä …

"... uskonnollisten tai poliittisten vankien tappaminen tarkoituksena myydä heidän elimiään, on räikeä ja vakava elämän perusoikeuksien loukkaus";

CRA kehottaa Kalifornian osavaltiota laatimaan lainsäädännön, jossa "tuomitaan Kiinan hallinnon hyväksymä elinryöstötoiminta". Se kehottaa myös Kiinaa ”lopettamaan välittömästi kaikkien vankien elinryöstöt ja välittömästi lopettamaan Kiinan kommunistipuolueen harjoittama Falun Gongin vaino, jota on jatkunut kohta 19 vuotta, ja vapauttamaan kaikki Falun Gongin harjoittajat ja muut mielipidevangit”.

Päätöslauselmassa kehotetaan Kiinaa "sallimaan uskottava, avoin ja riippumaton tutkinta elinsiirtoihin liittyvistä väärinkäytöksistä" ja Yhdysvaltain ulkoministeriötä "tekemään yksityiskohtaisempi analyysi valtiollisista seuraamuksista koskien elinryöstöjä... "ja estämään" viisumien myöntäminen kiinalaisille ja muille kansalaisille, jotka ovat mukana elinryöstötoiminnassa".

CRA:n päätöslauselman esittäjä on Solanon republikaanien puheenjohtaja Norman Reece. Hän sanoi, että Solanon republikaanien edustajakokous arvostaa perhettä ja ihmiselämää sekä tukee perustuslaillisia oikeuksia uskonvapauteen. Näistä syistä CRA on vastustanut elinryöstötoimintaa Kiinassa, hän lisäsi.

Solanon republikaanien edustajainhuoneen puheenjohtaja Norman Reece.

Reece keskusteli samanlaisesta päätöslauselmasta (H. Res. 343) kuin Kalifornian kongressiedustaja Dana Rohrabacher useita vuosia sitten. Hänen mielestään CRA:n pitäisi ottaa kantaa ja tiukata Kalifornian valtiota ja Yhdysvaltojen hallitusta kehittämään poliittinen menettelytapa Kiinan ihmisoikeuksien ja uskonnollisten ryhmien vainoamista vastaan.

Heinäkuussa 2017 Kalifornian senaattori Joel Anderson esitteli aloitteen SJR-10, jossa tuomitaan Kiinan vaino Falun Gongin harjoittajia kohtaan. Päätöslauselma peruttiin, kun senaattorit saivat San Franciscossa toimivalta Kiinan konsulaatilta kirjeen. Reece totesi, että he eivät voi pakottaa hallitusta tekemään mitään, mutta hallituksen on tiedettävä, että sitä tarkkaillaan.

Republikaanien kuvernööriehdokkaat tukevat päätöslauselmaa

Kalifornian kaksi kuvernööriehdokasta, Travis Allen Huntington Beach:stä ja John Cox San Diegosta, tukevat vahvasti päätöslauselmaa.

Huntington Beachin kreivikunnan ehdokas Travis Allen tukee CRA:n päätöslauselmaa, jossa tuomitaan ihmisoikeusrikkomukset Kiinassa

Travis Allen sanoi, ettei hän suvaitse Kiinan ihmisoikeusloukkauksia. "Ehdottoman väärin, epäinhimillistä ... Maailman ihmiset ansaitsevat enemmän. Kiinan kansa ansaitsee enemmän", hän sanoi.

Hän myös ilmaisi tukevansa viisumikieltoa niille kiinalaisille, joiden todetaan osallistuneen näihin rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

"Emme voi päästää rikollisia maahamme. Haluamme maailmasta hyvää. Emme todellakaan halua tänne ihmisiä, jotka tekevät rikoksia kaikkialla maailmassa."

John Cox on pääomasijoittaja San Diegosta ja ehdolla Kalifornian kuvernööriksi.

Hän oli järkyttynyt elinryöstötoiminnasta ja kutsui sitä "barbaariseksi" ja "kauheaksi".

"Hallitus ei ole tilivelvollinen ihmisille", Cox sanoi. "Teen kaikkeni pysäyttääkseni ihmisoikeusloukkaukset. Maamme perustettiin uskonnonvapauteen pohjautuen."

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2018/3/8/168978.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.