Pekingiläiset vankilat estävät lakimiehiä puolustamasta Falun Gongin harjoittajia

Fangshanin tuomioistuin Pekingissä tuomitsi Falun Gongin harjoittaja Wang Shuxiangin neljäksi vuodeksi vankeuteen vuonna 2015, koska hän ei luopunut vakaumuksestaan Falun Gongiin.

Changpingin tuomioistuin Pekingissä tuomitsi harjoittaja Chen Junjie'n kolmeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen vuonna 2016 Falun Gongin harjoittamisesta.

Helmikuussa 2017 perheenjäsenet palkkasivat asianajajat Wen Donghai'n ja Yu Wenshengin puolustamaan sukulaisiaan. Vankiloiden virkamiehet ja korkeamman tason viranomaiset häiritsivät ja uhkailivat lakimiehiä heidän yrittäessään tavata asiakkaitaan.

 

Wang Shuxiang

 
Chen Junjie

Häirintä

Asianajajat menivät 8. helmikuuta 2017 Qianjinin vankilaan Pekingissä tavatakseen Wang Shuxiangin. Viranomaiset vaativat asianajajia esittämään luvan saadakseen tavata asiakastaan. Asianajajat sanoivat, että sellaisten lupien pyytäminen oli lain vastaista.

Koska ei ollut muuta vaihtoehtoa, asianajajat menivät Pekingin vankilavirastolle saadakseen luvan tapaamiseen. Mutta vaikka asianajajat saivat luvan, Qianjinin vankila kieltäytyi päästämästä heitä tapaamaan Wang'ia.

Tämän jälkeen asianajajat menivät Pekingin naisvankilaan ja pyysivät saada tavata harjoittaja Chen Junjie'n, mutta myös siellä vaadittiin vankilaviraston lupa sekä Chen Junjie'n allekirjoitus.

Tietojen epääminen asianajajilta

Molemmat asianajajat lähettivät kirjeen Pekingin vankilavirastoon ja Pekingin naisvankilaan 29. maaliskuuta. Vankilavirasto käänsi postin takaisin, ja naisvankilan viranomainen jätti lakimiesten pyynnöt yksinkertaisesti huomiotta.

8. päivä toukokuuta asianajajat menivät vankilavirastoon tapaamaan viraston johtajaa. He selittivät, että olivat oikeutettuja edustamaan asiakkaitaan ja että olivat pyytäneet näiden tapaamista. Johtaja uhkaili asianajajia ja pyysi heidän puhelinnumeronsa väittäen, että toimittaisi heidän asiakkaidensa tiedot myöhemmin.

Asianajajat nostivat syytteen vankilavirastoa vastaan.

11. toukokuuta lakimiehet lähettivät 13 kanteluasiakirjaa ministeriöön. He vaativat tutkimuksia Pekingin vankilaviraston, Qianjinin vankilan ja naisvankilan toimista, koska nämä olivat estäneet heiltä pääsyn asiakkaidensa tietoihin ja olivat väärinkäyttäneet toimivaltaansa sekä estäneet heitä tapaamasta asiakkaitaan.

Tietojen pimitys

Kaikki Pekingin vankilat ja pakkotyöleirit ovat jatkuvasti vainonneet Falun Gongin harjoittajia. Qianjinin vankila ja naisvankila ovat estäneet kaiken tiedonkulun vankilan ulkopuolelle.

Vankilaviranomaiset ovat käyttäneet kaikenlaisia tekosyitä estääkseen lakimiehiä tapaamasta asiakkaitaan. He ovat käyttäneet oikeusministeriötä ja asianajajajärjestöä painostamaan lakimiehiä. Myös harjoittajien perheenjäseniä on painostettu.

Wang ja Chen sekä heidän asianajajansa ja perheenjäsenet ovat sanoneet, etteivät he anna periksi ennen kuin molemmat harjoittajat on vapautettu ja asianajajat voivat tavata ja edustaa Falun Gongin harjoittajia Kiinan vankilajärjestelmässä.

Vainoon osallistuneet tahot:
Beijing Qianjin Prison: 106 Mail Box, Chadianzhan, Jingshanxian, Hangu District,
Tianjin. Postal code: 300481
Beijing Bureau of Prison Qinghe Branch: +86-10-83589148/49 (Beijing Qianjin Prison is its subordinate unit)
Beijing Qianjin Prison duty phone: +86-22- 67988215, +86-10-68365163, +86-10-68018529
Beijing Qianjin Prison supervision sector: +86-83589423


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/16/164283.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.