117 Falun Gongin harjoittajaa tuomittiin vakaumuksensa vuoksi huhtikuussa 2017

Minghui.org -sivuston laatimien tietojen mukaan huhtikuussa 2017 kirjattiin 117 uutta tapausta, joissa Kiinan kommunistipuolueen (KKP) tuomioistuinjärjestelmä on tuominnut Falun Gongin harjoittajia vankilaan.

Tuomion saaneista harjoittajista 97 tuomittiin vuonna 2017 ja 20 vuonna 2016. KKP:n tietoturvasta johtuen tuomittujen harjoittajien määrästä ja heidän rangaistustensa tarkasta kestoajasta ei voida raportoida ajallaan, koska kaikkia tietoja ei ole helposti saatavilla.

Harjoittajat tuomitaan usein epäoikeudenmukaisissa oikeudenkäynneissä. Vaikka jotkut harjoittajat palkkaavat asianajajia puolustamaan itseään, asianajajien pääsy istuntosaliin estetään usein tai tuomioistuimen virkamiehet keskeyttävät toistuvasti heidän puolustautumisperusteensa.

On myös harjoittajia, joilla ei ole ollut oikeusavustajaa tai jotka ovat joutuneet käyttämään tuomioistuinten määräämiä lakimiehiä, joilla on valmiiksi annetut ohjeet pitää asiakastaan syyllisenä. Jotkut harjoittajat olivat saaneet syytteen tai jopa tuomittu ilman, että heidän perheelleen tai asianajajalleen oli ilmoitettu.

Tuomioiden pituudet vaihtelivat 6 kuukaudesta 7 vuoteen keskiarvon ollessa 2,8 vuotta. Sakkojen suuruudet vaihtelivat 10 000 - 20 000 yuanin välillä. Poliisi oli kiristänyt yhdeltä harjoittajalta yhteensä 20 000 yuania.

Tuomitut harjoittajat olivat 21 maakunnasta ja heitä oli kaikilta elämänaloilta. Jotkut heistä on toistuvasti pidätetty tai tuomittu vakaumuksensa vuoksi.

 

Tuomioistuinten valitsemille asianajajille annetaan ohjeet perustella harjoittajat syyllisiksi.

Jiulongpon käräjäoikeus asetti viisi Falun Gongin harjoittajaa syytteeseen 28. lokakuuta 2016. Vastaajat olivat Zhou Hong, Yu Guanghe, Chen Changying, Liu Jianping ja Yang Changqin.

Chen ja Liu pidätettiin 24. marraskuuta 2015, kun he olivat jakamassa tietoa Falun Gongin vainosta. Samana päivänä viranomaiset murtautuivat Zhou´n kotiin ja pidättivät hänet. Myös Yu ja Yang pidätettiin 28. marraskuuta 2015.

Chenin, Liu'n ja Yangin perheet palkkasivat asianajajat, ja kaikki kolme kielsivät syyllisyytensä. Kaksi muuta harjoittajaa (Zhou ja Yu) saivat tuomioistuimen valitsemat asianajajat, joille oli annettu ohjeet perustella asiakkaansa syyllisiksi.

Zhou ja Yu kuitenkin vaativat vapauttavaa tuomiota sillä perusteella, etteivät he rikkoneet lakia käyttäessään perustuslaillista oikeuttaan uskonnonvapauteen.

Tuomari langetti myöhemmin kaikille viidelle harjoittajalle vankeusrangaistukset: Yuille 9 vuotta, Zhoulle 4 vuotta, Yangille 3,5 vuotta, Chenille 2,5 vuotta ja Liu'lle 2 vuotta.

Harjoittajat tuomittiin ilmoittamatta heidän perheilleen.

Wang ja Yang lukivat Falun Gongin kirjoja kotonaan, kun poliisi murtautui sisään ja pidätti heidät 13. tammikuuta 2016. Myös Liang-niminen harjoittaja pidätettiin seuraavana päivänä kotoaan.

Xinzhoussa Shanxin maakunnassa pidetyssä oikeudenkäynnissä huhtikuussa 2017 Wang Meiyun ja Yang Junjun tuomittiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen ja Liang Tiancai kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Heidän perheensä saivat tietää oikeudenkäynnistä ja tuomioista epävirallisten kanavien kautta ja ovat esittäneet vetoomuksia heidän puolestaan.

Linyin läänissä Shandongin maakunnassa poliisi pidätti kaksi sisarta Falun Dafa -kirjallisuuden jakamisesta 8. lokakuuta 2016. Meng Xianglan ja Meng Xiangling lähetettiin Linyin pidätyskeskukseen 19. lokakuuta. Mengyangin läänin tuomioistuin tuomitsi heidät piilo-oikeudenkäynnissä huhtikuussa 2017. Meng Xianglan tuomittiin vuodeksi ja Meng Xianglingin puoleksitoista vuodeksi vankeuteen.

Tuomari ja poliisi häiritsivät puolustusasianajajaa

Zeng Liuming Heyuanista Guangdongin maakunnasta pidätettiin kotoaan 24. syyskuuta 2016. Zengin oikeudenkäynti pidettiin lähes neljän kuukauden laittoman pidätyksen jälkeen 19. tammikuuta 2017. Vain kaksi hänen perheenjäsentään sai olla läsnä oikeussalissa.

Oikeudenkäynnin aikana tuomari ja poliisiviranomaiset toistuvasti häiritsivät Zengin ja hän asianajajansa puolustuspuheenvuoroa. Istunto keskeytettiin riittämättömien todisteiden vuoksi. Myöhemmin tuomioistuin tuomitsi Zengin piilo-oikeudenkäynnissä kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen ilmoittamatta siitä Zengin asianajajalle tai perheelle. Perhe teki valituksen tuomiosta.

Harjoittajan asianajaja poistettiin istuntosalista

Falun Gongin harjoittaja Luo Shuizhen Sichuanin maakunnasta pidätettiin 25. joulukuuta 2015 hänen puhuttuaan ihmisille Falun Gongin vainosta. Oikeudenkäynti pidettiin 20. syyskuuta 2016. Koska asianajaja protestoi tuomioistuimen laittomia toimia, hänet poistettiin istuntosalista.

Äkillinen paikanvaihto

Kun asianajaja sai oikeudenkäyntiä koskevan ilmoituksen 6. syyskuuta, siinä ilmoitettiin, että kuulemistilaisuus pidettäisiin Luzhoun välituomioistuimessa 13. syyskuuta. Hän odotti kopiota syytteestä, mutta tuomioistuin ei koskaan toimittanut asiakirjaa lain edellyttämällä tavalla.

Asianajajalle ilmoitettiin muutaman päivän kuluttua, että kuulemistilaisuus oli siirretty syyskuun 20. päivään, mutta paikka olisi sama.

Kun asianajaja saapui oikeustalolle 20. syyskuuta, hän ei nähnyt merkkejä tulevasta oikeudenkäynnistä. Hieman myöhemmin oikeuskansleri soitti hänelle sanoen, että kuulemistilaisuus oli siirretty pidettäväksi Naxin pidätyskeskuksen oikeussalissa.

Laiton turvatarkastus ja henkilökohtaisen tietokoneen käytön kieltäminen
Asianajaja ryntäsi pidätyskeskukseen, mutta vartijat pysäyttivät hänet vaatien häntä kulkemaan turvatarkastuksen läpi. Koska Kiinan laki vapauttaa puolustusasianajajat turvatarkastuksista, hän protestoi vartijoiden vaatimusta.

Tuomari tuli myös paikalle ja sanoi, että asianajajan olisi käytettävä tuomioistuimen tietokonetta oman tietokoneensa sijaan. Asianajaja sanoi, ettei mikään laki kiellä henkilökohtaisen tietokoneen käyttöä oikeudenkäynneissä. Hän myös pyysi tuomaria esittämään oikeudelliset perusteet tällaiselle rajoitukselle.

Tuomari jätti asianajajan huomiotta ja meni sisälle aloittaakseen oikeuskäsittelyn, joka päättyi alle puolessa tunnissa.

Luo tuomittiin myöhemmin neljäksi vuodeksi vankeuteen ja 10 000 yuanin sakkoihin.

Nainen tuomittiin ilman oikeusapua

Li Liming, Shenyangin maatalousteknisen koulun apulaispäällikkö, pidätettiin marraskuussa 2016, kun poliisi löysi Falun Gongin kirjallisuutta hänen laukustaan. Sujiatunin tuomioistuin piti oikeudenkäynnin Li´n oltua pidätettynä viisi kuukautta. Hän puolusti itseään ja vetosi syyttömyyteensä. Myöhemmin tuomioistuin tuomitsi hänet salaa kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen. Li vapautettiin toukokuussa 2017.

Asianajajat puolustivat harjoittajien syyttömyyttä

Kuultuaan puolustuksen puheenvuoron tuomioistuimen syyttäjä Hanchuanissa Hubein maakunnassa suositteli neljän Falun Gongin harjoittajan tapauksessa kevyempiä tuomioita.

Peng Lumei'n, Wang Shengin, Wang Guilanin ja Li Xianqin oikeudenkäynti pidettiin 17. tammikuuta 2016, ja heitä syytettiin Falun Gong -julisteiden esille laittamisesta.

Puolustusasianajajat sanoivat, ettei mikään laki Kiinassa kriminalisoi Falun Gongia ja että heidän asiakkaillaan on kaikki oikeudet tuoda esille vakaumustaan, joka perustuu Totuudenmukaisuuteen, Myötätuntoon ja Kärsivällisyyteen. Asianajajat vaativat asiakkailleen vapauttavaa tuomiota.

Syyttäjä Chen Shunxiang ei kumonnut puolustuksen väitteitä. Sen sijaan hän ehdotti, että tuomari antaisi harjoittajille kevyemmät tuomiot.

Tuomarin myöhemmin langettamat vankeustuomiot olivat:
Peng: 2 vuotta;
Wang Sheng: 1 vuosi ja 2 kuukautta;
Wang Guilan: 2 vuotta ja 5 kuukautta;
Li: 1 vuosi ja 5 kuukautta


Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/15/164275.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.