Perhe sai syytteen Falun Gongiin liittyvien tekstiviestien lähettämisestä

Kolme asianajajaa puolusti asiakkaitaan tuntikausia oikeudenkäynnissä Wuchengin käräjäoikeudessa Zhejiangin maakunnassa 27. helmikuuta 2017. Tuomari keskeytti oikeudenkäynnin lähes seitsemän tunnin jälkeen julistamatta tuomiota.

Kolme vastaajaa, Zhou Dunwang, hänen vaimonsa Yang Xianfeng ja heidän poikansa Zhou Liang, pidätettiin 2. marraskuuta 2016, koska he lähettivät Falun Gongin vainoa paljastavia tekstiviestejä. Heidät pidätettiin ja vietiin Wuchengin piirikunnan pidätyskeskukseen.

Asianajajat: Ei mitään oikeudellista perustaa eikä näyttöä syytettä varten

Zhoun perhettä syytettiin ”kultin käyttämisestä heikentämään lainvalvontaa”, mikä on yleinen tekosyy Kiinan kommunistipuolueelle (KKP) vainota Falun Gongin harjoittajia.

Lakimiehet sanoivat, että artikla ei päde heidän asiakkaidensa tapauksissa ja ettei vainolle ole koskaan ollut mitään pätevää oikeudellista perustaa.

Lisäksi syyttäjä ei esittänyt mitään todisteita tukemaan syytettä ”kultin käyttäminen heikentämään lainvalvontaa”. Hän ei myöskään pystynyt osoittamaan, minkä lain täytäntöönpanoa he heikensivät, missä määrin ja mihin kulttiin syytetyt kuuluivat.

Lisäksi yksi asianajajista painotti, että Kiinan perustuslain mukaan hänen asiakkaallaan oli oikeus uskonnonvapauteen sisältäen myös Falun Gongin. Kenelläkään yksittäisellä henkilöllä tai valtion virastolla ei ole oikeutta puuttua yksilön hengelliseen vakaumukseen.

Syyttäjä väitti, että harjoittajien kotoa takavarikoidut materiaalit, jotka sisälsivät tietoja vainosta ja rikosilmoituksesta Jiang Zeminia vastaan sekä artikkeli, jossa vaaditaan kansalaisia vetäytymään puolueesta, olivat kaikki "puolueen vastaisia” ja siten sallittava todisteiksi syytettyjä vastaan.

Puolustusasianajajat kumosivat tämän sanomalla, että ihmisillä oli täysi oikeus tietää vainosta, ja että Falun Gongin harjoittajat olivat hyvin rohkeita paljastaessaan nämä tosiasiat.

Syyttäjä esitti todistuskappaleina myös joukon harjoittajilta takavarikoituja kirjeitä, mutta puolustusasianajajat totesivat, ettei kirjeitä oltu avattu.

Puolustusasianajaja kysyi: ”Mistä tiedät niiden sisältävän rikollista näyttöä lukematta sisältöä?”. ”Juuri näin olette tuominneet Falun Gongin harjoittajia aikaisemmin ‒ tuomitsette heidät jopa ilman todisteita.” Syyttäjällä ei ollut mitään sanottavaa.

Lopulta lakimiehet kannustivat tuomaria punnitsemaan tosiasioita ja olemaan oikeudenmukainen tehdessään päätöstä.

”Me vaadimme vapauttavaa tuomiota asiakkaillemme”, sanoi yksi puolustusasianajajista. ”Toivomme, että politiikka ei ole osallisena tässä tapauksessa.”

Vastaajat kertoivat omista kokemuksistaan ja vetosivat oikeudenmukaisuuteen

Kolmen Falun Gongin harjoittajan puolustuspuheenvuoro oikeudessa

Yang Xianfeng

Yang Xianfeng sanoi olevansa tekniikan tiimin keskeinen jäsen suuressa valtion omistamassa liikelaitoksessa Machengissa, ja että Falun Gongin harjoittaminen auttoi häntä olemaan energisempi. Hän voitti tieteen innovaatiopalkinnon työstään.

”Meillä ei ole mitään poliittista tavoitetta”, hän sanoi. ”Syy siihen, miksi saatamme elämämme vaaraan tuodessamme vainoa esille, on että toivomme ihmisten saavan tietää tosiasiat ja tekevän oikean valinnan. Toivon todella, että voitte toimia oikein osallistumatta vainoon.”

Hän lainasi myös historiallisia esimerkkejä siitä, miten diktatuurit olivat kaatuneet vainottuaan hengellisyyttä. Lisäksi hän varoitti, että kaikki, jotka osallistuvat vainoon, tulevat kohtaamaan seuraamuksia.

Yang Xianfengin puhuessa tuomari, tuomioistuimen kirjuri, syyttäjä ja haastemiehet kuuntelivat hiljaa keskeyttämättä. Tätä pidetään edistyksenä verrattuna moniin muihin Falun Gongin harjoittajien oikeustapauksiin, erityisesti niihin, jotka tapahtuivat vainon alkuvuosina.

Zhou Dunwang

Zhou Dunwang oli vesiyhtiön työntekijä Machengissa ja vastasi kaupungin vedenjakelujärjestelmän teknisestä tuesta.

Hän sanoi Falun Gongin parantaneen hänen terveyttään ja kohottaneen hänen mieltään.

Asemansa vuoksi monet ihmiset yrittivät lahjoa häntä, mutta Falun Gongin periaatteet, Totuudenmukaisuus, Myötätunto ja Kärsivällisyys, olivat avainasemassa hänen elämässään, joten hän ei ottanut lahjuksia vastaan. Siksi hänen maineensa työpaikalla oli erinomainen.

Kotona hän piti huolta vaimonsa isästä, koska tämän kaksi poikaa eivät tehneet niin.

Hän sanoi: ”Nykyään on monia lapsia, jotka kieltäytyvät huolehtimasta vanhemmistaan, puhumattakaan heidän puolisonsa vanhemmista. Täytyy myöntää, että en olisi huolehtinut apestani, ellen olisi alkanut harjoittaa Falun Gongia. Se opetti minua olemaan ystävällinen ja huomaavainen.”

Zhou Liang
Pariskunnan poika, Zhou Liang, työskentelee Tianhe'n lentokentällä Wuhanissa. Hän kertoi oikeudessa alkaneensa harjoittaa Falun Gongia nähtyään positiivisia muutoksia vanhemmissaan.

Hän sanoi: ”Me emme riko mitään lakia. Toivon tuomarin voivan seistä oikeudenmukaisuuden puolella ja pitää meitä syyttöminä.”

Englanniksi: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/10/162795.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.