Kokemuskertomus Falun Dafan harjoittamisesta

Suomen Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssi 2017

Arvoisa Mestari

Hyvät harjoittajat

Kuulin Dafasta ensimmäisen kerran joulukuussa 1995, ja olen nyt kultivoinut yli 20 vuotta. Mestarin suojeluksen ja huolenpidon sekä toisten harjoittajien avulla minulla on onni edelleen jatkaa kultivoinnin tiellä. Kaksi vuotta sitten, kun minulla oli mahdollisuus tulla Suomeen, en jäänyt miettimään liikaa, ajattelin vain: "Mestari, loppuelämäni olisi omistettu kultivoinnille. Voidakseni kertoa ihmisille Falun Dafasta pysyisin siellä, minne minun pitäisi jäädä, eikä minulla ehdottomasti ole mitään kiintymyksiä sen suhteen." Siitä hetkestä, kun tulin Suomeen, huomasin kultivointitieni muuttuneen paljon. Tilanne täällä on täysin erilainen kuin Manner-Kiinassa, ja tapa, jolla voi kohottaa tasoaan, on täysin erilainen. Kahden vuoden aikana koin hämmennystä useita kertoja, tunsin epävarmuutta ja epäilin olinko valinnut oikean polun. Olen myös miettinyt, oliko minulla kiintymys päästä lähtemään Kiinasta. Kuitenkin, kun ajattelin Mestarin Fa-opetuksia, ymmärsin, että mitään ei tapahdu sattumalta kultivoinnissa. Kultivoijalle kaikki, mitä hän kohtaa, on myönteinen asia, ja avain oli kultivoida vakaasti nostaakseen tasoaan.

Tänään käytän tämän tilaisuuden kertoakseni Mestarille kokemuksestani kahden vuoden kultivoinnista ja koettelemusten läpäisemisestä sekä jakaakseni kokemukseni muiden harjoittajien kanssa, jotta voimme edistyä yhdessä.

1. Xinxing-koettelemuksista ylitse pääseminen ympäristössä, joka on erilainen kuin aikaisemmin

Tultuani Kiinasta parasta minulle oli Fa'n opiskelu ryhmässä. Kuitenkin, kun olin osallistunut jonkin aikaa Fa-opiskeluun isossa ryhmässä tunsin muutoksia itsessäni. Ei ollut juurikaan kokemustenvaihtoa opiskelun jälkeen. Vaihdettiin joitakin ajatuksia ja jotkut harjoittajat sanoivat vain harvoin mitään. Mietin, oliko heillä mitään kultivointikokemuksia. Aikaa myöten minulle kehittyi samanlainen taipumus. Lisäksi pelkäsin, että koordinaattori pyytäisi minua jakamaan kokemukseni, ja tunsin aina ikään kuin joitakin kerääntyneitä, aineettomia paineita olisi tulossa minua kohti. Tämä kaikki osoitti, että katsoin ulospäin, mutta en tajunnut sitä, koska en katsonut sisäänpäin. Hyvä asia oli, että ymmärsin Fa-opiskeluympäristön olevan Mestarin kehotus, ja minun pitäisi mennä opiskelemaan Fa'ta, vaikka minusta ei tuntuisi siltä.

Kun opiskelin Fa'ta ja jatkoin kultivointia, saatoin ymmärtää halunneeni ympäristön, joka saisi minut tuntemaan oloni mukavaksi. Valitin muista harjoittajista, katsoin ulospäin ja toisten harjoittajien sanoihin. Olin tottumaton uuden paikan ilmapiiriin. Kultivointiympäristö Kiinan ulkopuolella on varmasti erilainen kuin Manner-Kiinassa. Millä tavalla katsoisin sisäänpäin? Kun opiskelin Fa'ta enemmän ja ymmärrykseni lisääntyi, käsitin, että me harjoittajat olemme kokonainen keho, ja se keho on erottamaton. Sen sijaan, että valitin ja katsoin asioita omasta näkökulmastani, minun pitäisi ajatella, miten voin tehdä asiat paremmin. Kun jatkuvasti ajattelin ja käsittelin asioita tällä tavalla, tunsin, että itsessäni tapahtui muutoksia ja pystyin myös näkemään muiden harjoittajien hyvät puolet. En myöskään pitänyt enää viikoittaista Fa'n ryhmässä opiskelua pelkkänä muodollisuutena.

Käsitykseni on, että kun näemme toisen henkilön huonon puolen, meidän ei pitäisi katsoa tätä henkilöä omien käsitystemme näkökulmasta, eikä yrittää muuttaa häntä. Meidän tulisi pitäytyä ajatuksessa katsoa sisäänpäin. Kun meille kirkastuu, mikä on paras tapa käsitellä jotain, ja että se myös seuraa Fa'n vaatimuksia, olemme jo edistymässä yhtenä kehona. Vain parantamalla kultivointitilaamme yhtenä kehona voimme edistyä itse. Itsensä kultivoiminen hyvin, on kokonaisuutena edistymisen perusta.

2. ”Kielitestin" läpäiseminen uudessa, täysin erilaisessa ympäristössä kuin aikaisemmin

Tultuani Kiinasta kohtasin toisenkin koettelemuksen, jonka tajusin olevan "kielitesti". Kysyin itseltäni: Kommunikointi vieraalla kielellä tässä iässä, pystynkö siihen? Jonkin aikaa epäröityäni päätin opetella suomea. Vaikka sitä käytetään vain Suomessa, ymmärrän Fa'sta, että kultivoinnissa ei mitään tapahdu sattumalta, ja nyt kun olen täällä, minulla on ennalta määrätty suhde ihmisiin täällä. Joten, jotta he saisivat mahdollisuuden tietää tosiasiat Falun Gongista, minun pitäisi pystyä kommunikoimaan heidän kielellään. Aloin opiskella suomen kieltä ymmärrettyäni tämän Fa'n kautta.

Minusta suomen kieli on itse asiassa vaikea oppia. Halusin luovuttaa useita kertoja, koska käytin paljon aikaa opiskeluun, mutta edistyin vain vähän. Kuitenkin, aina ollessani turistikohteissa ja erilaisilla messuilla, kun kielimuuri esti minua, niin kerta toisensa jälkeen päätin opetella kielen. Niinpä aloin lukea suomalaista versiota Zhuan Falunista. Ajattelin, että minun ei tarvitse käyttää enempää aikaa muun suomenkielisen materiaalin opiskeluun, että Zhuan Falunin opiskelu korvaisi sen. Mutta tämä on todella vaikeaa.

Suomalaisten ja hyvin suomea osaavien kiinalaisten harjoittajien avulla olen tehnyt suuren läpimurron ja voin lukea Zhuan Falunin suomalaisen version alusta loppuun. Nyt jokaisen kappaleen lukemiseen menee aikaa keskimäärin viisi minuuttia. Voin myös ymmärtää suomen kielen opettajaa paljon paremmin. Mikä tärkeintä, olen ottanut suuren edistysaskeleen selventäessäni tosiasioita ja kerätessäni allekirjoituksia vetoomukseen matkailukohteissa ja messuilla. Pystyn kommunikoimaan alkeellisesti suomen kielellä ja pystyn myös ymmärtämään suomea jonkin verran.

Mielestäni on tärkeää osata puhua suomeksi. Aiemmin kykenin keräämään vain muutaman allekirjoituksen samassa ajassa, kuin nyt, kun saan 50 allekirjoitusta. Tammikuun 27. päivänä, jolloin oli vainojen uhrien muistopäivä, kiinalainen uusivuosi ja messut. Oli rohkaiseva kokemus saada päivän aikana kerättyä useita sivuja allekirjoituksia vetoomukseen. Tietenkin teimme muiden harjoittajien kanssa erittäin hyvää yhteistyötä sinä päivänä, ja tunsin, että oikeamielinen energiakenttä oli erittäin voimakas.

Suomen kielen tunneilla kaikki opettajani sanovat, että olen ahkera. Muutamat kiinalaiset, jotka opiskelevat suomea, kysyivät minulta: ”Olet jo tuon ikäinen ja silti opiskelet noin kovasti, mitä haluat tehdä? Onko se tarpeellista?” En todellakaan voinut kertoa heille syytä, että tunsin sisälläni suomen kielen oppimisen aivan välttämättömäksi.

Suomessa toivomme kaikki, että Shen Yun voisi jälleen esiintyä tässä maassa. Mutta toivoessani sitä mietin: jos Shen Yun tulee, kuinka hyvä suomen kieleni on, jotta voin esitellä Shen Yunia? Pystyisinkö ainoastaan jakamaan esitteitä?! Kultivoinnissa minun tulisi vain keskittyä asioiden tekemiseen eikä lopputulokseen. En ole varma siitä, mitä lopulta saavutan, mutta teen sen, koska muistan Mestarin sanat: "Kultivointi riippuu omista ponnistuksistanne, mutta gongin muuntaa mestarinne." (Zhuan Falun, Ensimmäinen luento).

Mestari sanoo meille: "Kultivointi itsessään ei ole kivuliasta, vaan suurin ongelma on kyvyttömyys päästää irti inhimillisistä kiintymyksistä. Vain silloin, kun teidän on tarkoitus päästää irti maineesta, oman edun tavoittelusta ja tunteista, tunnette kipua." (Aito kultivointi, Ahkeran edistymisen perusteet). Totta, usean vuoden aikana kultivoidessani Kiinan ulkopuolella, todella tunsin joskus "kipua". Mutta aina kun muistan Mestarin sanat, tiedän, että minulla on vielä kiintymys maineeseen, oman edun tavoitteluun ja tunteisiin. Muussa tapauksessa en tuntisi kipua.

Monia niistä kiintymyksistä, joista tunsin päässeeni irti Kiinassa, ilmeni taas ollessani Kiinan ulkopuolella. Haluaisin kiittää Mestaria hänen myötätuntoisesta huolenpidostaan ja kanssaharjoittajia heidän tuestaan.

Minun olisi pitänyt jättää "kokemusartikkelini" Mestarille kauan sitten, mutta koska luonteenlaatuni ei ollut parantunut riittävästi, viivyttelin. Aina, kun ajattelin artikkelin kirjoittamista, kaikenlaisia häiriöitä ilmaantui. Myös nyt oli sama tilanne. Kokemukseni jakaminen on vain minun ymmärrykseni minun tasollani, ja se on tarkoitettu, että me kaikki harjoittajat edistymme yhdessä.

Lopuksi haluan jakaa kaikkien kanssa Mestarin runon

”Oikeamieliset ajatukset ja oikeamieliset teot
Suuri valaistunut olento ei vaikeuksia pelkää
Timantinkovan tahdon muokattuaan
Ja ilman elämisen tai kuolemisen kiintymystä
Fa-oikaisun polkunsa avoimesti ja jalosti hän kulkee”
(Li Hongzhi, 29. toukokuuta 2002)

Kiitos Mestari! Kiitos harjoittajat!

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.