Suomen Falun Dafa -kokemustenjakokonferenssi

Suomen Falun Dafa -harjoittajien toinen kokemustenjakokonferenssi pidettiin Helsingissä 5.3.2017.

 

Lähes 40 harjoittajaa oli kokoontunut konferenssiin ja päivän aikana kuultiin 14 harjoittajan kokemus kultivoinnistaan.

 

 
 
Harjoittajat jakamassa kokemuksiaan

Kokemuskertomuksissa painottui harjoittajien ymmärrys katsoa sisäänpäin heidän kohdatessaan koettelemuksia. Harjoittajat olivat hyvin tunnistaneet erilaisia kiintymyksiä itsessään, kuten kilpailunhalu, oikeassaoleminen, kateus, mukavuudenhalu ja laiskuus.

Aina, kun harjoittaja kykeni tekemään muutoksen kultivointiinsa, hän saattoi huomata vaikeuksien vähentyneen ja asioiden järjestyneen uudella tavalla.

Harjoittajien kokemuskertomuksissa oli havaittavissa myös yhtäläisyyksiä. Tyypillisenä vaikeutena ilmenivät koettelemukset vuorovaikutussuhteissa; vaikeus hillitä suuttumustaan, sietää muiden käytöstä, sanoja ja kritiikkiä.

Eräs harjoittaja kertoi, kuinka hän oli toisessa maassa auttamassa Shen Yun -esityksen markkinoinnissa. Melko korkeasta iästään huolimatta hän oli jaksanut työskennellä pitkiä päiviä jopa haasteellisessa vuoristoisessa maastossa. Aina, kun hänellä oli ollut vaikeaa tai hän oli tuntenut väsymystä, hän oli toistanut mielessään Mestarin opetuksia ja runoja ja saanut voimaa jatkaa.

Yhteisenä kokemuksena voidaan sanoa, että osallistujat oppivat valtavasti toistensa kokemuksista ja siitä, ettei ole niin suurta haastetta, josta ei Fa'han tukeutuen ja kanssaharjoittajien tuella voisi selvitä.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.