Historiallinen oikeusjuttu Jiangia vastaan

-- Erikoishaastattelu joka koskee tulevaa oikeusjuttua Chicagossa
 

Toukokuun 27. päivä 2004 Yhdysvaltain liittovaltion seitsemännen hallintopiirin vetoomustuomioistuin Chicagossa on paikka oikeusväittelylle, joka koskee oikeusjuttua Jiang Zeminiä vastaan. Oikeusjuttu on Falun Gongin vainon päärikollista vastaan, ja entinen Kiinan presidentti Jiang Zemin on saamassa yhä enemmän kielteistä huomiota kansainväliseltä yhteisöltä ja suurelta yleisöltä.

Minghuin kirjeenvaihtaja Gu Anru haastatteli hra Yang Senia, Yhdysvaltain Falun Dafa-yhdistyksen edustajaa, nti Han Shuhuita, kantajien asianajajatiimin edustajaa, sekä hra He Haiyingia, edustajaa Globaalista koalitiosta tuomaan Jiang oikeuteen.

Kirjeenvaihtaja: Ihmisillä oli alussa epäilyksiä tästä oikeusjutusta. Miksi? Yli vuosi sitten kantajien asianajaja Terri Marsh vastasi toimittajan kysymykseen, ”tämän oikeusjutun tavoite on pysäyttää Jiang Zeminin ryhmän vaino Falun Gongia vastaan, muistuttaa maailmaa Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän kautta, että kansanmurhan rikos on meneillään Kiinassa, ja samaan aikaan rohkaista useampia ihmisiä auttamaan tämän vainon lopettamisessa ei-juridisten kanavien kautta.”

Falun Gongin harjoittajien totuuden selventämisen ponnistuksien kautta menneinä vuosina, ihmisten epäilykset ovat asteittain korvaantuneet huolella ja huomiolla. He haluavat tietää oikeusjutun luonteen ja edistymisen, oikeuskeskustelut sekä oikeusjutun vaikutuksen. Pitäisikö meidän ensiksi esitellä tähän oikeusjuttuun liittyvät taustatiedot?

Yang Sen: Tietenkin. Lokakuussa 2002 Jiang teki yksityismatkan Chicagoon, Yhdysvaltoihin. Lokakuun 18. päivä Falun Gongin harjoittajat nostivat joukkokanteen Yhdysvaltain piirioikeudessa Illinoissin pohjoispiirissä Chicagossa, syyttämällä Jiangia kidutuksesta, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhasta.

Lokakuun 22. päivänä noin klo 16, kanne arkistoitiin sinetin alla ja se saatettiin syytetyn tietoon vaihtoehtoisella tavalla turvallisuusagenttien toimesta, minkä tuomioistuimet ovat määränneet asianmukaiseksi vaihtoehdoksi kanteen henkilökohtaista toimitusta varten. Seuraavina useina kuukausina tuomioistuimen haasteet lähetettiin laillistettujen kirjeiden kautta useita kertoja Zhongnanhaihin. Jiang Zeminin toimisto oli toistuvasti allekirjoittanut ja vastaanottanut oikeusasiakirjat.

Tammikuun 13. päivä 2003 tuomioistuin piti oikeusjutun ensimmäisen tapaamisen. Asianajaja ja tuomari päättivät ajan seuraavalle kuulemiselle tässä oikeustapauksessa.

Huhtikuun 14. päivä 2003 noin klo 14 kantajien asianajaja Terri Marsh vastasi kysymyksiin, jotka esitettiin alustavissa kuulemisessa 13. tammikuuta 2003, varmistaakseen, että lausunnot vastaavat Illinoissin osavaltion vaatimia standardeja. Koska Jiang luopui Kiinassa Presidentin virasta 15. maaliskuuta 2003, hän ei ollut enää valtion päämies siihen aikaan kun asiakirjojen arkistoiminen oikeudessa virallisesti suoritettiin päätökseen.

Kesäkuun 10. päivä 2003, Yhdysvaltain 39 kongressin jäsenen, eli ns. oikeuden ystävän allekirjoittama, tunnettu amicus curiae: oikeudenkäyntikirjelmä toimitettiin Liittovaltion tuomioistuimeen Illinnoisin pohjoispiirissä ilmaisemaan kongressin jäsenten tuki oikeusjutulle Jiangia vastaan. Kysymykseen siitä, nauttiiko syytetty koskemattomuutta vai ei valtion päämiehenä, asiakirjat korostivat, että perusperiaate valtion päämiehen koskemattomuuden muodostamiseksi on, että sellaista koskemattomuusanomusta ei pitäisi enää selvittää diplomaattisen lähestymistavan kautta voimakkaan poliittisen painostuksen alla, sen sijaan se pitäisi selvittää tuomioistuimen toimesta oikeudellisiin standardeihin perustuen.

Syyskuun 12. päivä 2003 perustuenmuodollisuuksiin, Yhdysvaltain piirioikeus Illinoisin pohjoispiirissä hylkäsi oikeusjutun, viitaten valtion päämiesten koskemattomuuteen. Siihen aikaan Jiang ei ollut enää valtion päämies. Tuomari tunnusti kuitenkin joitakin asianajajien perusteita päteväksi.

Kirjeenvaihtaja: Ymmärrykseni mukaan tuomarin hylkääminen on ainoastaan muodollisuus eikä vapauta syytettyä syytöksestä, eikö?

Yang Sen: Kyllä. Koskien tuomioistuimen päätöstä, syyskuun 15. päivä 2003 kantajien asianajaja Terri Marsh sekä ryhmä Falun Gongin harjoittajia pitivät lehdistötilaisuuden National Press Clubilla Washington DC:ssä toteamalla, että he aikovat nostaa esitysehdotuksen piirioikeudessa uudelleenharkitsemista varten sekä vetoomuksen seitsemännen hallintopiirin vetoomustuomioistuimeen.

Tammikuun 19. päivä 2004 kantajat jättivät muutoksenhakukirjelmän Yhdysvaltain seitsemänteen hallintopiirin tuomioistuimeen, esittämällä, että kenen tahansa -- joko he ovat nykyisiä tai entisiä valtion päämiehiä -- täytyy noudattaa laillisuusperiaatteita ja he eivät voi olla lain yläpuolella. Kirjelmä osoitti, että jos kantajien kanteet osoitetaan oikeaksi; syytetty rikkoi kansanvälisen lain perusperiaatteita ja teki kansanmurhaa ja kidutusta. Sen lisäksi, oikeudenkäyntikirjelmä osoitti myös, että Yhdysvaltain allekirjoittamien kansanmurhan ja kidutuksen sopimuksien hengen mukaisesti, Jiang Zemin, joka jätti Kiinan presidentin aseman 15. maaliskuuta 2003, ei enää nauti diplomaattista koskemattomuutta.

Maaliskuun 5. päivä 2004 huomioiden monimutkaiset maiden väliset keskinäiset edut, Yhdysvaltain oikeusministeriö jätti amicus-kirjelmän vastatakseen kantajien asianajajan kirjelmään tammikuun 19. päivä, ja esitti perusteita koskemattomuudesta sekä kanteen toimituksen prosessista.

Maaliskuun 19. päivä 2004 kantajien asianajaja vastasi oikeusministeriön kirjelmään. Tammikuun 19. päivä kirjelmän kohtien lisäksi, yhteenveto oikeusprosessin pätevyydestä lisättiin siihen myös.

Tähän mennessä, materiaalien kerääminen molemmilta puolilta on päättynyt, toukokuun 27. päivä 2004 suulliset perustelut kuullaan seitsemännen hallintopiirin tuomioistuimessa.

Kirjeenvaihtaja: Kuulin, että toukokuun 27. päivän perustelu on tilaisuus todeta ja puolustaa juttuamme sen jälkeen kun oikeudenkäyntijärjestys on alkanut. Mitä ajattelette tapahtuvan tuomioistuimen perustelun aikana?

Asianajaja Han Shuhui: Tämä oikeusjuttu on hyvin tärkeä Yhdysvaltain juridisissa piireissä. Se on myös hyvin tärkeä kansainvälisellä oikeudellisella alalla, asianajajille ja ihmisoikeuksille. Sillä on erityinen historiallinen merkittävyys. Toukokuun 20. päivä Chicago Daily tiedotuslehti julkaisi pääotsikkonaan raportin vireillä olevista tuomioistuinperusteluista, mikä näyttää jutun synnyttämän kiinnostuksen.

On ennustettu, että kolme tuomaria, kantajien asianajaja, sekä asianajaja joka edustaa oikeusministeriötä, on paikalla. Kantajien asianajaja puhuu laillisista perusteista sekä menettelytapakysymyksistä; Yhdysvaltain oikeusministeriön asianajaja sanoo mielipiteensä oikeudellisista menettelytavoista. Noin 40 minuuttia kestävässä väittelyssä kolme tuomaria kysyy kysymyksiä kummankin puolen asianajajilta, jotka vastaavat näihin erityisiin kysymyksiin.

Kirjeenvaihtaja: Mitä kysymyksiä tämä väittely tuo esille?

Han Shuhui: Koska oikeusjuttu on virallisesti alkanut, tuomioistuimen väittely keskittyy pääasiassa Yhdysvaltain Illinoisin pohjoispiirin piirioikeuden päätökseen oikeusjutun hylkäämisestä johtuen valtion päämiesten koskemattomuudesta; tuo osa keskustelusta on tärkeä osa perusteluja.

Kantajien asianajaja osoittaa säädökset, jotka liittyvät asiaankuuluviin kansainvälisiin säädöksiin ja Yhdysvaltain lakeihin, ensimmäiseksi, valtion päämiesten koskemattomuus on väliaikaista, rajoittunut sen soveltuvuuden alalla, ja koskemattomuus ei tarkoita, että rikoksentekijä ei koskaan saa oikeudenmukaista rangaistusta. Yhdysvaltain hallitus on allekirjoittanut kidutussopimuksen ja kansanmurhasopimuksen, jotka molemmat toteavat kahdesta rikoksesta – kidutuksesta ja kansanmurhasta – että niistä pitäisi rangaista. Jos valtion päämies tekee kansanmurhaa ja kidutusta virkakautensa aikana, hänen täytyy ottaa täysi vastuu rikoksistaan virasta luopumisen jälkeen. Siten, koska Jiang jätti asemansa Kiinan presidenttinä 15. maaliskuuta 2003, hänelle ei enää kelpuuteta koskemattomuutta, jonka valtionpäämiehen asema takaa.

Toiseksi, Jiang ohjasti omin neuvoin vainon Falun Gongia ja sen harjoittajia vastaan sekä manipuloi koko hallituksen vallallaan. Kaikki mitä hän teki vainon aikana, oli kansainvälisten sekä Kiinan lakien rikkomista. Ne olivat Jiangin henkilökohtaisia tekoja ja päätöksiä, jotka eivät edusta hallitusta. Siten Jiangia ei suojaa koskemattomuus ei-virkamies ja ei-hallitus-teoista.

Kolmanneksi, Yhdysvaltain tuomioistuimille Jiang ei edusta valtion päämiestä. Hän ei nauti etuoikeuksista, joita ei myönnetty edes entisille Yhdysvaltain presidenteille, jotka haastettiin oikeuteen, eikä hänen sallita asettua lain yläpuolelle.

Kirjeenvaihtaja: Mikä on mielestäsi tämän oikeusjutun tulevaisuus?

Han Shuhui: Se tulee entistä paremmaksi. Alku on vaikein. Oikeusjuttu on jo alkanut, mikä muu voi olla niin vaikeaa? Tähän mennessä, oikeudenkäyntijärjestykset itsessään ovat aiheuttaneet suuren reaktion tietyillä Yhdysvaltain tahoilla kuin myös oikeusyhteisössä. Se on saanut aikaan julkista huolta ja herättänyt monien ihmisten oikeudentunteen. Ihmiset kaikissa maailman kolkissa pystyvät saamaan paremman ymmärryksen tästä oikeusjutusta ja kuinka se vaikuttaa ihmiskuntaan. Meillä on enemmän ihmisiä tietämässä totuus kun etenemme, ja useammat ihmiset puolustavat oikeudenmukaisuutta. Pystyykö Jiang silloin pakenemaan oikeudelta?

Yang Sen: Itse asiassa, lain perusperiaatteet ovat Totuus, Rehellisyys ja Oikeudenmukaisuus. Toisin sanoen, hyviä ihmisiä pitäisi suojella ja pahoja ihmisiä pitäisi rangaista. Nämä universaalit periaatteet on hyväksytty maailmanlaajuisesti. Oikeusjutut perustuvat oikeudenmukaisuuden ja moraalien ylläpitämiseen. Ihmisillä on oikeus välttää orjuus, kidutus ja laittomat pidätykset sekä kansanmurha.

Uskonvapaus on yksi Yhdysvaltojen perusperiaatteista. Ensimmäiset maahanmuuttajat saapuivat tulevaan Amerikkaan paetakseen uskonnollista vainoa, köyhyyttä ja asevelvollisuutta. Jotkut paikallistuomioistuimet Yhdysvalloissa ovat jo antaneet Falun Gongille suotuisia tuomioita.

Esimerkiksi, San Franciscon tuomari Edward Chen kielsi äskettäin suvereeni-koskemattomuuden Liu Qiltä, entiseltä Pekingin pormestarilta ja nykyiseltä Pekingin puoluesihteeriltä, sekä Zia Dereniltä, Liaoningin maakunnan apulaiskuvernööriltä. Päätöksellään hän vahvisti, että hallituksen virkamiehet voivat silti saada rangaistuksen huolimatta heidän asemastaan, jos he ovat tehneet rikoksia ihmisyyttä vastaan. Raportissa, jonka tuomari Chen jätti tuomioistuimelle, molemmat kiinalaiset virkamiehet todettiin syylliseksi Falun Gongin harjoittajien kidutuksen johtamisesta.

Kirjeenvaihtaja: Sen jälkeen kun oikeusjuttu nostettiin Chicagossa, muita oikeusjuttuja Jiangia vastaan nostettiin muissa maailman osissa, jotka saavat aikaan sen, että Falun Gong on laajalti tunnettu maailmalla.

Yang Sen: Menneen viiden vuoden aikana Jiangia ja hänen seuraajiaan vastaan on nostettu 25 oikeusjuttua, ja heitä syytetään kidutuksesta, rikoksista ihmisyyttä vastaan, kansanmurhasta ja muista rikoksista. Jiang itse on kohdannut oikeusjuttuja Yhdysvalloissa, Saksassa, Belgiassa, Espanjassa, Koreassa ja Taiwanilla.

Koska tämä vaino Kiinassa on jatkunut lähes viisi vuotta, johtaen lähes 1000 ihmisen kuolemaan, ja satojen tuhansien ihmisten vangitsemiseen, tällainen oikeusjuttu on ratkaiseva.

He Haiying: Aivan oikein! On hyvin merkittävää, koska tämä oikeusjuttu on ensimmäinen jossa hirmutöistä ovat nostaneet oikeusjutun uhrit, jotka ovat edelleen kärsimässä kidutuksesta ja kansanmurhasta parasta aikaa!

Jiang meni vastustamaan miljoonia, hyviä, syyttömiä ihmisiä, jotka uskovat Totuudenmukaisuuteen-Laupeuteen-Kärsivällisyyteen. Hän käytti koko hallituksen koneistoa sotkemaan koko maan tähän vainoon. Hän käytti menetelmiä pakottaakseen jokaisen kiinalaisen julistamaan kantansa tästä vainosta, mikä on historiallisesti ennenkuulumatonta. Samalla kun globaalisaatio leviää, vaino Totuuteen-Laupeuteen-Kärsivällisyyteen perustuvaa omatuntoa vastaan vaikuttaa koko ihmiskuntaan. Jiang pakottaa ihmisiä luopumaan heidän moraalistaan ihmisenä, jolla on haitallinen vaikutus ihmiskuntaan. Nostamalla tämän oikeusjutun ihmisten julkista vihollista vastaan, Falun Gong on tekemässä arvokasta tekoa, joka hyödyttää koko ihmiskuntaa!

Falun Gongin harjoittajien rohkeus ja omatunto on innoittanut ystävällisyyden ja oikeudenmukaisuuden voimat ympäri maailman. Syyskuussa 2003 ryhmä henkilöitä, jotka uskovat oikeudenmukaisuuteen ja jotka välittävät Kiinan tulevaisuudesta sekä heistä, jotka kärsivät Jiangin diktatuurin alaisesta vainosta, ovat organisoineet Globaalin koalition Jiangin oikeuteen tuomiseksi. Koalition tehtävä on pestata kaikki oikeamieliset ihmiset, paljastamaan Jiangin jokainen rikos ja tuoda Jiang lain tuomioistuimen eteen, kuten myös, ihmismoraalin ja –oikeudenmukaisuuden tuomioistuimen eteen. Koalitio on pitänyt kokoontumisia ja keskusteluja foorumeissa yli 20 suurimmissa kaupungeissa maailmalla, tuomitsemalla Jiangin rikokset Kiinaa ja kiinalaisia vastaan.

Tähän mennessä lähes 100 tunnettua ihmisoikeusryhmää Kiinan sisä- ja ulkopuolella kuin myös sadat yksityishenkilöt ovat liittyneet koalitioon. Toukokuun 14. päivä 2004 koalitio ilmoitti päätöslauselman seuraavasti. ”Globaali koalitio Jiangin oikeuteen tuomiseksi tukee täysin laillisia oikeusjuttuja tai oikeuskanteita Jiang Zeminiä, ”610-virastoa” sekä heidän avustajiaan vastaan, millä tahansa alueella tai missä tahansa maassa maailmalla; että koalitio omistautuu auttamaan tällaisten juttujen nostamisessa ja kuulemisessa, ja avustaa keräämään ja järjestämään tarvittaessa todistusaineisto.”

Toukokuun 19. koalitio muotoili julkisen kirjeen pyytämällä ” Jiangin koskemattomuuden kumoamamista valtion päämiehenä.” Kolmen päivän sisällä monet ihmiset olivat allekirjoittaneet nimensä tueksi.

Yang Sen: Selvästikin tämän oikeusjutun julkisuudesta on tullut suurempi merkittävyys ja sillä on suurempi vaikutus, ja se on ylittänyt reilusti todellisen oikeusjutun tärkeyden. Se on yksi askel Falun Gongin harjoittajien rauhanomaisissa protesteissa ja se kertoo jalon myötätunnon voitosta julmuuksista, oikeudenmukaisuuden voitosta pahuudesta Totuuden-Laupeuden-Kärsivällisyyden opastuksen alaisena. Falun Gongin harjoittajien näyttämä omatunto, rohkeus ja arvokkuus jää loistaviksi esimerkeiksi ihmiskunnan historiassa. Viimeinen suuri oikeudenkäynti tulee.

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.