Englanti: Falun Gongin harjoittajat ryhtyvät oikeustoimiin Bo Xilaita vastaan

Sen jälkeen kun Yhdysvaltain Falun Gongin harjoittajat nostivat oikeusjutun Bo Xilaita vastaan kansanmurhasta, kidutuksesta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, Englannin Falun Gongin harjoittajat uskoivat myös asianajajalle tehtävän nostaa oikeusjuttu Bo Xilaita vastaan kidutuksen rikoksista, joita tehtiin Kiinan Falun Gongin harjoittaja vastaan. Scotland Yardin Metropolitanin poliisi hyväksyi muodollisen kanteen Bo Xilaita vastaan vakavista rikoksista ja vaati hänen pidättämistä Englantiin saapumisen jälkeen antamalla rikosnumeron.

Bo Xilai on tällä hetkellä vierailemassa Euroopassa delegaation kanssa, jota johtaa Kiinan pääministeri Wen Jiabao. Delegaatio saapuu Englantiin toukokuun 9. päivä. Kiinalaisen delegaation vierailun aikana Englannin Falun Gong vetoaa Falun Gongin vainon lopettamisen puolesta ja tuomitsee Jiangin rikollisapurit, kuten Bo Xilain, joka on vastuussa Falun Gongin vainoamisesta.

Bo Xilai seuraa innokkaasti Jiang Zeminiä Falun Gongin vainoamisessa. Hänen Dalianin kaupungin pormestarin uran aikana (vuodesta 1993 vuoteen 2001) Dalianin kaupunki oli yksi maan kaupungeista, missä Falun Gongin vaino oli kaikkein ankarin. Vähintään 15 Falun Gongin harjoittajaa vahvistettiin kuolleeksi. Hänen Liaoningin maakunnan kuvernöörin uran aikana (2001 vuoden tammikuusta 2004 vuoden helmikuuhun) Liaoningin maakunnasta tuli yksi Kiinan maakunnista, missä Falun Gongin vaino oli ankarin. Vuoden 2003 joulukuun 1. päivään mennessä vahvistettiin vähintään 90 Falun Gongin harjoittajaa kuolleeksi, mikä oli neljänneksi eniten maassa. Vainon keinot ovat erittäin julmat monilla Liaoningin maakunnan työleireillä, kuten Masanjian työleirillä, Dabei-vankilassa, Dalianin uudelleenkoulutuskeskuksessa jne.

Vaatimukset Bo Xilain pidätykselle kumottiin sen jälkeen kun Scotland Yard totesi, että Bo Xilain nauttii diplomaattisesta koskemattomuudesta. Falun Gongin harjoittajat vetoavat tietenkin päätöstä vastaan. Scotland Yardin reaktio on selvä merkki valtavasta diplomaattisesta ja poliittisesta painostuksesta, joka on laitettu Englannin hallitukselle. Diplomaattisen, taloudellisen ja poliittisen painostuksen käyttämistä Jiangin hallinnon toimesta pidetään Falun Gongin vainon ulkomaille viemisenä.

On itsestään selvää, että ihmisten ei pitäisi pystyä pakenemaan vastuutaan laajamittaisista teoista ihmisyyttä vastaan diplomaattisen koskemattomuuden perusteella. Diplomaattisen koskemattomuuden perusteiden uhkaaminen ja kiinalaisen ministerin pidätys Englannissa olisi todellakin kulmakivi lain historiassa. Se olisi kuitenkin seuraamassa nykyaikaista kehitystä kansainvälisessä laissa ja maailmanlaajuisia esimerkkejä, missä lukuisia koskemattomuuden muotoja on kumottu rikoksien luonteen tarkastelun jälkeen. Englannissa, kun tunnettua Pinochetin tapausta käsiteltiin, Tuomareiden piti muodostaa ennakkotapaus koskien väitteitä koskemattomuudesta. Todetessaan, miksi Pinochetille ei myönnetty koskemattomuutta rikoksistaan valtansa aikana, Lord Hutton korosti yleistä periaatetta, joka vaikutti olevan juuri käypä diplomaattisen koskemattomuuden tapauksessa, ”Senaattori Pinochetin oletetut kidutuksen teot toteutettiin hänen valtion päämiehen aseman alaisena, mutta niitä ei voida pitää päämiehen tekoina kansainvälisten lakien mukaan, koska kansainväliset lait kieltävät nimenomaan kidutuksen keinona, jonka alaisena valtio on missä tahansa tilanteessa, ja se on tehnyt kansainvälisen rikoksen.”

Mutta riippumatta välittömästä tuloksesta, tämän oikeudellisen syytteen nostamisen merkittävyyttä ei pitäisi katsoa sormien läpi. Kanteen nostaminen ja sen seuraama vetoomus, voi olla vain, että asiaan kuuluvat Englannin viranomaiset ja lailliset rakenteet tulevat tutummaksi Falun Gongin vainon luonteen kanssa. Tapaus voi ainoastaan nostaa esille Falun Gongin vainon profiilin ja sen rikoksen tekijät lakiyhteisön edessä. Se voi olla ainoastaan niin, että he tutkivat faktat, että he tulevat selvemmäksi siitä, kuinka valtarakennetta käytetään väärin Kiinassa muutaman yksilön toimesta laittamalla heidän paha tahtonsa Kiinan kansaa vastaan, ja aiheuttamalla kuvittelemattomissa olevaa kärsimystä lukemattomille ihmisille. Kun ihmiset tulevat tietoisemmaksi, ja tulevat tutuksi tämän hetken Kiinan ilmapiirin kanssa, voi olla vain, että he tulevat vielä halukkaammaksi etsimään rohkeutta aloittamaan oikeustoimia vainon rikollisia vastaan. Ja voi ainoastaan olla, että tapauksen eteenpäin laittamisessa ja sitä seuranneessa vetoomuksessa, diplomaattisen koskemattomuuden asiaa arvioidaan uudelleen ja se laitetaan sille kuuluvalle paikalle. Toisin sanoin, koko tämä prosessi, riippumatta lopputuloksesta, palvelee tulevaisuuden oikeustoimien perustaa Falun Gongin vainoajia vastaan. Oikeudenmukaisuuden verkko on sulkeutumassa.


Here is the article in English language:
http://en.clearharmony.net/articles/a19506-article.html

Voit vapaasti tulostaa ja jakaa kaikkia Clearharmonyn artikkeleita, mutta pyydämme mainitsemaan lähteen.